Oříznutí nebo úprava obrázku pomocí Nástrojů obrázku

Vyberete-li obrázek, který jste vložili do diagramu aplikace Visio, zobrazí se na pásu karet karta Formát s nadpisem Nástroje obrázku. Pomocí nástrojů na této kartě můžete upravovat obrázky.

Co chcete udělat?

Oříznutí výkres aplikace AutoCAD, obrázku nebo propojeného či vloženého objektu

Úprava obrázku

Oříznutí výkres aplikace AutoCAD, obrázku nebo propojeného či vloženého objektu

 1. Před oříznutím výkresu aplikace AutoCAD je nejprve nutné jej pomocí následujícího postupu odemknout:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na výkres aplikace AutoCAD, v místní nabídce přejděte na příkaz Objekt výkresu CAD a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klikněte na kartu Obecné, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout velikost a umístění a potom klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyberte výkres CAD, obrázek nebo objekt.

 3. U objektů DWG klikněte na objekt pravým tlačítkem myši a potom klikněte na tlačítko Oříznutí.

 4. U jiných objektů než DWG klikněte na kartě Formát pod kartou Nástroje obrázku ve skupině Uspořádat na tlačítko Oříznutí Nástroj Oříznutí .

 5. Přetáhněte úchyty výběru Úchyt pro výběr tak, aby byla zobrazena pouze požadovaná část výkresu, obrázku nebo objektu.

 6. Chcete-li zobrazit jinou část obrázku (posunout výkres, obrázek nebo objekt uvnitř oříznutých hranic), umístěte ukazatel na objekt a poté, co se změní na symbol ruky, obrázek přetáhněte.

 7. Po dokončení v případě objektů DWG kliknutím do prázdné oblasti diagramu zrušte výběr, u ostatních objektů opět klikněte na tlačítko Oříznutí a vypněte tento nástroj.

 8. Pokud chcete výkres CAD zamknout, abyste jej při práci náhodně nepřesunuli nebo nezměnili jeho velikost, proveďte následující kroky:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na výkres CAD, v místní nabídce přejděte na příkaz Objekt výkresu CAD a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klikněte na kartu Obecné, zaškrtněte políčko Zamknout velikost a umístění a potom klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Změníte-li velikost ohraničení obrázku pomocí nástroje Oříznutí, vlastní velikost obrázku se tím nezmění, pouze se zmenší či zvětší viditelná část obrázku.

Tip : Chcete-li zmenšit velikost obrázku, odstraňte oříznuté oblasti. Na kartě Formát v části Nástroje obrázku klikněte na tlačítko Komprimovat obrázek, vyberte možnost Odstranit oříznuté oblasti obrázků a potom klikněte na tlačítko OK.

Úprava obrázku

 1. Vyberte obrázek. Zobrazí se karta Formát s nadpisem Nástroje obrázku.

 2. Chcete-li změnit vzhled obrázku, klikněte na tlačítko Jas nebo Kontrast. Přejdete-li myší nad určitou hodnotu, zobrazí se náhled výsledku efektu.

 3. Chcete-li zmenšit velikost obrázku, klikněte na tlačítko Komprimovat obrázek a vyberte požadované možnosti.

 4. Tloušťku, barvu a vzhled ohraničení obrázku můžete změnit kliknutím na tlačítko Čára a nastavením požadovaných možností.

 5. Chcete-li u obrázku použít efekty, například průhlednost, rozostření, zostření nebo snížení šumu, otevřete dialogové okno Formát obrázku:

  1. Klikněte na spouštěč dialogového okna Formát obrázku:

   Ikona pro otevření dialogového okna Formát obrázku

  2. Na kartě Nastavení zobrazení nastavte účinek požadovaných efektů pomocí jezdců.

   Poznámky : 

   • Upravovat lze libovolný typ souboru obrázku kromě Metasoubor.

   • Chcete-li vidět výsledek provedených nastavení dříve, než obrázek ve výkresu skutečně změníte, klikněte na tlačítko Použít. Nastavení pak můžete ještě změnit nebo můžete kliknout na tlačítko Storno a dialogové okno zavřít, aniž by se obrázek změnil. Po kliknutí na tlačítko OK již nebude možné nastavení komprese změnit.

   • Rozlišení obrázku je možné snížit, nelze ho však zvýšit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×