Novinky v aplikaci Microsoft Office Communicator 2007

Nové funkce v této verzi aplikace Office Communicator 2007

Správa kontaktů

Rozšíření funkce Stav a volný čas a vylepšená správa této funkce

Zasílání rychlých zpráv

Historie konverzace

Konference

Nové funkce volání

Podniková hlasová služba

Snadné přepínání způsobů komunikace

Automatické nastavení zvuku a videa

Rozšířené možnosti upozornění na pozvání

Podpora zvukových zařízení USB

Správa kontaktů

Aplikace Office Communicator 2007 nabízí nové funkce, které usnadňují správu kontaktů a seznamu kontaktů.

Správa kontaktů a seznamu kontaktů

Office Communicator Contact List

Mezi nové funkce správy kontaktů patří:

 • Distribuční skupiny.     Nyní můžete do seznamu kontaktů přidat všechny skupiny služby Active Directory, které podporují e-mailovou komunikaci. Máte-li povolené konference, můžete v seznamu kontaktů vybrat distribuční skupinu a zahájit konferenci pomocí rychlých zpráv nebo telefonní volání s více účastníky.

 • Výběr několika kontaktů.     Výběrem několika kontaktů v seznamu kontaktů a zvolením režimu komunikace (např. Odeslat rychlou zprávu nebo Zahájit konferenční volání) můžete zahájit konference pomocí rychlých zpráv, telefonní nebo hlasové a videokonference.

 • Zobrazení naposledy použitých kontaktů.     Skupina Naposledy použité kontakty je nyní k dispozici i v seznamu kontaktů. Skupina Naposledy použité kontakty je seznam deseti kontaktů, se kterými jste naposledy komunikovali prostřednictvím rychlých zpráv, telefonu nebo videa.

 • Přetažení kontaktů do skupin.     Kontakty lze přetáhnout z podokna Výsledky hledání do seznamu kontaktů. V seznamu kontaktů lze kontakty přetahovat mezi skupinami. V seznamu kontaktů však není možné přetahovat kontakty do distribuční skupiny.

 • Přetažení kontaktů ze seznamu kontaktů do okna konverzace a naopak.     Můžete přidat kontakty do relace rychlých zpráv, volání nebo videa pomocí přetažení kontaktů ze seznamu kontaktů do okna konverzace. Kontakty lze také přetáhnout z okna konverzace do seznamu kontaktů.

 • Přetažení kontaktů z aplikace Outlook 2007.     Používáte-li aplikaci Office Outlook 2007, můžete přidávat kontakty do seznamu kontaktů aplikace Communicator přetažením z polí zprávy Komu a Kopie aplikace Outlook do seznamu kontaktů aplikace Communicator.

 • Vylepšené uživatelské rozhraní karet s kontakty.     Kartu s požadovaným kontaktem můžete zobrazit klepnutím na tlačítko Stav a volný čas pro tento kontakt. Karta s kontaktem obsahuje další podrobnosti o kontaktu a poskytuje možnosti pro kontaktování uživatele.

Další informace    naleznete v tématu Správa kontaktů a seznamu kontaktů.

Začátek stránky

Rozšíření funkce Stav a volný čas a vylepšená správa této funkce

Aplikace Office Communicator 2007 nabízí nové možnosti zobrazení stavu, které umožňují přesněji vyjádřit, zda uživatel může komunikovat a zda chce komunikovat. Aplikace Communicator nyní také poskytuje podrobnější správu funkce Stav a volný čas. Uživatel může řídit přístup k informacím o svém stavu a volném čase přiřazením úrovní přístupu jednotlivým kontaktům. Mezi nové možnosti funkce Stav a volný čas patří:

 • Nové hodnoty stavu a nové ikony.     Stavy jsou nyní podrobnější a zahrnují i stav Neaktivní a Zaneprázdněn (Neaktivní). Byla zavedena nová tlačítka stavu a volného času, která přesně zobrazují informace o stavu uživatele. Nyní stavy navíc upozorňují na přechod ze stavu Dostupný do stavu Neaktivní nebo Pryč.

 • Vylepšená správa funkce Stav a volný čas.     Nyní můžete jednotlivým kontaktům přiřadit různé úrovně přístupu, a řídit tak, kdo bude moci zobrazit informace o vašem stavu a jaké množství těchto informací bude moci zobrazit. Například svým nejbližším spolupracovníkům můžete přiřadit úroveň přístupu Tým. Tito uživatelé budou moci zobrazit číslo vašeho mobilního telefonu a budou vám moci zavolat nebo odeslat rychlou zprávu, i když jste ve stavu Nerušit. Ostatním spolupracovníkům ve společnosti můžete přiřadit úroveň přístupu Společnost. Budou tak moci zobrazit vaše telefonní číslo do zaměstnání, ne však číslo mobilního telefonu, a nebudou vás moci vyrušit, má-li váš stav hodnotu Nerušit.

Řízení přístupu k informacím o stavu a volném času

To control access to your presence information, Communicator provides access levels.

 • Správa vyrušení.     Ostatním kontaktům můžete přiřadit úroveň přístupu Tým. Vytvoříte tak seznam preferovaných uživatelů, kteří s vámi mohou komunikovat, i když je váš stav nastaven na hodnotu Nerušit. Navíc můžete ručně nastavit svůj stav na hodnotu Nerušit z nabídky Stav a volný čas nebo z upozornění na příchozí rychlou zprávu, volání nebo konferenci. Je-li váš stav Nerušit, ve výchozím nastavení uvidíte pouze naléhavá upozornění od členů skupiny Tým.

 • Konfigurace nastavení umístění.    Stav umístění můžete nastavit v nabídce Stav a volný čas ve stavové oblasti okna aplikace Communicator. Můžete nastavit umístění Doma nebo Kancelář či zadat vlastní umístění. Nastavíte-li možnost Umístění, informace o umístění budou dostupné na vaší kartě s kontaktem a budou je moci zobrazit kontakty s úrovní přístupu Osobní nebo Tým.

Další informace    naleznete v tématu Stav a volný čas.

Začátek stránky

Zasílání rychlých zpráv

Aplikace Office Communicator 2007 byla rozšířena o následující nové funkce zasílání rychlých zpráv:

 • Snadné zasílání rychlých zpráv z vyhledávání.     Kontakty můžete vyhledávat podle jména a pokud aplikace Communicator nalezne správný kontakt, můžete stisknutím klávesy ENTER zahájit relaci rychlých zpráv.

 • Formátování textu rychlých zpráv.     V aplikaci Office Communicator 2007 můžete formátovat text rychlých zpráv a kopírovat a vkládat text ve formátu RTF z dokumentů sady Office, například aplikací Office Word a Excel.

 • Zahájení konference pomocí rychlých zpráv s distribuční skupinou, skupinou kontaktů nebo více kontakty.     Konferenci pomocí rychlých zpráv můžete zahájit klepnutím pravým tlačítkem myši na distribuční skupinu, skupinu kontaktů nebo několik vybraných kontaktů a vybráním možnosti Odeslat rychlou zprávu z kontextové nabídky.

Začátek stránky

Historie konverzace

Aplikace Office Communicator 2007 nyní zaznamenává konverzace prostřednictvím rychlých zpráv a telefonní hovory, videohovory a konferenční hovory do složky Historie konverzace v programu Office Outlook. Historie konverzace zahrnuje tyto funkce:

 • Najít předchozí konverzace.    Používáte-li aplikace Office Communicator 2007 a Office Outlook 2007, klepněte pravým tlačítkem na kontakty v seznamu kontaktů aplikace Communicator a potom pomocí příkazu Najít předchozí konverzace otevřete nové okno aplikace Outlook se seznamem konverzací prostřednictvím rychlých zpráv, protokolů volání a podprocesů elektronické pošty vztahujících se k vybraným kontaktům.

 • Historie příchozích a odchozích hovorů.     Veškeré informace o příchozích a odchozích hovorech jsou protokolovány ve složce Historie konverzace v programu Outlook.

 • Archivace zmeškaných konverzací a opětovné připojení.     Zmeškané konverzace a pozvání na konferenci jsou archivovány ve složce Doručená pošta v aplikaci Outlook. Klepnutím na odkazy obsažené v položce konverzace ve složce Doručená pošta v aplikaci Outlook můžete zahájit konverzaci s volajícím nebo se můžete znovu připojit ke konferenci.

 • Vylepšené formátování položek konverzace v programu Outlook.     Archivované položky konverzací v aplikaci Office Outlook jsou nyní přizpůsobeny tak, aby zobrazovaly jména účastníků konference a způsoby komunikace použité při konverzaci.

 • Integrace programu OneNote do historie konverzace.     Během konverzace můžete psát poznámky v aplikaci Microsoft OneNote. Poznámky pořízené během konverzace jsou dostupné pomocí odkazu, který je obsažen v archivované položce konverzace ve složce Historie konverzace. V poznámkách jsou obsaženy kontextové informace o konverzaci.

Další informace    naleznete v tématu Používání aplikace Communicator s aplikacemi sady Office.

Začátek stránky

Konference

Díky konferenčním funkcím aplikace Office Communicator 2007 můžete zahájit nenaplánované konferenční volání několika klepnutími myši.

Zahájení konferenčního hovoru výběrem skupiny

Zahájení nenaplánovaného konferenčního volání v aplikaci Office Communicator 2007

V aplikaci Office Communicator 2007 podporují konferenční hovory několik způsobů komunikace včetně odesílání rychlých zpráv, zvuku, videa a sdílení dat. Nyní je možné plynule přecházet mezi dvěma způsoby, aniž by bylo nutné opustit okno Konverzace aplikace Communicator nebo znovu zvát uživatele. Můžete například rozšířit relaci rychlých zpráv mezi dvěma uživateli na konferenční volání s více účastníky a poté přidat sdílení dat prostřednictvím služby Live Meeting a sdílet tak snímky, dokumenty, aplikace nebo celou plochu. Seznam nových funkcí konferencí dostupných v aplikaci Office Communicator 2007 je uveden níže:

 • Zahájení nenaplánované konference pomocí rychlých zpráv nebo konferenčního volání vybráním distribuční skupiny, skupiny kontaktů nebo více uživatelů.     Konferenční volání lze nyní zahájit ze seznamu kontaktů aplikace Office Communicator vybráním distribuční skupiny, skupiny kontaktů nebo několika uživatelů v seznamu kontaktů a klepnutím na možnost Zahájit konferenční volání.

 • Snadné přepnutí telefonních konverzací na konferenční volání.     Pokud se účastníte konverzace dvou účastníků, můžete pozvat další účastníky a vytvořit tak konferenční volání s více účastníky.

 • Možnost volání na číslo ve veřejné telefonní síti (PSTN).     Ke konferenci se lze připojit pomocí přesměrování pozvání na alternativní telefonní číslo, např. na mobilní telefon. Pokud jste vedoucím konference, můžete pozvat uživatele na konferenci pomocí vytáčení telefonních čísel veřejné telefonní sítě.

 • Snadné přepnutí telefonní konverzace dvou účastníků na konferenční hovor.     Telefonní konverzaci dvou účastníků můžete přepnout na konferenční hovor. Stačí pouze pozvat k hovoru nové kontakty.

 • Zdokonalené rozšíření služby Live Meeting.     Nyní můžete relaci rychlých zpráv, telefonní nebo audiovizuální volání rozšířit na relaci služby Live Meeting. Pomocí relace služby Live Meeting můžete sdílet snímky, dokumenty, aplikace i celou plochu. Služba Live Meeting nahrazuje funkci umožňující sdílení aplikací z předchozích verzí aplikace Communicator.

 • Vylepšené připojení v okně konference.     Nové stavové zprávy a ikony v okně konference poskytují další informace o připojení ke konferenci. Označují, zda má stav připojení uživatele hodnotu Zve, Připojuje se nebo Připojen.

 • Opětovné připojení.     Pokud jste se od konference odpojili, můžete se ke konferenci snadno připojit znovu pomocí tlačítka Znovu připojit, které se nachází v okně konverzace aplikace Communicator nebo v položce e-mailu ve složce Doručená pošta v programu Outlook.

 • Doplněk Konference pro aplikaci Microsoft Office Outlook.     Můžete nainstalovat doplněk Konference pro aplikaci Microsoft Outlook a plánovat z aplikace Office Outlook konference služby Live Meeting a konferenční volání aplikace Office Communicator.

Další informace    naleznete v tématu Konference a spolupráce.

Začátek stránky

Nové funkce volání

Aplikace Office Communicator 2007 nabízí nové funkce volání, které jsou dostupné pro všechny možnosti integrace telefonování, ať již máte nastaveno Vzdálené řízení volání (RCC) nebo podnikovou hlasovou službu.

 • Volání distribuční skupiny.    Do seznamu kontaktů můžete přidávat distribuční skupiny ze služby Microsoft Active Directory a poté vybrat distribuční skupinu a zahájit telefonní hovor s více účastníky. Volání skupiny vyžaduje, aby byly povolené konference aplikace Office Communicator 2007.

 • Volání skupiny kontaktů.     V seznamu kontaktů můžete vytvořit skupinu kontaktů a potom tuto skupinu vybrat a zahájit konferenční volání s více účastníky. Volání skupiny vyžaduje, aby byly povolené konference aplikace Office Communicator 2007.

 • Volání několika kontaktů.    V seznamu kontaktů můžete vybrat několik kontaktů a zahájit konferenční volání s více účastníky. Volání několika kontaktů vyžaduje, aby byly povolené konference aplikace Office Communicator 2007.

 • Zdokonalené možnosti volání.     V aplikaci Office Communicator se při zahájení hovoru zobrazí okno Konverzace. Chcete-li hovor ukončit, stačí jen klepnout na tlačítko Ukončit volání v okně Konverzace. Okno konverzace se navíc automaticky zavře, pokud některý z účastníků ukončí hovor. Aplikace Office Communicator nabízí také inteligentní ovládací prvky volání. Pokud se například účastníte volání a přijmete příchozí pozvání k hovoru, předchozí hovor bude automaticky přidržen po dobu vyřizování současného hovoru.

 • Vylepšené přesměrování.     Nyní můžete přesměrovat hovory na jiná čísla, kontakty nebo zařízení, jako je mobilní telefon. Navíc je možné obrátit se rychlou zprávou na uživatele a potom přesměrovat volání na uživatele, se kterým probíhá aktivní relace rychlých zpráv.

 • Interaktivní upozornění na volání s možnostmi přesměrování a nastavení stavu na hodnotu Nerušit.     Aplikace Office Communicator 2007 nyní nabízí interaktivní upozornění na volání a umožňuje přesměrovat volání na jiné číslo nebo kontakt. Nechcete-li být rušeni, můžete nastavit stav na hodnotu Nerušit přímo z upozornění na volání. Tento stav Nerušit potrvá až do začátku příští hodiny.

 • Možnost Volání v aplikaci Communicator.     Uživatelské rozhraní aplikace Office Communicator se změnilo pro uskutečňování volání mezi počítači. Nabídka Možnosti volání nyní obsahuje možnost Volání aplikace Communicator, která uskutečňuje volání VoIP na zařízení kontaktu, ve kterém je spuštěna aplikace Communicator.

 • Snadné uskutečnění hovoru pomocí funkce hledání.     Hovor nyní můžete uskutečnit zadáním telefonního čísla do pole Hledat a stisknutím klávesy ENTER. Pokud hledáte kontakt podle jména, vybere aplikace Communicator první jméno v poli Výsledky hledání. Příslušný kontakt zavoláte stisknutím kláves CTRL+ENTER.

Další informace    naleznete v tématu Uskutečňování a přijímání hlasových volání.

Začátek stránky

Podniková hlasová služba

Aplikace Microsoft Office Communicator 2007 nyní nabízí podnikovou hlasovou službu, součást telefonního subsystému s použitím adresy IP v řešení sjednocené komunikace. Podniková hlasová služba spojuje software s telefonem a vytváří tak softwarový telefon se všemi funkcemi. Pomocí podnikové hlasové služby se aplikace Office Communicator 2007 stává primárním telefonem a umožňuje používat počítač jako primární telefon do zaměstnání. Podniková hlasová služba nabízí celou řadu funkcí pro správu běžné komunikace. Můžete například současně spravovat několik telefonních hovorů. Každý hovor se ovládá pomocí odděleného okna Konverzace, takže můžete k efektivní správě hovorů využít funkce řízení hovoru aplikace Communicator, například přidržení hovoru, pokračování v hovoru a přesměrování hovoru.

Podniková hlasová služba nabízí velké množství funkcí pro přesměrování volání a nastavení stavu Nerušit, které jsou zabudované do bohatě vybaveného modelu stavu a volného času aplikace Communicator, a které vám poskytnou větší kontrolu nad vaším časem a pracovní dobou. Můžete například ručně nastavit stav na hodnotu Nerušit a aplikace Communicator automaticky přesměruje do hlasové schránky všechny hovory od uživatelů, kteří nejsou členy skupiny Tým. Můžete také nastavit možnosti přesměrování volání z počítače a přesměrovat volání na jiný telefon, kontakt nebo do hlasové schránky nebo současně vytočit další číslo. Navíc pomocí podnikové hlasové služby můžete k volání připojit kontextové informace přidáním řádku předmětu a indikátoru důležitosti.

Následující seznam obsahuje funkce, které jsou dostupné při využívání podnikové hlasové služby.

 • Převedení telefonních čísel do zaměstnání na volání pomocí služby VoIP.     Pomocí podnikové hlasové služby dojde k automatickému převedení hovorů uskutečněných na telefonní čísla do zaměstnání na hovory služby VoIP, takže získáte funkce volání služby VoIP a přitom stále můžete volat pomocí známé metody volání na číslo do zaměstnání daného uživatele.

 • Více hovorů a inteligentní ovládací prvky volání.     Podniková hlasová služba nabízí inteligentní ovládací prvky volání pro správu několika hovorů. Pokud například přijmete příchozí hovor, ostatní aktivní hovory budou automaticky přidrženy. V přidrženém hovoru můžete snadno pokračovat klepnutím na tlačítko Pokračovat v okně Konverzace příslušného hovoru.

 • Hlasová schránka a integrace informací o stavu a volném čase.     Je možné nastavit stav na hodnotu Nerušit a omezit tak možnosti vyrušení. V takovém případě aplikace Office Communicator automaticky přesměruje do hlasové schránky příchozí hovory od uživatelů, kteří nejsou členy skupiny Tým.

 • Volání z e-mailové zprávy.     Pomocí podnikové hlasové služby je možné zavolat uživateli klepnutím na odkaz v e-mailu. Kromě toho je možné klepnout pravým tlačítkem myši na tlačítko Stav a volný čas v položce aplikace Outlook a zobrazit kontextovou nabídku, která umožňuje volat vybraným kontaktům účastnícím se e-mailové konverzace.

 • Přesměrování volání do hlasové schránky.     Můžete nastavit nastavení Přesměrování volání tak, aby se volání automaticky přesměrovávala do hlasové schránky, a upravit časový interval, po který bude příchozí volání vyzvánět předtím, než bude přesměrováno do hlasové schránky. Pomocí podnikové hlasové služby je také možné přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky z interaktivních upozornění na volání aplikace Communicator.

  Nabídka Přesměrování volání pro uživatele podnikové hlasové služby

 • Pravidla přesměrování hovorů.     Aplikace Office Communicator 2007 nabízí nastavení pro přesměrování volání, které lze snadno konfigurovat. Můžete zvolit následující nastavení pro přesměrování hovorů:

  • Přesměrovat hovor na.     Příchozí hovory lze přesměrovat na jiné číslo, například na číslo mobilního telefonu, na nové telefonní číslo zadané uživatelem, na jiný kontakt nebo jinou hlasovou poštu.

  • Současně volat toto další číslo.     Pokud se během pracovního dne pohybujete nebo se nacházíte u dvou různých telefonů, můžete nakonfigurovat nastavení pro přesměrování hovorů tak, aby při příchozím hovoru na vaše výchozí telefonní číslo zazvonil současně také telefon s jiným číslem. Pomocí funkce Současně volat toto další číslo můžete také zajistit, že budou hovory přicházet do vašeho mobilního telefonu, i když nejste přihlášeni k aplikaci Office Communicator v počítači.

  • Přesměrování nepřijatých hovorů.     Nastavení pro přesměrování hovorů můžete nakonfigurovat tak, aby byl hovor přesměrován na jiné číslo, jiný kontakt nebo jiného uživatele hlasové služby, není-li přijat v zadané době.

  • Použít pravidla pro přesměrování hovorů pouze v pracovní době.     Pokud používáte aplikace Outlook 2007 a Exchange 2007, můžete ve složce Pracovní kalendář v aplikaci Outlook nastavit svou pracovní dobu. V programu Outlook vyberte položky Nástroje, Možnosti a Možnosti kalendáře. V aplikaci Office Communicator potom můžete v dialogovém okně Nastavení pro přesměrování hovorů nastavit přesměrování hovorů tak, aby bylo použito pouze v pracovní době, kterou jste zadali ve složce Pracovní kalendář v programu Outlook.

 • Přidání předmětu a důležitosti do hovoru.     Do hovoru můžete přidat předmět konverzace a příznak důležitosti. Příjemce hovoru tak rychle zjistí důvod volání a míru naléhavosti.

Další informace    naleznete v tématu Uskutečnění a přijímání hlasových volání.

Začátek stránky

Snadné přepínání způsobů komunikace

Pomocí aplikace Office Communicator 2007 můžete snadno přidávat způsoby komunikace, aniž by bylo nutné opustit okno konverzace aplikace Communicator. Můžete například:

 • Přejít z konverzace pomocí rychlých zpráv ke konverzaci pomocí rychlých zpráv s více účastníky.     Můžete zahájit relaci rychlých zpráv a potom k této relaci pozvat ostatní a vytvořit tak konferenci pomocí rychlých zpráv s více účastníky.

 • Pozvat ostatní k volání dvou účastníků a vytvořit tak konferenční volání.     Můžete zavolat jednomu uživateli a potom přidat další a vytvořit tak konferenční volání s více účastníky.

 • Rozšířit volání nebo konferenci na službu Live Meeting.     Pokud se během volání nebo konference rozhodnete, že potřebujete sdílet aplikace nebo snímky, můžete volání rozšířit na službu Live Meeting. Pokud z aplikace Communicator spustíte službu Live Meeting, otevře se nové okno služby Live Meeting a účastníci volání nebo konference aplikace Communciator budou automaticky zahrnuti do služby Live Meeting.

Začátek stránky

Automatické nastavení zvuku a videa

Automatické nastavení zvuku a videa.     V aplikaci Office Communicator 2007 bylo nastavování zvuku a videa podstatně vylepšeno, jak je uvedeno dále.

 • Automatické vyhledání a výběr zařízení.      Průvodce nastavením zvuku a videa automaticky vyhledá a vybere zařízení pro přehrávání zvuku a videa včetně sluchátek a náhlavních souprav USB, reproduktorů, mikrofonů a webových kamer. Je-li zařízení odpojeno či znovu připojeno nebo je-li připojeno nové zařízení, nakonfiguruje průvodce nastavením zvuku a videa příslušné zařízení automaticky podle představ uživatele.

 • Možnost používat pro přehrávání zvuku hi-fi reproduktory místo sluchátek.     Používáte-li sluchátka nebo náhlavní soupravu USB, nabízí průvodce nastavením zvuku a videa možnost vybrat pro přehrávání zvuku při hovorech jiné zařízení (nikoli sluchátka nebo náhlavní soupravu USB). Zvuk při hovorech tak můžete přehrávat například pomocí hi-fi reproduktorů.

 • Možnost výběru zařízení pro přehrávání zvuků aplikace.     Pomocí průvodce nastavením zvuku a videa můžete vybrat zařízení (jiné než výchozí zvukové zařízení) pro přehrávání zvuků aplikace, jako je například vyzvánění příchozího hovoru nebo upozornění na pozvánku k relaci rychlých zpráv.

Další informace    naleznete v tématu Nastavení zvuku a videa.

Začátek stránky

Rozšířené možnosti upozornění na pozvání

Nové funkce, které jsou k dispozici v aplikaci Office Communicator 2007, jsou následující:

 • Miniaturní upozornění v režimu celé obrazovky. Nacházíte-li se v režimu celé obrazovky, ať již máte spuštěný program pro grafické prezentace Microsoft® PowerPoint® nebo program Microsoft® Office Live Meeting, zobrazí se příchozí hovory a pozvání k relaci rychlých zpráv ve formě miniaturních upozornění, která lze v případě potřeby rozbalit do plné velikosti. Aplikace Office Communicator 2007 zobrazuje miniaturní upozornění také v případě, že používáte operační systém Windows Vista v prezentačním režimu.

 • Komunikační režim a konverzační a konferenční indikátory v upozornění na pozvání. Upozornění na pozvání k příchozím rychlým zprávám, zvukovým hovorům, videohovorům nebo konferenčním hovorům zobrazí vizuální indikátory komunikačního režimu. Tyto indikátory označují, zda jde o relaci rychlých zpráv, zvukový hovor, videohovor a zda se pozvání týká konference nebo pouze konverzace s jedním uživatelem.

 • Komunikační režim a konverzační a konferenční indikátory v upozornění na pozvání. Upozornění na pozvání k příchozím rychlým zprávám, zvukovým hovorům, videohovorům nebo konferenčním hovorům zobrazí vizuální indikátory komunikačního režimu - zobrazí, zda jde o relaci rychlých zpráv, zvukový hovor, videohovor a zda se pozvání týká konference nebo pouze konverzace s jedním uživatelem.

 • Nastavení dočasného stavu Nerušit z upozornění.     Z jakéhokoliv upozornění můžete klepnutím na tlačítko Nerušit v upozornění nastavit svůj stav na hodnotu Nerušit až do konce hodiny.

Začátek stránky

Podpora zvukových zařízení USB

Aplikace Office Communicator 2007 nabízí následující vylepšení pro zařízení pro přehrávání zvuku a videa:

 • Podpora zvukových zařízení USB.      Aplikace Office Communicator 2007 nyní poskytuje podporu pro zařízení pro přehrávání zvuku, která využívají port USB pro účely telefonování, včetně sluchátek a náhlavních souprav.

 • Displej sluchátek USB.      Aplikace Communicator nyní podporuje sluchátka USB s displejem, na kterém se zobrazují upozornění na hovory, předmět hovoru, informace o volajícím a časový interval. Do displejů sluchátek USB jsou nyní integrovány také zvuky, které telefonování ještě vylepšují.

 • Tlačítko sluchátka v okně konverzace.     Do okna konverzace v aplikaci Communicator bylo přidáno tlačítko sluchátka, které umožňuje přepínat zvuk hovoru mezi reproduktory a sluchátky nebo náhlavní soupravou USB.

 • Automatické vyhledání.     Průvodce nastavením zvuku a videa v aplikaci Office Communicator 2007 automaticky vyhledá a vybere upřednostňovaná zařízení pro přehrávání zvuku a videa. Před začátkem telefonické konverzace nebo videokonverzace tedy není nutné konfigurovat a vybírat zařízení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×