Nepoužití možností spuštění při otevření databáze

Pokud jste použili dialogové okno Možnosti aplikace Access, vytvořili makro AutoExec, nebo jste vytvořili Obslužná procedura události Open, abyste určili, co se stane při otevření databáze aplikace Microsoft Office Access, můžete tato nastavení obejít a získat tak úplný přístup k databázi.

Co chcete udělat?

Nepoužití možností spuštění

Zobrazení nepoužitých možností

Nepoužití možností spuštění

Nechcete-li použít možnosti spuštění, postupujte následovně:

  • Během otevírání databáze podržte klávesu SHIFT.

Poznámka : Během spouštění se může zobrazit jedna nebo více zpráv zabezpečení, v závislosti na nastavení zabezpečení maker vaší databáze. Je nutné držet klávesu SHIFT, dokud se zprávy zabezpečení nezavřou, v opačném případě nedojde k obejití možností spuštění.

Začátek stránky

Zobrazení nepoužitých možností

Pokud během otevírání databáze držíte stisknutou klávesu SHIFT, mnoho z možností, nastavených na stránce Aktuální databáze dialogového okna Možnosti aplikace Access, se nepoužije. Uvedené možnosti zobrazíte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  2. Klepněte na přepínač Aktuální databáze.

V následující tabulce je uveden seznam nastavení na stránce Aktuální databáze a popis jejich chování, pokud během otevírání databáze držíte stisknutou klávesu SHIFT.

Skupina voleb

Nastavení

Chování při nepoužití možností spuštění

Možnosti aplikace

Název aplikace

Vlastní název aplikace se nezobrazí.

Ikona aplikace

Vlastní ikona aplikace se nezobrazí.

Zobrazit formulář

Určený formulář se nezobrazí a žádná z procedur událostí formuláře se nespustí.

Navigace

Zobrazit navigační podokno

Navigační podokno se zobrazí nezávisle na nastavení.

Pás karet rozhraní Fluent a možnosti panelu nástrojů

Název pásu

Určený vlastní pás karet rozhraní Fluent se nezobrazí.

Povolit použití úplné nabídky

Všechny výchozí karty pásu karet rozhraní Fluent se zobrazí nezávisle na nastavení.

Povolit výchozí místní nabídky

Všechny výchozí místní nabídky se zobrazí nezávisle na nastavení.

Poznámka : Pokud do databáze přidáte makro aplikace Access s názvem AutoExec, za normálních okolností se toto makro spustí při každém otevření databáze. Jestliže obejdete možnosti spuštění, makro AutoExec se nespustí.

Tip : Chcete-li zabránit tomu, aby uživatelé obcházeli možnosti spuštění, zakažte použití klávesy obejití (SHIFT) nastavením vlastnosti databáze AllowBypassKey (PovolitVynecháníKlíče) pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Další informace o nastavení vlastnosti AllowBypassKey získáte klepnutím na odkaz v části Viz také v tomto článku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×