Novinky v nástroji Power View v Excelu 2013 a na SharePoint Serveru

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Důležité informace: Power View a Power Pivot jsou dostupné v edicích Office Professional Plus a Office 365 Professional Plus a v samostatné edici Excelu 2013. Přečtěte si sešity Excelu 2010 s Power Pivotem v některých verzích Excelu 2013 nefungují. Chcete vidět jakou verzi Office používáte?

Power View v Excelu 2013 i na SharePoint Serveru umožňuje interaktivní zkoumání dat a vytváření vizualizací a prezentací bez ohledu na úroveň dovednosti. Seskupte svá data do tabulek, matic, map a různých druhů grafů a vytvořte tak interaktivní zobrazení, které datům vdechne život. Mnoho funkcí nástroje Power View v Excelu 2013 obsahoval již nástroj Power View v SharePointu 2010 a oběma byly přidané ještě další funkce.

Můžete vytvářet Power View v sestavách SharePoint serveru založené na multidimenzionálních modelech služby SQL Server Analysis Services.

Excelové sešity s listy Power View můžete taky publikovat na Power BI. Power BI ukládá listy Power View v sešitu jako sestavu Power BI. Nepoužíváte ještě Power BI? Zaregistrujte bezplatného účtu Power BI.

Získejte podrobnější informace o dalších možnostech nástroje Power View.

V tomto článku

Power View v Excelu 2013: Nové funkce

Možnost připojení listů Power View k různým datovým modelům v jednom sešitu

Změna interního datového modelu bez nutnosti opouštět list Power View

Power View v Excel Services, Excel Web Appu a v Office 365

Power View v Excelu 2013 a na SharePoint Serveru: Nové funkce

Výsečové grafy

Mapy

Klíčové indikátory výkonu (KPI)

Hierarchie

Procházení k souhrnným datům a procházení k podrobnostem

Formátování sestav pomocí stylů, motivů a změn velikosti textu

Pozadí a obrázky na pozadí

Hypertextové odkazy

Tisk

Podpora jazyků se zápisem zprava doleva

Změna zpracování celých čísel v Power View

Dopředná a zpětná kompatibilita Power View

Power View a datové modely

Power View a Excel Services

Power View na SharePoint Serveru

Sestavy Power View z multidimenzionálních modelů

Power View v Excelu 2013: Nové funkce

Nástroj Power View v Excelu 2013 obsahuje s novými funkcemi v další části Power View v Excelu 2013 a na SharePoint serveru: nové funkce. Je také následující funkce, které nemá Power View ve službě SharePoint.

Listy Power View se můžou připojit k různým datovým modelům v jednom sešitu

V Excelu 2013 může každý sešit obsahovat interní Datový model, který jde upravit v Excelu, doplňku Power Pivot a dokonce i v listu Power View v Excelu. Sešit může obsahovat jen jeden interní datový model. List Power View můžete založit na datovém modelu v daném sešitu nebo na externím zdroji dat. Jeden excelový sešit může obsahovat víc listů Power View a každý tento list může být založený na jiném datovém modelu.

Každý list aplikace Power View obsahuje vlastní grafy, tabulky a další vizualizace. Grafy a další vizualizace můžete kopírovat a vkládat z jednoho listu do druhého, pouze pokud jsou oba listy založeny na stejném datovém modelu.

Další informace najdete v tématu Vytvoření listu nástroje Power View propojeného s externím datovým modelem v aplikaci Excel.

Změna interního datového modelu bez nutnosti opouštět list Power View

Nyní můžete v sešitu aplikace Excel 2013 vytvářet listy nástroje Power View a interní datový model. Pokud založíte list nástroje Power View na interním datovém modelu, můžete v datovém modelu provádět změny, zatímco se nacházíte v listu nástroje Power View. Příklad:

  • V seznamu polí nástroje Power View v Excelu můžete vytvářet relace mezi různými tabulkami v sešitu.

  • Pokud má datový model v aplikaci Excel počítaná pole, můžete vytvořit klíčové ukazatele výkonu (KPI), které budou založeny na těchto polích, a přidat je do sestavy nástroje Power View.

Power View ve službě Excel Services a aplikaci Excel Online a v Office 365

Když vytvoříte listy nástroje Power View v aplikaci Excel, můžete je zobrazit a pracovat s nimi místně ve službách Excel Services a Office 365. Listy nástroje Power View v aplikaci Excel 2013 můžete upravit jen v klientském počítači.

V Office 365 můžete listy Power View zobrazit pomocí datového centra Excel Online, součásti SharePointu Online, spíš než služby Excel Services.

Další informace najdete v tématu Power View v Excelu na SharePoint Serveru nebo SharePointu Online v Office 365.

Poznámky: 

  • Listy Power View nejde zobrazit v úložišti OneDrive.

  • Pokud uložíte excelový sešit s listy Power View do galerie Power Pivot, listy Power View v sešitě se nezobrazí v galerii, ale budou pořád v souboru. Uvidíte je, jakmile sešit otevřete.

  • Přečtěte si informace o požadavcích na Software pro business intelligence (SharePoint 2013).

  • Při publikování Excelové sešity s listy Power View k Power BI. Power BI ukládá listy Power View v sešitu jako sestavu Power BI. Zaregistrujte bezplatného účtu Power BI.

Power View v Excelu 2013 a na SharePoint Serveru: Nové funkce

Výsečové grafy

Výsečové grafy v nástroji Power View jsou jednoduché nebo složité. Můžete vytvořit výsečový graf, který po dvojitém kliknutí na řez umožní procházet hierarchii, nebo výsečový graf, ve kterém jsou ve větších barevných výsečích zobrazeny dílčí řezy. Pro výsečový graf můžete použít křížový filtr odkazující na další graf. Předpokládejme, že kliknete na pruh v pruhovém grafu. Část výsečového grafu, která je použita pro tento pruh, se zvýrazní a ostatní části grafu se zobrazí jako neaktivní.

Výsečový graf nástroje Power View zobrazující prodej podle kontinentu s vybranými daty za rok 2007

Další informace najdete v tématu Výsečové grafy v nástroji Power View.

Mapy

Mapy v nástroji Power View používají dlaždice služby Mapy Bing, takže je lze přibližovat a oddalovat či posunovat stejně jako jiné mapy služby Bing. Umístění a pole se na mapě zobrazují jako tečky: Čím větší hodnota, tím větší je tečka. Přidáte-li řadu s více hodnotami, vytvoří se na mapě výsečové grafy.

Mapa USA nástroje Power View s výsečovými grafy

Další informace o mapách v Power View

Klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Do sestavy nástroje Power View můžete přidat klíčové ukazatele výkonu (KPI) zobrazující průběh směrem k cílům, pokud je datový model, na kterém je vaše sestava nástroje Power View založená, obsahuje.

Tabulka nástroje Power View zobrazující zpoždění letů

Další informace o klíčové ukazatele výkonu (KPI) v doplňku Power Pivot.

Hierarchie

Pokud váš datový model obsahuje hierarchii, můžete ji v nástroji Power View použít. Datový model může například obsahovat hierarchii s názvem Umístění, které se skládá z Kontinentu > Země/Oblasti > Státu/Provincie > Města. V nástroji Power View můžete do hierarchie přidávat pole postupně po jednom na ploše návrhu nebo můžete přidat umístění a získat všechna pole v hierarchii najednou.

Pokud váš datový model hierarchii neobsahuje, můžete ji v nástroji Power View vytvořit. Pole můžete do hierarchie vkládat v libovolném pořadí.

Můžete použít i hierarchie z tabulkových modelů služby SQL Server Analysis Services.

Další informace najdete v tématu Hierarchie v nástroji Power View.

Procházení k souhrnným datům a procházení k podrobnostem

Přidejte do grafu nebo matice v nástroji Power View procházení k souhrnným datům nebo procházení k podrobnostem, aby byla zobrazena vždy jen jedna úroveň. Uživatelé sestavy prochází k podrobnostem, aby získali podrobnosti, nebo prochází k souhrnným datům, aby získali souhrnná data.

Máte-li matici s více poli v řádcích nebo sloupcích, můžete ji nastavit, aby zobrazovala úrovně. Tím dojde ke sbalení matice, která zobrazí pouze nejvyšší nebo nejkrajnější úroveň. Dvojitým kliknutím na hodnotu v této úrovni rozbalíte a zobrazíte hodnoty níže v hierarchii. Chcete-li procházet zpět nahoru, klikněte na šipku nahoru.

Pruhové, sloupcové i výsečové grafy fungují stejně. Pokud má graf více polí v poli Osy, nastavili jste zobrazení úrovní a vidíte vždy pouze jednu úroveň, počínaje nejvyšší úrovní. Šipka nahoru (v rohu) vás zavede na předchozí úroveň.

Sloupcový graf nástroje Power View se zobrazenými podrobnostmi země/oblasti v Evropě

Poznámka:  Procházení k souhrnným datům v grafu nebo matici funguje na daný objekt jako filtr. V podokně filtru vidíte, že filtruje hodnoty v objektu, zatímco procházíte k podrobnostem, a odebírá filtr, zatímco procházíte zpět nahoru.

Další informace najdete v tématu Procházení k souhrnným datům a procházení k podrobnostem v grafu nebo matici Power View.

Formátování sestav pomocí stylů, motivů a změn velikosti textu

Nástroj Power View obsahuje nové motivy sestav. Když změníte motiv, projeví se to ve všech zobrazeních nástroje Power View v sestavě a ve všech listech v sešitu.

Nástroj Power View for SharePoint Server 2010 obsahoval osm základních motivů zvýraznění, které určovaly barvy grafů.

Nástroj Power View v Excelu 2013 a SharePoint Serveru 2013 obsahuje dalších 39 motivů s pestřejšími paletami grafů, dalšími typy písma a barvami pozadí.

Lze také změnit velikost textu u všech elementů sestavy.

Další informace najdete v tématu Formátování sestav nástroje Power View.

Pozadí a obrázky na pozadí

Pozadí každého zobrazení můžete nastavit od bílé až po černou s mnoha možnostmi přechodu. Na tmavších pozadích se barva textu změní z černé na bílou, aby text lépe vynikl.

Ke každému listu nebo zobrazení můžete přidat také obrázek na pozadí. Přejděte k souboru obrázku v místním počítači nebo v jiném umístění a použijte ho jako obrázek na pozadí listu nebo zobrazení. Obrázek můžete nastavit, aby se přizpůsobil, roztáhl, rozložil vedle sebe nebo umístil na střed, a nastavit jeho průhlednost od 0 % (neviditelný) do 100 % (zcela neprůhledný). Sešit nebo sestava uloží kopii obrázku.

Pozadí a obrázek můžete kombinovat a docílit tak různých efektů.

Přečtěte si víc informací o používání obrázků v Power View.

Hypertextové odkazy

Přidejte hypertextový odkaz do textového pole listu nebo zobrazení. Pokud pole v datovém modelu obsahuje hypertextový odkaz, přidejte pole do listu nebo do zobrazení. Může odkazovat na libovolnou internetovou nebo e-mailovou adresu.

V nástroji Power View v aplikaci Excel a v režimu úprav sestavy nástroje Power View ve službě SharePoint můžete přejít na hypertextový odkaz, kliknete-li na něj a podržíte přitom klávesu CTRL.

Stačí kliknout na odkaz sešitu aplikace Excel ve službě Excel Services nebo Office 365 nebo na odkaz sestavy nástroje Power View ve službě SharePoint v režimu čtení a v režimu celé obrazovky.

Tisk

Listy nástroje Power View v aplikaci Excel a zobrazení ve službě SharePoint lze tisknout. V obou případech platí, že se vytiskne to, co se v okamžiku odeslání k tisku zobrazuje na listu nebo zobrazení. Pokud list nebo zobrazení obsahují oblast s posuvníkem, vytisknutá stránka bude obsahovat část této oblasti, která je na obrazovce vidět. Pokud list nebo zobrazení obsahují oblast s dlaždicemi, vytiskne se kterákoli vybraná dlaždice.

Podpora jazyků se zápisem zprava doleva

Nástroj Power View nyní podporuje jazyky s psaním zprava doleva v aplikaci Excel i ve službě SharePoint.

Power View ve službě SharePoint    má možnosti pro nastavení výchozího směru pro nové zobrazení a směru pro konkrétní existující zobrazení. Pokud ho změnit směr je stejná jako směru pro službu SharePoint.

Nástroj Power View v aplikaci Excel    přejímá toto nastavení z výchozího směru zápisu aplikace Excel. Toto nastavení můžete změnit. V aplikaci Excel přejděte do nabídky Soubor > Možnosti > Upřesnit a vyhledejte možnost Výchozí směr. Ve stejném dialogovém okně můžete také změnit směr zápisu pro konkrétní list a neměnit přitom výchozí směr.

Další informace najdete v tématu Podpora jazyků se zápisem zprava doleva v Excelu a Office 2013.

Změna zpracování celých čísel v Power View

Chcete-li v nástroji Power View převést tabulku na graf, musí být alespoň jeden sloupec dat agregován.

Ve výchozím nastavení nástroj Power View for SharePoint 2010 agregoval desetinná čísla, ale celá čísla zpracovával jako kategorie a neagregoval je. Návrhář datového modelu mohl v doplňku Power Pivot nebo v sadě SQL Server Data Tools nastavit výchozí chování pro celá čísla, toto však bylo výchozí chování.

Power View v Excelu 2013 a na SharePoint Serveru agreguje ve výchozím nastavení desetinná čísla i celá čísla. V návrháři datového modelu se dá nastavit jiné výchozí chování, ale tohle je výchozí nastavení.

Další informace najdete v tématu Číselná a nečíselná pole v nástroji Power View.

Dopředná a zpětná kompatibilita nástroje Power View

Soubory RDLX nástroje Power View v SharePointu jsou zpětně kompatibilní. To znamená, že pokud jste uložili soubor nástroje Power View v SharePointu 2010 s doplňkem služby SQL Server 2012 Reporting Services, můžete ho otevřít a uložit v nástroji Power View v doplňku služby SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Reporting Services. Naopak to neplatí: Není možné otevřít soubor RDLX nástroje Power View novější verze ve starší verzi SharePointu nebo ve starší verzi doplňku služby SQL Server Reporting Services.

Power View a datové modely

Nástroj Power View a datové modely služby SQL Server Analysis Services jsou navzájem dopředně i zpětně kompatibilní:

Soubor nástroje Power View v SharePointu 2010 s doplňkem služby SQL Server 2012 Reporting Services můžete založit na datovém modelu Excelu 2013 nebo na tabulkovém modelu SQL Serveru 2012 SP 1 Analysis Services a naopak. Některé funkce (například hierarchie a klíčové indikátory výkonu) jsou ale dostupné jen v případě, že založíte sestavu nástroje Power View v SharePointu 2013 s doplňkem služby SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services na datovém modelu Excelu 2013 nebo na tabulkovém modelu služby SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services.

Power View a služby Excel Services

Nástroj Power View a služby Excel Services jsou kompatibilní zpětně, avšak nikoli dopředně:

  • SharePoint 2013 je zpětně kompatibilní se sešity doplňku Power Pivot Excelu 2010. Pokud odešlete sešit doplňku Power Pivot Excelu 2010 do SharePointu 2013, bude možné ho otevřít pomocí služby Excel Services a také na něm založit sestavu Power View.

  • Služba SharePoint 2010 je dopředně kompatibilní s datovými modely sešitu aplikace Excel 2013. Pokud odešlete sešit doplňku aplikace Excel 2013 s datovým modelem do služby SharePoint 2010, nemusí ve službách Excel Services pracovat správně a nelze na něm založit sestavu nástroje Power View.

Další informace najdete v tématu Upgrade datových modelů Power Pivotu z předchozí verze.

Power View na SharePoint Serveru

Sestavy Power View z multidimenzionálních modelů

Power View na SharePoint serveru můžete interaktivně procházet data a vytvářet dynamické vizualizace z služby multidimenzionálních modelů služeb Analysis.

Princip objektů multidimenzionálního modelu v Power View

Prozkoumat multidimenzionální model Adventure Works pomocí Power View

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×