Nejčastější dotazy ke kvalitě zvuku

Kvalita zvuku u komunikačního softwaru Microsoft Lync 2010 závisí na stavu a kvalitě sítě a na používaných zařízeních. Než začnete aplikaci Lync 2010 používat, zapojte a připojte všechna zvuková zařízení.

V tomto článku

Jsou má zařízení správně nastavena?

Je správně připojen telefon IP?

Proč dochází k problémům se zvukem?

Proč není slyšet zvuk?

Jaké jsou obvyklé příčiny nízké kvality zařízení?

Jak zlepšit kvalitu zvuku zařízení?

Tipy, jak se vyhnout problémům se zvukem

Jak funguje textový telefon (TTY)?

Jsou má zařízení správně nastavena?

Instalační program aplikace Lync by měl rozpoznat telefon a jiná kompatibilní komunikační zařízení, která používáte, například telefon IP, náhlavní soupravu, webovou kameru, mikrofon a reproduktory. Zařízení můžete přidat i po instalaci aplikace Lync. 

Chcete-li se ujistit, zda jsou zařízení správně nastavena, postupujte následovně:

 1. V hlavním okně aplikace Lync klikněte na nabídku zvukových zařízení a potom klikněte na možnost Nastavení zvukového zařízení.

 2. V dialogovém okně Lync – možnosti klikněte do příslušných rozevíracích seznamů a nakonfigurujte telefon, reproduktor a mikrofon a úrovně jejich hlasitosti. Můžete vybrat primární zvukové zařízení a otestovat úrovně hlasitosti mikrofonu a reproduktorů.

  Poznámka:  Pokud je potřeba přepnout zařízení během konverzace, klikněte na nabídku zvukových zařízení v okně konverzace a potom klikněte na příslušné zařízení v nabídce. 

Je správně připojen telefon IP?

Při nastavování telefonu IP je důležité, aby byl správně připojen.

 • Napájecí kabel: Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do elektrické zásuvky a zda je jeho druhý konec správně připojen k telefonu.

 • Síťový kabel: Jeden konec síťového kabelu připojte k síťové zásuvce s označením LAN, která se obvykle nachází na zadní straně telefonu. Druhý konec síťového kabelu připojte k síťové zásuvce ve zdi. Abyste zabránili problémům s kvalitou zvuku, doporučujeme využívat přímé připojení mezi telefonem a hlavní síťovou zásuvkou.

 • Kabel USB: Když je v počítači nainstalována aplikace Lync, lze přihlašovací proces telefonu IP zjednodušit a přijímat a uskutečňovat hovory z telefonu IP propojeného s počítačem prostřednictvím kabelu USB. Koncovku typu A (větší, obdélníková) kabelu USB připojte k portu v počítači a koncovku typu B (menší, čtvercová) kabelu USB k zadní části telefonu.

Proč dochází k problémům se zvukem?

Pokud dojde k problému, zobrazí se obvykle v okně konverzace nebo v hlavním okně aplikace Lync oznámení. Kliknutím na oznámení můžete zobrazit další podrobnosti nebo navrhovaná řešení.

Proč není slyšet zvuk?

Pokud z telefonu s hlasitým poslechem není slyšet zvuk, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

 • Reproduktory jsou zapnuté a nemáte ztlumený zvuk v operačním systému Windows.

 • Telefon je vložen do základny (pokud jako výstupní zvukové zařízení používáte telefon).

 • Je nastavena dostatečně vysoká hlasitost reproduktoru.

 • Zařízení, které používáte, je vybráno v aplikaci Lync v možnostech Nastavení zvukového zařízení.

Jaké jsou obvyklé příčiny nízké kvality zařízení?

Některé běžné příčiny nízké kvality zařízení:

 • Neoptimalizovaná zařízení: Zařízení optimalizovaná pro aplikaci Lync procházejí přísnými testy kvality zvuku, které zajišťují, abyste dosáhli dobré kvality zvuku. Neoptimalizovaná zařízení mohou vykazovat nízkou kvalitu zvuku, která může být způsobena například použitím nekvalitních zvukových součástí. Seznam zařízení optimalizovaných pro komunikační software Lync 2010 je k dispozici na webu Microsoft TechNet na stránce Telefony a zařízení pro aplikaci Microsoft Lync 2010.

 • Ovladač zvuku nebo zvukový software od jiného výrobce:  Ovladač zvuku nebo zvukový software od jiného výrobce v některých případech nemusí s aplikací Lync 2010 spolupracovat požadovaným způsobem.

 • Zařízení využívající technologii potlačování hluku okolí: Je důležité, abyste do mikrofonu využívajícího technologii potlačování hluku okolí hovořili z malé vzdálenosti (přibližně ze vzdálenosti 2 cm). Jedině tak lze odfiltrovat nežádoucí hluk a šum okolního prostředí. Pokud budete tuto zásadu dodržovat, vyhnete se možným problémům se zvukem.

 • Fyzické poškození zařízení  

Aplikace Lync může obsluhovat širokou škálu zařízení se zachováním vysoké kvality zvuku a videa. Přesto se může stát, že některá zařízení mohou při volání způsobit ozvěny. V zájmu zmírnění ozvěn u problematického zařízení aplikace Lync aktivuje režim přepínání hlasů, který omezuje možnost účastníků mluvit současně.

Jak zlepšit kvalitu zvuku zařízení?

Chcete-li zlepšit kvalitu zařízení, vyzkoušejte následující postupy:

 • Používejte zařízení optimalizované pro komunikační software Lync. Seznam najdete na webu Microsoft TechNet na stránce Telefony a zařízení pro aplikaci Microsoft Lync 2010.

 • Odinstalujte všechny rozšířené ovladače zvuku či software od jiného výrobce.

 • Vyměňte vadná či poškozená zařízení.

 • Minimalizujte možnost vzniku ozvěn použitím náhlavní soupravy sluchátek s mikrofonem.

 • Pokud pro rendering a digitalizaci zvuku používáte dvě různá zařízení (například reproduktory na stole a webovou kameru), minimalizujete možnost vzniku ozvěn tak, že je umístíte do odpovídající vzdálenosti od sebe.

Tipy, jak se vyhnout problémům se zvukem

 • Doporučujeme, abyste nevolali, pokud jste připojeni prostřednictvím bezdrátového připojení k Internetu, virtuální privátní sítě (VPN) nebo Služby vzdáleného přístupu (RAS).

 • Používejte zařízení optimalizované pro komunikační software Lync. Seznam najdete na webu Microsoft TechNet na stránce Telefony a zařízení pro aplikaci Microsoft Lync 2010.

 • Pokud máte problémy se šířkou pásma, omezte během hovoru další činnosti prováděné s počítačem.

 • V následujících případech je vhodné používat telefon IP:

  • V počítači probíhá zpracování zatěžující procesor.

  • Potřebujete neustálý přístup k telefonu (telefon USB například nebude fungovat, pokud počítač přejde do režimu spánku).

  • Pokud máte k dispozici dodatečnou šířku pásma. Používání telefonu IP může zmenšit šířku pásma dostupnou pro další programy a služby.

Jak funguje textový telefon (TTY)?

Pro textovou komunikaci prostřednictvím telefonní linky se používá režim textového telefonu (TTY). Musí být připojeno textové zařízení (TTY), které bude interpretovat pozměněný zvuk, jinak mohou mít uživatelé během hovoru s kvalitou zvuku potíže. K potížím s kvalitou zvuku může dojít také v případě, že použijete režim TTY během konferenčního hovoru.

Režim TTY je ve výchozím nastavení vypnutý. Zapnout jej můžete kliknutím na možnost Telefony v dialogovém okně Lync – možnosti. Aby se změna projevila, bude nutné se od aplikace Lync odhlásit a potom se znovu přihlásit.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×