Novinky v aplikaci SharePoint Designer 2010

Aplikace SharePoint Designer 2010 umožňuje pomocí platformy SharePoint vytvářet plnohodnotné, bohaté a opakovaně použitelné aplikace, které jsou založené na procesech a umožňují integrovat externí data. Aplikace SharePoint Designer 2010 dokáže vytvářet kompozitní aplikace pomocí konfigurace nebo návrhu komponent, jako jsou zdroje dat, seznamy, typy obsahu, zobrazení, formuláře, pracovní postupy a externí typy obsahu – to vše bez nutnosti psaní kódu. Aplikace SharePoint Designer 2010 navíc nyní poskytuje nástroje pro všechny klíčové komponenty řešení SharePoint – při tvorbě řešení není třeba opustit aplikaci SharePoint Designer.

V tomto článku

Upravené uživatelské rozhraní

Karta Soubor

Souhrnná stránka webu

Navigační podokno

Stránky galerie

Souhrnné stránky

Editory seznamů a typů obsahu

Navigační panel

Pás karet

Přiblížit na obsah

Zobrazení Všechny soubory

Pracovní postupy

Opakovaně použitelné pracovní postupy

Export pracovních postupů

Sloupce přidružení

Přidružení pracovních postupů k typům obsahu

Pracovní postupy webu

Úprava pracovních postupů dodaných se serverem SharePoint Server

Návrh vlastního schvalovacího procesu

Kroky zosobnění

Integrace aplikace Visio

Vizualizace pracovního postupu

Formuláře aplikace InfoPath

Dílčí kroky a nové akce pracovního postupu

Zobrazení a formuláře

Webová část Zobrazení seznamu XSLT

Sdílené šablony XSLT pro čistější kód a vyšší výkon

Snadné vrácení přizpůsobení zpět pomocí obnovení šablony XSLT

Vytvoření zobrazení dat z pásu karet

Použití podmíněného formátování z pásu karet

Sdílení stylů zobrazení a jejich použití z pásu karet

Zobrazení dat s podporou technologie AJAX

Zobrazení souvisejících položek

Vlastní akce

Formuláře aplikace InfoPath

Externí typy obsahu a služba Podnikové připojení

Externí typy obsahu

Vytváření externích typů obsahu v aplikaci SharePoint Designer 2010

Externí seznamy

Externí seznamy v aplikaci SharePoint Workspace

Externí seznamy v aplikaci Outlook

Sloupce obchodních dat, pracovní postup a aplikace Word

Řízení místa a způsobu používání aplikace SharePoint Designer 2010

Stránky správy webové aplikace a kolekce webů

Vyšší oprávnění pro přizpůsobení stránek ve výchozím nastavení

Nové možnosti úpravy stránek: výchozí a rozšířený režim

Stránky webu

Snadné vrácení předchozí verze stránek webu

Jednodušší upgrade v budoucnu

Upravené uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010 bylo zcela změněno tak, aby umožnilo plně pracovat se službou SharePoint pomocí aplikace SharePoint Designer. Všechny důležité komponenty webu nebo řešení – seznamy a typy obsahu, zobrazení a formuláře, pracovní postupy, zdroje dat a externí typy obsahu, rozložení stránek a stránky předloh – lze nyní snadno nalézt. Je také dobře vidět, jak spolu jednotlivé komponenty vzájemně souvisejí – pokud například zobrazíte souhrnnou stránku seznamu, můžete snadno zobrazit také všechna zobrazení, formuláře, pracovní postupy, typy obsahu a vlastní akce tohoto seznamu.

Karta Soubor

Při spuštění aplikace SharePoint Designer 2010 se zobrazí nová karta Soubor a usnadní vám zahájení práce. Umožňuje otevřít existující weby nebo vytvořit nový web. Můžete také otevřít stránky nebo weby, s nimiž jste naposledy pracovali, nebo přidat na stávající web nové komponenty, jako například seznamy a pracovní postupy.

Souhrnná stránka webu

Každý web má vlastní souhrnnou stránku, na níž lze změnit nastavení nebo spravovat různé části webu. Přímo z aplikace SharePoint Designer 2010 tak nyní můžete spravovat například oprávnění. A jako každá jiná souhrnná stránka také souhrnná stránka webu zobrazuje související komponenty – umožňuje například snadno zobrazit a přejít na všechny podřízené weby aktuálního webu.

Navigační podokno

Navigační podokno usnadňuje vyhledání a navigaci na všechny důležité komponenty webu, které používáte k vytvoření řešení. Ať již modelujete svá data a potřebujete pracovat se seznamy a typy obsahu nebo navrhujete pracovní postupy, které logicky uspořádají celé řešení, naleznete v navigačním podokně všechny potřebné komponenty.

Stránky galerie

Stránky galerie umožňují snadné vyhledání a úpravy důležitých komponent řešení. V navigačním podokně se po kliknutí na libovolnou komponentu zobrazí galerie všech komponent daného typu na aktuálním webu – můžete například přehledně zobrazit všechny pracovní postupy nebo seznamy na webu. Na stránce galerie potom stačí kliknout na jakoukoli komponentu a upravit ji.

Souhrnné stránky

Souhrnné stránky nabízejí celkové zobrazení či portál ke všem součástem tvořícím jednotlivé komponenty. Souhrnná stránka typu obsahu například obsahuje formuláře a pracovní postupy pro daný typ obsahu. Souhrnná stránka seznamu obsahuje zobrazení, formuláře, typ obsahu, vlastní akce a pracovní postupy pro daný seznam. Na souhrnné stránce lze také upravit jednotlivá nastavení požadované komponenty (například její název nebo oprávnění) nebo přímo samotnou komponentu.

Editory seznamů a typů obsahu

V aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete upravovat všechny důležité komponenty řešení SharePoint, včetně seznamů a typů obsahu. Seznamy a typy obsahu slouží k modelování dat, a proto jsou tyto komponenty obvykle základem celého řešení. Aplikace SharePoint Designer 2010 nyní přináší celostránkový editor seznamů i typů obsahu, který umožňuje rychle upravovat jejich sloupce a nastavení na jednom místě bez nutnosti přecházet mezi stránkami jako v prohlížeči.

Navigační panel

Při navigaci mezi jednotlivými komponentami webu vám navigační panel pomáhá pochopit, kde se nacházíte a jak spolu různé komponenty vzájemně souvisejí. Zobrazují se v něm popisy cesty, které uvádějí, kde se nacházíte v hierarchii webu. Jsou zde také k dispozici tlačítka Vpřed a Zpět, rozevírací seznam Nejnovější stránky s poslední historií procházení a rozevírací nabídky pro každý uzel se všemi podřízenými položkami všech stránek a komponent v hierarchii webu.

Pás karet

Pás karet zvyšuje efektivitu a produktivitu vaší práce s aplikací SharePoint Designer 2010 tím, že nabízí ve správném kontextu na dosah ruky všechny důležité funkce pro vaši práci. Pokud například používáte zobrazení dat v editoru stránky, zobrazí se na pásu karet kontextové karty obsahující všechny nástroje a možnosti potřebné pro práci se zobrazeními dat: podmíněné formátování, filtrování a řazení, přidání a odebrání sloupců, asynchronní aktualizace a další nástroje, k nimž se dostanete jediným kliknutím.

Přiblížit na obsah

Stránka služby SharePoint může být plná zástupců obsahu, zón webových částí, ovládacích prvků a dalších součástí stránky. Při práci se stránkou služby SharePoint se často chcete zaměřit na jediný prvek, například na objekt PlaceHolderMain nebo na zónu webových částí či zobrazení dat. Nyní můžete vybrat libovolný z těchto prvků a kliknout na položku Přiblížit na obsah na pásu karet. Po zvětšení na obsah se v návrhovém zobrazení i ve zobrazení kódu objeví pouze prvek, s nímž chcete pracovat, a nebudete tak rušeni grafikou ani kódem na zbytku stránky.

Zobrazení Všechny soubory

Nové uživatelské rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010 dovoluje přehledně zobrazit všechny důležité komponenty řešení SharePoint. Pokud jste v předchozích verzích aplikace SharePoint Designer používali zobrazení Seznam složek, můžete nadále pracovat se složkami a soubory webu pomocí zobrazení Všechny soubory.

Začátek stránky

Pracovní postupy

Aplikace SharePoint Designer 2010 obsahuje řadu zásadních vylepšení pracovních postupů. Pracovní postupy, které usnadňují široké spektrum obchodních a lidských procesů, lze nyní navrhovat velmi rychle. Také díky řadě nových stavebních bloků jsou pracovní postupy flexibilnější a výkonnější a umožňují modelovat komplexnější obchodní postupy a procesy.

Opakovaně použitelné pracovní postupy

V aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete vytvářet pracovní postupy, které lze snadno znovu použít. Na webu nejvyšší úrovně v kolekci webů můžete vytvořit opakovaně použitelný pracovní postup a používat jej globálně. Takový pracovní postup lze totiž přidružit k libovolnému seznamu nebo knihovně v kolekci webů. Opakovaně použitelný pracovní postup můžete také vytvořit v libovolném podřízeném webu z kolekce webů; takový pracovní postup bude možné používat v rámci daného podřízeného webu.

Export pracovních postupů

Opakovaně použitelné pracovní postupy můžete nyní exportovat z jedné kolekce webů a potom je nahrát a aktivovat v jiné kolekci webů. Aplikace SharePoint Designer 2010 podporuje export pracovních postupů v podobě balíčků řešení nebo souborů WSP.

Sloupce přidružení

Pokud opakovaně použitelný pracovní postup vyžaduje přítomnost určitých sloupců v seznamu nebo knihovně, k nimž je přidružen, můžete takové sloupce přidat jako sloupce přidružení. Sloupce přidružení se v případě, že je k seznamu nebo knihovně přidružen tento opakovaně použitelný pracovní postup, k danému seznamu či knihovně automaticky připojí.

Přidružení pracovních postupů k typům obsahu

Jestliže vytváříte opakovaně použitelný pracovní postup, můžete jej filtrovat podle určitého typu obsahu. Potom můžete v prohlížeči přidružit takový opakovaně použitelný pracovní postup k příslušnému typu obsahu nebo libovolnému typu obsahu, který je z daného typu obsahu zděděn. Jestliže pracovní postup přidružíte k typu obsahu webu, budou jej moci používat všechny položky daného typu obsahu ve všech seznamech a knihovnách, k nimž byl daný typ obsahu přidán.

Pracovní postupy webu

Pracovní postup webu si lze představit jako obecný proces platný pro celý web. Pracovní postup webu je přidružen k webu, nikoli k seznamu, knihovně nebo typu obsahu. Na rozdíl od většiny ostatních pracovních postupů tedy pracovní postup webu není spuštěn pouze u určité položky v seznamu. V prohlížeči můžete spustit pracovní postup webu nebo zobrazit stav spuštěných pracovních postupů webu kliknutím na příkaz Pracovní postupy webu v nabídce Akce webu.

Úprava pracovních postupů dodaných se serverem SharePoint Server

Tři nejoblíbenější pracovní postupy serveru SharePoint Server – schválení, shromáždění názorů a shromáždění podpisů – byly zcela nově navrženy jako deklarativní pracovní postupy a lze je nyní v aplikaci SharePoint Designer 2010 plně přizpůsobovat. Tyto pracovní postupy jsou řízeny událostmi a všechny důležité události v pracovním procesu jsou znázorněny v editoru pracovních postupů, a to jak pro všechny úkoly v procesu, tak pro proces jako celek. Můžete například snadno přidávat podmínky a akce, a tak definovat, co nastane po přiřazení, vypršení platnosti nebo dokončení jednotlivých úkolů.

Návrh vlastního schvalovacího procesu

Aplikace SharePoint Designer 2010 obsahuje tři nové schvalovací akce: přiřazení položky ke schválení, přiřazení položky pro zpětnou vazbu a obecný proces úkolu. Tři nejdůležitější pracovní postupy aplikace SharePoint Server 2010 (schválení, shromáždění názorů a shromáždění podpisů) jsou navrženy pomocí těchto akcí. Schvalovací akce doprovázejí všechny důležité události schvalovacího procesu, a tak usnadňují návrh procesu lidského pracovního postupu, v němž se řada uživatelů podílí a spolupracuje na vytvoření určitého dokumentu.

Kroky zosobnění

V předchozí verzi aplikace SharePoint Designer byl u pracovního postupu vždy zosobněn uživatel, který jej zahájil, a pracovní postup byl spuštěn s oprávněními tohoto uživatele. V aplikaci SharePoint Designer 2010 lze nyní pomocí kroků zosobnění umožnit, aby byly v rámci pracovního postupu prováděny akce se zosobněním autora pracovního postupu namísto uživatele, který jej spustil. Kroky zosobnění jsou velmi užitečné ve scénářích schvalování a publikování, v nichž osoby předkládající obsah ke schválení a osoby schvalující takový obsah mají odlišná oprávnění.

Integrace aplikace Visio

Představte si, že ve vaší organizaci je zaměstnán analytik, jenž nejlépe rozumí procesu, který má být pokryt pracovním postupem. Díky propojení aplikací SharePoint Designer 2010 a Visio Professional 2010 může nyní analytik navrhnout pracovní postupy v grafické podobě pomocí aplikace Visio. Součástí aplikace Visio Professional 2010 je šablona Pracovní postup služby Microsoft SharePoint obsahující obrazce pro všechny podmínky a akce pracovního postupu. Práci můžete zahájit v aplikaci Visio a potom provést export do aplikace SharePoint Designer, případně můžete začít v aplikaci SharePoint Designer a provést export do aplikace Visio nebo při navrhování průběžně střídat obě aplikace a mnohokrát mezi nimi přepínat, aniž byste ztratili jakákoli nastavení pracovního postupu.

Vizualizace pracovního postupu

Stav všech spuštěných pracovních postupů můžete snadno zobrazit na stránce Stav pracovního postupu. Díky vizualizaci pracovního postupu se automaticky vytvoří diagram pracovního postupu aplikace Visio a zobrazí se ve webové části aplikace Visio na stránce Stav pracovního postupu. Ve vizualizaci pracovního postupu se zobrazí živý náhled aktuálního stavu požadovaného pracovního postupu. Vizualizace pracovního postupu vyžaduje aplikaci Visio Professional 2010 nainstalovanou v počítači a službu Grafické služby aplikace Visio spuštěnou na serveru.

Formuláře aplikace InfoPath

Je-li na serveru spuštěn systém SharePoint Server 2010 (nikoli pouze služba SharePoint Foundation 2010), budou všechny formuláře pracovních postupů (formulář přiřazení, inicializační formulář a formuláře úkolů) používány jako formuláře aplikace InfoPath 2010. Vzhled a rozložení formulářů aplikace InfoPath lze snadno měnit a lze k nim jednoduše přidávat pravidla pro ověření. Chcete-li upravit formulář pracovního postupu v aplikaci InfoPath 2010, stačí kliknout na požadovaný formulář a aplikace InfoPath se otevře přímo z aplikace SharePoint Designer 2010.

Dílčí kroky a nové akce pracovního postupu

Aplikace SharePoint Designer 2010 obsahuje řadu nových stavebních bloků, mezi něž patří například dílčí kroky a nové akce pracovního postupu. Pokud je například pracovní postup přidružen ke knihovně dokumentů nebo je filtrován na typ obsahu Dokument, zobrazí se skupina kontextových akcí Sada dokumentů. Sada dokumentů je nová funkce aplikace SharePoint Server 2010, díky níž lze se skupinou dokumentů pracovat jako se společnou jednotkou a opakovat akci pracovního postupu u všech položek dané sady dokumentů. Další nové akce pracovního postupu zahrnují akce nástrojů pro práci s řetězci a daty, novou relační akci umožňující vyhledat nadřízeného určité osoby pomocí služby Active Directory nebo nové akce seznamu, pomocí nichž může pracovní postup nastavovat oprávnění u položek seznamu.

Začátek stránky

Zobrazení a formuláře

Tato verze služby SharePoint uvádí důležité novinky týkající se zobrazení a formulářů pro seznamy: webovou část Zobrazení seznamu XSLT a formuláře aplikace InfoPath. Tyto funkce umožňují mnohem vyšší flexibilitu při výběru, jak ve vašem řešení budou uživatelé pracovat s daty pomocí zobrazení a formulářů.

Webová část Zobrazení seznamu XSLT

Každé standardní zobrazení seznamu v produktech SharePoint 2010 je nyní zobrazení dat, konkrétně jde o webovou část Seznam XSLT (XLV). Díky tomu lze snadno přizpůsobit jakékoli standardní zobrazení seznamu v aplikaci SharePoint Designer 2010 – k libovolnému zobrazení seznamu můžete například přidat podmíněné formátování. Po přizpůsobení zobrazení seznamu v aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete toto zobrazení dále upravovat v prohlížeči pomocí možností, jako je přidání nebo odebrání sloupců nebo filtrování a řazení. Soubor XLV je možno plně přizpůsobit v aplikaci SharePoint Designer i v prohlížeči.

Sdílené šablony XSLT pro čistější kód a vyšší výkon

Webová část Zobrazení seznamu XSLT (XLV) používá sdílené šablony stylů XSLT umístěné na serveru ve složce _layouts. Všechna standardní zobrazení seznamů na celém serveru používají stejnou sadu sdílených šablon XSLT. Webová část XLV používá jednu šablonu k formátování každého pole (nebo sloupce), jednu šablonu k formátování řádku a jednu šablonu k formátování tabulky. Jestliže přizpůsobíte vzhled webové části XLV, vygenerujete nové šablony XSL pouze pro přepsání konkrétních šablon, které upravujete – pokud například zvýrazníte pole, vygenerujete šablonu XSLT, která přepíše pouze sdílenou šablonu tohoto konkrétního pole. To znamená, že s webovými částmi XLV se snadněji pracuje ve zobrazení kódu a lze také dosáhnout vyššího výkonu při zobrazení stránky v prohlížeči.

Snadné vrácení přizpůsobení zpět pomocí obnovení šablony XSLT

Pokud přizpůsobíte webovou část Zobrazení seznamu XSLT a později se rozhodnete vrátit změny zpět nebo pokud dojde v šabloně XSL k chybám, které nelze opravit, můžete vždy vrátit soubor XLV do podoby, jakou měl před provedením změn. Při vrácení šablony XSLT zpět do souboru XLV se webová část XLV obnoví pomocí sdílené šablony XSLT na serveru. Můžete se rozhodnout vrátit zpět celé zobrazení nebo pouze určité šablony XSLT, například šablonu položky.

Vytvoření zobrazení dat z pásu karet

Zobrazení dat je výkonnou funkcí pro zobrazení a úpravu dat z širokého spektra zdrojů dat, a to jak dat v seznamech služby SharePoint, tak externích dat mimo službu SharePoint. Pás karet umožňuje vložit zobrazení dat pomocí několika kliknutí. Zobrazení dat lze potom dále přizpůsobovat pomocí některé z možností v částech Nástroje zobrazení seznamu (pro webové části XLV) nebo Nástroje zobrazení dat (pro webovou část datového formuláře) na pásu karet.

Použití podmíněného formátování z pásu karet

Pomocí podmíněného formátování lze zpřehlednit zobrazení dat zvýrazněním informací důležitých pro váš tým. Pravidla podmíněného formátování lze nyní použít pro zobrazení dat přímo z pásu karet.

Sdílení stylů zobrazení a jejich použití z pásu karet

Vlastní styly zobrazení seznamu (XLV) lze snadno sdílet s ostatními uživateli v kolekci webů nahráním stylů (souborů XSL) do knihovny stylů webu v nejvyšší úrovni kolekce webů. Každý uživatel s příslušnými oprávněními potom může jedním kliknutím pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 použít vaše vlastní styly pro svá vlastní zobrazení seznamů.

Zobrazení dat s podporou technologie AJAX

Zobrazení dat poskytují řadu funkcí, které usnadňují práci s daty, jako například stránkování, filtrování a řazení v záhlaví sloupců nebo úpravy přímo na řádku. Nyní lze zapnout asynchronní aktualizace jednotlivých zobrazení, a proto žádná z těchto funkcí nadále nevyžaduje obnovení celé stránky v prohlížeči – stačí obnovit zobrazení dat. Můžete také zadat časový interval, kdy má dojít k automatickému obnovení dat, nebo přidat do zobrazení dat tlačítko, na něž mohou uživatelé kliknout a zobrazení obnovit ručně.

Zobrazení souvisejících položek

Aplikace SharePoint Designer 2010 usnadňuje vytváření stránek s řídicím panelem zobrazujícím všechna data související s určitou položkou. Nejprve pomocí vyhledávacích sloupců vytvoříte vztah nadřazenosti a podřízenosti mezi daty ve dvou různých seznamech a potom můžete v produktech SharePoint 2010 pomocí možností vyhledávacího sloupce zajistit integritu odkazů mezi těmito seznamy, aby nezůstaly žádné podřízené položky bez nadřazených položek. Nakonec z pásu karet aplikace SharePoint Designer 2010 snadno vytvoříte zobrazení souvisejících položek, které zobrazí všechny podřízené položky z jednoho seznamu vedle příslušných nadřazených položek z druhého seznamu.

Vlastní akce

Aplikace SharePoint Designer 2010 umožňuje snadný přístup k důležitým akcím, které si mohou uživatelé přát provádět s určitou položkou. Můžete například přidat vlastní akci k nabídce položky libovolného seznamu, a tak uživatelům umožnit spuštění pracovního postupu přímo z nabídky položky seznamu. Vlastní akce lze také přidat v podobě tlačítek na pás karet pro formuláře a zobrazení stránek v seznamu. Vlastní akce usnadňují používání řešení uživatelům tím, že nabízejí odpovídající akce ve správném kontextu.

Formuláře aplikace InfoPath

V systému SharePoint Server 2010 lze nyní u seznamů používat formuláře aplikace InfoPath pro formuláře nových položek, zobrazení položek a úpravy položek. Pomocí aplikace InfoPath lze velmi lehce změnit kompletní rozložení a vzhled formuláře. Formuláře aplikace InfoPath navíc nabízejí užitečné funkce, jako jsou pravidla formátování a ověřování. A také přinášejí flexibilitu, protože každý typ obsahu přiřazený k seznamu může používat vlastní sadu formulářů. Chcete-li navrhovat formuláře pomocí aplikace InfoPath, můžete spustit aplikaci InfoPath 2010 přímo z pásu karet aplikace SharePoint Designer 2010.

Začátek stránky

Externí typy obsahu a služba Podnikové připojení

Produkty SharePoint 2010 a systém Office 2010 obsahují nové funkce umožňující úzké propojení externích obchodních dat a procesů pro uživatele systému Office a služby SharePoint. Patří sem nové funkce, služby a nástroje pro platformu SharePoint. Pomocí služby Podnikové připojení se můžete připojit k externím datům na serveru Microsoft SQL Server, ve webových službách nebo v sestaveních platformy .NET. K těmto externím datům se můžete připojit z klientské i serverové verze, ať už jste online nebo offline, a vytvářet, číst, aktualizovat či odstraňovat data v externích zdrojích dat.

Externí typy obsahu

V předchozích verzích služby SharePoint existoval koncept tzv. entity obchodních dat, což byl typ externích obchodních dat v katalogu obchodních dat. Takovou entitou mohl být například zákazník nebo objednávka. Nyní se taková entita nazývá externí typ obsahu. Typy obsahu ve službě SharePoint mohou mít přiřazena určitá chování, například pracovní postupy nebo zásady. Také k externím typům obsahu lze přiřadit podobná chování, nazývaná operace. Operace není pracovní postup ani zásada; určuje, co mohou uživatelé vytvořit, číst, aktualizovat, odstranit nebo vyhledat u instancí daného externího typu obsahu. Typy obsahu a externí typy obsahu tedy mají následující společnou vlastnost: Definují nejen schéma dat (pole a typy polí), ale také chování a operace přidružené k datům.

Vytváření externích typů obsahu v aplikaci SharePoint Designer 2010

Služba SharePoint v předchozí verzi nepodporovala navrhování definice aplikace v katalogu obchodních dat. Aplikace SharePoint Designer 2010 nyní poskytuje nástroje pro připojení k externím datům, vytváření externích typů obsahu, publikování těchto externích typů obsahu do katalogu obchodních dat na serveru a automatické generování externího seznamu i všech formulářů požadovaných tímto externím seznamem. Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 lze pracovat s externími daty z podnikových systémů jako SAP nebo Siebel ve službě SharePoint bez nutnosti napsat jediný řádek kódu.

Externí seznamy

Externí seznam je klíčový stavební blok služby Podnikové připojení. Externí seznam vypadá a chová se stejně jako ostatní seznamy služby SharePoint, ale obsahuje data z externího zdroje. Externí seznam usnadňuje uživatelům čtení a zápis externích dat ve známém prostředí seznamu služby SharePoint. Externí seznam a příslušné formuláře lze vytvořit přímo v aplikace SharePoint Designer 2010. Při vytvoření externího seznamu se také vytvoří zobrazení (pomocí webové části Zobrazení seznamu XSLT), formuláře (pomocí webové části Formulář seznamu XSLT) pro prohlížeč, přizpůsobitelný formulář aplikace Outlook 2010 a formulář aplikace InfoPath 2010. Formulář aplikace InfoPath lze použít místo výchozích zobrazení a formulářů XSLT ke zobrazení a úpravám dat z externího seznamu v prohlížeči. Formulář aplikace Outlook slouží ke zobrazení externích dat v aplikaci Outlook 2010.

Externí seznamy v aplikaci SharePoint Workspace

Po vytvoření externího seznamu stačí na serveru kliknout na tlačítko Připojit k aplikaci SharePoint Workspace na pásu karet, a tak zpřístupnit externí seznam v aplikaci SharePoint Workspace 2010. V aplikaci SharePoint Workspace lze zobrazit a upravovat externí data přímo z klienta, ať už jste připojeni nebo pracujete offline. Služba Podnikové připojení poskytuje mezipaměť a mechanismus synchronizace nainstalované v klientském počítači, které uchovávají data aktualizovaná a synchronizovaná s back-end systémem. Aplikace SharePoint Workspace také poskytuje nástroje pro řešení chyb a konfliktů. Pokud připojíte externí seznam k aplikaci SharePoint Workspace, vytvoří se automaticky formuláře aplikace InfoPath 2010 pro zobrazení a úpravu dat v aplikaci SharePoint Workspace.

Externí seznamy v aplikaci Outlook

Externí seznam lze také připojit k aplikaci Outlook 2010. Jestliže vytvoříte externí typ obsahu v aplikaci SharePoint Designer 2010, můžete jej namapovat na nativní typ položky systému Office, jako je například kontakt nebo úkol, a tak zajistit, že externí data budou vypadat a chovat se stejně jako položka kontaktu nebo úkolu v aplikaci Outlook. Příkladem mohou být externí data tvořená seznamem zákazníků, která chcete zobrazit v aplikaci Outlook. Data zákazníků připomínají kontakty aplikace Outlook, a proto lze tento externí typ obsahu namapovat na položky kontaktů aplikace Outlook. Po připojení externího seznamu k aplikaci Outlook můžete vytvářet, aktualizovat nebo odstraňovat externí data přímo z aplikace Outlook, stejně jako byste vytvářeli nebo aktualizovali nativní kontakty aplikace Outlook.

Sloupce obchodních dat, pracovní postup a aplikace Word

Po vytvoření externího typu obsahu můžete do seznamu nebo knihovny přidat sloupec obchodních dat. Sloupec obchodních dat je přidružen k externímu typu obsahu a představuje pole tohoto externího typu obsahu. Jestliže knihovna dokumentů používá jako šablonu dokument aplikace Word, můžete tuto šablonu upravit v aplikaci Word přidáním rychlých částí, které jsou ovládacími prvky obsahu připojeného ke sloupcům obchodních dat. Pokud uživatelé vytvoří nový dokument na základě takové šablony aplikace Word, externí data se zobrazí v ovládacích prvcích obsahu uvnitř dokumentu. Ovládací prvky obsahu automaticky umožňují výběr a rozpoznání externích dat. Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 můžete také vytvořit pracovní postup přidružený k této knihovně dokumentů, který bude číst a zapisovat data do externího seznamu. V aplikaci SharePoint Designer jsou akce standardního seznamu pracovních postupů rozšířeny pro práci s externími daty.

Začátek stránky

Řízení místa a způsobu používání aplikace SharePoint Designer 2010

Jste-li zaměstnancem oddělení IT, který má na starosti správu služby SharePoint ve vaší organizaci, můžete široce nasadit aplikaci SharePoint Designer 2010, a mít tak jistotu, že budete moci snadno řídit, kde a jakým způsobem budou uživatelé z vaší organizace moci používat aplikaci SharePoint Designer. Navíc díky novým vlastnostem úpravy stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010 nebude ve výchozím nastavení možné ani potřebné přizpůsobovat stránky s cílem vytvořit stránky a řídicí panely s bohatými funkcemi.

Stránky správy webové aplikace a kolekce webů

Správci serveru mají k dispozici novou stránku v Centrální správě určenou výhradně pro nastavení aplikace SharePoint Designer 2010. Pokud jste správcem kolekce webů, máte k dispozici podobnou stránku v možnosti Nastavení webu v nejvyšší úrovni kolekce webů. U každé webové aplikace nebo kolekce webů lze nyní nastavit, zda chcete uživatelům povolit používání aplikace SharePoint Designer, přizpůsobování stránek, přizpůsobování stránek předlohy a rozložení stránek nebo používání zobrazení Všechny soubory.

Vyšší oprávnění pro přizpůsobení stránek ve výchozím nastavení

Přizpůsobení stránek nyní vyžaduje vyšší oprávnění než v předchozí verzi: Ve výchozím nastavení mohou přizpůsobovat stránky, stránky předlohy a rozložení stránek a používat zobrazení Všechny soubory pouze správci kolekce webů. To znamená, že většině uživatelů se v navigačním podokně nezobrazí uzly Stránky předlohy, Rozložení stránek a Všechny soubory. Namísto toho budou uživatelé moci navrhovat řešení vytvářením a ukládáním stránek webových částí v knihovně stránek webu. Bude tak možné snadno zachovat konzistentní pojmenování a rozložení v rámci celé webové aplikace nebo kolekce webů.

Nové možnosti úpravy stránek: výchozí a rozšířený režim

V aplikaci SharePoint Designer 2010 je kladen důraz na vytváření a konfiguraci komponent, jako jsou zobrazení dat, formuláře a pracovní postupy, a nikoli na úpravy kódu HTML nebo obdobné úkoly návrhářů webů. Proto je výchozí režim určený pro úpravy webových částí jednodušší a intuitivnější – ve skutečnosti se výchozí režim velmi podobá přidávání obsahu na stránku wikiwebu. Uživatelé mohou vkládat zobrazení dat a formuláře, psát text nebo přidávat další obsah do hlavního zástupce obsahu (objekt PlaceHolderMain), ale zbytek stránky je uzamčen pro úpravy. V tomto režimu je veškerý vlastní obsah umístěný uvnitř skryté webové části, a proto ve výchozím režimu nelze stránku přizpůsobit. V rozšířeném režimu můžete naopak plně přizpůsobit celou stránku úpravou jakékoli její části. Ve výchozím nastavení mohou upravovat stránky v rozšířeném režimu pouze správci kolekce webů.

Stránky webu

V předchozí verzi mohli mít správci obavy, že uživatelé budou ukládat soubory do kořenové složky webu nebo měnit strukturu složek webu. Ve výchozím nastavení aplikace SharePoint Designer 2010 nebude mít většina uživatelů přístup ke zobrazení Všechny soubory; namísto toho budou všechny nové stránky vytvořené na webu umístěny v knihovně dokumentů Stránky webu. Knihovna Stránky webu představuje jednoduché a elegantní řešení pro uživatele vytvářející a ukládající soubory potřebné pro jejich řešení.

Snadné vrácení předchozí verze stránek webu

Knihovna Stránky webu používá správu verzí, a proto pokud nechtěně poškodíte některou stránku, můžete snadno vrátit zpět její předchozí verzi. V aplikaci SharePoint Designer 2010 má každá stránka služby SharePoint souhrnnou stránku obsahující historii verzí dané stránky. Na souhrnné stránce lze obnovit předchozí verzi přímo z pásu karet.

Jednodušší upgrade v budoucnu

Přizpůsobené stránky mohou zkomplikovat proces upgradu. Například při upgradu na server Office SharePoint Server 2007 přizpůsobené stránky automaticky nepřevzaly novou podobu a bylo často nutné znovu ručně nastavit přizpůsobení nové verze stránky. Aplikace SharePoint Designer 2010 umožňuje uživatelům plně využívat výhod funkcí tvorby aplikací a vlastního nastavení bez nutnosti přizpůsobování stránek. Můžete tak široce nasadit aplikaci SharePoint Designer 2010 a být si jisti, že budoucí upgrade služby SharePoint se obejde bez komplikací způsobených velkým počtem přizpůsobených stránek.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×