Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Ať už používáte Word v Office 365 na jakémkoli počítači nebo zařízení, můžete využít nastavení přístupnosti, která jsou specifická pro dané zařízení, jako je Windows, Mac nebo Android. Zahrnuje to nástroje pro čtení obrazovky, nástroje pro rozpoznávání řeči při diktování a nastavení vysokého kontrastu pro lepší viditelnost.

Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které fungují na vašem zařízení, najdete v tématu Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Word 2016 zahrnuje funkce usnadnění, které uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci se soubory.

To znamená, že můžete používat klávesové zkratky, čtečku obrazovky, jako je Předčítání nebo JAWS, a Windows Rozpoznávání řeči.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Wordu

Ve Wordu je uprostřed horní části obrazovky název dokumentu. V pravém horním rohu jsou ovládací prvky aplikace, jako je MinimalizovatZavřít. Ve výchozím nastavení je vlevo nahoře na obrazovce panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, třeba Uložit, ZpětZnovu.

Pod tímto řádkem uvidíte karty pásu karet. Jsou tady třeba karty Vložení, Návrh a Revize. Pod touto řadou karet se nachází samotný pás karet. Když některou kartu vyberete, zobrazí se její pás karet, který obsahuje příkazy seřazené do skupin. Karta Vložení například přepíná na pás karet, který vám umožní vybrat různé položky, třeba hypertextové odkazy nebo obrázky, a vložit je do dokumentu.

Pod pásem karet se zobrazuje obsah dokumentu, který zabírá většinu stránky. Některé příkazy, jako třeba Zkontrolovat nebo Najít, otevírají podokna vpravo nebo vlevo od obsahu dokumentu.

Navigace ve Wordu pro Windows

K navigaci v aplikaci Word se používají klávesy Tab (dopředu) a Shift+Tab (dozadu).

 • Položku vyberete stisknutím klávesy Enter.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Další možnosti navigace najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word 2016 pro Windows.

Můžete použít čtečku obrazovky integrovanou ve Windows, tedy Předčítání, nebo čtečku od jiného výrobce, třeba JAWS. Informace o používání aplikace Word se čtečkou obrazovky najdete v tématu Začínáme používat čtečku obrazovky ve Wordu 2016.

Další možnosti pro lepší přístupnost ve Wordu

Word nabízí řadu různých funkcí přístupnosti, které vám můžou usnadnit jeho používání.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení pomocí Lupy

Pomocí klávesových zkratek si můžete dokument „přiblížit“, abyste ho viděli z větší blízkosti, nebo ho můžete „oddálit“, abyste viděli větší část stránky ve zmenšené velikosti.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+O, ČU. Pokud používáte čtečku obrazovky, uslyšíte, že se jedná o dialogové okno Lupa nebo okno Lupa.

 2. Přejděte tabulátorem na číselník Procent a zadejte procentuální hodnotu nebo hodnotu vyberte pomocí klávesy se šipkou dolů nebo nahoru.

 3. Přejděte tabulátorem na tlačítko OK a stiskněte Enter.

Použití režimu čtení

Režim čtení zlepšuje rozlišení a zobrazení textu, aby se na obrazovce snadněji četl. Režim čtení můžete začít používat pomocí klávesových zkratek.

 1. Stiskněte Alt+O, E. Pokud používáte čtečku obrazovky, uslyšíte, že se jedná o rozložení čtení (v Předčítání uslyšíte název souboru.)

 2. Pokud se chcete vrátit k Rozložení při tisku, stiskněte Alt+W a pak U. Uslyšíte, že se jedná o úpravy tisku.

Zvýšení kontrastu změnou motivu

Word se dá jednodušeji používat, pokud motiv upravíte na takový, který poskytuje vyšší kontrast.

Tip : Tato změna bude mít vliv na všechny aplikace Office 365.

 1. V zobrazení Backstage otevřete Účet Office stisknutím Alt+S, E. Pokud používáte čtečku obrazovky, uslyšíte, že se jedná o kartu Účet, a fokus se přesune na pole Motiv Office.

 2. Pole Motiv Office otevřete tak, že stisknete Y, 1. Uslyšíte název aktuálně vybraného motivu.

 3. Vyberte motiv a stiskněte Enter. Největší kontrast zajišťuje motiv Tmavě šedý.

Tip : Můžete také vybrat motiv s vyšším kontrastem ve Windows nebo použít jiné nastavení přístupnosti. Další informace najdete v části Usnadněte si používání počítače.

Vypnutí kliknutí a zadávání

Pokud používáte adaptivní technologii, která nefunguje s wordovou funkcí kliknutí a psaní, můžete tuto funkci vypnout.

 1. V zobrazení Backstage otevřete dialogové okno Možnosti aplikace Word stisknutím kláves Alt+S, M. Pokud používáte čtečku obrazovky, uslyšíte, že se jedná o možnosti aplikace Word, pole se seznamem Kategorie nebo Možnosti aplikace Word.

 2. Možnosti Upřesnit otevřete tak, že dvakrát stisknete klávesu U a pak stisknete klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o možnost Upřesnit a název první možnosti.

 3. Pokud chcete přejít na zaškrtávací políčko Povolit zadání po kliknutí, stiskněte N. Potom stisknutím mezerníku políčko zaškrtněte nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 4. Dialogové okno Možnosti aplikace Word zavřete stisknutím klávesy Enter.

Používání funkce Řekněte mi

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Word 2016 pro Mac zahrnuje funkce usnadnění, které uživatelům s omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci s dokumenty. Znamená to, že při práci s Wordem Online můžete používat klávesové zkratky a čtečku obrazovky. Další informace o nastavení a funkcích usnadnění pro určitou platformu najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte VoiceOver, čtečku obrazovky integrovanou v systému Mac OS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu VoiceOver: Začínáme.

 • Další informace o klávesových zkratkách, které můžete používat v aplikaci Word, najdete v tématu Klávesové zkratky ve Wordu 2016 pro Mac.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Wordu 2016 pro Mac

Když máte v aplikaci Word otevřený dokument, zobrazí se jeho název nahoře uprostřed obrazovky. Ovládací prvky aplikace, jako je tlačítko Minimalizovat a Zavřít, jsou v levém horním rohu. Vedle nich je ve výchozím nastavení v levém horním rohu obrazovky ještě panel nástrojů Rychlý přístup. Panel nástrojů se dá přizpůsobit. Obsahuje často používané příkazy, jako je Uložit, Zpět nebo Opakovat. V pravém horním rohu obrazovky je pole Hledat a tlačítko Sdílet.

Pod tímto řádkem je pás se sadou karet. Jsou zde třeba karty Vložení, Návrh a Revize. Když některou kartu vyberete, zobrazí se její pás karet, na kterém jsou příkazy uspořádané do skupin. Pás karet je pod řádkem karet. Například karta Vložení přepne na pás karet, kde můžete vybrat různé položky, které chcete vložit do dokumentu, třeba hypertextové odkazy nebo obrázky.

Pod pásem karet se zobrazuje obsah dokumentu, který zabírá většinu stránky. Některé příkazy, jako třeba Zkontrolovat nebo Najít, otevírají podokna vpravo nebo vlevo od obsahu dokumentu.

Navigace pomocí klávesnice

Když chcete přepínat mezi hlavními oblastmi aplikace Word 2016 pro Mac, stiskněte Command+F6 (dopředu) nebo Shift+Command+F6 (zpět). Hlavní oblasti jsou (shora dolů):

 • Panel nástrojů

 • Karty na pásu karet

 • Obsah dokumentu

 • Stavový řádek

Pokud chcete procházet panel nástrojů nebo záložky pásu karet, stiskněte klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Uslyšíte název aktuálního tlačítka nebo karty. Pokud chcete možnost vybrat, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Pokud chcete procházet příkazy na vybraném pásu karet, stiskněte klávesu Tab (dopředu) nebo Shift+Tab (zpět). Uslyšíte název každého příkazu, na který se přesunete, a když chvilku počkáte, VoiceOver vám také řekne, jak aktuální příkaz používat.

Když je fokus na textu dokumentu, stiskněte Control+Option+Shift+Šipka dolů, abyste mohli pracovat s obsahem:

 • Pokud se chcete posunout o jeden řádek nahoru nebo dolů, stiskněte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 • Pokud se chcete posunout o jedno slovo doleva nebo doprava, stiskněte klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo.

 • Pokud chcete přejít na první řádek dalšího (nebo předchozího) odstavce, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka dolů nebo Šipka nahoru.

Pokud chcete vybrat text, stiskněte Shift+šipkovou klávesu ve směru vybíraného textu.

Tip : Pokud je fokus v textu dokumentu a stisknete Control+F, můžete použít pole Hledat.

Navigace s použitím navigačního podokna

V navigačním podokně, které se otevře vlevo vedle textu dokumentu, se můžete rychle pohybovat po celých stránkách dokumentu.

 1. Opakovaně stiskněte Command+F6, až uslyšíte název karty, na které právě jste. Může se například jednat o kartu Domů.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Zobrazení, a pak stiskněte Control+Option+mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Navigation pane, unchecked, checkbox“ (Navigační podokno, nezaškrtnuté, zaškrtávací políčko). Podokno zapnete stisknutím kláves Control+Option+mezerník.

 4. Pokud chcete přesunout fokus do navigačního podokna, opakovaně stiskněte Command+F6, dokud neuslyšíte, že je vybrané podokno Miniatury.

 5. Pokud chcete otevřít podokno miniatur se stránkami dokumentu, stiskněte jednou klávesu Šipka dolů a pak stiskněte Control+Option+Shift+Šipka dolů. VoiceOver vám řekne, kolik stránek má dokument a na jaké stránce právě jste.

 6. Když chcete procházet stránky, opakovaně stiskněte klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru, až najdete požadovanou stránku, a stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník na ni přejdete.

Fokus se přesune do textu na vybrané stránce.

Word pro iPad a iPhone je navržený tak, abyste mohli využít funkce přístupnosti integrované v zařízeních s iOSem, jako jsou VoiceOver, Přečíst výběr, Lupa, invertování barev a zvýšení kontrastu.

Pokud se chcete dozvědět, jak tyto funkce používat na vašem zařízení, přečtěte si článek Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Obsah

Seznámení s rozložením Wordu pro iPad nebo iPhone

Navigace v dokumentu pomocí dotykového ovládání

Navigace pomocí klávesových zkratek

Další možnosti pro lepší přístupnost při práci s Wordem pro iPad nebo iPhone

Technická podpora pro osoby s postižením

Seznámení s rozložením Wordu pro iPad nebo iPhone

Když máte v aplikaci Word otevřený dokument, zobrazí se jeho název nahoře uprostřed obrazovky. Ovládací prvky aplikace, jako je tlačítko Minimalizovat a Zavřít, jsou v levém horním rohu. Vedle nich je ve výchozím nastavení v levém horním rohu obrazovky ještě panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, například Uložit, Zpět nebo Znovu. V pravém horním rohu obrazovky je vyhledávací pole a tlačítko Sdílet.

Pod tímto řádkem je pás se sadou karet. Jsou zde třeba karty Vložení, Návrh a Revize. Když některou kartu vyberete, zobrazí se její pás karet, na kterém jsou příkazy uspořádané do skupin. Pás karet je pod řádkem karet. Například karta Vložení přepne na pás karet, kde můžete vybrat různé položky, které chcete vložit do dokumentu, třeba hypertextové odkazy nebo obrázky.

Pod pásem karet se zobrazuje obsah dokumentu, který zabírá většinu stránky. Některé příkazy, jako třeba Zkontrolovat nebo Najít, otevírají podokna vpravo nebo vlevo od obsahu dokumentu.

Navigace v dokumentu pomocí dotykového ovládání

Rotor VoiceOver: Pomocí rotoru funkce VoiceOver si můžete vybrat, jak se budete chtít pohybovat v dokumentu při potáhnutí prstem nahoru nebo dolů. Pokud vyberete třeba Slova, bude se kurzor v dokumentu při každém potáhnutí přesouvat po jednotlivých slovech.

Posouvání: Posunutím třemi prsty nahoru nebo dolů můžete procházet dokumentem. Když zvednete prsty z obrazovky, VoiceOver identifikuje stránku, na které se nacházíte.

Pás karet: Klepněte a potom poklepejte na kartu Domů na pásu karet.

 • Mezi kartami můžete přecházet potáhnutím jedním prstem doprava nebo doleva. Pokud chcete na některou kartu přenést fokus, poklepejte na ni.

 • Když chcete vybrat tlačítko na kartě, na které je fokus, potáhnutím prstem doprava nebo doleva můžete procházet mezi tlačítky na kartě.

 • Pokud chcete pás karet skrýt, poklepejte na něj a potom poklepejte znova.

Navigace pomocí klávesových zkratek

Pokud používáte VoiceOver s externí klávesnicí a chcete používat klávesové zkratky, nezapomeňte vypnout QuickNav. Na externí klávesnici současně stiskněte klávesy se šipkou doleva a doprava. VoiceOver vám oznámí vypnutí funkce QuickNav. Dalším stisknutím kláves se šipkami QuickNav zapnete.

Seznam klávesových zkratek najdete v tématu Používání klávesových zkratek s externí klávesnicí ve Wordu pro iPad.

Další možnosti pro lepší přístupnost při práci s Wordem pro iPad nebo iPhone

Použití funkce VoiceOver ve Wordu

Díky funkci VoiceOver si můžete poslechnout tipy, které popisují obsah obrazovky. Když kurzorem umístíte fokus na nějakou položku na obrazovce, VoiceOver oznámí její název nebo popis.

Poznámka : Pokud používáte VoiceOver s externí klávesnicí a chcete používat klávesové zkratky, nezapomeňte vypnout rychlou navigaci. Na externí klávesnici současně stiskněte klávesy se šipkou doleva a doprava. VoiceOver vám oznámí vypnutí rychlé navigace. Dalším stisknutím obou kláves se šipkami rychlou navigaci zase zapnete.

Změna zobrazení dokumentu

Rozložení stránky umožňuje zvětšit množství textu na stránce, což usnadňuje čtení, úpravy textu a přidávání komentářů na malé obrazovce telefonu. Nahoře v dokumentu potažením prstem doleva nebo doprava přesuňte fokus na tlačítko Rozložení stránky a potom na něj poklepejte.

Připojení ke službě cloudového úložiště

Připojte se ke svému účtu OneDrive, OneDrive pro firmy nebo Dropbox. Po připojení získáte přímo na iPhonu přístup k souborům, které jsou v účtech uložené.

 1. Spusťte Word. Pokud chcete otevřít obrazovku Účet, klepněte a potom poklepejte na Účet v levém dolním rohu obrazovky Otevřít soubor. Na obrazovce Účet najdete aktuální informace o přihlášení, seznam Připojených služeb a dole na obrazovce možnost Přidat službu.

  Poznámka : Pokud máte ve Wordu otevřený soubor a chcete se vrátit na obrazovku Otevřít soubor, použijte tlačítka Uložit a Zavřít v levém horním rohu aplikace.

 2. Klepněte a potom poklepejte na Přidat službu. Na obrazovce Přidat službu je seznam dostupných služeb v následujícím pořadí: OneDrive, OneDrive pro firmy a Dropbox.

 3. Klepněte a potom poklepejte na službu, kterou chcete přidat, a postupujte podle pokynů k přihlášení.

 4. Vraťte se do nabídky Účet. Připojená služba bude uvedená v části Připojené služby.

Připojení k SharePointu

Pomocí svého pracovního nebo školního účtu přejděte na týmové weby v SharePointu.

 1. Otevřete Word. Klepněte a potom poklepejte na Účet v levém dolním rohu obrazovky Otevřít soubor a přihlaste se k aplikaci.

 2. Na obrazovce Účet klepněte a potom poklepejte v seznamu Připojené služby na svůj týmový web.

Word pro Android zahrnuje funkce přístupnosti, které lidem s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci dokumenty. Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které jsou specifické pro platformu, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním ve Wordu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Používání čtečky obrazovky TalkBack, dotykového ovládání a klávesových zkratek na externí klávesnici

Word pro Android funguje se čtečkou obrazovky TalkBack, která je součástí systému Android. Když je čtečka TalkBack zapnutá, uslyšíte mluvený popis všeho, co na svém zařízení vyberete nebo aktivujete. To platí pro příkazy, umístění, seznamy a tlačítka a dále také obsah wordových obrazovek, nabídek a automaticky otevíraných oken.

Pokud používáte externí klávesnici, najdete pokyny v tématu Používání klávesových zkratek aplikace TalkBack.

Používání globálních a místních kontextových nabídek

Při procházení pomocí aplikace TalkBack máte k dispozici dvě kontextové nabídky, které vám pomáhají najít nastavení a ovládací prvky. Globální kontextová nabídka obsahuje příkazy, které fungují všude. Příkazy místní kontextové nabídky závisí na vybrané položce.

Další informace o globální a místní kontextové nabídce najdete v článku Používání globálních a místních kontextových nabídek.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Aplikace Word Mobile pro Windows 10 obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují osobám s postižením vytváření a úpravu dokumentů. Třeba nevidomí nebo slabozrací uživatelé můžou použít čtečku obrazovky ke čtení informací o uživatelském rozhraní nahlas. Uživatelé s omezenou pohyblivostí můžou místo myši používat klávesové zkratky nebo nástroje pro rozpoznávání řeči. Toto téma popisuje funkce přístupnosti, které jsou v aplikaci Word Mobile k dispozici pro mnoho typů postižení.

Poznámky : 

V tomto článku

Seznámení s rozložením Wordu Mobile ve Windows 10 pro Office 365

Navigace pomocí klávesových zkratek

Používání funkce Řekněte mi

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Seznámení s rozložením Wordu Mobile ve Windows 10 pro Office 365

Pomocí aplikace Word Mobile pro Windows 10 můžete vytvářet, aktualizovat a revidovat dokumenty stejně jako v desktopové verzi Wordu (i když desktopová aplikace má více funkcí). Pokud máte zájem o další informace o funkcích, které Word Mobile nabízí, nebo si chcete aplikaci stáhnout, přejděte v Microsoft Storu k Wordu Mobile nebo se podívejte do nápovědy k Wordu Mobile pro Windows 10.

Když spustíte Word Mobile, v levé části okna aplikace se zobrazuje podokno navigace a v pravé části okna se nachází seznam šablon. Až vyberete šablonu nebo z podokna navigace otevřete existující soubor, můžete používat hlavní oblasti aplikace.

Na horním panelu aplikace najdete tyto karty a tlačítka:

 • Karty na pásu karet (v tomto pořadí): Soubor, Domů, Vložení, Kreslení, Rozložení, Revize a Zobrazení

 • Tlačítko Řekněte mi

 • Tlačítko Čtení

 • Tlačítka Zpět a Znovu

 • Tlačítko Sdílet

Pod horním panelem je hlavní část dokumentu.

Navigace pomocí klávesových zkratek

Tady je několik často používaných klávesových zkratek pro Word Mobile.

 • Když chcete procházet prvky uživatelského rozhraní, stiskněte Tab. Když se chcete přesunout zpátky, stiskněte Shift+Tab. U některých prvků můžete použít i klávesy se šipkami.

 • Když chcete vybrat aktuálně zobrazenou kartu na pásu karet, stiskněte klávesu Alt. Když chcete přejít přímo do nabídky Soubor, hned po stisknutí klávesy stiskněte Shift+Tab. Když se chcete přesunout mezi kartami na pásu karet, stiskněte klávesu Šipka vlevo, Šipka vpravo, nebo Ctrl+Tab. Když chcete přecházet mezi možnostmi jednotlivých karet, stiskněte klávesu Šipka dolů. Když se chcete vrátit zpátky na kartu, stiskněte klávesu Šipka nahoru. Když chcete vybrat některou možnost, stiskněte Enter nebo mezerník.

 • Když chcete zobrazit místní nabídku určitého objektu, stiskněte Shift+F10.

Pokud chcete získat informace o klávesových zkratkách pro Word Mobile, přečtěte si téma Používání klávesových zkratek na externí klávesnici ve Wordu Mobile pro Windows 10. Informace o používání čtečky obrazovky ve Wordu Mobile najdete v tématu Začínáme s používáním čtečky obrazovky ve Wordu Mobile pro Windows 10.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Word Online zahrnuje funkce přístupnosti, které usnadňují práci se soubory uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením. To znamená, že při práci ve Wordu Online můžete používat klávesové zkratky ve Wordu Online, čtečku obrazovky a nástroje pro rozpoznávání řeči.

Když používáte Word Online v Office 365, použijete ho v prohlížeči počítače nebo zařízení. Můžete využít nastavení přístupnosti, které jsou specifické pro dané zařízení, jako je Windows, Mac nebo Android. Budete chtít třeba použít čtečku obrazovky (jako Předčítání pro zařízení s Windows nebo VoiceOver pro Mac), Rozpoznávání řeči Windows či nástroj pro diktování anebo nastavení vysokého kontrastu, které zlepší viditelnost. Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které fungují ve vašem zařízení, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením ve Wordu Online

Navigace ve Wordu Online pomocí klávesových zkratek

Další možnosti pro lepší přístupnost pro Word Online

Používání funkce Řekněte mi

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Seznámení s rozložením Wordu Online

Word Online funguje ve webovém prohlížeči. Nabízí dvě možnosti zobrazení: zobrazení pro čtení a zobrazení pro úpravy. Podle typu zobrazení, které používáte, jsou k dispozici jiné příkazy.

Kromě toho v zobrazení pro čtení nabízí Word Online režim přístupnosti, který člověku, co používá čtečku obrazovky, může usnadnit čtení. V režimu přístupnosti vytvoří Word Online PDF (Portable Document Format) verzi daného souboru se značkami a zobrazí ji v zobrazení webového prohlížeče. Čtečka obrazovky bude číst text a jeho formátování z PDF verze v prohlížeči.

Pokud používáte Předčítání v Microsoft Edgi, přepne se Word Online do režimu přístupnosti automaticky pokaždé, když otevřete zobrazení pro čtení.

Do režimu přístupnosti také můžete přepnout pomocí klávesnice.

Přehled zobrazení pro čtení

 • V zobrazení pro čtení můžete dokument prohlížet, sdílet, tisknout a přidávat k němu komentáře. Ve výchozím nastavení se Word Online otevře v zobrazení pro čtení.

  V zobrazení pro čtení je v horní části okna v záhlaví uvedený název Word Online. Jestli používáte čtečku obrazovky, přečte ho nahlas. Na levém okraji záhlaví je spouštěč aplikací, který obsahuje dlaždice odkazující na služby Microsoftu a aplikace Office Online včetně Pošty, Kalendáře, OneDrivu, Excelu, PowerPointu a dalších.

  Pod záhlavím je panel nástrojů, který uprostřed obsahuje název dokumentu a napravo sadu příkazů: Upravit dokument, Tisk, Sdílet, Komentáře a další.

Přepnutí do režimu přístupnosti

 1. V zobrazení pro čtení přejděte stisknutím klávesy Tab na tlačítko Režim přístupnosti a stiskněte Enter. Uslyšíte „Režim s usnadněním čtení“.

 2. Word Online se restartuje a vytvoří PDF verzi daného dokumentu se značkami přístupnosti, které fungují s některými čtečkami obrazovky lépe. Po restartování Wordu Online a otevření dokumentu je fokus na dokumentu v přístupném zobrazení PDF.

 3. Pokud chcete režim přístupnosti vypnout, přejděte na tlačítko Režim přístupnosti a stiskněte Enter.

Přepnutí ze zobrazení pro čtení do zobrazení pro úpravy

 1. Jestli chcete přepnout ze zobrazení pro čtení do zobrazení pro úpravy, stiskněte klávesu F6, která aktivuje tlačítko na panelu nástrojů (uslyšíte, že jste na tlačítku Seznam služeb Microsoftu na kartě na panelu nástrojů).

 2. Přejděte tabulátorem na tlačítko Upravit dokument, stiskněte Enter a pak vyberte Upravit ve Wordu Online.

Zobrazení pro úpravy

 • V zobrazení pro úpravy můžete zadávat text, formátovat ho a dělat změny v dokumentu.

  V zobrazení pro úpravy je v záhlaví na levé straně v horní části okna spouštěč aplikací. Pokud se na záhlaví podíváte zleva doprava, najdete název aplikace (Word Online), název dokumentu a vpravo tlačítko Sdílet.

 • Pod záhlavím je panel nástrojů uspořádaný do karet: Soubor, Domů, Vložení, Rozložení stránky, Revize, Zobrazení a možnost Otevřít ve Wordu, která dokument otevře v desktopové verzi Wordu. Pod ním je pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, objeví se pás karet. Na tom pak můžete vybrat různé položky, třeba hypertextové odkazy nebo obrázky, k vložení do dokumentu.

V zobrazení pro čtení i zobrazení pro úpravy se pod pásem karet zobrazuje obsah dokumentu, který zabírá většinu stránky. Některé příkazy, třeba Přejít na, Zobrazit komentáře nebo Najít, otevřou podokna vpravo nebo vlevo od textu dokumentu. Jiné, třeba Lupa, otevřou podokno ve středu textu dokumentu. A některé, třeba Sdílet, otevřou nové okno. Pokud používáte čtečku obrazovky, fokus se předvídatelně mění.

V dolní části okna Wordu Online je stavový řádek, na kterém se zobrazuje číslo stránky, úroveň lupy a v zobrazení pro úpravy taky počet slov v dokumentu a jazyk.

Navigace ve Wordu Online pomocí klávesových zkratek

 • K navigaci ve Wordu Online a cyklickému procházení prvků na obrazovce slouží klávesa Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (vzad).

 • Položku vyberete stisknutím klávesy Enter.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Další podrobnosti najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

Další možnosti pro lepší přístupnost pro Word Online

Zvětšení velikosti pomocí klávesových zkratek

 • Pokud chcete zobrazení přiblížit, stiskněte Ctrl+znaménko plus (+) nebo Alt+A, I a pak Z.

 • Pokud chcete zobrazení oddálit, stiskněte Ctrl+znaménko minus (-) nebo Alt+A, I a pak M.

 • Pokud chcete vybrat procento zvětšení, stiskněte Alt+A, I. Pokud používáte čtečku obrazovky, uslyšíte příkaz „Přiblížit, Control plus, I“ nebo „Přiblížit, místní nabídka“.

  V nabídce Lupa vyberte pomocí šipky dolů požadované procento a stiskněte Enter.

Zvětšení ze zobrazení pro úpravy v Internet Exploreru

 1. Pokud chcete otevřít dialogové okno Řekněte mi, stiskněte Alt+Q. Uslyšíte: „Řekněte mi, co chcete udělat“.

 2. Zadáním slova lupa a stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Lupa. Je vybrán přepínač aktuálního procentuálního zobrazení přiblížení (například 100 %) a tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Lupa se stisknutím kláves Shift+Tab přesunete na přepínače procent zobrazení.

 4. Požadovaná procenta vyberete klávesou Šipka dolů.

 5. Přejděte tabulátorem na tlačítko OK a stiskněte Enter.

Použijte tlačítko úrovně přiblížení na stavovém řádku

 1. Pokud chcete přesunout fokus na stavový řádek, stiskněte Ctrl+F6. Uslyšíte: „Panel nástrojů, Strana 1 z x“.

 2. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuální procento přiblížení a „Tlačítko, úroveň přiblížení“. Pak stiskněte Enter.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuální procento přiblížení a „Tlačítko, úroveň přiblížení“. Pak stiskněte Enter.

 4. Když uslyšíte „Tlačítko OK“, stiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Zvětšit na, celá stránka“ nebo „Zvětšit na, šířka stránky“.

 5. Procento zvětšení můžete vybrat pomocí šipky nahoru a šipky dolů.

 6. Až uslyšíte požadované procento, přejděte tabulátorem na tlačítko OK a stiskněte Enter.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×