Navigace v příkazovém rozhraní pásu karet

V tomto článku se uživatelé seznámí s pásem karet a s pokyny k vyhledání známých nástrojů a příkazů v tomto aktualizovaném uživatelském rozhraní. Pás karet je příkazové rozhraní, které umožňuje zobrazit mnoho ovládacích prvků přímo na stránce, kde jsou nejpotřebnější. Pás karet představuje (podobně jako uživatelské rozhraní například v aplikaci Microsoft Word 2010) panel nástrojů, který je zobrazen v horní části každé stránky a který nabízí mnoho nejčastěji používaných nástrojů, ovládacích prvků a příkazů.

Základní informace o rozhraní pásu karet služby SharePoint

Počet a typ ovládacích prvků zobrazených na pásu karet se liší podle kontextu a závisí částečně na typu zobrazené stránky, na úrovni řízení udělené uživatelům správcem a na úrovni oprávnění na daném webu.

V tomto článku

Použití pásu karet

Nová umístění známých nástrojů a příkazů

Pokud není pás karet zobrazen

Pokud nejsou některá tlačítka pásu karet k dispozici

Použití pásu karet

Pás karet představuje nový způsob uspořádání a zobrazení ovládacích prvků ve službě SharePoint, ale samotné ovládací prvky se obecně od předchozí verze změnily jen málo. Všechny původní funkce, které jste dříve mohli používat, na pásu karet najdete, jenom vypadají trochu jinak.

V horní části pásu karet je řada karet s různými typy funkcí, které lze na dané stránce použít. Pokud například otevřete výchozí stránku pro seznam nebo knihovnu, je tato stránka otevřena s vybranou kartou Procházet. Ke kartě Procházet nejsou přidruženy žádné nástroje založené na pásu karet. V závislosti na úrovni oprávnění uživatele a typu zobrazované stránky mohou být zobrazeny také další karty, například Upravit, Sdílet a sledovat, Publikování a Nástroje seznamu nebo Nástroje knihovny. Chcete-li použít ovládací prvek pásu karet, klikněte na kartu odpovídající typu úkolu, který chcete provést. Na pásu karet se zobrazí ovládací prvky přidružené k této kartě. Vyhledejte požadovaný ovládací prvek nebo funkci, kterou chcete použít, a klikněte na ni. Na každé kartě jsou příkazy a ovládací prvky rozděleny do skupin. Každá skupina obsahuje funkce související s určitým úkolem. Například skupina Spravovat zobrazení obsahuje všechny nástroje potřebné k vytváření, úpravám a správě různých zobrazení.

Bližší zobrazení skupiny Spravovat zobrazení

Další funkce, které nemusí být zobrazeny na pásu karet, naleznete v nabídce Akce webu a v podoknech úloh, jako je například podokno úloh zobrazení Datový list.Přístup k nabídce Akce webu získáte kliknutím na položku Akce webu na pásu karet. Chcete-li použít podokno úloh, klikněte na pásu karet na položku Zobrazit podokno úloh. Podokno úloh nemusí být k dispozici pro všechny stránky.

Začátek stránky

Nová umístění známých nástrojů a příkazů

Chcete-li najít umístění příkazů nabídek a panelů nástrojů ve službě SharePoint, otevřete sešit s přehledem pásu karet produktu SharePoint Server. V sešitu naleznete příkazy, které znáte z předchozích verzí služby SharePoint. V dalším sloupci bude uvedeno umístění a název nového příkazu.

Začátek stránky

Pokud není pás karet zobrazen

V některých případech není zobrazen celý pás karet. Zde jsou některé možné příčiny:

  • Při upgradu z předchozí verze služby SharePoint v organizaci má správce serveru možnost uživatelské rozhraní pásu karet vypnout. Důvodem k tomuto rozhodnutí může být snazší řešení potíží s aktualizacemi u stránek s velkým množstvím úprav před použitím výrazně odlišného uživatelského rozhraní. (Stále probíhá ověřování důsledků, například, zda jde o dlouhodobou záležitost nebo o potíže, které lze vyřešit v krátké době.)

  • Na některých webech může být pás karet ve výchozím nastavení skrytý a uživatel má možnost jej zobrazit nebo skrýt. Například na domovské stránce webu podnikové vyhledávání není pás karet ve výchozím nastavení zobrazen.

Začátek stránky

Pokud nejsou některá tlačítka pásu karet k dispozici

Ačkoli pás karet usnadňuje rychlé vyhledání příkazů potřebných k provádění úkolů, někdy můžete zjistit, že některé příkazy na pásu karet nejsou dostupné.

Karty, skupiny a příkazy na pásu karet jsou kontextové. Proto se dostupnost příkazů na pásu karet mění v závislosti na tom, kde se nacházíte a co děláte. Například příkaz Přejít nahoru je k dispozici, pouze pokud přejdete do složky v seznamu nebo knihovně.

Mezi důvody nedostupnosti příkazů na pásu karet patří také následující:

  • Pro práci s určitými funkcemi nemáte odpovídající oprávnění. Pokud například máte výchozí úroveň oprávnění Návrh, nemůžete upravovat seznamy položek nebo dokumenty, a proto budou nedostupné všechny příkazy na pásu karet týkající se úprav seznamů položek nebo dokumentů.

  • Konkrétní funkce pro web nebo kolekci webů nebyla povolena vaším správcem systému.

  • Je nutné vybrat položku nebo objekt. Pokud například pracujete s knihovnou dokumentů, je třeba nejprve vybrat dokument v knihovně, aby se aktivovala celá řada příkazů umožňujících práci s dokumentem.

  • Je možné, že není nakonfigurována nebo povolena určitá položka nastavení stránky nebo seznamu.

  • Je možné, že nemáte nainstalovánu odpovídající klientskou aplikaci. Například příkaz Připojit k aplikaci Outlook vyžaduje, aby byla nainstalována aplikace Microsoft Outlook.

  • Příkaz může vyžadovat použití ovládacího prvku ActiveX, který nemusí být při použití určitých prohlížečů k dispozici.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×