Nepoužití možností spuštění při otevření databáze

Pokud jste použili nastavení, které určuje, co se stane, když otevřete databázi aplikace Microsoft Access 2010, nemusíte toto nastavení použít, chcete-li získat úplný přístup k databázi. Můžete například nastavit možnosti pro Aktuální databázi z dialogového okna Možnosti aplikace Access nebo vytvořit makro AutoExec či použít možnost otevření Obslužná procedura události. Pokud má databáze nastavenu možnost při spuštění, naleznete v tomto článku popis, jak to udělat, aby se tato možnost nepoužila.

Možnost vynechat možnosti při spuštění může být někdy užitečná. Například pokud jste nastavili skrytí navigačního podokna. Jestliže ale budete chtít, aby zůstalo navigační podokno vidět, nemusíte tuto dříve nastavenou možnost použít. Pokud nebudete chtít použít žádnou z možností při spuštění, postupujte podle následujících pokynů:

  • Během otevírání databáze podržte klávesu SHIFT.

Během spouštění se může zobrazit jedna nebo více zpráv zabezpečení, v závislosti na nastavení zabezpečení maker vaší databáze.

Poznámka : Je nutné držet stisknutou klávesu SHIFT a současně zavírat všechny zprávy zabezpečení. V opačném případě budou možnosti při spuštění použity.

Pokud během otevírání databáze držíte stisknutou klávesu SHIFT, mnoho z možností nastavených na stránce Aktuální databáze dialogového okna Možnosti aplikace Access nebude použito. Tyto možnosti změníte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na kartu Soubor a pak na položku Možnosti.

    Otevře se okno Možnosti aplikace Access.

  2. Klikněte na položku Aktuální databáze a změňte nastavení aktuální databáze.

Poznámka : Je možné, že bude nutné databázi zavřít a znovu otevřít, aby se mohly změny projevit.

V následující tabulce je uveden seznam nastavení na stránce Aktuální databáze a popis chování, pokud během otevírání databáze držíte stisknutou klávesu SHIFT.

Skupina voleb

Nastavení

Chování při nepoužití možností spuštění

Možnosti aplikace

Název aplikace

Vlastní název aplikace se nezobrazí.

Ikona aplikace

Vlastní ikona aplikace se nezobrazí.

Zobrazit formulář

Určený formulář se nezobrazí a žádná z procedur událostí formuláře se nespustí.

Webový formulář pro zobrazení

Je k dispozici jen tehdy, pokud je přítomen určený formulář. Pokud je k dispozici, určený formulář se nezobrazí a nespustí se žádná z procedur událostí formuláře.

Navigace

Zobrazit navigační podokno

Navigační podokno se zobrazí i tehdy, pokud tato možnost není vybrána.

Možnosti pásu karet a panelu nástrojů

Název pásu karet

Určený vlastní pás karet se nezobrazí.

Povolit použití úplné nabídky

Všechny výchozí karty pásu karet se zobrazí nezávisle na nastavení.

Povolit výchozí místní nabídky

Všechny výchozí místní nabídky se zobrazí nezávisle na nastavení.

Další informace o tom, jak nastavit možnosti pro aktuální databázi, naleznete v tématu Nastavení uživatelských možností pro aktuální databázi z centrálního umístění.

Pokud do databáze přidáte makro aplikace Access s názvem AutoExec, toto makro se obvykle spustí při každém otevření databáze. Jestliže nepoužijete možnosti při spuštění, makro AutoExec se nespustí.


Jestliže má databáze více uživatelů, můžete zabránit tomu, aby nepoužili možnosti při spuštění. Zakažte klávesu SHIFT pomocí kódu Visual Basic for Applications (VBA) – nastavte vlastnost PovolitVynecháníKlíče na hodnotu False.

Vlastnost PovolitVynecháníKlíče používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

True

Povolí uživateli nepoužití vlastností při spuštění a makra AutoExec pomocí klávesy SHIFT.

False

Zakáže uživateli nepoužití vlastností při spuštění a makra AutoExec pomocí klávesy SHIFT.

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí Makro nebo kódu VBA.

Chcete-li nastavit vlastnost PovolitVynecháníKlíče pomocí makra, musíte vytvořit tuto vlastnost takto:

  • V Databáze (MDB nebo ACCDB) můžete vlastnost přidat pomocí metody CreateProperty a připojit ji ke kolekci Vlastnosti objektu Databáze.

  • V Projekt aplikace Microsoft Access (ADP) můžete vlastnost přidat do kolekce AccessObjectProperties objektu AktuálníProjekt pomocí metody Přidat.

Nastavení vlastnosti PovolitVynecháníKlíče se neprojeví do dalšího spuštění databáze aplikace.

Další informace o datových formátech v aplikaci Access 2010 naleznete v tématu Úvod do formátu souboru aplikace Access 2010.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×