Office
Přihlásit se
Novinky ve OneNotu pro Windows 10

Novinky ve OneNotu pro Windows 10

Aplikace OneNote pro Windows 10 a desktopová aplikace OneNote 2016 jsou velmi podobné. Je mezi nimi ale několik důležitých rozdílů. Zvlášť důležité je to, že aplikace OneNote pro Windows 10 se pravidelně aktualizuje o nové funkce. To, jaké funkce jsou pro vás teď k dispozici, zjistíte níže.

Nejnovější aktualizace OneNotu pro Windows 10

Podívejte se na novinky v aktualizaci funkcí z června 2018 (verze 17.10228.20003).

Vyberte si výchozí možnost vložení

Chcete zachovat jenom text? Chcete sloučit formátování? Vyberte si požadovanou možnost a nastavte si ji jako výchozí. OneNote si ji bude pamatovat a při každém vkládání ji použije.

Seznam možností vložení

Pomoc s formováním budoucnosti Office

Zapojte se do programu Office Insider. Získáte brzký přístup k novým verzím a budete nám moct říct, co si o nich myslíte. Začněte tím, že otevřete Nastavení a podle pokynů se připojíte k programu Office Insider.

DALŠÍ INFORMACE

Program Office Insider

Předchozí verze

Podívejte se na novinky a vylepšení v aktualizaci funkcí z května 2018 (verze 17.9330).

Graf s více funkcemi

Když chcete vizualizovat matematiku, může vám OneNote zobrazit více funkcí ve stejném grafu. Stačí jenom napsat funkce na samostatné řádky a kliknout na tlačítko Matematika.

Rovnice a odpovídající graf

Podívejte se na novinky a vylepšení v aktualizaci funkcí z dubna 2018 (verze 17.9226).

Složitá čísla? Žádný problém.

Pokud pracujete s matematickým zápisem, můžete se pustit do řešení reálných nebo složitých čísel.

DALŠÍ INFORMACE

Ručně napsaná rovnice a postup pro její vyřešení

Přístup k poznámkovým blokům odkudkoli

Přesuňte si poznámkové bloky uložené na pevném disku na OneDrive, abyste mohli plně využívat výhody OneNotu, jako je přístup k poznámkovým blokům z libovolného zařízení, spolupráce s jinými uživateli a využití inteligentních služeb.

DALŠÍ INFORMACE

Snímek obrazovky s oknem Uložit na OneDrive ve OneNotu

Podívejte se na novinky a vylepšení v aktualizaci funkcí z března 2018 (verze 17.9126).

Otevření naposledy použitých poznámkových bloků Budeme vám zobrazovat návrhy poznámkových bloků, které jste v poslední době používali na jednom zařízení a které si možná budete chtít otevřít na jiném.

Podokno Oznámení zobrazující dva poznámkové bloky, které byly otevřeny na jiném zařízení

Co se změnilo

Když někdo udělá změnu ve sdíleném poznámkovém bloku uloženém na OneDrivu, dostanete oznámení.

Zobrazuje podokno Oznámení s dvěma položkami k nedávným úpravám.

Mějte svoje pera vždy po ruce

Zvolte si osobní sadu per a zvýrazňovačů pro psaní rukou. Svoji přizpůsobenou sadu budete mít k dispozici na všech svých počítačích s Windows a zařízeních s iOSem ve OneNotu, Wordu, Excelu i PowerPointu.

DALŠÍ INFORMACE

Galerie per s vlastními pery ve OneNotu

Podívejte se na novinky a vylepšení v aktualizaci funkcí z prosince 2017 (verze 17.8827.2055).

Rovně a přímo

Na dotykových obrazovkách můžete pomocí virtuálního pravítka na kartě Kreslení kreslit rovné čáry a měřit vzdálenost. Indikátor úhlu vám pomůže s natočením do požadovaného úhlu.

DALŠÍ INFORMACE

Pravítko zobrazené na stránce OneNotu se třemi nakreslenými rovnoběžnými čárami

Rychlé vyhledávání

Vyhledávání je teď ještě rychlejší! Výsledky hledání se zobrazí okamžitě, takže se můžete snadno vracet ke svým poznámkám.

Zobrazuje podokno hledání a výsledky hledání.

Podívejte se na novinky a vylepšení v aktualizaci funkcí z listopadu 2017 (verze 17.8730.2074).

Nakloňte pero a stínujte

Zapisujte a skicujte pomocí nového pera pro Surface a funkce tužky. Když pero nakloníte, můžete s ním stínovat stejně jako se skutečnou tužkou.

Klikyháky se stínováním vytvořeným pomocí funkce tužky a nakloněním pera

A to není všechno...

OneNote neustále vylepšujeme. Tady je několik posledních novinek:

  • Výtisky PDF se teď ve OneNotu pro Windows 10 zobrazují ostře a jasně, a to dokonce i ty, které jste vložili dříve v jiných verzích OneNotu.

  • Práce se stránkami a oddíly je teď ještě snadnější. Do místních nabídek jsme přidali nové ikony, které vám pomůžou najít, co potřebujete.

  • Nová možnost sloučení formátování při vkládání umožňuje zachovat stejný styl a velikost písma a zároveň i důležité prvky formátování, jako jsou tučné písmo, kurzíva a odkazy.

Tisk oddílů nebo celých poznámkových bloků

Potřebujete offline kopii? Žádný problém. Vytiskněte si stránku, oddíl nebo celý poznámkový blok a uschovejte si je.

DALŠÍ INFORMACE

Dialogové okno tiskárny s vybranou jednou stránkou

A to není všechno...

OneNote neustále vylepšujeme. Tady je několik posledních novinek:

  • OneNote teď vypadá a funguje lépe než kdykoli předtím na monitorech s vysokým rozlišením a na více monitorech.

  • Vyzkoušejte nové nastavení. Můžete zvolit, jestli se mají automaticky použít velká písmena u prvního slova ve větě.

Převod rukopisu na text

Dělejte si rychlé rukopisné poznámky a později je převeďte na text, který se sladí se zbývajícím obsahem. Dokonce se zachová velikost a barva rukopisu a také zvýraznění a efekty. Na kartě Kreslení klikněte na tlačítko Laso. Tažením vytvořte kruh okolo textu, který chcete převést, a klikněte na Rukopis na text.

DALŠÍ INFORMACE

Zobrazuje rukopisný text, tlačítko Rukopis na text a převedený text.

Další skvělé efekty rukopisu

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Uchopte pero na kartě Kreslení a vyzkoušejte si efekty Láva, Oceán, Bronz a Růžové zlato. Nechte svoje poznámky vyniknout!

Zobrazuje čtyři efekty rukopisu – Láva, Oceán, Bronz a Růžové zlato.

Další funkce grafu

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Kromě vykreslení funkce v grafu teď může OneNote vypočítat její klíčové vlastnosti – například minima, maxima nebo průsečíky s osami.

DALŠÍ INFORMACE

Zobrazuje vlastnosti průsečíku grafu.

Opakované navštívení naposledy navštívených stránek

Pomocí nových šipek Vpřed a Zpět nad kartou Domů můžete přecházet mezi stránkami poznámek, které jste už navštívili.

Zobrazuje šipky pro navštívené stránky nad kartou Domů.

Odkaz na konkrétní odstavec

Vytvořte si odkaz na určitý odstavec a přeskočte přímo na daný obsah. Tuto funkci můžete využít například k vytvoření rychlého obsahu v horní části dlouhé stránky s poznámkami nebo můžete odkaz zkopírovat a vložit do e-mailu, aby mohli ostatní snadno najít obsah, který jim chcete ukázat.

DALŠÍ INFORMACE

Zobrazuje poznámku s obsahem a místní nabídku pro kopírování odkazu.

Kopírování hypertextového odkazu

Klikněte pravým tlačítkem na hypertextový odkaz v poznámkách a zkopírujte si ho, abyste ho mohli použít na jiných místech.

Zobrazuje vybraný hypertextový odkaz, který se kopíruje do nového umístění.

Text na matematický zápis

Napište na klávesnici rovnici jako text v OneNotu a pomocí funkce Matematika ji vyřešte nebo nakreslete její graf. Stačí rovnici jednoduše napsat a na kartě Kreslení kliknout na tlačítko Laso. Tažením vytvořte kruh okolo textu, který chcete převést, a klikněte na Matematika.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Zobrazuje napsanou rovnici, tlačítko Matematika a převedenou rovnici

Inteligentní vyhledávání

Podívejte se přímo z OneNotu na definice, články z Wikipedie a nejčastější relevantní vyhledávání z webu. Klikněte na slovo nebo slovní spojení pravým tlačítkem a zvolte Inteligentní vyhledávání.

DALŠÍ INFORMACE

Zobrazuje větu se zvýrazněným slovním spojením a místní nabídku se zvýrazněnou funkcí Inteligentní vyhledávání

Vložení online obrázků

Díky vyhledávání obrázků Bingem můžete přímo z OneNotu bezpečně vkládat fotky a obrázky. Na kartě Vložení zvolte Obrázky > Online. V podokně Online obrázky vyhledejte pomocí vhodného klíčového slova obrázek, který nejlépe doplní vaše poznámky.

DALŠÍ INFORMACE

Karta Vložení zobrazující rozevírací nabídku Obrázky se zvýrazněnou volbou Online

Tabulky všech tvarů a velikosti

Jedna buňka, nebo hodně? Zvolte si počet řádků a sloupců, který potřebujete k přehlednému uspořádání svého obsahu. Jakmile vložíte tabulku, můžete přidávat nebo odstraňovat řádky a sloupce, přidat stínování tabulky nebo obsah seřadit.

DALŠÍ INFORMACE

Příkaz Vložit tabulku zobrazující mřížku výběru

Další barvy zvýraznění

Žlutá není jediná barva duhy. Teď můžete zvýrazňovat i modře, zeleně, červeně a dalšími barvami.

Tlačítko Zvýraznit s rozevírací nabídkou, kde je vidět vybraná tmavě fialová barva

Přiblížení, oddálení

Nová možnost Šířka stránky na kartě Zobrazení dovoluje oddálit zobrazení tak, abyste viděli všechny poznámky na stránce, nebo ho naopak přiblížit a zaměřit se přesně na to, co potřebujete.

Zobrazuje možnosti lupy s vybranou možností Šířka stránky

Přizpůsobte si pera

Zvolte si osobní sadu per, zvýrazňovačů a tužek pro psaní rukopisem. V nabídce Kreslení zvolte znaménko plus (+) vedle per a zvolte typ pera, šířku a barvu rukopisu. Nové vlastní pero se vám přidá do panelu nástrojů pro kreslení, abyste ho měli připravené pro příště.

Nabídka Kreslení zobrazující rozevírací nabídku pro přidání vlastního pera

Zlepšení čtení s Asistivní čtečkou

Asistivní čtečka zlepšuje čtenářské dovednosti díky úpravám mezer v textu, zobrazení úzkého sloupce pro čtení a zvýraznění každého slova při čtení dokumentu nahlas. Je navržena tak, aby vám pomáhala zlepšovat vaše čtenářské dovednosti – pomůže vám správně vyslovovat slova, rychle a přesně číst a rozumět čtenému textu. V nabídce Zobrazení zvolte Asistivní čtečka a zvolte si Možnosti textu, Slovní druhy a Možnosti hlasu nebo si text nechte přečíst nahlas.

DALŠÍ INFORMACE

Výukové nástroje v Asistivní čtečce

Jednodušší multitasking

Zvolením možnosti Nové okno na kartě Zobrazení nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl+M otevřete novou instanci OneNotu. Teď můžete mít najednou zobrazených více poznámek. Multitasking je teď ještě jednodušší!

Dvě spuštěné instance OneNotu. V každé se zobrazují jiné poznámky.

Zdokonalený OneNote

Díky vylepšenému rozložení si teď poznámky uspořádáte mnohem snadněji. Všechny svoje poznámkové bloky, oddíly a stránky najdete ve sloupcích na boku aplikace, kde je můžete snadno procházet pomocí čtečky obrazovky, klávesnice a dalšími způsoby.

DALŠÍ INFORMACE

Nové uživatelské rozhraní OneNotu

Řešení konfliktů stránek

Ve sdílených poznámkových blocích můžou někdy vznikat konflikty stránek. Hledání a řešení těchto rozdílů je teď jednodušší. Stránky s konflikty se označí ikonou trojúhelníku. Po otevření podokna Konflikty stránek se zobrazí verze dané stránky a autoři a časy jejich úprav. Zvolte verzi, kterou chcete zachovat, nebo zkopírujte určitý obsah ze starší verze stránky na aktuální stránku.

Podokno Konflikty stránek se třemi konfliktními verzemi stránky

Zobrazování stránek podle vašich potřeb

Náhled stránek vám poskytuje přehled o obsahu vašich poznámek pomocí zobrazení několika prvních slov textu na stránce a miniatur všech obrázků. Zapnete ho tak, že v rozevíracím seznamu Zobrazení > Navigační podokna zaškrtnete políčko Zobrazovat náhled stránek. Pokud máte raději kompaktnější zobrazení seznamu stránek, můžete zaškrtnutí tohoto políčka kdykoli zrušit a vrátit se k zobrazení, které obsahuje jenom název stránky.

Podokno oddílu a seznam stránek s náhledem stránek

Skrytí podstránek

Sbalením podstránek získáte více místa v seznamu stránek. Vyberte jednu nebo více stránek a v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši zvolte Vytvořit podstránku. Tím tyto stránky pod stránkou nahoře odsadíte a umožníte jejich sbalení kliknutím na dvojitou šipku vedle dané stránky. K rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek použijte kombinaci kláves Ctrl+Shift+*.

Seznam stránek se sbalenými podstránkami

Hledání textu na stránce

K rychlému vyhledání určitého slova nebo slovního spojení na aktuální stránce použijte kombinaci kláves Ctrl+F. OneNote umožňuje najít slovo nebo slovní spojení v textu, obrázcích a rukopisných poznámkách. Pokud je nenajde, můžete ještě obor hledání rozšířit tak, že bude zahrnovat aktuální oddíl, aktuální poznámkový blok nebo všechny poznámkové bloky.

Rozevírací seznam pro vyhledávání s možnostmi oboru, aktuální stránka je aktivní

S funkcí Řekněte mi se stáváte expertem

V pravém horním rohu okna aplikace klikněte na žárovku a jednoduše vlastními slovy napište, co chcete ve OneNotu udělat. Funkce Řekněte mi vás příslušným procesem provede a nabídne vám i další zdroje informací, například nápovědu nebo inteligentní vyhledávání. K rychlému přechodu na funkci Řekněte mi použijte klávesovou zkratku Alt+Ě.

Rozevírací nabídka Řekněte mi s navrhovanými akcemi

Ještě jednodušší vytváření osnovy

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Funkce Researcher vám pomůže najít relevantní citace, zdroje a obrázky, abyste si mohli začít vytvářet osnovu ve OneNotu. Na kartě Vložení zvolte Researcher. Napište klíčové slovo k tématu, ke kterému chcete získat více informací, a Bing vytvoří seznam výsledků. Doplňte si zdroj do poznámek – přidá se automaticky.

DALŠÍ INFORMACE

Podokno Researcher zobrazující výsledky hledání informací o deštném pralese

Vidíte, co se změnilo

Když někdo změní obsah sdíleného poznámkového bloku, upozorníme vás na to tak, že se název stránky nebo oddílu zobrazí tučně.

Seznam stránek sdíleného sešitu, ve kterém jsou názvy nepřečtených stránek zobrazené tučně

Zadání vlastního názvu poznámkového bloku

Přidejte s k poznámkovému bloku vlastní název, abyste hned věděli, k čemu ho používáte, a abyste ho snadněji našli. Původní název souboru poznámkového bloku se tím nezmění a odkazy na daný poznámkový blok se neporuší. Změní se jenom název, který se zobrazuje ve OneNotu. Je to užitečná funkce pro studenty, kteří používají poznámkové bloky předmětů.

Týmový poznámkový blok s vybranou možností Zadat vlastní název poznámkového bloku

Změna barvy poznámkového bloku

Červené používáte pro práci a modré pro osobní věci? Změňte si barvu svých poznámkových bloků tak, abyste hned věděli, co k čemu je používáte. Klikněte pravým tlačítkem myši na název poznámkového bloku, zvolte Barva poznámkového bloku a vyberte barvu z palety.

Paleta barev poznámkového bloku

Nejnovější aktualizace pro Rychlý okruh programu Windows Insider s možností přejít na další verzi (Skip-Ahead)

Pokračujte ve čtení a zjistěte, co nového přináší verze 17.10228 pro program Insider Fast s možností přejít na další verzi (Skip-Ahead). Pak nám dejte vědět, co si o tom myslíte. Vaše rychlé ohlasy jsou neocenitelné, tak je prosím nepřestávejte posílat!

Poznámka: Tyto funkce se pro zákazníky zpřístupňují postupně. Pokud je zatím ve OneNotu nevidíte, ujistěte se, že je OneNote aktuální.

Vyberte si výchozí možnost vložení

Chcete zachovat jenom text? Chcete sloučit formátování? Vyberte si požadovanou možnost a nastavte si ji jako výchozí. OneNote si ji bude pamatovat a při každém vkládání ji použije.

Seznam možností vložení

Pomoc s formováním budoucnosti Office

Zapojte se do programu Office Insider. Získáte brzký přístup k novým verzím a budete nám moct říct, co si o nich myslíte. Začněte tím, že otevřete Nastavení a podle pokynů se připojíte k programu Office Insider.

DALŠÍ INFORMACE

Program Office Insider

Buďte součástí komunity

Komunita odpovědí –  fórum Office Insider

Komunita Office Insider

Spojte se s lidmi, kteří mají zájem o technologie jako vy, a získejte podporu od komunity Office Insider.

Navštivte komunitu

Office Insider na Twitteru

Sledujte nás na @OfficeInsider

Připojte se k rostoucí komunitě odborníků a nadšenců, kteří pomáhají utvářet budoucnost Office.

Sledujte nás na Twitteru

Kde můžete odeslat názor

Pokud chcete poslat nějaký návrh nebo nahlásit problémy v buildech pro účastníky programu Office Insider, spusťte OneNote, klepnutím na dvojitou šipku Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky otevřete seznam poznámkových bloků a kliknutím na ozubené kolo otevřete Nastavení > Váš názor.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×