Nejčastější dotazy týkající se stavu a obrázků v Lyncu

V tomto článku najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají stavu a obrázků kontaktů v Lyncu.

Pokud byste nenašli odpověď na svou otázku, napište nám.

V tomto článku

Jak si změním nebo odstraním obrázek?

Proč si nemůžu změnit obrázek?

Kdo uvidí můj obrázek?

Jak vypnu všechny obrázky v Lyncu, včetně svého vlastního?

Jak v Lyncu přidám nebo odstraním stav Mimo kancelář?

Proč nemůžu nastavit svůj stav na Zobrazit jako pryč?

Co znamenají nastavení v okně možností stavu?

Můžu si vytvořit vlastní stav?

Co jednotlivé stavy znamenají? Které z nich se nastaví automaticky a které můžu nastavit já?

Kdo může zobrazit údaje o mém stavu a volném čase?

Jak zablokuju kontakty, tak aby mě na Lyncu nemohly zastihnout?

Jak mám skrýt offline kontakty a zobrazit jenom ty, které jsou online?

Co znamená červená hvězdička vedle stavu kontaktu?

Jak si změním nebo odstraním obrázek?

Pokud si chcete změnit nebo skrýt obrázek, klikněte na něj. Potom klikněte na tlačítko Upravit nebo odebrat obrázek a změňte si ho nebo ho odeberte z místa, odkud se zobrazuje ve všech aplikacích Office, které používáte, včetně Lyncu. Pokud ho chcete schovat jenom v Lyncu, klikněte na Skrýt můj obrázek.

Podrobnosti o zobrazování, skrývání a změnách obrázku najdete v tématu Jak změnit svůj obrázek v Lyncu.

Začátek stránky

Proč si nemůžu změnit obrázek?

Pokud přepínač Upravit nebo odebrat obrázek v možnostech Můj obrázek nemáte dostupný (je šedý), takže vypadá takto:

Snímek obrazovky s vyšedlým a zvýrazněným tlačítkem pro úpravy nebo změnu obrázku

může to být z těchto důvodů:

 • Nad tlačítkem Upravit nebo odebrat obrázek je vybraný přepínač Skrýt můj obrázek. Místo tohoto přepínače vyberte přepínač Zobrazit můj obrázek.

 • Používáte neupgradovanou verzi Office 365. Než získáte upgrade těchto služeb, který postupně distribuujeme všem zákazníkům Office 365, můžete svůj obrázek změnit jenom na portálu Office 365. V Lyncu se změnit nedá. Pokyny najdete v tématu Změna vlastního obrázku v Lyncu s účtem neupgradované verze Office 365.

 • Možnost změnit si obrázek zakázala vaše společnost. Na další podrobnosti se zeptejte technické podpory na svém pracovišti.

Začátek stránky

Kdo uvidí můj obrázek?

Váš obrázek z Lyncu se zobrazuje ve všech programech Office, které používáte, včetně Outlooku.

Začátek stránky

Jak vypnu všechny obrázky v Lyncu, včetně svého vlastního?

Vyberte Možnosti > Osobní a pak zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit obrázky kontaktů. Tím odstraníte obrázky ze seznamu kontaktů. Kromě toho tím odstraníte obrázky odesílatele a příjemce z rychlých zpráv a skupinových konverzací a navíc odeberete vlastní obrázek z Lyncu.

Začátek stránky

Jak v Lyncu přidám nebo odstraním stav Mimo kancelář?

Pokud používáte Microsoft Outlook a váš účet Lyncu je synchronizovaný prostřednictvím Microsoft Exchange Serveru s vaším outlookovým kalendářem, pak jakmile v Outlooku zapnete automatické odpovědi, v Lyncu se objeví stav Mimo kancelář.

 • V Outlooku klikněte na kartu Soubor, klikněte na tlačítko Automatické odpovědi, napište oznámení a zapněte ho nebo nastavte data.

Poznámka:  Podrobnosti o automatických odpovědích v Outlooku pro uživatele Outlooku 2013 najdete v tématu Automatická odpověď na e-mailové zprávy pomocí účtu systému Exchange Server a pro uživatele Outlooku 2010 v tématu Automatické odesílání oznámení Mimo kancelář s účtem Exchange.

Poznámka Mimo kancelář se v Lyncu zobrazí vedle všeho jména k seznamech kontaktů dalších uživatelů a na vaší kartě kontaktu.

Pokud nepoužíváte Outlook, oznamte to spolupracovníkům tak, že v hlavním okně Lyncu napíšete osobní poznámku do textového pole nad svým jménem. Stejně jako outlookové oznámení Mimo kancelář se tato osobní poznámka zobrazí v Lyncu ve výpisu kontaktů v seznamech kontaktů ostatních uživatelů a na vaší kartě kontaktu.

Poznámka:  Podrobné informace o tom, komu se zobrazuje vaše osobní poznámka, najdete v tématu Kdo může zobrazit údaje o mém stavu a volném čase?.

Pokud se chcete v Lyncu zbavit outlookového Mimo kancelář, vypněte v Outlooku automatické odpovědi:

 • Klikněte v Outlooku na kartu Soubor a potom na panelu Automatické odpovědi na tlačítko Vypnout.

Pokud chcete odstranit osobní poznámku, v hlavním okně Lyncu v textovém poli nad vaším jménem zvýrazněte tuto poznámku a na klávesnici stiskněte Enter.

Začátek stránky

Proč nemůžu nastavit svůj stav na Zobrazit jako pryč?

Některé společnosti vypínají stav Zobrazit jako pryč, protože může komplikovat zjišťování přítomnosti. Pokud by například tenhle stav používala spousta lidí, informace o stavu v Lyncu by najednou neměly skoro žádnou vypovídající hodnotu.

Tip: Pokud nechcete, aby vás někdo vyrušoval, můžete použít stav Nerušit nebo Zaneprázdněn. Pokud máte nastavené Nerušit, kontaktovat váš můžou jenom kontakty ve vaší pracovní skupině. Pokud chcete zjistit, jestli je někdo ve vaší pracovní skupině, v seznamu kontaktů klikněte na kartu Vztahy a podívejte se do části Pracovní skupina. Pokud chcete změnit vztah ochrany osobních údajů pro konkrétní kontakt, klikněte pravým tlačítkem na výpis kontaktů a potom klikněte na Změnit vztah ochrany osobních údajů. Podrobnosti o vztazích ochrany osobních údajů najdete v tématu Řízení přístupu k informacím o stavu v Lyncu.

Začátek stránky

Co znamenají nastavení v okně možností stavu?

Pokud nechcete používat výchozí nastavení, můžete v možnostech stavu přizpůsobit, za kolik minut od vaší poslední aktivity na počítači se má váš stav automaticky přepnout na Neaktivní nebo Pryč. Můžete taky v Lyncu nastavit automatické zjišťování, jestli z tohoto počítače nesdílíte informace. V takovém případě vám Lync nastaví stav Prezentace a bude blokovat zprávy od ostatních.

Nastavení možností stavu:

 1. V hlavním okně Lyncu klikněte na tlačítko Možnosti a pak klikněte na Stav.

 2. Klikáním na šipky nahoru a dolů nastavte počet minut, které musejí uplynout, aby se váš stav automaticky přepnul na Neaktivní.

 3. Klikáním na šipky nahoru a dolů nastavte počet minut, které musejí uplynout, aby se váš stav automaticky přepnul na Pryč.

 4. Klikněte na tlačítko určující váš standardní stav (buď přijměte výchozí nastavení, nebo je přepište) a potom klikněte na OK.

 5. Pokud zaškrtnete políčka Zobrazovat můj stav jako Nerušit, když prezentuji plochu a Zobrazovat můj stav jako Nerušit, když je můj monitor duplikovaný, dáte tím ostatním najevo, že vás nemají rušit, když na počítači se zapnutým Lyncem prezentujete nebo jinak spolupracujete online.

Začátek stránky

Můžu si vytvořit vlastní stav?

Bohužel ne, stavy jsou v Lyncu přednastavené a nedají se k nim přidávat žádné další. Jestli ale chcete, můžete na vrchu hlavního okna Lyncu napsat pár informací o tom, kde se zrovna nacházíte a co děláte. To uděláte tak, že kliknete na oblast, kde se zobrazují poznámky, a přepíšete zrovna zobrazenou poznámku.

Začátek stránky

Co jednotlivé stavy znamenají? Které z nich se nastaví automaticky a které můžu nastavit já?

Následující tabulka popisuje jednotlivé stavy, které se můžou zobrazovat vašim kontaktům, co znamenají a jakým způsobem se nastavují.

Stav

Popis

Jak se tenhle stav nastavuje

K dispozici Online

Jste online a uživatelé vás můžou kontaktovat.

Lync tenhle stav nastaví, když zjistí, že používáte počítač. Tenhle stav ale můžete nastavit i sami, pokud chcete, aby ostatní uživatelé viděli, že jste v kanceláři, i když zrovna nepracujete na počítači.

Zaneprázdněn Zaneprázdněn

Máte práci a nechcete, aby vás ostatní rušili.

Lync nastaví tenhle stav automaticky, když se podívá do kalendáře v Outlooku (pokud používáte Outlook) a zjistí, že máte schůzku. Tenhle stav můžete taky sami vybrat pomocí rozevírací šipky.

Zaneprázdněn Telefonuje

Právě se v Lyncu účastníte hovoru (mezi dvěma stranami) a nechcete, aby vás někdo vyrušoval.

Lync tenhle stav nastaví, když zjistí, že se účastníte hovoru v Lyncu.

Zaneprázdněn Na schůzce

Jste na schůzce a nechcete, aby vás někdo vyrušoval.

Lync tenhle stav nastaví, když zjistí, že se účastníte online schůzky v Lyncu, nebo když Lync podle kalendáře v Outlooku (pokud používáte Outlook) zjistí, že máte právě být na schůzce.

Zaneprázdněn Konferenční hovor

Právě se v Lyncu účastníte konferenčního hovoru (schůzky v Lyncu se zvukem) a nechcete být rušení.

Lync tenhle stav nastaví, když zjistí, že se účastníte konferenčního hovoru v Lyncu.

Nerušit Prezentace

Máte prezentaci a nechcete být rušení.

Lync tenhle stav nastaví, když zjistí, že sdílíte obrazovku nebo projekci.

Nerušit Nerušit

Nechcete, aby vás někdo vyrušoval, a chcete, aby se vám zobrazovala upozornění na konverzaci odesílaná jen lidmi z vaší pracovní skupiny.

Tenhle stav vyberete sami kliknutím na šipku rozevíracího seznamu.

Pryč Přijdu hned

Na krátkou chvíli si potřebujete odběhnout od počítače.

Tenhle stav vyberete sami kliknutím na šipku rozevíracího seznamu.

Pryč Neaktivní/Pryč

Jste přihlášení k Lyncu, ale váš počítač už nějakou chvíli nic nedělá, nebo jste na počítači nepracovali po stanovený počet minut (který jste sami určili).

Když váš počítač nebude pět minut nic dělat, Lync nastaví váš stav na Neaktivní a po dalších pěti minutách ve stavu Neaktivní změní váš stav na Pryč (tyhle výchozí hodnoty můžete změnit tím, že kliknete na tlačítko Možnosti Ikona Možnosti , na Stav a potom na šipku vedle Zobrazit stav Neaktivní, pokud je stav nečinnosti následující počet minut a Zobrazit stav Pryč, pokud je stav Neaktivní následující počet minut). Tenhle stav můžete taky sami vybrat pomocí šipky rozevíracího seznamu.

Pryč Mimo kancelář

Nejste v práci a není možné vás kontaktovat.

Tenhle stav vyberete sami kliknutím na šipku rozevíracího seznamu.

Offline Offline

Nejste přihlášeni. Stav Offline se zobrazí taky uživatelům, pro které jste zobrazení vašeho stavu zablokovali.

Lync tenhle stav nastaví, když se odhlásíte z počítače.

Neznámý Neznámý

Váš stav je neznámý.

Tenhle stav se může zobrazit kontaktům, kteří používají jiný program pro zasílání rychlých zpráv než Lync.

Začátek stránky

Kdo může zobrazit údaje o mém stavu a volném čase?

Všechny kontakty vidí některé z informací o vašem stavu, ale v plném rozsahu je vidí jen vaše pracovní skupina. Množství dostupných informací záleží na vztahu ochrany osobních údajů, který si pro každý kontakt nastavíte. Jeden ze vztahů ochrany osobních údajů je Pracovní skupina. Podrobnosti o tomto a dalších vztazích včetně postupu při jejich změně najdete v tématu Řízení přístupu k informacím o stavu v Lyncu.

 • Pokud chcete zobrazit vztah ochrany osobních údajů, který se svými kontakty máte, v seznamu kontaktů v Lyncu klikněte na kartu Vztahy. Na této kartě jsou kontakty seskupené podle vztahu ochrany osobních údajů.

Jak zablokuju kontakty, tak aby mě na Lyncu nemohly zastihnout?

Vaše jméno a e-mailová adresa se sice blokovaným kontaktům zobrazuje, ale prostřednictvím Lyncu vás kontaktovat nemohou. Kontakt můžete v Lyncu zablokovat takto:

 • Klikněte pravým tlačítkem na kontakt, který chcete zablokovat, klikněte na Změnit vztah ochrany osobních údajů a pak klikněte na Blokované kontakty.

Jak mám skrýt offline kontakty a zobrazit jenom ty, které jsou online?

I když nemůžete offline kontakty ze seznamu kontaktů úplně odebrat, můžete je přesunout do samostatné skupiny, aby seznam nebyl kvůli nim nepřehledný. Klikněte na Možnosti->Seznam kontaktů a pak zaškrtněte políčko Zobrazovat kontakty, které mají stav Pryč, Offline nebo neznámý stav, v samostatné skupině. Nedostupné kontakty se teď budou zobrazovat úplně dole, ve skupině s názvem Kontakty, které jsou pryč nebo offline.

Co znamená červená hvězdička vedle stavu kontaktu?

Červená hvězdička vedle stavu kontaktu označuje, že kontakt zapnul ve svém Outlooku automatickou odpověď Mimo kancelář.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×