Nepravidelný výběr tahů rukopisu v Microsoft OneNotu

V Microsoft OneNotu snadno vyberete rukopisné tahy, ať jde o jednu čáru nebo obrazec či velkou oblast ručně napsaných nebo nakreslených poznámek.

iPad

 1. Otevřete stránku, která obsahuje ručně psané poznámky nebo kresbu, nebo klepněte na kartu Kreslení, vyberte pero a pak prstem nebo perem na stránku něco napište nebo nakreslete.

 2. Na kartě Kreslení klepněte na Nepravidelný výběr a pak prstem nebo perem nakreslete oblast okolo tahů inkoustem, které chcete vybrat. Nezapomeňte dotáhnout výběr zpátky do bodu, ve kterém jste začali.

 3. Pokud je rukopis vybraný, okolo výběru se zobrazí 8 úchytů pro výběr. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud výběr správně obsahuje všechny rukopisné tahy, které jste do něho chtěli zahrnout, klepněte na výběr, prst podržte a pak ho uvolněte. Zobrazí se nabídka k dostupnými možnostmi pro výběr (viz téma Vyjmutí, zkopírování, odstranění nebo přesunutí vybraného rukopisu v Microsoft OneNotu).

  • Pokud výběr neobsahuje rukopisné tahy, které jste chtěli vybrat, v blízkosti levého horního rohu aplikace klepněte na šipku Zpět a zkuste výběr provést znovu.

 4. V závislosti na akci, kterou při výběru rukopisných tahů provádíte, možná budete muset OneNotu říct, aby vypnul režim Nepravidelný výběr. Pokud to chcete udělat, proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete po použití nepravidelného výběru pokračovat v režimu kreslení, na kartě Kreslení klepněte na požadované pero a pak pokračujte s psaním nebo kreslením na aktuální stránce.

  • Pokud chcete po použití nepravidelného výběru pokračovat v textovém režimu, klepněte na tlačítko Textový režim na kartě Kreslení a pak klepněte na aktuální stránku, aby se na obrazovce zobrazila klávesnice.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×