Nezávislé přesouvání a změny velikosti ovládacích prvků

Při vytváření nového formuláře pomocí některého z nástrojů formuláře na kartě Vytvořit nebo při přidávání polí do formuláře, který je otevřen v zobrazení rozložení, umístí aplikace Access 2007 textová pole a jiné ovládací prvky ve výchozím nastavení do vodítek, jež se nazývají rozložení. Rozložení, jež je určeno oranžovou mřížkou okolo ovládacích prvků, pomáhá uživatelům zarovnat ovládací prvky ve vodorovném a svislém směru a dát tak formuláři jednotný vzhled. Na následujícím obrázku je znázorněno „skládané“ rozložení ve formuláři, který je otevřen v zobrazení rozložení:

Pole obsažená ve skládaném rozložení ve formuláři

Ačkoli rozložení usnadňují rychlé vytvoření formuláře a jeho úpravy, můžete v některých případech upřednostňovat možnost přesouvat ovládací prvky a měnit jejich velikost nezávisle. Tento článek popisuje odebrání ovládacích prvků z rozložení, po jehož provedení je možné přesunout ovládací prvky a změnit jejich velikost, aniž by to mělo vliv na jiné ovládací prvky.

Další informace o používání rozložení naleznete v článku Automatické zarovnání ovládacích prvků ve formuláři (v angličtině).

Co chcete udělat?

Odebrání jednoho nebo více ovládacích prvků z rozložení

Rozdělení jednoho rozložení na dvě rozložení

Odebrání jednoho nebo více ovládacích prvků z rozložení

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte ovládací prvek, který chcete odebrat z rozložení. Chcete-li vybrat více ovládacích prvků, podržte klávesu SHIFT a klikněte na ovládací prvky, které chcete odebrat. Chcete-li vybrat všechny ovládací prvky v rozložení, klikněte na volič rozložení v levém horním rohu rozložení.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na tlačítko Odebrat Vzhled tlačítka .

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z vybraných ovládacích prvků, přejděte na příkaz Rozložení a klikněte na příkaz Odebrat Vzhled tlačítka .

   Vybrané ovládací prvky budou z rozložení odebrány.

Začátek stránky

Rozdělení jednoho rozložení na dvě rozložení

Pokud chcete jen oddělit jednu skupinu ovládacích prvků od jiné skupiny, ale chcete nadále zachovat rozložení, můžete rozdělit jedno rozložení na dvě rozložení provedením následujícího postupu:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na ovládací prvky, které chcete přesunout do nového rozložení ovládacích prvků.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na požadovaný typ nového rozložení (Tabulkové Vzhled tlačítka nebo Skládané Vzhled tlačítka ).

  • Klikněte na vybrané ovládací prvky pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Rozložení a klikněte na požadovaný typ nového rozložení.

Aplikace Access vytvoří nové rozložení ovládacích prvků a přidá do něj vybrané ovládací prvky.

Přesunutí rozložení

Po rozdělení jednoho rozložení na dvě rozložení se tato dvě rozložení mohou překrývat. Postup přesunutí rozložení:

 1. Vyberte libovolný ovládací prvek v rozložení.

 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL.

 3. Přetáhněte rozložení pomocí voliče rozložení v levém horním rohu rozložení.

  Volič rozložení ve formuláři v návrhovém zobrazení

Tip : Podržíte-li při přetahování rozložení nebo ovládacího prvku klávesu CTRL, zabráníte vložení daného rozložení nebo ovládacího prvku do jiných rozložení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×