Naučte se používat k ovládání Microsoft Planneru funkce přístupnosti

Microsoft Planner zahrnuje funkce přístupnosti, které usnadňují používání této aplikace osobám s postižením.

Spousta funkcí přístupnosti, jako je čtečka obrazovky, lupa nebo rozpoznávání řeči, je integrovaných v počítači nebo zařízení. Informace o využití funkcí přístupnosti integrovaných do vašeho zařízení nebo počítače najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky : 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Planneru

Stejně tak jako jiné aplikace Office 365 je i Planner webová aplikace, která se používá přes webový prohlížeč.

Jako orientační body myšlenkového modelu můžete použít hlavní oblasti Planneru popsané v následující tabulce spolu s některými jeho běžnými prvky.

Orientační body pro myšlenkový model uživatelského rozhraní Planneru

Oblast uživatelského rozhraní

Prvky rozložení Planneru

Vlevo nahoře: Navigační odkazy Office 365

 • Odkaz na Spouštěč aplikací

 • Office 365

 • Odkaz na Planner

Vpravo nahoře: Informace o Office 365

 • Podokno Oznámení

 • Podokno Nastavení

 • Podokno Nápověda, které obsahuje taky vyhledávací pole Řekněte mi, co chcete udělat

 • Podokno Účet

Vlevo: Navigační podokno Planneru

 • Tlačítko Nový plán Vytvoří plán a jeho nový panel a přidá plán do seznamu Všechny plány.

 • Odkaz na Centrum Planner. Obsahuje karty s přehledem vašich jednotlivých oblíbených plánů. Tyto karty zobrazují celkový stav plánů a počet úkolů pro každý z nich. V Centru taky najdete odkazy na všechny plány, takže uvidíte svou práci v širším kontextu.

 • Odkaz Moje úkoly. Obsahuje všechny jednotlivé úkoly seskupené podle průběhu nebo plánů.

 • Seznam Oblíbené plány. Sbalitelný seznam vašich oblíbených plánů.

 • Seznam Všechny plány. Sbalitelný seznam všech vašich plánů.

 • Tlačítko Sbalit nebo rozbalit tuto nabídku. Sbalí nebo rozbalí podokno navigace.

Vpravo od navigačního podokna (oblast obsahu): Plány Planneru

Prvky v plánech:

 • Odkaz Panel. Odkazuje na panel daného plánu, který obsahuje kontejnery souvisejících úkolů a tlačítko Přidat nový kontejner. (Další informace o prvcích uživatelského rozhraní v kontejnerech úkolů najdete na následujícím řádku této tabulky.)

 • Tlačítko Grafy. Automaticky vytvoří a aktualizuje grafy, které zobrazují informace o celkovém stavu plánu a průběhu práce všech osob (členů), kteří se podílí na úkolech daného plánu.

 • Odkaz Poznámkový blok. Odkazuje na poznámkový blok plánu v aplikaci OneNote.

 • Odkaz Konverzace. Odkazuje na konverzace týkající se plánu v aplikaci Outlook.

 • Odkaz Kalendář. Odkazuje na kalendář plánu v aplikaci Outlook.

 • Odkaz Členové. Odkazuje na kontaktní údaje členů plánu v aplikaci Outlook.

Vpravo od navigačního podokna (oblast obsahu): Kontejnery úkolů Planneru

Prvky v kontejnerech úkolů:

 • Název kontejneru

 • Jednotlivé úkoly v kontejneru včetně podrobností, jako komu je úkol přiřazený a jaký je termín splnění

Když vyberete libovolný úkol v kontejneru a stisknete Enter, úkol se otevře, takže můžete udělat toto:

 • Změnit kontejner, do kterého úkol patří

 • Aktualizovat stav úkolu

 • Zadat datum zahájení a datum splnění úkolu

 • Nastavit štítky pro daný úkol

 • Přidat popis nebo kontrolní seznam úkolu

 • Připojit soubor nebo přidat odkaz na soubor

 • Nastavit obrázek náhledu pro úkol

 • Publikovat komentář nebo číst komentáře jiných lidí

 • Zjistit přiřazení úkolů

Navigace v Planneru pomocí klávesových zkratek

Vzhledem k tomu, že Planner funguje ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky, které v něm fungují, můžete použít i v Planneru. Ale pokud váš prohlížeč klávesové zkratky nepodporuje, pro pohyb dopředu můžete použít klávesu Tab a pro pohyb zpět kombinaci kláves Shift+Tab.

Následující tabulka popisuje klávesové zkratky, které můžete použít k navigaci v uživatelském rozhraní Planneru – ty, které jsou součástí většiny prohlížečů, i ty, které jsou specifické pro Planner.

Poznámky

 • Pokud používáte Planner, doporučujeme vám používat webový prohlížeč Internet Explorer. Pokud s ním pracujete, máte přístup ke klávesovým zkratkám dostupným v Internet Exploreru.

 • Klávesové zkratky v tabulce odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích nemusejí přesně odpovídat klávesám americké klávesnice.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou klávesy v tabulce oddělené znakem plus (+).

Klávesové zkratky pro Planner

Akce

Stiskněte

Přechod vpřed na další oblast nebo položku

Například přejděte v levém navigačním podokně na další plán, přejděte z jednoho kontejneru úkolů do jiného nebo z jednoho prvku uživatelského rozhraní v kontejneru úkolů na jiný.

Klávesa Tab

Přechod zpět na předchozí oblast nebo položku

Shift+Tab

Aktivace položky

Například když vyberete plán, pro přechod na odkaz Panel stiskněte Tab a pak stisknutím klávesy Enter otevřete panel daného plánu. Když vyberete tlačítko Nový plán, stisknutím klávesy Enter vytvoříte nový plán. Nebo když chcete sbalit nebo otevřít seznam Oblíbené plány nebo Všechny plány, stiskněte Enter.

Enter

Ukončení nabídky, dialogového okna nebo režimu

Například ukončete dialogové okno Nový plán nebo dialogové okno s podrobnostmi úkolu.

Esc

Přechod na stránce Panel k dalšímu nebo předchozímu kontejneru úkolů

Klávesy se šipkami

Přesun vybraného kontejneru úkolů na stránce Panel o jedno místo nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesun vybraného kontejneru úkolů na stránce Panel o jedno místo dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesun vybraného sloupce na stránce Panel o jedno místo doleva (když je vybraný sloupec)

Poznámka : Platí, když jsou položky na stránce seskupené do kontejnerů.

Ctrl+Šipka doleva

Přesun vybraného sloupce na stránce Panel o jedno místo doprava (když je vybraný sloupec)

Poznámka : Platí, když jsou položky na stránce seskupené do kontejnerů.

Ctrl+Šipka doprava

Posunutí dolů, když se v levém navigačním podokně zobrazí posuvník. Nebo pokud je dialogové okno pro obrazovku moc dlouhé, přesun v dialogovém okně dolů.

Šipka dolů

Posunutí nahoru, když se v levém navigačním podokně zobrazí posuvník. Nebo pokud je dialogové okno pro obrazovku moc dlouhé, přesun v dialogovém okně nahoru.

Šipka nahoru

Přechod na předchozí stránku ve webovém prohlížeči

Alt+Šipka vlevo

Stejná funkce jako klávesová zkratka Alt+Šipka vlevo

Backspace

Přechod na následující stránku ve webovém prohlížeči

Alt+Šipka vpravo

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×