Novinky v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010

Aplikace Microsoft Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager je snadno použitelné řešení správy kontaktů pro malé firmy. Pracovní prostor Správa kontaktů

Vlastníkům malých firem pomáhá centralizovat informace o zákaznících. Lze pomocí ní také vytvářet a realizovat efektivní automatizované marketingové kampaně, spravovat potenciální zákazníky a příležitosti v rámci procesu prodeje. Navíc zaměstnancům pomáhá zajišťovat služby a zajišťovat také poprodejní služby. Nabízí také nástroje pro centralizaci projektových informací a pro následné reakce k úkolům souvisejícím s projektem.

Tento článek popisuje nové a aktualizované funkce aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

Další informace o dalších nových funkcích v aplikaci Outlook 2010 naleznete v tématu Novinky v aplikaci Microsoft Outlook 2010.

V tomto článku

Nové a rozšířené funkce

Názvy nových funkcí

Aplikace Microsoft Office Accounting již není podporována

Navigace v aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager

Kde je nabídka aplikace Business Contact Manager?

Používání pracovních prostorů místo složek Klienti, Obchodní kontakty a Příležitosti

Kde jsou složky Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti, Marketing, Obchodní projekty, Úkoly projektu a Historie komunikace?

Jak lze zpracovat obchodní úkoly v aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager?

Nové a rozšířené funkce

Řídicí panel

Řídicí panel aplikace Business Contact Manager s červeným ohraničením okolo části s řídicím panelem Řídicí panel je místo, kde můžete získat rychlý přehled o klíčových metrikách firmy prostřednictvím grafů v miniaplikacích.

Řídicí panel nahrazuje stránku Domů aplikace Business Contact Manager.

Úspěšnost prodeje můžete sledovat pomocí miniaplikací Filtr prodejů a Prodejní kanály. Průběh projektů můžete sledovat pomocí miniaplikace Obchodní projekty. Nejlépe prodávané produkty a hlavní zákazníky můžete zobrazit pomocí miniaplikací Hlavní produkty a Hlavní zákazníci.

Další informace: Seznámení s funkcemi a možnostmi aplikace Business Contact Manager

Miniaplikace

Miniaplikace Filtr prodejů Miniaplikace zobrazují grafy informací ze záznamů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Graf v miniaplikaci Filtr prodejů například pochází z polí Fáze prodeje, Pravděpodobnost a Produkty a služby záznamů příležitosti.

Můžete zvolit, jakým způsobem se mají data v jednotlivých miniaplikacích zobrazovat. Můžete také miniaplikace požadovaným způsobem uspořádat na řídicím panelu a v pracovních prostorech.

Další informace: Použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager

Pracovní prostory

Pracovní prostor Prodej v aplikaci Business Contact Manager bez pásu karet a navigačního podokna

Pracovní prostory jsou čtyři oblasti založené na rolích, pomocí kterých můžete prohlížet a spravovat obchodní data: Správa kontaktů, Prodej (na obrázku), Marketing a Řízení projektů. Pracovní prostory zahrnují pás karet, oblast miniaplikací a karty zobrazující jeden typ záznamu, například Příležitosti.

Další informace: Dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager

Ukázková databáze

Pracovní prostor Marketing v ukázkové firmě s navigačním podoknem a nápisem Ukázková firma

Spusťte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 s ukázkovými daty z fiktivní společnosti Adventure Works Bicycle. Použijte ukázkovou databázi a její data k otestování vlastního rozložení formuláře, vyzkoušejte funkce, jako je import dat, a provádění určitých úkolů, například propojování záznamů. Kdykoli můžete přepnout na provozní databázi společnosti.

Další informace: O společnosti Adventure Works a ukázkové firemní databázi

Nový typ záznamu a rozšíření

Lead record with Convert To button called out and box around Lead score section of record Nový typ záznamu, záznam Potenciální zákazník, zahrnuje přizpůsobitelné kritérium bodování potenciálního zákazníka. To prodejcům umožňuje identifikovat zákazníky, u kterých je největší pravděpodobnost, že se je podaří získat, a na nich pracovat nejdříve.

Při změně stavu zákazníka ze zájemce (Potenciální zákazník) na zákazníka (Obchodní kontakt), můžete záznam Potenciální zákazník snadno zařadit do jiné kategorie převedením na záznam Obchodní kontakt.

Další informace: Správa potenciálních zákazníků v aplikaci Business Contact Manager

Větší možnosti vlastních nastavení budou lépe vyhovovat vašim firemním potřebám

Možnosti vlastních úprav byly rozšířeny. Máte k dispozici i jiné možnosti než jen přidávání a odebírání polí ve formuláři.

Custom Store record, partial image, with box with dotted lines around custom icon and Store section. The record overlays a partial image of the Stores tab in the Contact Management workspace

 • Vytváření vlastních formulářů: Můžete vytvářet vlastní typy záznamů, například Smluvní dodavatelé, Charitativní organizace, Obchody (na obrázku), Dodavatelé, Zaměstnanci (případně jakýkoli jiný druh záznamu, který budete potřebovat pro účely firmy či organizace). Vlastní typy záznamů jsou založeny na záznamech typu Klient nebo Obchodní kontakt a jejich součástí jsou stejné vlastnosti, vztahy a možnosti propojování.
  Další informace: Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů

 • Přesunutí, přejmenování, přidání a odebrání polí ve vlastních a výchozích formulářích. Můžete také změnit seznam možností, které jsou v poli k dispozici.
  Další informace naleznete v části Přidání nebo odebrání polí a Uspořádání položek ve formuláři v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů

 • Přidání vlastních fází prodeje: Můžete definovat fáze prodeje a v každé fázi také aktivity prodeje. Podle potřeby také můžete nastavit připomenutí v aplikaci Outlook 2010, aby bylo zajištěno, že zaměstnanci postupují odpovídajícím způsobem.
  Další informace: Sledování potenciálních prodejních příležitostí v aplikaci Business Contact Manager

 • Vlastní nastavení bodování potenciálních zákazníků: Můžete nastavit, aby kritéria bodování odpovídala jedinečným kritériím prodejního týmu.
  Další informace: Správa potenciálních zákazníků v aplikaci Business Contact Manager

Jiný způsob marketingu produktů a služeb: funkce Seznamy volání

Call list with script section with red box around enlarged cut out of script section

Díky funkci Seznamy volání můžete snadno zvolit příjemce a vytvořit nebo naimportovat skript hovoru, abyste každému zákazníkovi sdělili stejné informace. Také pak můžete sledovat výsledky jednotlivých telefonních hovorů.

Další informace: Vytvoření a použití seznamů volání v aplikaci Business Contact Manager

K obchodním kontaktům můžete mít přístup odkudkoli

Obchodní kontakty můžete zobrazovat a upravovat společně s kontakty aplikace Outlook pomocí funkce synchronizace. Pokud ke kontaktům aplikace Outlook získáváte přístup pomocí aplikace Microsoft Outlook Web App, služby Microsoft SharePoint, služeb Windows Live nebo mobilního zařízení, máte nyní přístup také ke svým obchodním kontaktům.

Obchodní kontakty na vizitkách kontaktů aplikace Outlook se dvěma obchodními kontakty ohraničenými červenou tečkovanou čárou

Poznámka    Obchodní kontakty pro Smartphone a Obchodní kontakty pro zařízení PocketPC nebyly v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 aktualizovány.

Další informace: Vzdálený přístup k obchodním kontaktům: Použití synchronizace v aplikaci Business Contact Manager

Efektivnější řízení projektů

Dialogové okno Spravovat šablony projektů v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook Pokud je většina vašich projektů podobných, můžete stačit definovat projekt a jeho úkoly jen jednou v šabloně projektů a tu pak podle potřeby opakovaně používat.

Vytváření projektů z šablon je otázkou několika málo kliknutí myší.

Další informace: část vytvoření šablony projektů v tématu Práce s obchodními projekty v aplikaci Business Contact Manager

Názvy nových funkcí

 • Z domovské stránky je nyní Řídicí panel.

 • Ukládání odkazů do e-mailu má nyní název Propojení a sledování e-mailů.
  Pomocí této funkce lze i nyní v nové verzi aplikace jednoduchým a efektivním způsobem přidružovat a sledovat všechny příchozí a odchozí zprávy od klientů a obchodních kontaktů.

Aplikace Microsoft Office Accounting již není podporována

Přístup k datům aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 z aplikace Microsoft Office Accounting ani jejich integrace s touto aplikací již nejsou podporovány.

Začátek stránky

Navigace v aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager

Některé způsoby provádění úkolů běžné v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se v této verzi změnily. Základní informace jsou uvedeny v následujících částech.

Kde je nabídka aplikace Business Contact Manager?

Pás karet z pracovního prostoru Správa kontaktů Stejně tak jako jiné nabídky v aplikaci Microsoft Outlook 2010 byla i nabídka aplikace Business Contact Manager nahrazena rozšířeným pásem karet, který je součástí uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

Některé příkazy byly také přesunuty do zobrazení Backstage. Informace o příkazech, které jsou k dispozici na kartě Business Contact Manager v zobrazení Backstage, naleznete v tématu Nastavení možností a využití funkcí v aplikaci Business Contact Manager (zobrazení Backstage).

Začátek stránky

Používání pracovních prostorů místo složek Klienti, Obchodní kontakty a Příležitosti

Složky Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti, Obchodní projekt, Úkol projektu a Marketingová kampaň byly nahrazeny kartami, ke kterým lze získat přístup z nových pracovních prostorů.

Co je pracovní prostor?

Contact Management workspace with Ribbon, gadget, and Tabs areas labeled. The Reading Pane, which is part of the Tabs area, is also labeled. Pracovní prostory jsou oblasti, kde provádíte každodenní úkoly aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Součástí pracovních prostorů je pás karet, oblast miniaplikací a karty, na kterých je uveden jeden typ záznamu, například Obchodní kontakty.

Záznamy na kartě lze podle potřeb filtrovat, řadit a seskupovat. Součástí karet je také podokno čtení, kde lze vybraný záznam zobrazit.

Další informace o pracovních prostorech naleznete v tématu Dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager.

Pracovní prostor

Karty (typy záznamů) v pracovním prostoru

Správa kontaktů

Klienti, Obchodní kontakty a Potenciální zákazníci

Prodej

Příležitosti a Potenciální zákazníci

Marketing

Analýza, Seznamy volání, Hromadný e-mail, Tisk reklamní pošty a Jiné marketingové aktivity

Řízení projektů

Obchodní projekty a Úkoly projektu

Začátek stránky

Kde jsou složky Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti, Marketing, Obchodní projekty, Úkoly projektu a Historie komunikace?

Složky jsou stále k dispozici. K jejich zobrazení je však nutné vícekrát kliknout myší. Pracovní prostory jsou navrženy tak, aby byly primárními oblastmi, kde lze spravovat obchodní informace.

Složky lze najít provedením následujících kroků:

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Business Contact Manager.

 2. Dvojitým kliknutím rozbalte složku Obchodní záznamy.

Expanded Business Records folder in the Navigation Pane

 1. Klikněte na požadovanou složku.

  Tip    Záznamy potenciálních zákazníků jsou součástí složky Obchodní kontakty.

Začátek stránky

Jak lze zpracovat obchodní úkoly v aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager?

Akce

V aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager proveďte tyto kroky:

Další informace naleznete v následujících článcích:

Vytvoření nového klienta, obchodního kontaktu, příležitosti, obchodního projektu, projektového úkolu nebo marketingové kampaně

V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na možnost Správa kontaktů, Prodej, Marketing nebo Řízení projektů, klikněte na požadovanou kartu a klikněte na možnost Nový.

Poznámka    V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 vytváříte spíše marketingové aktivity než marketingové kampaně. Marketingová kampaň se pak skládá z jedné či více marketingových aktivit, například hromadné e-maily, seznamy hovorů a tisk cílené pošty.

Použití záznamů v aplikaci Business Contact Manager

 • Viz seznam záznamů Klienti, Obchodní kontakty, Potenciální zákazníci, Příležitosti, Obchodní projekty, Úkoly projektu a Marketingové kampaně

  Poznámka    V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 můžete zobrazit potenciální zákazníky odděleně od obchodních kontaktů.

 • Pokud chcete záznam zobrazit nebo upravit, otevřete ho.

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku:

  • Správa kontaktů

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

 2. Postupujte následovně:

  • Chcete-li zobrazit seznam záznamů, klikněte na kartu.

  • Chcete-li otevřít záznam, dvakrát na něj klikněte.

Dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager

Zobrazení domovské stránky aplikace Business Contact Manager

Z domovské stránky aplikace Business Contact Manager je nyní řídicí panel.

 • V navigačním podokně klikněte na možnost Business Contact Manager.

Seznámení s funkcemi a možnostmi aplikace Business Contact Manager.

E-mailové zprávy lze automaticky propojit na záznamy a sledovat tak všechny e-mailové zprávy odesílané zákazníkům a přijímané od nich.

Ukládání odkazů do e-mailu má nyní název Propojení a sledování e-mailů.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na možnost Spravovat propojení a sledování.

Propojení a sledování e-mailových zpráv v aplikaci Business Contact Manager.

Import obchodních záznamů

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Import a export.

 4. Klikněte na požadovanou možnost importu.

Import dat do aplikace Business Contact Manager

Sdílení databáze aplikace Business Contact Manager

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Spravovat sdílení.

Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s dalšími uživateli

Přepnutí do jiné databáze

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Spravovat databáze.

 4. Klikněte na možnost Vytvořit nebo vybrat databázi.

Vytvoření nebo výběr nové databáze aplikace Business Contact Manager.

Přesunutí kontaktu aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager

 1. V navigačním podokně klikněte na možnost Kontakty.

 2. Klikněte na jeden či více kontaktů, které chcete přesunout do některé složky aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 3. Na pásu karet klikněte ve skupině Obchodní na možnost Vytvořit záznam a potom na možnost Přesunout do aplikace Business Contact Manager.

Vkládání obchodních záznamů do aplikace Business Contact Manager

Vytvoření sestavy

 1. V navigačním podokně klikněte na možnost Business Contact Manager.

 2. Na Pás karet klikněte na kartu Sestavy.
  Dostupné sestavy jsou seskupeny podle souvisejících pracovních prostorů: Správa kontaktů, Prodej, Marketing nebo Obchodní projekty.

Použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk