Novinky ve OneNotu pro Windows 10

Novinky ve OneNotu pro Windows 10

Aplikace OneNote pro Windows 10 a desktopová aplikace OneNote 2016 jsou velmi podobné. Je mezi nimi ale několik důležitých rozdílů. Zvlášť důležité je to, že aplikace OneNote pro Windows 10 se pravidelně aktualizuje o nové funkce. To, jaké funkce jsou pro vás teď k dispozici, zjistíte níže.

Nejnovější aktualizace OneNotu pro Windows 10

Aktualizace z ledna – verze 17.9001.2821 – nepřináší žádné nové funkce, jenom opravy a vylepšení.

Předchozí verze

Podívejte se na novinky a vylepšení v aktualizaci funkcí z prosince 2017 (verze 17.8827.2055).

Rovně a přímo

Na dotykových obrazovkách můžete pomocí virtuálního pravítka na kartě Kreslení kreslit rovné čáry a měřit vzdálenost. Indikátor úhlu vám pomůže s natočením do požadovaného úhlu.

DALŠÍ INFORMACE

Pravítko zobrazené na stránce OneNotu se třemi nakreslenými rovnoběžnými čárami

Rychlé vyhledávání

Vyhledávání je teď ještě rychlejší! Výsledky hledání se zobrazí okamžitě, takže se můžete snadno vracet ke svým poznámkám.

Zobrazuje podokno hledání a výsledky hledání.

Podívejte se na novinky a vylepšení v aktualizaci funkcí z listopadu 2017 (verze 17.8730.2074).

Nakloňte pero a stínujte

Zapisujte a skicujte pomocí nového pera pro Surface a funkce tužky. Když pero nakloníte, můžete s ním stínovat stejně jako se skutečnou tužkou.

Klikyháky se stínováním vytvořeným pomocí funkce tužky a nakloněním pera

A to není všechno...

OneNote neustále vylepšujeme. Tady je několik posledních novinek:

  • Výtisky PDF se teď ve OneNotu pro Windows 10 zobrazují ostře a jasně, a to dokonce i ty, které jste vložili dříve v jiných verzích OneNotu.

  • Práce se stránkami a oddíly je teď ještě snadnější. Do místních nabídek jsme přidali nové ikony, které vám pomůžou najít, co potřebujete.

  • Nová možnost sloučení formátování při vkládání umožňuje zachovat stejný styl a velikost písma a zároveň i důležité prvky formátování, jako jsou tučné písmo, kurzíva a odkazy.

Tisk oddílů nebo celých poznámkových bloků

Potřebujete offline kopii? Žádný problém. Vytiskněte si stránku, oddíl nebo celý poznámkový blok a uschovejte si je.

DALŠÍ INFORMACE

Dialogové okno tiskárny s vybranou jednou stránkou

A to není všechno...

OneNote neustále vylepšujeme. Tady je několik posledních novinek:

  • OneNote teď vypadá a funguje lépe než kdykoli předtím na monitorech s vysokým rozlišením a na více monitorech.

  • Vyzkoušejte nové nastavení. Můžete zvolit, jestli se mají automaticky použít velká písmena u prvního slova ve větě.

Převod rukopisu na text

Dělejte si rychlé rukopisné poznámky a později je převeďte na text, který se sladí se zbývajícím obsahem. Dokonce se zachová velikost a barva rukopisu a také zvýraznění a efekty. Na kartě Kreslení klikněte na tlačítko Laso. Tažením vytvořte kruh okolo textu, který chcete převést, a klikněte na Rukopis na text.

DALŠÍ INFORMACE

Zobrazuje rukopisný text, tlačítko Rukopis na text a převedený text.

Další skvělé efekty rukopisu

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Uchopte pero na kartě Kreslení a vyzkoušejte si efekty Láva, Oceán, Bronz a Růžové zlato. Nechte svoje poznámky vyniknout!

Zobrazuje čtyři efekty rukopisu – Láva, Oceán, Bronz a Růžové zlato.

Další funkce grafu

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Kromě vykreslení funkce v grafu teď může OneNote vypočítat její klíčové vlastnosti – například minima, maxima nebo průsečíky s osami.

DALŠÍ INFORMACE

Zobrazuje vlastnosti průsečíku grafu.

Opakované navštívení naposledy navštívených stránek

Pomocí nových šipek Vpřed a Zpět nad kartou Domů můžete přecházet mezi stránkami poznámek, které jste už navštívili.

Zobrazuje šipky pro navštívené stránky nad kartou Domů.

Odkaz na konkrétní odstavec

Vytvořte si odkaz na určitý odstavec a přeskočte přímo na daný obsah. Tuto funkci můžete využít například k vytvoření rychlého obsahu v horní části dlouhé stránky s poznámkami nebo můžete odkaz zkopírovat a vložit do e-mailu, aby mohli ostatní snadno najít obsah, který jim chcete ukázat.

DALŠÍ INFORMACE

Zobrazuje poznámku s obsahem a místní nabídku pro kopírování odkazu.

Kopírování hypertextového odkazu

Klikněte pravým tlačítkem na hypertextový odkaz v poznámkách a zkopírujte si ho, abyste ho mohli použít na jiných místech.

Zobrazuje vybraný hypertextový odkaz, který se kopíruje do nového umístění.

Text na matematický zápis

Napište na klávesnici rovnici jako text v OneNotu a pomocí funkce Matematika ji vyřešte nebo nakreslete její graf. Stačí rovnici jednoduše napsat a na kartě Kreslení kliknout na tlačítko Laso. Tažením vytvořte kruh okolo textu, který chcete převést, a klikněte na Matematika.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Zobrazuje napsanou rovnici, tlačítko Matematika a převedenou rovnici

Inteligentní vyhledávání

Podívejte se přímo z OneNotu na definice, články z Wikipedie a nejčastější relevantní vyhledávání z webu. Klikněte na slovo nebo slovní spojení pravým tlačítkem a zvolte Inteligentní vyhledávání.

DALŠÍ INFORMACE

Zobrazuje větu se zvýrazněným slovním spojením a místní nabídku se zvýrazněnou funkcí Inteligentní vyhledávání

Vložení online obrázků

Díky vyhledávání obrázků Bingem můžete přímo z OneNotu bezpečně vkládat fotky a obrázky. Na kartě Vložení zvolte Obrázky > Online. V podokně Online obrázky vyhledejte pomocí vhodného klíčového slova obrázek, který nejlépe doplní vaše poznámky.

DALŠÍ INFORMACE

Karta Vložení zobrazující rozevírací nabídku Obrázky se zvýrazněnou volbou Online

Tabulky všech tvarů a velikosti

Jedna buňka, nebo hodně? Zvolte si počet řádků a sloupců, který potřebujete k přehlednému uspořádání svého obsahu. Jakmile vložíte tabulku, můžete přidávat nebo odstraňovat řádky a sloupce, přidat stínování tabulky nebo obsah seřadit.

DALŠÍ INFORMACE

Příkaz Vložit tabulku zobrazující mřížku výběru

Další barvy zvýraznění

Žlutá není jediná barva duhy. Teď můžete zvýrazňovat i modře, zeleně, červeně a dalšími barvami.

Tlačítko Zvýraznit s rozevírací nabídkou, kde je vidět vybraná tmavě fialová barva

Přiblížení, oddálení

Nová možnost Šířka stránky na kartě Zobrazení dovoluje oddálit zobrazení tak, abyste viděli všechny poznámky na stránce, nebo ho naopak přiblížit a zaměřit se přesně na to, co potřebujete.

Zobrazuje možnosti lupy s vybranou možností Šířka stránky

Přizpůsobte si pera

Zvolte si osobní sadu per, zvýrazňovačů a tužek pro psaní rukopisem. V nabídce Kreslení zvolte znaménko plus (+) vedle per a zvolte typ pera, šířku a barvu rukopisu. Nové vlastní pero se vám přidá do panelu nástrojů pro kreslení, abyste ho měli připravené pro příště.

Nabídka Kreslení zobrazující rozevírací nabídku pro přidání vlastního pera

Zlepšení čtení s Asistivní čtečkou

Asistivní čtečka zlepšuje čtenářské dovednosti díky úpravám mezer v textu, zobrazení úzkého sloupce pro čtení a zvýraznění každého slova při čtení dokumentu nahlas. Je navržena tak, aby vám pomáhala zlepšovat vaše čtenářské dovednosti – pomůže vám správně vyslovovat slova, rychle a přesně číst a rozumět čtenému textu. V nabídce Zobrazení zvolte Asistivní čtečka a zvolte si Možnosti textu, Slovní druhy a Možnosti hlasu nebo si text nechte přečíst nahlas.

DALŠÍ INFORMACE

Výukové nástroje v Asistivní čtečce

Jednodušší multitasking

Zvolením možnosti Nové okno na kartě Zobrazení nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl+M otevřete novou instanci OneNotu. Teď můžete mít najednou zobrazených více poznámek. Multitasking je teď ještě jednodušší!

Dvě spuštěné instance OneNotu. V každé se zobrazují jiné poznámky.

Zdokonalený OneNote

Díky vylepšenému rozložení si teď poznámky uspořádáte mnohem snadněji. Všechny svoje poznámkové bloky, oddíly a stránky najdete ve sloupcích na boku aplikace, kde je můžete snadno procházet pomocí čtečky obrazovky, klávesnice a dalšími způsoby.

DALŠÍ INFORMACE

Nové uživatelské rozhraní OneNotu

Řešení konfliktů stránek

Ve sdílených poznámkových blocích můžou někdy vznikat konflikty stránek. Hledání a řešení těchto rozdílů je teď jednodušší. Stránky s konflikty se označí ikonou trojúhelníku. Po otevření podokna Konflikty stránek se zobrazí verze dané stránky a autoři a časy jejich úprav. Zvolte verzi, kterou chcete zachovat, nebo zkopírujte určitý obsah ze starší verze stránky na aktuální stránku.

Podokno Konflikty stránek se třemi konfliktními verzemi stránky

Zobrazování stránek podle vašich potřeb

Náhled stránek vám poskytuje přehled o obsahu vašich poznámek pomocí zobrazení několika prvních slov textu na stránce a miniatur všech obrázků. Zapnete ho tak, že v rozevíracím seznamu Zobrazení > Navigační podokna zaškrtnete políčko Zobrazovat náhled stránek. Pokud máte raději kompaktnější zobrazení seznamu stránek, můžete zaškrtnutí tohoto políčka kdykoli zrušit a vrátit se k zobrazení, které obsahuje jenom název stránky.

Podokno oddílu a seznam stránek s náhledem stránek

Skrytí podstránek

Sbalením podstránek získáte více místa v seznamu stránek. Vyberte jednu nebo více stránek a v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši zvolte Vytvořit podstránku. Tím tyto stránky pod stránkou nahoře odsadíte a umožníte jejich sbalení kliknutím na dvojitou šipku vedle dané stránky. K rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek použijte kombinaci kláves Ctrl+Shift+*.

Seznam stránek se sbalenými podstránkami

Hledání textu na stránce

K rychlému vyhledání určitého slova nebo slovního spojení na aktuální stránce použijte kombinaci kláves Ctrl+F. OneNote umožňuje najít slovo nebo slovní spojení v textu, obrázcích a rukopisných poznámkách. Pokud je nenajde, můžete ještě obor hledání rozšířit tak, že bude zahrnovat aktuální oddíl, aktuální poznámkový blok nebo všechny poznámkové bloky.

Rozevírací seznam pro vyhledávání s možnostmi oboru, aktuální stránka je aktivní

S funkcí Řekněte mi se stáváte expertem

V pravém horním rohu okna aplikace klikněte na žárovku a jednoduše vlastními slovy napište, co chcete ve OneNotu udělat. Funkce Řekněte mi vás příslušným procesem provede a nabídne vám i další zdroje informací, například nápovědu nebo inteligentní vyhledávání. K rychlému přechodu na funkci Řekněte mi použijte klávesovou zkratku Alt+Ě.

Rozevírací nabídka Řekněte mi s navrhovanými akcemi

Ještě jednodušší vytváření osnovy

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Funkce Researcher vám pomůže najít relevantní citace, zdroje a obrázky, abyste si mohli začít vytvářet osnovu ve OneNotu. Na kartě Vložení zvolte Researcher. Napište klíčové slovo k tématu, ke kterému chcete získat více informací, a Bing vytvoří seznam výsledků. Doplňte si zdroj do poznámek – přidá se automaticky.

DALŠÍ INFORMACE

Podokno Researcher zobrazující výsledky hledání informací o deštném pralese

Vidíte, co se změnilo

Když někdo změní obsah sdíleného poznámkového bloku, upozorníme vás na to tak, že se název stránky nebo oddílu zobrazí tučně.

Seznam stránek sdíleného sešitu, ve kterém jsou názvy nepřečtených stránek zobrazené tučně

Zadání vlastního názvu poznámkového bloku

Přidejte s k poznámkovému bloku vlastní název, abyste hned věděli, k čemu ho používáte, a abyste ho snadněji našli. Původní název souboru poznámkového bloku se tím nezmění a odkazy na daný poznámkový blok se neporuší. Změní se jenom název, který se zobrazuje ve OneNotu. Je to užitečná funkce pro studenty, kteří používají poznámkové bloky předmětů.

Týmový poznámkový blok s vybranou možností Zadat vlastní název poznámkového bloku

Změna barvy poznámkového bloku

Červené používáte pro práci a modré pro osobní věci? Změňte si barvu svých poznámkových bloků tak, abyste hned věděli, co k čemu je používáte. Klikněte pravým tlačítkem myši na název poznámkového bloku, zvolte Barva poznámkového bloku a vyberte barvu z palety.

Paleta barev poznámkového bloku

Tisk přímo do OneNotu

Cokoliv z počítače si můžete poslat přímo do OneNotu. Nainstalujte si aplikaci Send to OneNote ze Storu a pak při tisku souboru jako tiskárnu vyberte Send to OneNote. Další informace najdete v článku Odeslání dokumentů a souborů do OneNotu pro Windows 10.

Ikona aplikace Send to OneNote

Vložení podrobností schůzky

Zvolte Vložení > Podrobnosti schůzky a zvolte outlookovou schůzku. Podrobnosti schůzky se přidají do nové poznámky, včetně času, data, místa konání, pozvaných lidí a dalších údajů. Jakoukoliv část podrobností schůzky můžete ve OneNotu libovolně přidat, změnit nebo odstranit, aniž by to mělo vliv na původní oznámení o schůzce ve vašem outlookovém kalendáři. Můžete třeba odstranit jména pozvaných účastníků, kteří na schůzce nebyli, abyste měli reálný záznam, kdo se opravdu zúčastnil. (Vyžaduje Outlook 2016.)

Obrázek znázorňující vztah mezi Outlookem a OneNotem

Verze stránek

Chtěli byste mít možnost cestovat zpátky v čase a obnovit starší verze stránek? Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou stránku a zvolte Verze stránek. Otevře se podokno se seznamem různých verzí stránky. Kliknutím na jednotlivé verze můžete zvýraznit prvky přidané v dané verzi. Pokud potřebujete obnovit předchozí verzi stránky, vyberte ji v podokně a zvolte Nastavit jako aktuální stránku. (Momentálně je dostupné jenom na počítači nebo tabletu.)

Podokno Verze stránek s několika verzemi stránky

Výběr více stránek

Kombinací klávesy Ctrl nebo Shift s kliknutím můžete vybrat více stránek a potom je všechny najednou přesunout, zkopírovat nebo odstranit. Tento postup se dá použít také k vytvoření nebo zvýšení úrovně skupin podstránek.

Rychlé přesouvání nebo kopírování stránek

Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku, zvolte Vyjmout nebo Kopírovat a pak stránku vložte do nového cíle.

Kontrola pravopisu v jiném jazyce

Pokud vytváříte poznámky, které obsahují text v různých jazycích, můžete nově zkontrolovat pravopis ve více jazycích najednou. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný text, zvolte Nastavit jazyk a určete jazyk, který chcete použít při kontrole pravopisu vybraného textu.

Poznámka: Pokud ještě nemáte nainstalované nástroje kontroly pravopisu, může se při prvním výběru jazyka zobrazit upozornění. Jazyk můžete přidat podle pokynů ve zprávě.

Vybraný text ve francouzštině a místní nabídka pro nastavení jazyka

Oprava nechtěného použití tlačítka Vrátit zpět

Pokud jste něco neúmyslně vrátili zpět, můžete to udělat znovu. Je to, jako byste na Vrátit zpět nikdy nekliknuli.

Tlačítka Vrátit zpět a Znovu

Zvukové poznámky

Nahrajte si schůzku nebo přednášku a zařaďte si nahrávku mezi své poznámky. V nabídce Vložení klikněte nebo klepněte na Zvuk. Nahrávání se spustí hned, jak OneNote na stránku přidá ikonu multimédií. Pokud chcete nahrávání ukončit, stiskněte Pozastavit nebo Zastavit. Pokud chcete záznam přehrát, klikněte na stránce na ikonu multimédií a pak klikněte na Přehrát. DALŠÍ INFORMACE
Klávesové zkratky pro práci se zvukem najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows 10.

Jednodušší vkládání souborů a obrázků

Vkládejte rychle soubory a obrázky přetahováním do poznámek.

Snímky obrazovky

Pomocí klávesové zkratky Win+Shift+S udělejte snímek oblasti obrazovky a ten pak vložte do OneNotu nebo jiné aplikace jako obrázek. (To je možné až od verze Windows 10 Creators Update.)

Přetahování stránek a oddílů

Mějte všechno uspořádané díky rychlému přetahování stránek nebo oddílů do různých oddílů nebo poznámkových bloků. Už nemusíte kliknout pravým tlačítkem a použít dialog Přesunout/Kopírovat. Stačí jednoduše kliknout a přetáhnout stránku nebo oddíl na nové místo.

Kreslení grafů k matematickým rovnicím

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Na libovolné stránce napište rovnici, klikněte na Kreslení > Matematika a OneNote vám pomůže nakreslit graf. Další informace najdete v článku o kreslení grafů z matematických rovnic ve OneNotu pro Windows 10.

Kreslení grafů k matematickým rovnicím ve OneNotu pro Windows 10

Obnovení odstraněných poznámek

Pokud ze svých poznámek omylem odeberete nějaké stránky nebo oddíly, můžete je obnovit. Klikněte pravým tlačítkem na libovolný poznámkový blok v seznamu poznámkových bloků a potom klikněte na Zobrazit odstraněné poznámky. V seznamu stránek klikněte pravým tlačítkem na stránku nebo oddíl (nebo klepněte a podržte) a obnovte je.

Uspořádání oddílů do skupin

Vytvářejte skupiny oddílů a ještě více tak usnadněte uspořádání a navigaci u velkých poznámkových bloků. Pokud máte povolenou verzi OneNote Preview (Nastavení > Možnosti > OneNote Preview), stačí kliknout pravým tlačítkem na tlačítko + Oddíl v dolní části seznamu oddílů a potom kliknout na Nová skupina oddílů.

Kontrola přístupnosti poznámek

Použijte nástroj Kontrola přístupnosti na kartě Zobrazení ke zjištění a opravě problémů s přístupností v poznámkách – než budete poznámky sdílet s ostatními lidmi. Další informace najdete v článku Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu.

Více místa k zobrazení poznámek

Vyslyšeli jsme vaše názory na to, že pás karet, místní nabídky a seznam stránek zabírají zbytečně moc místa, a omezili jsme celkové nároky rozhraní OneNotu, abyste měli na obrazovce více místa k zobrazení a úpravám poznámek.

Úspora času díky novým klávesovým zkratkám

Aktualizovali jsme seznam klávesových zkratek ve OneNotu pro Windows 10, aby obsahoval všechny nejnovější způsoby zrychlení pořizování poznámek.

Plně barevné emoji

Rozlučte se s černobílými emoji. Teď se můžete vyjádřit v plných barvách.

Změna pořadí poznámkových bloků

Seřaďte poznámkové bloky, jak chcete. Poznámkové bloky můžete jednoduše přetahovat v seznamu.

Ochrana heslem

Chraňte poznámky heslem, aby byly v bezpečí před zvědavci.

Vytváření diagramů nebo vývojových diagramů

Používejte galerii obrazců na kartě Kreslení ke vkládání dokonalých kruhů, čtverců, šipek a dalších obrazců.

Ukládání obrázků a souborů

Uložte si oblíbený obrázek nebo důležitý soubor mimo OneNote. Jednoduše na něj klikněte pravým tlačítkem a uložte ho do místa, které určíte.

Umístění nové stránky

Přidejte rychle novou stránku pod aktuálně vybranou stránku, ne až na konec seznamu stránek. Klikněte na stránku pravým tlačítkem a zvolte Nová stránka.

Změna pořadí vrstev

Umístěte do poznámek tabulky, kontejnery poznámek, obrázky a obrazce a potom určete, které mají být na popředí a které v pozadí. Klikněte na objekt pravým tlačítkem a zvolte Pořadí. Pak nastavte, kde se má objekt objevit vzhledem k ostatním.

Úchyty odstavce

Pomocí úchytů odstavce můžete změnit uspořádání textu na stránce nebo ho sbalit.

Nové styly odrážek

Už vás nebaví obyčejné staré odrážky? Vylepšete poznámky pomocí pomlček, šipek, kosočtverců a dalších typů odrážek. Klikněte na šipku vedle tlačítka Odrážky a zvolte jiný styl.

Poznámky se stylem

Když budete pro nadpisy, citace, výpisy programů a další položky používat předdefinované styly, můžete dosáhnout konzistentního vzhledu všech poznámek.

Obrázky na pozadí

Nastavte jako pozadí poznámek nějaký obrázek, přes který budete moct přímo psát. To je užitečný trik, když potřebujete psát na formuláře nebo popisovat obrázky. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem a zvolte Obrázek > Nastavit obrázek jako pozadí.

Vložení volného místa

Když je stránka zaplněná poznámkami, můžete přidat volné místo navíc do levého okraje nebo doprostřed stránky pomocí nástroje Vložit volné místo. Najdete ho na kartě Kreslení.

Kopírování formátu

Jednoduše zkopírujte veškeré formátování (písmo, velikost, styl a barvu) z jednoho nadpisu nebo řádku textu do dalšího. Vyberte text s formátováním, které chcete zkopírovat, a na kartě Domů klikněte na tlačítko Kopírovat formát. Ukazatel se změní na štětec. Malováním štětcem přes text použijte zkopírované formátování.

Možnosti vložení

Když vkládáte zkopírovaný text, můžete zvolit, jestli chcete ponechat veškeré původní formátování, vložit jenom text nebo vložit jako obrázek. Vyberte text, a až budete chtít vkládat, klikněte pravým tlačítkem, zvolte Vložit a zvolte požadovanou možnost.

Několik poznámkových bloků

Pusťte se rychle do pořizování poznámek a osobního organizování tak, že otevřete všechny své oblíbené poznámkové bloky najednou a budete mezi nimi snadno přepínat.

Nastavení výchozích možností

Zvolte Nastavení > Možnosti a vyberte oblíbené písmo a velikost, které chcete používat v nových poznámkách jako výchozí.

Autoři poznámkového bloku

Sledujte iniciály ostatních autorů vedle změn, které ve sdíleném poznámkovém bloku udělali, nebo tuto možnost vypněte na kartě Zobrazení a skryjte tak tyto iniciály, aby bylo zobrazení přehlednější.

Možnosti kontroly pravopisu

Pokud nepotřebujete kontrolovat pravopis, vypněte kontrolu pravopisu. Zvolte Nastavení > Možnosti a zvolte Skrýt pravopisné chyby.

Několik účtů

Přihlaste se k několika osobním, pracovním nebo školním účtům a snadno přepínejte a sdílejte poznámkové bloky uložené na těchto účtech.

Vrácení akce zpět

Názory se mění! Pomocí tlačítka Zpět nebo klávesové zkratky CONTROL+Z můžete přepsat historii.

Barvy stránek

Na kartě Zobrazení vyberte nebo změňte barvu pozadí libovolné stránky v poznámkovém bloku.

Sdílení jedné stránky

Nemusíte sdílet celý poznámkový blok. Pošlete odkaz k zobrazení jedné stránky a umožněte lidem její zobrazení v prohlížeči – není nutné přihlášení ani žádná aplikace. Další informace najdete v článku Sdílení stránky poznámek z OneNotu pro Windows 10.

Stínování tabulek

Vylepšete vzhled svých tabulek. Přidejte k buňkám, řádkům nebo sloupcům barevné stínování, aby byly vaše tabulky čitelnější.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Zpřístupněte obrázky pro čtečky obrazovky tím, že k nim přidáte alternativní text. Jednoduše klikněte na obrázek pravým tlačítkem, vyberte alternativní text a přidejte název a popis.

Volba účtu pro nové poznámkové bloky

Vytvářejte nové poznámkové bloky pomocí svého pracovního nebo školního účtu nebo svého osobního účtu.

Vymazání formátování

Je toho trochu moc? Odeberte jedním kliknutím všechno to formátování s tučným písmem, kurzívou, podtržením, fialovou barvou, 18bodovou velikostí a písmem Lucida Sans. Vyberte text a na kartě Domů klikněte na tlačítko Vymazat všechno formátování.

Vkládání více obsahu

Vložte odkaz na Office 365 Video nebo Microsoft Forms a pracujte s ním přímo na stránce. Další informace najdete v článku Vkládání obsahu ve OneNotu.

Sdílení fotek nebo souborů z jiných aplikací

V libovolné aplikaci použijte tlačítko Sdílet a pošlete fotky nebo připojte soubory do OneNotu. Další informace najdete v článku Posílání fotek a obrázků z jiných aplikací do OneNotu pro Windows 10.

Zvýrazňovač textu

Popadněte nový zvýrazňovač na kartě Domů a vyberte důležitý text. Skoro přitom uslyšíte skřípání na stránce.

Nové návrhy

Udělali jsme pár změn, které vám pomůžou při práci s poznámkami. Vyzkoušejte si je zapnutím Nastavení > Možnosti > OneNote Preview a dejte nám vědět, co si o nich myslíte.

Přepisovatelný inkoust

Tloušťka a barva rukopisu se dá změnit i po zaschnutí inkoustu.

Přehrání rukopisu

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Přehráváním rukopisu dopředu a dozadu můžete skrýt a zobrazit obsah, poskytovat podrobné pokyny nebo lépe pochopit tok myšlenek ostatních uživatelů.

Snadná matematika

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Napíšete rovnici a OneNote vám ji pomůže po jednotlivých krocích vyřešit. Je to podobné, jako byste měli soukromého učitele matematiky. Další informace najdete v článku Převod a řešení matematických rovnic ve OneNotu pro Windows 10.

Tužka

Načrtněte své nápady a koncepty pomocí nové rukopisné tužky (vyžaduje to Windows 10 Anniversary Update).

Efekty rukopisu

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Vylepšete si poznámky novými barvami rukopisu, jako například duha, galaxie, zlato a další.

Zvukové poznámky na telefonu

Nahrajte si na telefonu rychlé zvukové připomenutí nebo klip a vložte si je do svých poznámek.

Jednodušší sdílení

Sdílejte svůj poznámkový blok s kýmkoli přímo z OneNotu. Tito lidé ho budou moct zobrazit nebo upravit na libovolném zařízení. Další informace najdete v článku Sdílení stránky poznámek z OneNotu pro Windows 10.

Vkládání videí

Přehrávejte si ve OneNotu oblíbená videa z YouTube, TEDu, Office Mixu a dalších zdrojů. Vložte odkaz do poznámky, pohodlně se usaďte a sledujte video.

Seskupování rukopisu

Klikněte pravým tlačítkem na výběr rukopisných poznámek nebo kreseb a seskupte je. Pak půjdou přesouvat jako jeden celek.

Vyprávění se Swayem

Se Swayem můžete do poznámek vložit interaktivní, dynamický obsah – pro chvíle, kdy nebudete chtít vyprávět, ale ukazovat.

Jednodušší přihlašování

Vyslyšeli jsme vaše přání. Pokud OneNote používáte jenom v kanceláři nebo při vyučování, stačí se teď pouze přihlásit přes pracovní nebo školní účet.

Znalost spolupracujících osob při sdílení

Kliknutím na ikonu Stav uživatele poznámkového bloku zjistíte, kdo s vámi ve sdíleném poznámkovém bloku pracuje.

Office Lens

Používejte Office Lens z OneNotu k pořízení snímků dokumentů nebo tabule.

Rozpoznávání obrazců

Kresby se dají automaticky transformovat na obrazce. Na kartě Kreslení zvolte Převést na obrazce a nakreslete nějaký obrazec, třeba kruh, trojúhelník nebo obdélník.

Lépe uspořádané poznámky

Abyste měli všechno uspořádané přesně podle svých představ, můžete přesouvat nebo kopírovat stránky a oddíly.

Rychlejší úpravy na telefonu

Když chcete na telefonu zkopírovat a vložit obsah, stačí jenom klepnout.

Rychlá nabídka na telefonu

Na telefonu můžete sdílet, připnout, odstranit nebo synchronizovat pomocí rychlé nabídky přímo uvnitř stránky.

Úsměv!

Do poznámek můžete rychle vkládat fotky z fotoaparátu telefonu.

Sdílení poznámek do Outlook Pošty

Sdílejte kopie stránek z telefonu do jiných aplikací, jako je Outlook Pošta.

Rychlé barvy

Při kreslení perem nebo zvýrazňovačem máte rychlý přístup ke čtyřem barvám.

Kreslení v režimu zobrazení na celé obrazovce

Využijte výhody režimu kreslení na celé obrazovce k maximalizaci užitečné plochy obrazovky a odstranění rušivých prvků.

Nástroje kontroly pravopisu

Používejte nové nástroje kontroly pravopisu k opravám nebo ignorování chybně napsaných slov.

Úsměv!

Do poznámek můžete rychle vkládat fotky z vestavěného fotoaparátu tabletu.

Tloušťka čáry

Tenká nebo tlustá – když kreslíte, můžete tloušťku čar měnit.

Lepší prostředí kreslení

Vyslyšeli jsme vaše přání. Zmenšili jsme velikost zobrazení klávesnice při používání nástrojů kreslení.

Opravy chyb

Vyřešili jsme problémy, které měli někteří uživatelé při otevírání OneNotu.

Písmo a velikost písma

Aby byly poznámky čitelnější, můžete změnit řez písma a velikost písma.

Pořizování poznámek, když je váš Surface uzamčený

I když je váš Surface uzamčený, můžete plně využívat možnosti kreslení, včetně barvy rukopisu, zvýrazňovače, různých typů gumy a dalších funkcí.

Nejnovější aktualizace OneNotu pro účastníky programu Insider

Aktualizace z ledna – verze 17.9001.2821 – nepřináší žádné nové funkce, jenom opravy a vylepšení.

Buďte součástí komunity

Komunita odpovědí –  fórum Office Insider

Komunita Office Insider

Spojte se s lidmi, kteří mají zájem o technologie jako vy, a získejte podporu od komunity Office Insider.

Navštivte komunitu

Office Insider na Twitteru

Sledujte nás na @OfficeInsider

Připojte se k rostoucí komunitě odborníků a nadšenců, kteří pomáhají utvářet budoucnost Office.

Sledujte nás na Twitteru

Kde můžete odeslat názor

Pokud chcete poslat nějaký návrh nebo nahlásit problémy v buildech pro účastníky programu Office Insider, spusťte OneNote, klepnutím na dvojitou šipku Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky otevřete seznam poznámkových bloků a kliknutím na ozubené kolo otevřete Nastavení > Váš názor.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×