Nelze vytvořit ani spustit marketingovou aktivitu aplikace Business Contact Manager z jiné aplikace systému Office

Příznaky

Při pokusu o vytvoření nebo spuštění marketingové aktivity z aplikace Word nebo Publisher se zobrazí tato zpráva:

Než bude možné propojit tuto položku se záznamem v aplikaci Business Contact Manager:

 • Nastavte aplikaci Outlook jako výchozí e-mailový program.

 • Vytvořte svůj profil aplikace Outlook a dokončete Průvodce spuštěním aplikace Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager.

Příčiny a řešení

Při vytváření marketingové aktivity v programu, v němž jste vytvořili marketingový obsah, propojujete dokument se záznamem marketingové aktivity hromadného e-mailu nebo vytištěné reklamní pošty v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Před vytvořením nebo spuštěním marketingové aktivity musí existovat aktivní připojení k Databáze aplikace Business Contact Manager.

Může existovat několik příčin neaktivního připojení:

 • Aplikace Outlook není nastavena jako výchozí e-mailový program. Aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook lze používat pouze spolu s aplikací Outlook.

  Nastavení aplikace Outlook jako výchozího e-mailového programu    

  1. V aplikaci Outlook klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na položku Možnosti.

  2. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí aplikaci pro e-mail, kontakty a kalendář.

 • V aplikaci Outlook není nastaven profil.

  Vytvoření profilu v aplikaci Outlook    

  Tento profil by měl být stejný jako profil používaný v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V zobrazení ovládacích panelů podle kategorií:     Klikněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

   • V klasickém zobrazení ovládacích panelů.     Dvakrát klikněte na položku Pošta.

    Poznámka : Ikona Pošta se nezobrazí, jestliže není instalována aplikace Outlook a nebyla alespoň jednou spuštěna.

    Otevře se dialogové okno Nastavení pošty.

  2. Klikněte na tlačítko Zobrazit profily.

  3. Klikněte na tlačítko Přidat.

  4. Zadejte název profilu a klikněte na tlačítko OK.

  5. Podle pokynů na obrazovce přidejte e-mailový účet, který chcete používat ve svém profilu.

   Poznámka : Ujistěte se, že je vybrána možnost Nabídnout výběr profilu.

 • Došlo ke zrušení Průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook před jeho dokončením.

  Dokončení Průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager    

  Spusťte Průvodce spuštění jedním z následujících způsobů:

  1. Spusťte aplikaci Outlook a průvodce se spustí automaticky.

  2. Pokud byl průvodce přerušen před dokončením, restartujte jej.

   • V aplikaci Outlook klikněte na kartu Soubor.

   • Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom na možnost Povolit.

    Průvodce spuštěním se spustí.

 • Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je vypnuta.

  Nové spuštění aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook    

  Ve výjimečných případech se může stát, že v navigačním podokně, v zobrazení Backstage a na kartách pásu karet se nezobrazují složky, možnosti a příkazy aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. V takovém případě je třeba znovu spustit aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  1. Spusťte aplikaci Outlook a klikněte na kartu Soubor.

  2. V navigačním podokně klikněte na položku Možnosti.

  3. V okně Možnosti aplikace Outlook klikněte na položku Doplňky.

  4. V případě potřeby klikněte v části Správa (v dolní části okna) na položku Doplňky modelu COM.

  5. Klikněte na tlačítko Přejít.

  6. V dialogovém okně Doplňky modelu COM zaškrtněte následující políčka:

   • Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

   • Zavaděč aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×