Navigace v kalendáři

Co chcete udělat?

Změna počtu zobrazených dnů

Přechod na datum

Přechod na další nebo předchozí událost

Změna počtu zobrazených dnů

Počet dnů zobrazený v kalendáři můžete zvolit pomocí tlačítek Den, Týden a Měsíc.

Tlačítka v zobrazení Kalendář

Den

Zobrazení Den zobrazí najednou jen jeden den. Pro přechod na další nebo předchozí den můžete použít navigační tlačítka pro přechod zpět a vpřed Obrázek tlačítka .

Týden

Zobrazení Týden má tři možnosti zobrazení. Zobrazení Zobrazit pracovní týden zobrazí dny, které vyberete v dialogovém okně Možnosti kalendáře. Toto zobrazení je vybráno jako výchozí. Chcete-li vytvořit vlastní nastavení dnů, které budou tvořit váš pracovní týden, proveďte následující kroky:

  1. V nabídce Nástroje klepněte na položku Možnosti.

  2. Ve skupinovém rámečku Kalendář klepněte na tlačítko Možnosti kalendáře.

  3. Ve skupinovém rámečku Pracovní dny kalendáře dialogového okna Možnosti kalendáře zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček u dnů, které chcete zobrazit.

Obrázek možností pracovních dnů v kalendáři

Druhou možností zobrazení Týden je úplný týden se sedmi dny. Mezi vlastním zobrazením týdne a zobrazením úplného týdne můžete přepínat výběrem odpovídající možnosti vedle tlačítek Den, Týden a Měsíc.

Třetí možnost zobrazení Týden zobrazí najednou jeden až deset dnů. Chcete-li zobrazit týden s osmi dny, klepněte na mřížku kalendáře a potom stiskněte klávesy ALT+8. Chcete-li zobrazit vlastní týden obsahující jeden až deset dnů, stiskněte klávesu ALT a klávesu s libovolným číslem od 0 do 9.

Měsíc

Zobrazení Měsíc poskytuje tři možnosti podle úrovně podrobností dostupných v mřížce kalendáře:

  • Nízká:     Tato možnost zobrazí v kalendáři pouze zvláštní události. Zvláštní události jsou položky, které jsou naplánovány na celý den a nemají konkrétní počáteční a koncový čas.

  • Střední:     Tato možnost zobrazí zvláštní události a události. Události jsou v buňce kalendáře vyobrazeny pomocí plného pruhu podle času, na který jsou v rámci dne naplánovány. V buňce každého dne je pro poledne zobrazena tenká vodorovná čára.

  • Vysoká:     Tato možnost zobrazí zvláštní události a události. Události jsou uvedeny s počátečním časem, předmětem a místem.

    Poznámka : V závislosti na šířce okna události nebudou pravděpodobně při výběru položky Vysoká zobrazeny všechny tři typy informací.

Začátek stránky

Přechod na datum

Na nové datum můžete přejít klepnutím na datum v tabulce dat kalendáře.

Tabulka dat

Stisknutím kláves CTRL+G můžete také otevřít dialogové okno Přejít na datum.

Dialogové okno Přejít na datum

Začátek stránky

Přechod na další nebo předchozí událost

Obrázek tlačítka Obrázek tlačítka Pokud aktuální zobrazení kalendáře neobsahuje žádné události, zobrazí se na okraji kalendáře jedno nebo obě tlačítka pro navigaci událostmi. Po klepnutí na jedno z těchto tlačítek se zobrazení kalendáře změní na další nebo předchozí událost.

Poznámka : Pokud kalendář žádnou další nebo předchozí událost neobsahuje, nebudou tlačítka pro navigaci v kalendáři k dispozici.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×