Novinky v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager je snadno-používat správu kontaktů řešení pro malé firmy. Pracovní prostor Správa kontaktů

Vlastníkům malých firem pomáhá centralizovat informace o zákaznících. Lze pomocí ní také vytvářet a realizovat efektivní automatizované marketingové kampaně, spravovat potenciální zákazníky a příležitosti v rámci procesu prodeje. Navíc zaměstnancům pomáhá zajišťovat služby a zajišťovat také poprodejní služby. Nabízí také nástroje pro centralizaci projektových informací a pro následné reakce k úkolům souvisejícím s projektem.

Tento článek popisuje nové a aktualizované funkce aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

Další informace o dalších nových funkcích v aplikaci Outlook 2010 naleznete v tématu Novinky v aplikaci Microsoft Outlook 2010.

V tomto článku

Nové a rozšířené funkce

Názvy nových funkcí

Aplikace Microsoft Office Accounting již není podporována

Navigace v aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager

Kde je nabídka aplikace Business Contact Manager?

Používání pracovních prostorů místo složek Klienti, Obchodní kontakty a Příležitosti

Kde jsou složky Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti, Marketing, Obchodní projekty, Úkoly projektu a Historie komunikace?

Jak lze zpracovat obchodní úkoly v aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager?

Nové a rozšířené funkce

Řídicí panel

Řídicí panel aplikace Business Contact Manager s červeným ohraničením okolo části s řídicím panelem Řídicí panel je místo, kde získat rychle přehled o klíčovými podnikovými metriky diagramů a grafů v miniaplikacích.

Řídicí panel nahrazuje stránku Domů aplikace Business Contact Manager.

Úspěšnost prodeje můžete sledovat pomocí miniaplikací Filtr prodejů a Prodejní kanály. Průběh projektů můžete sledovat pomocí miniaplikace Obchodní projekty. Nejlépe prodávané produkty a hlavní zákazníky můžete zobrazit pomocí miniaplikací Hlavní produkty a Hlavní zákazníci.

Další informace: Seznámení s funkcemi a možnostmi aplikace Business Contact Manager

Miniaplikace

Miniaplikace Filtr prodejů Miniaplikace zobrazení diagramu nebo grafu informace z aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook záznamů. Například ve miniaplikaci filtr prodejů zobrazuje, pochází z Fáze prodejepravděpodobnost, aproduktů a služeb pole záznamů příležitostí.

Můžete zvolit, jakým způsobem se mají data v jednotlivých miniaplikacích zobrazovat. Můžete také miniaplikace požadovaným způsobem uspořádat na řídicím panelu a v pracovních prostorech.

Další informace: Použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager

Pracovní prostory

Pracovní prostor Prodej v aplikaci Business Contact Manager bez pásu karet a navigačního podokna

Pracovní prostory jsou čtyři oblasti založené na rolích, pomocí kterých můžete prohlížet a spravovat obchodní data: Správa kontaktů, Prodej (na obrázku), Marketing a Řízení projektů. Pracovní prostory zahrnují pás karet, oblast miniaplikací a karty zobrazující jeden typ záznamu, například Příležitosti.

Další informace: Dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager

Ukázková databáze

Pracovní prostor Marketing v ukázkové firmě s navigačním podoknem a nápisem Ukázková firma

Spusťte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 s ukázkovými daty z fiktivní společnosti Adventure Works Bicycle. Použijte ukázkovou databázi a její data k otestování vlastního rozložení formuláře, vyzkoušejte funkce, jako je import dat, a provádění určitých úkolů, například propojování záznamů. Kdykoli můžete přepnout na provozní databázi společnosti.

Další informace: O společnosti Adventure Works a ukázkové firemní databázi

Nové pravidlo Typ záznam a vylepšení

Záznam s vyvolaným tlačítkem Převést na a s ohraničením části záznamu se skóre Nové zájemce záznamy obsahovat přizpůsobitelné potenciální zákazník, které bodování kritéria, která vám pomůže prodejců identifikovat a současné práci na nejčastěji slíbíte něco vede nejdřív.

Při změně stavu zákazníka ze zájemce (Potenciální zákazník) na zákazníka (Obchodní kontakt), můžete záznam Potenciální zákazník snadno zařadit do jiné kategorie převedením na záznam Obchodní kontakt.

Další informace: Správa potenciálních zákazníků v aplikaci Business Contact Manager

Bohatší přizpůsobení Chcete-li přizpůsobit vyhovovaly musí

Možnosti vlastních úprav byly rozšířeny. Máte k dispozici i jiné možnosti než jen přidávání a odebírání polí ve formuláři.

Záznam obchodu vlastní částečné obrázek s polem s tečkované čáry okolo vlastní ikony a části úložiště. Překrytí záznam částečné obrázek úložišť tabulátor v pracovním prostoru správy kontaktů

 • Vytváření vlastních formulářů: Můžete vytvářet vlastní typy záznamů, například Smluvní dodavatelé, Charitativní organizace, Obchody (na obrázku), Dodavatelé, Zaměstnanci (případně jakýkoli jiný druh záznamu, který budete potřebovat pro účely firmy či organizace). Vlastní typy záznamů jsou založeny na záznamech typu Klient nebo Obchodní kontakt a jejich součástí jsou stejné vlastnosti, vztahy a možnosti propojování.
  Další informace: Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů

 • Přesunutí, přejmenovat, přidat, odebrat pole na vlastní a výchozí formuláře. Můžete taky změnit seznam možností, které jsou k dispozici v poli.
  Najdete v článku Přidání nebo odebrání polí a uspořádání položekve formuláři oddíly v Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů

 • Přidání vlastních fází prodeje: Můžete definovat fáze prodeje a v každé fázi také aktivity prodeje. Podle potřeby také můžete nastavit připomenutí v aplikaci Outlook 2010, aby bylo zajištěno, že zaměstnanci postupují odpovídajícím způsobem.
  Další informace: Sledování potenciálních prodejních příležitostí v aplikaci Business Contact Manager

 • Vlastní nastavení bodování potenciálních zákazníků: Můžete nastavit, aby kritéria bodování odpovídala jedinečným kritériím prodejního týmu.
  Další informace: Správa potenciálních zákazníků v aplikaci Business Contact Manager

Jiný způsob marketingu produktů a služeb: funkce Seznamy volání

Seznam volání s oddílem skriptu a červeným ohraničením výřezu oddílu skriptu

Díky funkci Seznamy volání můžete snadno zvolit příjemce a vytvořit nebo naimportovat skript hovoru, abyste každému zákazníkovi sdělili stejné informace. Také pak můžete sledovat výsledky jednotlivých telefonních hovorů.

Další informace: Vytvoření a použití seznamů volání v aplikaci Business Contact Manager

Přístup k obchodním kontaktům kdekoli

Obchodní kontakty můžete zobrazovat a upravovat společně s kontakty aplikace Outlook pomocí funkce synchronizace. Pokud ke kontaktům aplikace Outlook získáváte přístup pomocí aplikace Microsoft Outlook Web App, služby Microsoft SharePoint, služeb Windows Live nebo mobilního zařízení, máte nyní přístup také ke svým obchodním kontaktům.

Obchodní kontakty na vizitkách kontaktů aplikace Outlook se dvěma obchodními kontakty ohraničenými červenou tečkovanou čárou

Poznámka :  Obchodní kontakty pro Smartphone a Obchodní kontakty pro zařízení PocketPC nebyly v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 aktualizovány.

Další informace: Vzdálený přístup k obchodním kontaktům: Použití synchronizace v aplikaci Business Contact Manager

Efektivnější řízení projektů

Dialogové okno Spravovat šablony projektů v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook Pokud projektů jsou obvykle velmi podobné vzájemně, můžete definovat projektu a jeho úkoly jednou do šablony projektua potom ho znova použít kolikrát chcete.

Vytváření projektů z šablon je otázkou několika málo kliknutí myší.

Další informace: část vytvoření šablony projektů v tématu Práce s obchodními projekty v aplikaci Business Contact Manager

Názvy nových funkcí

 • Z domovské stránky je nyní Řídicí panel.

 • Ukládání odkazů do e-mailu má nyní název Propojení a sledování e-mailů.
  Pomocí této funkce lze i nyní v nové verzi aplikace jednoduchým a efektivním způsobem přidružovat a sledovat všechny příchozí a odchozí zprávy od klientů a obchodních kontaktů.

Aplikace Microsoft Office Accounting již není podporována

Přístup k datům aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 z aplikace Microsoft Office Accounting ani jejich integrace s touto aplikací již nejsou podporovány.

Začátek stránky

Navigace v aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager

Některé způsoby, které jste použili k provádění úkolů v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook změnily v této verzi. Následující části vám pomůžou začít.

Kde je nabídka aplikace Business Contact Manager?

Pás karet z pracovního prostoru Správa kontaktů Stejně jako další nabídky v aplikaci Microsoft Outlook 2010 byla v nabídce aplikace Business Contact Manager nahrazena rozšířené pásu karet, který je součástí sady Microsoft Office Fluent uživatelského rozhraní.

Některé příkazy byly také přesunuty do zobrazení Backstage. Informace o příkazech, které jsou k dispozici na kartě Business Contact Manager v zobrazení Backstage, naleznete v tématu Nastavení možností a využití funkcí v aplikaci Business Contact Manager (zobrazení Backstage).

Začátek stránky

Používání pracovních prostorů místo složek Klienti, Obchodní kontakty a Příležitosti

Složky Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti, Obchodní projekt, Úkol projektu a Marketingová kampaň byly nahrazeny kartami, ke kterým lze získat přístup z nových pracovních prostorů.

Co je pracovní prostor?

Pracovní prostor Správa s pásu karet, miniaplikaci a karty oblasti s názvem kontaktů. Podokno čtení, která je součástí oblasti karet, je také označené. Pracovní prostory jsou oblasti, kde provést denních Business Contact Manager pro úkoly aplikace Outlook. Pracovní prostory obsahovat pás karet, miniaplikace plošný graf a karty, které seznam jednoho typu záznamu, třeba obchodní kontakty.

Záznamy na kartě lze podle potřeb filtrovat, řadit a seskupovat. Součástí karet je také podokno čtení, kde lze vybraný záznam zobrazit.

Další informace o pracovních prostorech naleznete v tématu Dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager.

Pracovní prostor

Karty (typy záznamů) v pracovním prostoru

Správa kontaktů

Klienti, Obchodní kontakty a Potenciální zákazníci

Prodej

Příležitosti a Potenciální zákazníci

Marketing

Analýza, Seznamy volání, Hromadný e-mail, Tisk reklamní pošty a Jiné marketingové aktivity

Řízení projektů

Obchodní projekty a Úkoly projektu

Začátek stránky

Kde jsou složky Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti, Marketing, Obchodní projekty, Úkoly projektu a Historie komunikace?

Složky jsou stále k dispozici. K jejich zobrazení je však nutné vícekrát kliknout myší. Pracovní prostory jsou navrženy tak, aby byly primárními oblastmi, kde lze spravovat obchodní informace.

Složky lze najít provedením následujících kroků:

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Business Contact Manager.

 2. Dvojitým kliknutím rozbalte složku Obchodní záznamy.

Rozbalené složce obchodní záznamy v navigačním podokně

 1. Klikněte na požadovanou složku.

  Tip :  Záznamy potenciálních zákazníků jsou součástí složky Obchodní kontakty.

Začátek stránky

Jak lze zpracovat obchodní úkoly v aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager?

Akce

V aplikaci Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager proveďte tyto kroky:

Další informace naleznete v následujících článcích:

Vytvoření nového klienta, obchodního kontaktu, příležitosti, obchodního projektu, projektového úkolu nebo marketingové kampaně

V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na možnost Správa kontaktů, Prodej, Marketing nebo Řízení projektů, klikněte na požadovanou kartu a klikněte na možnost Nový.

Poznámka : V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010, můžete vytvořit marketingové aktivity spíše než marketingových kampaní. Seznamy volání jedním nebo více marketingové aktivity, například hromadného e-mailu a Tisk reklamní pošty může zahrnovat marketingové kampaně.

Použití záznamů v aplikaci Business Contact Manager

 • Viz seznam záznamů Klienti, Obchodní kontakty, Potenciální zákazníci, Příležitosti, Obchodní projekty, Úkoly projektu a Marketingové kampaně

  Poznámka :  V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 můžete zobrazit potenciální zákazníky odděleně od obchodních kontaktů.

 • Pokud chcete záznam zobrazit nebo upravit, otevřete ho.

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku:

  • Správa kontaktů

  • Prodej

  • Marketing .

  • Řízení projektů

 2. Postupujte následovně:

  • Chcete-li zobrazit seznam záznamů, klikněte na kartu.

  • Chcete-li otevřít záznam, dvakrát na něj klikněte.

Dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager

Zobrazení domovské stránky aplikace Business Contact Manager

Z domovské stránky aplikace Business Contact Manager je nyní řídicí panel.

 • V navigačním podokně klikněte na možnost Business Contact Manager.

Seznámení s funkcemi a možnostmi aplikace Business Contact Manager.

E-mailové zprávy lze automaticky propojit na záznamy a sledovat tak všechny e-mailové zprávy odesílané zákazníkům a přijímané od nich.

Ukládání odkazů do e-mailu má nyní název Propojení a sledování e-mailů.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na možnost Spravovat propojení a sledování.

Propojení a sledování e-mailových zpráv v aplikaci Business Contact Manager.

Import obchodních záznamů

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Import a export.

 4. Klikněte na požadovanou možnost importu.

Import dat do aplikace Business Contact Manager

Sdílení databáze aplikace Business Contact Manager

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Spravovat sdílení.

Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s dalšími uživateli

Přepnutí do jiné databáze

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Spravovat databáze.

 4. Klikněte na možnost Vytvořit nebo vybrat databázi.

Vytvoření nebo výběr nové databáze aplikace Business Contact Manager.

Přesunutí kontaktu aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager

 1. V navigačním podokně klikněte na možnost Kontakty.

 2. Klikněte na jeden nebo víc kontaktů, které chcete přesunout do složky Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 3. Na pásu karet klikněte ve skupině Obchodní na možnost Vytvořit záznam a potom na možnost Přesunout do aplikace Business Contact Manager.

Vkládání obchodních záznamů do aplikace Business Contact Manager

Vytvoření sestavy

 1. V navigačním podokně klikněte na možnost Business Contact Manager.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu sestavy
  dostupných sestav jsou seskupená podle jejich související pracovních prostorů: Správa kontaktů, prodeje, marketingu nebo Obchodní projekty.

Použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×