Nejčastější dotazy ke kvalitě zvuku

Kvalita zvuku u komunikačního softwaru Microsoft Lync Online závisí na stavu a kvalitě sítě a na používaných zařízeních. Než začnete aplikaci Lync Online používat, ujistěte se, zda jsou připojena zvuková zařízení.

V tomto článku

Jsou má zařízení správně nastavena?

Proč dochází k problémům se zvukem?

Proč není slyšet zvuk?

Jaké jsou obvyklé příčiny nízké kvality zvuku zařízení?

Jak zlepšit kvalitu zvuku zařízení?

Tipy, jak se vyhnout problémům se zvukem

Jak funguje textový telefon (TTY)?

Jsou má zařízení správně nastavena?

Instalační program aplikace Lync Online by měl rozpoznat všechna kompatibilní komunikační zařízení, která používáte, například náhlavní soupravu, webovou kameru, mikrofon a reproduktory. Zařízení můžete přidat i po instalaci aplikace Lync Online. 

Chcete-li se ujistit, zda jsou zařízení správně nastavena, postupujte následovně:

 1. V hlavním okně aplikace Lync klikněte na tlačítko Možnosti a potom klikněte na kartu Zvukové zařízení.

 2. V části Zvukové zařízení vyberte primární zvukové zařízení.

 3. V části Přizpůsobte si své zařízení klikněte na příslušné rozevírací seznamy a nakonfigurujte reproduktor, mikrofon a vyzvánění a také úrovně hlasitosti.

 4. Kliknutím na zelené šipky můžete vyzkoušet úrovně hlasitosti reproduktoru a vyzvánění.

Proč dochází k problémům se zvukem?

Pokud dojde k problému, zobrazí se obvykle v okně konverzace nebo v hlavním okně aplikace Lync oznámení. Kliknutím na oznámení můžete zobrazit další podrobnosti nebo navrhovaná řešení.

Proč není slyšet zvuk?

Pokud z telefonu s hlasitým poslechem není slyšet zvuk, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

 • Reproduktory jsou zapnuté a nemáte ztlumený zvuk v operačním systému Windows.

 • Je nastavena dostatečně vysoká hlasitost reproduktoru.

 • Zařízení, které používáte, je vybráno v aplikaci Lync v možnostech Nastavení zvukového zařízení.

Jaké jsou obvyklé příčiny nízké kvality zvuku zařízení?

Některé běžné příčiny nízké kvality zvuku zařízení:

 • Ovladač zvuku nebo zvukový software od jiného výrobce: Ovladač zvuku nebo zvukový software od jiného výrobce v některých případech nemusí s aplikací Lync Online spolupracovat požadovaným způsobem.

 • Zařízení využívající technologii potlačování hluku okolí: Je důležité, abyste do mikrofonu využívajícího technologii potlačování hluku okolí hovořili z malé vzdálenosti (přibližně ze vzdálenosti 2 cm). Jedině tak lze odfiltrovat nežádoucí hluk a šum okolního prostředí. Pokud budete tuto zásadu dodržovat, vyhnete se možným problémům se zvukem.

 • Fyzické poškození zařízení  

Aplikace Lync může obsluhovat širokou škálu zařízení a zachovat vysokou kvalitu zvuku a videa. Přesto se může stát, že některá zařízení mohou při volání způsobit ozvěny. V zájmu zmírnění ozvěn u problematického zařízení aktivuje aplikace Lync režim přepínání hlasů, který omezuje možnost účastníků mluvit současně.

Jak zlepšit kvalitu zvuku zařízení?

Chcete-li zlepšit kvalitu zvuku zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

 • Používejte zařízení optimalizovaná pro aplikaci Lync. Seznam takových zařízení najdete na webu Microsoft TechNet na stránce Telefony a zařízení pro aplikaci Microsoft Lync 2010.

 • Odinstalujte všechny rozšířené ovladače zvuku či software od jiného výrobce.

 • Vyměňte vadná či poškozená zařízení.

 • Minimalizujte možnost vzniku ozvěn použitím náhlavní soupravy sluchátek s mikrofonem.

 • Pokud pro rendering a digitalizaci zvuku používáte dvě různá zařízení (například stolní reproduktory a webovou kameru), minimalizujte možnost vzniku ozvěn tím, že je umístíte do odpovídající vzájemné vzdálenosti.

Tipy, jak se vyhnout problémům se zvukem

 • Doporučujeme, abyste nevolali, pokud jste připojeni prostřednictvím bezdrátového připojení k Internetu, virtuální privátní sítě (VPN) nebo Služby vzdáleného přístupu (RAS).

 • Používejte zařízení optimalizovaná pro aplikaci Lync. Seznam takových zařízení najdete na webu Microsoft TechNet na stránce Telefony a zařízení pro aplikaci Microsoft Lync 2010.

 • Pokud máte problémy se šířkou pásma, omezte během hovoru další činnosti prováděné s počítačem.

Jak funguje textový telefon (TTY)?

Pro textovou komunikaci prostřednictvím telefonní linky se používá režim textového telefonu (TTY). K počítači musí být připojeno textové zařízení (TTY), které bude interpretovat modifikovaný zvuk, jinak mohou mít uživatelé během hovoru s kvalitou zvuku potíže. K potížím s kvalitou zvuku může dojít také v případě, že použijete režim TTY během konferenčního hovoru.

Režim TTY je ve výchozím nastavení vypnutý. Zapnout jej můžete kliknutím na možnost Telefony v dialogovém okně Lync – možnosti. Aby se změna projevila, bude nutné se od aplikace Lync odhlásit a potom se znovu přihlásit.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×