Novinky v aplikaci Microsoft Outlook 2010

Aplikace Microsoft Outlook 2010 obsahuje nové funkce a možnosti, které vám usnadní udržování kontaktů s ostatními lidmi a pomohou vám lépe si zorganizovat čas a uspořádat informace.

Rozšířený pás karet

Pás karet, představený poprvé v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, tvoří součást uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent. Je navržen tak, aby usnadnil a urychlil nalezení příkazů potřebných k provedení určité úlohy. Příkazy jsou uspořádány v logických skupinách, které jsou společně soustředěny pod kartami. V aplikaci Outlook 2010 nahradil pás karet předchozí nabídky v hlavním okně aplikace Outlook. Pás karet můžete upravit tak, aby obsahoval vlastní karty, které lze přizpůsobit vlastnímu stylu práce.

Příkaz Nový e-mail na pásu karet

Více místa pro správu účtu

Mnoho nastavení aplikace Outlook, která přímo nesouvisí s vytvářením a správou položek aplikace Outlook, například možnosti příkazů k tisku a správy účtů, se nyní nachází v okně zobrazení Microsoft Office Backstage. Chcete-li spravovat účty, nastavit pravidla a automatické odpovědi či zobrazit další běžné možnosti, klikněte na položku Soubor.

Více informací u zpráv

Při práci se zprávami se nyní zobrazuje vylepšené zobrazení konverzace. Toto zobrazení umožňuje lepší sledování a správu souvisejících zpráv bez ohledu na složku, v níž se zprávy nacházejí. Můžete si prohlédnout celý průběh konverzace, včetně svých odpovědí, vyhledat nejnovější reakce a snadněji tak určit, která zpráva je nejdůležitější. Můžete také snadno zprávy zařadit do kategorií či ignorovat celou konverzaci. Další informace naleznete v tématu Úvod k zobrazení konverzace.

Konverzace seznamu zpráv ve složce Doručená pošta

Rychlejší zpracování a zařazení zpráv

Rychlé kroky:     Nejčastěji používané příkazy a postupy můžete změnit na jediné kliknutí. Výchozí rychlé kroky můžete přizpůsobit a vytvořit vlastní tlačítka, která kombinují často prováděné akce. V galerii rychlých kroků naleznete tlačítka, která jediným kliknutím umožňují označit zprávu příznakem a zařadit ji či odeslat zprávy týmu, a tlačítka pro další oblíbené příkazy. Další informace naleznete v tématu Automatizace častých a opakovaných úkolů pomocí rychlých kroků.

Galerie Rychlé kroky

Odpověď se žádostí o schůzku:     Naplánování schůzky je stejně snadné jako odeslání odpovědi na zprávu. Pomocí nového příkazu Odpovědět se žádostí o schůzku můžete při čtení zprávy naplánovat schůzku se všemi příjemci dané zprávy. Jedním kliknutím se do nové žádosti o schůzku přidají všichni příjemci zprávy. Další informace naleznete v tématu Odpověď na e-mailovou zprávu se žádostí o schůzku.

Vylepšení funkce okamžitého hledání:    V aplikaci Outlook 2007 byla představena funkce Okamžité hledání. V aplikaci Outlook 2010 lze snadněji zúžit výsledky hledání pomocí kritérií, například podle odesílatele, klíčových slov předmětu a dalších informací, jako je přítomnost příloh. Kontextová karta Nástroje hledání obsahuje sadu filtrů, které účinně zaměří vaše hledání pouze na požadované položky. Další informace naleznete v tématu Hledání zprávy nebo položky pomocí funkce Okamžité hledání.

Upřesňující příkazy funkce Okamžité hledání

Přehlednější složka Doručená pošta

Ignorování konverzace:     Pokud se vás konverzace již nadále netýká, můžete zabránit zobrazování dalších odpovědí ve složce Doručená pošta. Příkaz Ignorovat přesune celou konverzaci a všechny budoucí příchozí zprávy v konverzaci do složky Odstraněná pošta. Další informace naleznete v tématu Ignorování konverzace.

Odstranění skupiny na kartě Domů

Vyčištění konverzací:     Jestliže zpráva obsahuje všechny předchozí zprávy v konverzaci, můžete kliknout na příkaz Vyčistit, a odstranit tak další nadbytečné zprávy. Při odesílání odpovědí na konverzaci se odpověď zobrazuje nahoře a předchozí zprávy v konverzaci dole. Namísto prohlížení jednotlivých zpráv můžete zachovat pouze nejnovější zprávu, která obsahuje celou konverzaci. Další informace naleznete v tématu Odstranění nadbytečných zpráv vyčištěním konverzací.

Příkaz Vyčistit na pásu karet

Jednodušší a efektivnější práce se zprávami

Upozornění Než odešlete:     Součástí aplikace Outlook 2010 jsou upozornění Než odešlete, která pomáhají předcházet běžným, ale potenciálně nákladným nebo nepříjemným chybám. Upozornění Než odešlete lze spustit akcemi, jako je kliknutí na možnost Odpovědět všem u seznamu s velkým počtem příjemců, odeslání citlivých informací mimo vaši organizaci nebo odeslání zprávy uživateli, který je mimo kancelář. Další informace naleznete v tématu Zapnutí nebo vypnutí upozornění Než odešlete.

Upozornění Než odešlete pro příjemce, který je mimo kancelář

Zapomenuté předměty:     Při kliknutí na tlačítko Odeslat u zprávy, která neobsahuje předmět, se zobrazí zpráva s výzvou k potvrzení, že předmět chybí záměrně.

Dialogové okno Výstraha u zprávy bez předmětu

Vylepšení seznamu automatického dokončování:    Nyní je snadnější odebrat jméno z návrhů seznamu automatického dokončování, a když používáte účet systému Microsoft Exchange Server, je váš seznam automatického dokončování dostupný z libovolného počítače, který používá aplikaci Outlook s vaším účtem systému Exchange. Další informace naleznete v tématu Odstranění jména ze seznamu položek automatického dokončování.

Seznam funkce Automatické dokončování s ikonou pro odstranění

Podpisy při roamingu:     Vlastní podpisy vytvořené pro zprávy jsou k dispozici v každém počítači, který používáte.

Změna velikosti připojených fotografií:     K dispozici je možnost automatické změny velikosti velkých připojených obrázků. Další informace naleznete v tématu Zmenšení velikosti obrázků a příloh.

Možnosti změny velikosti připojených obrázků v zobrazení Backstage

Zahrnutí snímku obrazovky:     Díky novému příkazu Zahrnout snímek obrazovky můžete nyní snadněji sdílet zobrazení na obrazovce. Vyberte obrazovku počítače nebo její část a vložte její snímek do zprávy.

Příkaz Vložit snímek obrazovky

Rozšířené možnosti kontroly pravopisu:     Pravopis je možné zkontrolovat na více místech, například v řádku předmětu u zprávy, u úkolů či v žádostech o schůzku.

Rozšířené informace o doručení:     Používáte-li účet serveru Microsoft Exchange Server, můžete zobrazit podrobné informace o doručení u odchozích i příchozích zpráv.

Větší prostor pro kalendář

Návrhy schůzek:     Návrhy schůzek byly představeny v aplikaci Outlook 2007 a nyní se zobrazují při vytváření žádosti o schůzku. Aplikace ověří rozvrhy účastníků a na základě jejich dostupnosti navrhne nejvhodnější dobu schůzky.

Podokno Návrhy schůzek

Skupiny kalendářů:     Můžete rychle zobrazit kalendáře uživatelů, s nimiž často spolupracujete. Stačí jednou vybrat členy a potom použít možnost Skupina kalendářů vždy, když chcete zobrazit tyto stejné kalendáře. Skupiny kalendářů mohou také zahrnovat zdroje, například zasedací místnosti. Jedná se o vynikající způsob vyhledání volných zasedacích místností ve vaší budově. Další informace naleznete v tématu Vytvoření, zobrazení a odstranění skupiny kalendářů.

Skupina kalendářů v navigačním podokně

Zobrazení časového plánu:     Bez ohledu na to, zda použijete novou funkci Skupiny kalendářů nebo ručně vyberete kalendáře, které chcete zobrazit, může vám možnost Zobrazení časového plánu pomoci při plánování schůzek. Kalendáře jednotlivých osob, zdrojů a Skupiny kalendářů se zobrazují vodorovně, aby bylo možné rychle zjistit nejvhodnější čas pro schůzku.

Zobrazení časového plánu kalendáře

Zběžné zobrazení:     Při příjmu žádosti o schůzku vám možnost Zběžně zobrazit usnadní porozumět vlivu, jaký má žádost o schůzku na váš kalendář. Při vytváření žádosti o schůzku nebo odesílání odpovědi na ni se v žádosti o schůzku zobrazí snímek kalendáře. Můžete tak okamžitě zkontrolovat, zda se v kalendáři nenacházejí konflikty či sousedící položky, aniž by bylo nutné opustit zobrazení žádosti o schůzku.

Zběžné zobrazení kalendáře ve zprávě s žádostí o schůzku

Práce se všemi účty v aplikaci Outlook

Více účtů serveru Exchange:     Aplikace Outlook 2010 podporuje v rámci profilu aplikace Outlook více účtů serveru Exchange.

Vylepšení účtů IMAP:     Odstranění zpráv v e-mailovém účtu IMAP je obdobné jako u jiných typů e-mailových účtů. Odstraněné zprávy se přesunou do složky Odstraněná pošta. Nadále již není třeba zprávy nejprve označit pro odstranění a následně vymazat.

Přehled úkolů

Panel úkolů:    Na základě žádostí od zákazníků byl vylepšen Panel úkolů. Aplikace Outlook 2010 umožňuje lepší přístup k celodenním událostem a zvláštním událostem. Mezi další vylepšení patří vizuální ukazatele konfliktů a žádostí o schůzku, na které nebyla odeslána odpověď, oddělovače dnů a praktická možnost změny velikosti zobrazení při přetahování. Další informace naleznete v tématu Změna velikosti a obsahu panelu úkolů.

Ukládání informací

Nový název datového souboru:     K ukládání informací aplikace Outlook do počítače slouží datový soubor. V předchozích verzích aplikace Outlook se tyto soubory nazývaly soubory osobních složek (PST) a soubory složek offline (OST). Nyní se tyto soubory nazývají Datový soubor Outlooku (PST) a Offline datový soubor Outlooku (OST). Další informace naleznete v tématu Vytvoření souboru pro ukládání informací.

Snazší přístup k datovým souborům aplikace Outlook (PST a OST):    Ve všech předchozích verzích aplikace Outlook se datové soubory ukládaly do souborů osobních složek (PST) a souborů složek offline (OST) ve skryté složce v počítači. V aplikaci Outlook 2010 se všechny nové datové soubory, které vytvoříte, ukládají ve výchozím nastavení do složky Dokumenty\Moje soubory aplikace Outlook. To usnadňuje zálohování dat aplikace Outlook a vyhledání a kopírování datového souboru do nového počítače. Další informace naleznete v tématu Vytvoření souboru pro ukládání informací.

Neustále ve spojení

Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě:    Nový Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě umožňuje spojení s používaným i sociálními a obchodními sítěmi, včetně služby Microsoft SharePoint, služeb Windows Live a dalších oblíbených webů třetích stran. Můžete tak získat více informací a zůstat v kontaktu s uživateli ve své síti, aniž byste museli opustit aplikaci Outlook. Další informace naleznete v tématu Úvod ke Konektoru aplikace Outlook pro sociální sítě.

Podokno osob v podokně čtení

Rychlé kontakty:     Možnost Rychlé kontakty umožňuje získat rychlejší přístup ke kontaktům, včetně kontaktů zasílání rychlých zpráv a indikátorů stavu kontaktů, bez nutnosti opouštět zobrazení pošty. V novém poli Najít kontakt na pásu karet můžete začít psát jméno osoby, kterou hledáte, a okamžitě získat výsledky – včetně různých způsobů kontaktování dané osoby, například pomocí zasílání rychlých zpráv, telefonu, pošty či plánování schůzek. Pokud je povolena integrace s aplikací Microsoft Office Communicator, můžete prohledávat globální adresář a kontakty pomocí hledání s automatickým dokončováním, které kromě jména zobrazí také fotografii uživatele, jeho funkci a dostupnost.

Hierarchicky uspořádaný adresář:     V adresáři aplikace Outlook můžete procházením stromového zobrazení organizace vybrat příjemce zpráv, žádostí o schůzku nebo přiřazení úkolů.

Vylepšení jednotného zasílání zpráv

Přepisy hlasové pošty:     Náhled hlasové pošty poskytuje přepis mluvené zprávy zanechané ve vaší hlasové poště na text.

Zpráva hlasové pošty s přepisem

Zabezpečení hlasové pošty:     Chráněná hlasová pošta usnadňuje zabezpečení a omezení přístupu k hlasové poště pouze na příjemce, kterým je určena.

Další vylepšení

Ovládací prvek lupy pro zobrazení:     Pomocí nového ovládacího prvku v podobě posuvníku lupy v dolní části okna můžete přiblížit a oddálit zobrazení pošty nebo kalendáře.

Ovládací prvek lupy pro zobrazení:

Teploměr stanovení kvóty:    Součástí informací o účtu je v novém okně zobrazení Backstage vizuální znázornění volného místa, které zbývá v poštovní schránce.

Indikátor volného místa v poštovní schránce

Navigační podokno:     Všechny příkazy a zobrazení, které se dříve nacházely v Navigační podokno, se nyní přesunuly na pás karet. Došlo také ke změně pořadí složek z důvodu snazšího hledání běžných výchozích složek, zejména složky Doručená pošta a Odstraněná pošta. Z důvodu zjednodušení vzhledu navigačního podokna byla odebrána některá záhlaví a ikony.

Možnosti rozšíření:    Aplikace Outlook 2010 obsahuje žádané funkce pro vývojáře, které umožňují přizpůsobení uživatelského rozhraní aplikace Outlook pro konkrétní aplikace. Kromě vylepšených možností programování uživatelského rozhraní aplikace Outlook poskytuje objektový model aplikace Outlook podporu nových a rozšířených funkcí produktu, například funkcí Konverzace a Mobilní položky.

Přepínače příkazového řádku:     Za účelem nasazení a řešení potíží byly přidány další přepínače příkazového řádku. Další informace naleznete v tématu Přepínače příkazového řádku pro aplikaci Microsoft Outlook 2010.

Podpora 64bitové verze:    Aplikace Outlook 2010 je k dispozici v 32bitové i 64bitové verzi.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×