Nevidím změny ostatních autorů

Příčina: Dokument se neotevřel na serveru, ale zarezervoval se.

Řešení:    Otevřete soubor z webu služby SharePoint.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Otevřít adresu URL.

 2. Do pole URL zadejte adresu URL pro dokument, který je umístěný na SharePointu, třeba http://fabrikam/sdílené%20dokumenty/název_dokumentu.docx.

  Poznámka : Musíte použít adresu URL pro dokument v knihovně služby SharePoint. Adresa URL pro jiné oblasti webu služby SharePoint, jako je Sharepointový seznam nebo Weby nejvyšší úrovně, se použít nedá.

 3. Klikněte na Otevřít.

  Poznámky : 

  • Dokument, který je umístěný na SharePointu, můžete taky otevřít ze svého prohlížeče. Pokud chcete dokument otevřít ve Wordu, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

  • Pokud chcete dokument upravovat samostatně, a ne souběžně s dalšími autory, můžete ho rezervovat. V nabídce Soubor klikněte na Rezervovat. Když si soubor zarezervujete, bude pro ostatní autory zablokovaný a budou ho moct jenom číst.

Řešení:    Otevřete soubor ze služby Windows Live OneDrive.

 1. Otevřete prohlížeč a přihlaste se ke službě Windows Live OneDrive.

 2. Najděte dokument, klikněte na něj pravým tlačítkem a pak klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Příčina: Změny se neuložily na server nebo se jimi neaktualizovala vaše verze dokumentu.

Řešení:    Uložte dokument a aktualizujte ho.

 1. Na stavovém řádku v dolní části okna klikněte na Jsou dostupné nové aktualizace  Dostupné aktualizace . Dokument se zaktualizuje.

 2. V dialogovém okně Tento dokument prošel aktualizací, takže teď obsahuje změny provedené jinými autory klikněte na OK.

  Vaše změny se uloží na server a aktualizace provedené jinými autory se ve vašem dokumentu zobrazí jako sledované změny.

  Poznámky : 

  • Aktualizace provedené jinými autory se aktualizují automaticky jenom v případě, že nejsou v konfliktu s vašimi změnami. Pokud některé aktualizace jsou v konfliktu s vašimi změnami, budete si je moct prohlédnout předtím, než se uloží, a rozhodnout, které změny se mají přijmout a které odmítnout.

  • Můžete taky kliknout na Uložit  Uložení a tlačítko Aktualizovat  na panelu nástrojů Standardní a aktualizovat dokument změnami, které provedli ostatní autoři.

Řešení:    Než dokument uložíte a aktualizujete, požádejte ostatní autory, aby ho uložili a aktualizovali.

 • Odešlete ostatním autorům rychlou zprávu nebo e-mail a požádejte je, aby dokument uložili a aktualizovali.

Viz taky

Příkazy, které mohou být zakázané, pokud dokument upravuje více uživatelů

Uložení a aktualizace dokumentů na serveru

Blokování autorů

Řešení konfliktních změn

Současné upravování dokumentu spolu s jinými autory

Při současném upravování dokumentu spolu s jinými autory moje změny chybí

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×