Novinky v řídicích panelech PerformancePoint

Nejnovější verze služeb PerformancePoint na serveru Microsoft SharePoint Server 2010 poskytuje několik nových a vylepšených funkcí, které vám pomohou sledovat a analyzovat výkon ve vaší organizaci. Můžete pracovat s řídicími panely, které zahrnují sofistikovanější klíčové ukazatele výkonu v přehledech výkonnostních metrik. Můžete používat nové sestavy, jako například sestavu podrobností klíčového ukazatele výkonu. A z hodnoty v analytické sestavě nebo přehledu výkonnostních metrik budete moci otevřít rozkladový strom. V některých typech přehledů výkonnostních metrik a sestav lze také používat filtry hodnot, například filtr Prvních 10, k zobrazení přesnějších informací.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Další informace o novinkách v řídicích panelech PerformancePoint získáte v tomto článku.

V tomto článku

Vylepšení v klíčových ukazatelích výkonu a přehledech výkonnostních metrik

Přehledy výkonnostních metrik s funkcemi pro přechod k podrobnostem a souhrnným údajům

Přehledy výkonnostních metrik s klíčovými ukazateli výkonu ve sloupcích

Přehledy výkonnostních metrik se sofistikovanějšími klíčovými ukazateli výkonu

Vypočítané metriky

Více skutečných hodnot

Časové měřítko

Odchylka

Nové typy sestav a zobrazení

Sestava podrobností klíčového ukazatele výkonu

Analytické výsečové grafy

Rozkladový strom

Filtry hodnot

Filtry prvních 10 hodnot

Uživatelem definované filtry hodnot

Vylepšení v klíčových ukazatelích výkonu a přehledech výkonnostních metrik

Přehledy výkonnostních metrik PerformancePoint nově zahrnují sofistikovanější klíčové ukazatele výkonu a další pokročilé funkce, které usnadňují sledování a analýzu výkonu organizace. Například pomocí funkcí pro přechod k podrobnostem a přechod k souhrnným údajům lze v přehledech výkonnostních metrik zobrazovat nižší nebo vyšší úrovně podrobností. Můžete také používat přehledy výkonnostních metrik s klíčovými ukazateli výkonu ve sloupcích. Rovněž jsou k dispozici pokročilejší přehledy výkonnostních metrik, které výkon měří s využitím časového měřítka, vypočítaných metrik a více skutečných hodnot.

Přehledy výkonnostních metrik s funkcemi pro přechod k podrobnostem a souhrnným údajům

V závislosti na konfiguraci přehledu výkonnostních metrik v něm můžete rozbalit či sbalit řádky, abyste viděli vyšší nebo nižší úrovně podrobností.

Pokud byste například měli přehled výkonnostních metrik měřící ziskovost prodeje různých produktů v maloobchodní organizaci, mohl by vypadat podobně jako na tomto obrázku:

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint s více než jedním klíčovým ukazatelem výkonu ve sloupcích

Pokud chcete zobrazit další úroveň podrobností pro konkrétní kategorii, například HRY A HRAČKY, můžete kliknout na symbol plus (+) vedle této kategorie a přehled se automaticky rozbalí tak, aby zobrazoval další úroveň podrobností. Přehled by potom mohl vypadat jako na následujícím obrázku:

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint zobrazující další úroveň podrobností pro kategorii produktů

V rozbalování přehledu výkonnostních metrik můžete pokračovat, dokud nedojdete na nejnižší úroveň podrobností. V následujícím obrázku je znázorněna podkategorie Hry ke stažení, která je rozbalena na seznam jednotlivých produktů, což je nejnižší úroveň podrobností pro tento konkrétní přehled.

služby PerformancePoint

V předchozím příkladu jsou kategorie, podkategorie a jednotlivé produkty naplňovány dynamicky. To znamená, že při změnách dat zůstává přehled aktuální a uvádí v dané chvíli platná data.

Kromě kliknutí na symbol plus (+) nebo minus (-) vedle položky v přehledu lze rovněž použít příkazy Rozbalit a Sbalit, jak vidíte na následujícím obrázku:

služby PerformancePoint

Chcete-li použít příkaz Sbalit nebo Rozbalit, klikněte pravým tlačítkem na položku a potom klikněte na příkaz Sbalit nebo Rozbalit.

Pomocí příkazu Sbalit zobrazíte vyšší úroveň podrobností.

Pomocí příkazu Rozbalit zobrazíte nižší úroveň podrobností.

Začátek stránky

Přehledy výkonnostních metrik s klíčovými ukazateli výkonu ve sloupcích

Nyní můžete používat přehledy výkonnostních metrik zahrnující více klíčových ukazatelů výkonu ve sloupcích, což vám umožní zobrazit více než jednu sadu metrik pro každý řádek v přehledu. Přehled s klíčovými ukazateli výkonu ve sloupcích by mohl vypadat jako na následujícím obrázku:

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint s více než jedním klíčovým ukazatelem výkonu ve sloupcích

Přehled v předchozím příkladu obsahuje ve sloupcích 2 klíčové ukazatele výkonu: Úspěšnost prodeje a Prodejní marže.

Začátek stránky

Přehledy výkonnostních metrik se sofistikovanějšími klíčovými ukazateli výkonu

Nyní můžete používat přehledy výkonnostních metrik obsahující pokročilejší klíčové ukazatele výkonu. Například lze použít ukazatele využívající k měření výkonu vzorce nebo výpočty (hovoří se o nich jako o klíčových ukazatelích výkonu využívajících vypočítané metriky). Nebo byste mohli mít ukazatele porovnávající více hodnot s celkovou cílovou hodnotou (ty se označují jako klíčové ukazatele výkonu používající více skutečných hodnot). Dokonce můžete používat ukazatele založené na zvláštních vzorcích pro zobrazení informací o dynamických časových obdobích, například „Posledních 6 měsíců“ nebo „Od začátku roku“ (hovoří se o nich jako o klíčových ukazatelích výkonu využívajících časové měřítko). A rovněž lze používat ukazatele indikující, jak se výkon odchyluje od cíle (ty se označují jako klíčové ukazatele výkonu zobrazující odchylku).

Ačkoli lze do přehledů výkonnostních metrik zahrnout pokročilé klíčové ukazatele výkonu, mohou přehledy zůstat jednoduché a snadno použitelné. Přehled zahrnující takovéto ukazatele by mohl vypadat například takto:

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint s více než jedním klíčovým ukazatelem výkonu ve sloupcích

Vypočítané metriky

V následujícím obrázku je zvýrazněn klíčový ukazatel výkonu Prodejní marže. Tento ukazatel zjišťuje na základě vypočítaných metrik, zda výkon odpovídá cíli.

služby PerformancePoint

V případě použití vypočítaných metrik v klíčových ukazatelích výkonu použije SharePoint Server u dat načítaných z podkladových databází jeden nebo více vzorců. Tato funkce umožňuje také použití více zdrojů dat u jednoho ukazatele.

Více skutečných hodnot

V následujícím obrázku je zvýrazněn klíčový ukazatel výkonu Úspěšnost prodeje. Tento ukazatel zjišťuje na základě více skutečných hodnot, zda celkový výkon odpovídá cíli.

služby PerformancePoint

Časové měřítko

V následujícím obrázku je zvýrazněn jeden sloupec klíčového ukazatele výkonu Úspěšnost prodeje. Tento klíčový ukazatel výkonu využívá časové měřítko k zobrazení výkonu od začátku roku.

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint využívající časové měřítko

Jak plyne čas, zůstává přehled výkonnostních metrik aktuální, aniž by správce řídicího panelu musel provést změny přehledu nebo podkladových dotazů.

Odchylka

V následujícím obrázku je zvýrazněn jeden sloupec v klíčovém ukazateli výkonu Prodejní marže. Tento ukazatel je nakonfigurován tak, aby zobrazoval, zda výkon odpovídá cíli či nikoli a nakolik je od něj vzdálen směrem nahoru nebo dolů.

služby PerformancePoint

Začátek stránky

Nové typy sestav a zobrazení

V řídicích panelech nyní můžete používat 3 nové typy zobrazení služeb PerformancePoint: sestava podrobností klíčového ukazatele výkonu, analytické výsečové grafy a rozkladový strom.

Sestava podrobností klíčového ukazatele výkonu

Sestavu podrobností klíčového ukazatele výkonu v řídicím panelu můžete použít k zobrazení dalších informací o klíčových ukazatelích výkonu v přehledu výkonnostních metrik. V této sestavě můžete například prohlížet následující informace:

  • Druhy metriky používané pro klíčové ukazatele výkonu

  • Způsob výpočtu výkonnostních skóre a mezní hodnoty pro jednotlivá skóre

  • Komentáře publikované jinými uživateli přehledu výkonnostních metrik

Sestava podrobností klíčového ukazatele výkonu by mohla vypadat například takto:

Sestava podrobností klíčového ukazatele výkonu poskytující další informace o hodnotách v přehledu výkonnostních metrik PerformancePoint

Sestava podrobností klíčového ukazatele výkonu je na stránce řídicího panelu vždy doprovázena přehledem výkonnostních metrik. Důvodem je to, že veškeré informace, které se v této sestavě zobrazí, určujete tím, na co kliknete v přehledu. Informace v této sestavě zobrazíte kliknutím na libovolnou položku v přehledu. Chcete-li se podívat, jak se v přehledu vypočítávají skóre, klikněte na buňku ve sloupci hodnot Cíl.

Začátek stránky

Analytické výsečové grafy

V řídicích panelech nyní můžete využívat analytické výsečové grafy. Podobně jako v případě analytického spojnicového nebo pruhového grafu lze pomocí analytického výsečového grafu zobrazovat vyšší či nižší úrovně podrobností. V datech můžete postoupit na nižší úroveň a zobrazit jinou dimenzi v podkladové datové krychli služby SQL Server Analysis Services.

Analytický výsečový graf by mohl vypadat jako na následujícím obrázku:

Analytický výsečový graf PerformancePoint

Rozkladový strom

V některých typech přehledů výkonnostních metrik a sestav můžete otevřít rozkladový strom umožňující prozkoumání dat. Rozkladový strom je k dispozici jako akce, kterou můžete použít u analytických sestav a přehledů výkonnostních metrik PerformancePoint, jež používají data služby Analysis Services.

Typickým použitím rozkladového stromu je rozložení jednotlivé hodnoty v sestavě nebo přehledu výkonnostních metrik na členy, které se na ní podílejí. Rozkladový strom automaticky seřadí výsledky a použije u dat vložený Paretův diagram, takže rychle uvidíte položky, které se na konkrétní hodnotě sestavy podílejí nejvíce. U jednotlivých členů, které se podílejí na celkové hodnotě, se rovněž můžete podívat na trendy.

Poznámka : Chcete-li otevřít a použít rozkladový strom, je třeba mít v počítači nainstalovaný program Microsoft Silverlight 2 nebo Silverlight 3. Kromě toho platí, že v závislosti na konfiguraci přehledu výkonnostních metrik nebo analytické sestavy nemusí být otevření rozkladového stromu možné.

Rozkladový strom otevřete tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na jednotlivou hodnotu, například na bod spojnicového grafu, na pruh v pruhovém grafu, na výseč ve výsečovém grafu či na buňku v tabulce nebo přehledu výkonnostních metrik, a potom vyberete příkaz Rozkladový strom. Rozkladový strom se otevře v novém okně, kde lze buď zobrazit další úroveň podrobností, nebo přejít na zobrazení jiné dimenze v datové krychli.

Rozkladový strom by mohl vypadat jako na následujícím obrázku:

Analytické zobrazení dostupné ve službách PerformancePoint

Pomocí rozkladového stromu můžete také zobrazit vlastnosti konkrétního člena dimenze, jak je vidět na následujícím obrázku:

Příklad rozkladového stromu

Začátek stránky

Filtry hodnot

Kromě filtrů hodnot, které se mohou objevovat v horní části stránky řídicího panelu, můžete nyní používat filtry hodnot u většiny přehledů výkonnostních metrik a sestav. Pro položky řídicího panelu PerformancePoint existují dvě hlavní skupiny filtrů hodnot: filtry prvních 10 hodnot a uživatelem definované filtry hodnot.

  • Filtry prvních 10 hodnot: Filtr prvních 10 hodnot slouží k zobrazení určeného počtu prvních (nebo posledních) členů skupiny. Můžete ponechat výchozí nastavení 10 nebo můžete zadat jiný počet položek, které se mají zobrazit.

  • Uživatelem definované filtry hodnot: Pomocí Filtru hodnot můžete zadat kritérium pro položky, které chcete zobrazit. Můžete například nakonfigurovat filtr, který zobrazí položky s hodnotami menšími (nebo většími) než zadaná číselná hodnota. Případně můžete nakonfigurovat filtr, který zobrazí položky s hodnotami ležícími v určitém zadaném rozsahu.

Filtry prvních 10 hodnot a uživatelem definované filtry hodnot je možné použít pro většinu položek řídicího panelu.

Tip : Při použití filtrů hodnot u přehledů výkonnostních metrik a sestav nejsou provedené změny ukládány na SharePoint Server. Chcete-li svou práci zachovat, zvažte export výsledků do aplikace Microsoft PowerPoint nebo Microsoft Excel.

Filtry prvních 10 hodnot

Jak již naznačuje jeho název, filtr prvních 10 hodnot umožňuje snadné zobrazení výsledků pro nejlepších 10 členů v konkrétní skupině. Nejste však nutně omezeni na zobrazení pouze prvních 10 členů ve skupině. Pro těchto 10 položek můžete určit kritéria. Například můžete tento filtr konfigurovat tak, aby zobrazil posledních 10 položek ve skupině. Nebo můžete zadat jiný počet k zobrazení, například první (nebo poslední) 3 položky.

Pomocí filtru prvních 10 hodnot se lze rychle zaměřit jen na ty položky, které chcete v řídicím panelu prohlížet. Předpokládejme například, že používáte analytický graf zobrazující objemy prodeje různých kategorií produktů. V závislosti na počtu kategorií produktů, které vaše organizace prodává, by analytický graf mohl vypadat například takto:

služby PerformancePoint

U informací v této sestavě lze snadno použít filtry hodnot. Pomocí filtru prvních 10 hodnot můžete například zobrazit 10 nejprodávanějších skupin produktů. Dosáhnete toho tak, že na graf kliknete pravým tlačítkem myši, kliknete na příkaz Filtrovat a potom na možnost Prvních 10. Graf se aktualizuje tak, aby zobrazil výsledky, jak je vidět na následujícím obrázku:

Služby PerformancePoint

Začátek stránky

Uživatelem definované filtry hodnot

Podobně jako filtry prvních 10 hodnot umožňují uživatelem definované filtry hodnot snadné zobrazení informací pro konkrétní položky v sestavě nebo přehledu výkonnostních metrik. Tyto filtry se nazývají „uživatelem definované filtry hodnot“, protože jejich kritéria určujete vy. Předpokládejme například, že používáte analytický graf zobrazující objemy prodeje různých kategorií produktů, který vypadá jako v následujícím příkladu:

služby PerformancePoint

Pokud vás zajímá prodej produktů v určitém rozsahu a nemusejí to být nutně nejlépe či nejhůře prodávané položky, můžete použít uživatelem definovaný filtr hodnot. Dosáhnete toho tak, že na analytické zobrazení kliknete pravým tlačítkem myši, kliknete na příkaz Filtrovat a potom na možnost Filtry hodnot. Zobrazí se dialogové okno Filtr hodnot, ve kterém můžete určit výsledky, které se mají zobrazit, jak je vidět na následujícím obrázku:

Analytické zobrazení vytvořené pomocí služeb PerformancePoint

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×