Nelze propojit záznam v aplikaci Business Contact Manager z aplikace sady Office

Příznaky

Jestliže používáte aplikaci Microsoft Office Excel, PowerPoint, Publisher nebo Word a klepnete na položku Propojit se záznamem, zobrazí se následující zpráva:

Nelze propojit se záznamem.

Příčina

Před propojením Záznam v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z jiné aplikace sady Office musí být k dispozici aktivní připojení k Databáze aplikace Business Contact Manager.

Řešení

Zkontrolujte následující položky:

Je aplikace Outlook výchozí e-mailový program?

Chcete-li získat přístup k aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z jiné aplikace sady Office, musí být aplikace Outlook nastavena jako výchozí e-mailový program.

Nastavení aplikace Outlook jako výchozího e-mailového programu

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Jiné.

 2. Ve skupinovém rámečku Obecné zaškrtněte políčko Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí pro e-mail, kontakty a kalendář.

Vytvořili jste v aplikaci Outlook svůj profil?

Pro přístup k aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z jiné aplikace sady Office je nutné mít vytvořený Profil v aplikaci Outlook.

Poznámka : Tento profil by měl být stejný jako profil používaný v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Vytvoření profilu v aplikaci Outlook

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V zobrazení ovládacích panelů podle kategorií:     Klepněte na možnost Uživatelské účty a pak klepněte na možnost Pošta.

  • V klasickém zobrazení ovládacích panelů.     Poklepejte na položku Pošta.

   Poznámka : Ikona Pošta se nezobrazí, jestliže není instalována aplikace Outlook a nebyla alespoň jednou spuštěna.

   Otevře se dialogové okno Nastavení pošty.

 2. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat.

 4. Zadejte název profilu a klepněte na tlačítko OK.

 5. Podle pokynů na obrazovce přidejte e-mailový účet, který chcete používat ve svém profilu.

Spustili jste aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a dokončili jste průvodce spuštěním?

Chcete-li získat přístup k aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z jiné aplikace sady Office, je nutné dokončit průvodce spuštěním. Spusťte aplikaci Outlook a průvodce se spustí automaticky.

Zrušili jste při spuštění aplikace Outlook průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook?

V tomto případě konfigurace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ještě nebyla provedena. Propojení se záznamem v databázi aplikace Business Contact Manager bude možné až po jejím provedení.

Konfigurace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Konfigurace aplikace Business Contact Manager.

Touto akcí spustíte průvodce spuštěním.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×