Nové funkce v Excelu 2013

Důležité : Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Kliknutím na název funkce v následujícím seznamu zobrazíte podrobnou nápovědu k dané funkci.

Název funkce

Typ a popis

ACOT

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkuskotangens čísla.

ACOTH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.

ARABIC

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede římské číslo na arabské.

BASE

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

BINOM.DIST.RANGE

Statistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.

BITAND

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.

BITLSHIFT

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITOR

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.

BITRSHIFT

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITXOR

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla.

CEILING.MATH

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

COMBINA

Matematické a trigonometrické funkce:   
Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

COT

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus čísla.

COTH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kotangens úhlu.

CSC

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kosekans úhlu.

CSCH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.

DAYS

Funkce data a času:    Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

DECIMAL

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.

ENCODEURL

Webové funkce:    Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.

FILTERXML

Webové funkce:    Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.

FLOOR.MATH

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

FORMULATEXT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.

GAMMA

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce gama.

GAUSS

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.

IFNA

Logické funkce:    Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI, vrátí tato funkce hodnotu, kterou zadáte. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

IMCOSH

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.

IMCOT

Inženýrské funkce:    Vrátí kotangens komplexního čísla.

IMCSC

Inženýrské funkce:    Vrátí kosekans komplexního čísla.

IMCSCH

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.

IMSEC

Inženýrské funkce:    Vrátí sekans komplexního čísla.

IMSECH

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.

IMSINH

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.

IMTAN

Inženýrské funkce:    Vrátí tangens komplexního čísla.

ISFORMULA

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.

ISOWEEKNUM

Funkce data a času:    Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.

MUNIT

Matematické a trigonometrické funkce:    Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

NUMBERVALUE

Textové funkce:    Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.

PDURATION

Finanční funkce:    Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.

PERMUTACE.A

Statistické funkce:    Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které můžou být vybrané z celkového počtu objektů.

PHI

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.

RRI

Finanční funkce:    Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.

SEC

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí sekans úhlu.

SECH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický sekans úhlu.

SHEET

Informační funkce:    Vrátí číslo odkazovaného listu.

SHEETS

Informační funkce:    Vrátí počet listů v odkazu.

SKEW.P

Statistické funkce:    Vrátí šikmost rozdělení podle počtu obyvatel. Hodnota zešikmení měří, nakolik je rozdělení hodnot vlevo a vpravo od středové hodnoty nesymetrické.

UNICHAR

Textové funkce:    Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.

UNICODE

Textové funkce:    Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá prvnímu znaku textu.

WEBSERVICE

Webové funkce:    Vrátí data z webové služby.

XOR

Logické funkce:    Vrátí hodnotu logické operace Exluzivní OR pro všechny argumenty.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×