Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

PowerPoint 2016 zahrnuje funkce přístupnosti, které uživatelům s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci s prezentacemi. Další informace o nastaveních a funkcích pro podporu přístupnosti na konkrétních platformách najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky : 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením PowerPointu 2016

Když otevřete prezentaci PowerPointu 2016 nebo vytvoříte novou, je název prezentace uprostřed v horní části obrazovky. Protože jste v zobrazení Normální, zobrazují se v pravém horním rohu ovládací prvky jako Minimalizovat a Zavřít. Ve výchozím nastavení je vlevo nahoře panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, třeba Uložit, Zpět, Znovu nebo Začít od začátku.

Pod panelem nástrojů je sada karet, například Domů, Vložení, Návrh, Přechody, Animace, Prezentace a Zobrazení. Pod touto řadou karet je pás karet (JAWS ho označuje jako „spodní pás karet“). Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, objeví se pás karet. Na tom pak můžete vybrat různé položky, třeba tabulky, obrázky, obrazce nebo rovnice, a vložit je do prezentace.

Pod pásem karet se zobrazují tři podokna. Podokno Snímky je na levé straně. Obsahuje miniatury snímků nebo text na snímcích v prezentaci. Na pravé straně je aktivní snímek a pod ním je podokno Poznámky. Pravý dolním roh obrazovky obsahuje tlačítka Zobrazení a ovládací prvky Lupy.

Tyto panely nástrojů, podokna a ovládací prvky zůstanou zobrazené, dokud nepřepnete do jiného zobrazení.

Navigace pomocí klávesnice

Pokud chcete navigovat PowerPointem 2016 a cyklicky procházet orientační body obrazovky, stiskněte F6. Orientační body jsou v pořadí:

 • Aktivní snímek

 • Tlačítka a ovládací prvky v pravém dolním rohu

 • Vrchní panel nástrojů a pásy karet

 • Podokno Snímky

Pokud chcete cyklicky procházet prvky na obrazovce stávajícího orientačního bodu, stiskněte Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (vzad). Položku vyberete stisknutím klávesy Enter. Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, použijte šipky a požadovanou položku pak vyberte stisknutím klávesy Enter. Například stisknutím klávesy Tab můžete přepínat mezi textovými poli aktivního snímku a pomocí šipkových kláves nahoru a dolů přecházet mezi miniaturami snímků v podokně Snímky. Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Další podrobnosti najdete v tématech Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace a Použití klávesových zkratek k předvádění prezentace.

Součástí PowerPointu 2016 jsou přístupné názvy pro osoby s postižením. Když v aplikaci pracujete, můžou je čtečky obrazovky číst. Můžete použít Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows nebo čtečku obrazovky od třetí strany, třeba JAWS. Informace o používání PowerPointu 2016 se čtečkou obrazovky najdete v tématu Začínáme s používáním čtečky obrazovky v powerpointové prezentaci.

Další možnosti pro lepší přístupnost obsahu v PowerPointu 2016

Aby se obsah snadněji četl a vybíral, můžete pomocí nastavení vysokého kontrastu ve Windows na svém počítači zvýšit kontrast nebo převrátit barvy. Pokud chcete rychle aktivovat motiv s vysokým kontrastem, stiskněte levý Alt + levý Shift + Print Screen a potom stiskněte Enter.

Windows nabízí několik motivů s vysokým kontrastem. Najděte si ten, který vám nejlépe vyhovuje:

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows a do vyhledávacího pole napište „Nastavení vysokého kontrastu“. Čtečka obrazovky ohlásí: „Nastavení vysokého kontrastu, nastavení systému.“

 2. Stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v okně Nastavení v motivech s vysokým kontrastem, a název aktuálně vybraného motivu.

 3. Pomocí šipkových kláves nahoru a dolů procházejte motivy s vysokým kontrastem, dokud nenajdete takový, který vám vyhovuje.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít. Pak stisknutím klávesy Enter aktivujte vybraný motiv.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití klávesových zkratek k vytvoření prezentace

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

PowerPoint pro Android zahrnuje funkce přístupnosti, které uživatelům s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci s prezentacemi. Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které fungují na vašem zařízení, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením PowerPointu pro Android

PowerPoint pro Android se ve výchozím nastavení otevře v normálním zobrazení. V tomto zobrazení se nahoře uprostřed nachází název dokumentu. Pod názvem dokumentu je řádek nabídek s následujícími položkami (zleva doprava):

 • Soubor

Když poklepete na tlačítko Soubor, otevře se nabídka Soubor, která obsahuje následující tlačítka (shora dolů):

 • Nový

 • Otevřít

 • Uložit

 • Uložit jako

 • Historie

 • Tisk

 • Sdílet

 • Zavřít

 • Váš názor

 • Aplikace Office

 • Prezentace

Když poklepete na tlačítko Prezentace, otevře se zobrazení Prezentace, které obsahuje následující položky a oblastí (shora dolů):

 • Řádek nabídek s následujícími položkami (zleva doprava):

  • Indikátor čísla snímku

  • Přepínač rukopisu

  • Nabídka nástrojů rukopisu

  • Přepínač obrazovky odkazu

  • Tlačítko ukončení prezentace

 • Oblast prezentace

 • Oblast poznámek s přepínačem k jejímu rozbalení

 • Seznam snímků

 • Přidat snímek

 • Sdílet

 • Zpět

 • Když poklepete na Přidat snímek, přidáte do prezentace nový snímek.

 • Když chcete sdílet svoji prezentaci, poklepejte na Sdílet.

 • Poklepáním na Zpět vrátíte zpět poslední akci.

Pod řádkem nabídek najdete oblast hlavního obsahu, kde jsou zobrazené snímky. Když v této oblasti potáhnete jedním prstem, uslyšíte čísla snímků. Klepnutím na snímek ho vyberete. Když na snímek poklepete, uslyšíte: „Tlačítko Upravit“. Když poklepete na obrazovku, vstoupíte do zobrazení pro úpravy.

Zobrazení pro úpravy obsahuje následující položky (shora dolů):

 • Nahoře: Tlačítka řádku nabídek

 • Zpět

 • Další možnosti

 • Poznámky

 • Sdílet

 • Zpět

Oblast hlavního obsahu

 • Zobrazuje jeden upravitelný snímek.

Dole: Tlačítko Řekněte mi, tlačítka na řádku kontextových nabídek a přepínač Rozbalit/Sbalit

 • Řekněte mi

Tlačítka na kontextovém řádku nabídek se mění podle toho, co je vybrané v oblasti hlavního obsahu (například celý snímek, tabulka nebo textové pole na snímku). Ve výchozím nastavení obsahuje následující položky, pokud je fokus na celém snímku:

 • Řekněte mi

 • Rozložení

 • Tabulka

 • Obrázek

 • Obrazec

 • Textové pole

 • Fotoaparát

 • Zpět

 • Přepínač Rozbalit/Sbalit

Poznámka :  Poklepání na tyto položky otevře nabídku s dalšími možnostmi.

Poklepání na přepínač Rozbalit/Sbalit otevře nebo skryje řádek nabídek Karta, který obsahuje následující položky (zleva doprava):

 • Seznam nabídky Karta

 • Tlačítko Řekněte mi

 • Tlačítko Zpět

 • Tlačítko Znovu

 • Přepínač Rozbalit/Sbalit

Seznam nabídky Karta obsahuje následující karty:

 • Domů

 • Vložení

 • Kreslení

 • Návrh

 • Přechody

 • Prezentace

 • Revize

 • Zobrazení

Poklepání na položky seznamu nabídek otevře nové možnosti úprav.

Používání čtečky obrazovky TalkBack, dotykového ovládání a klávesových zkratek na externí klávesnici

PowerPoint pro Android funguje se čtečkou obrazovky TalkBack. Když je čtečka TalkBack zapnutá, uslyšíte hlasitý popis všeho, co na svém zařízení vyberete nebo aktivujete. Patří sem příkazy, umístění, seznamy a tlačítka a dále také obsah powerpointových obrazovek, nabídek a automaticky otevíraných oken.

Další informace o aplikaci TalkBack najdete v článku Začínáme s aplikací TalkBack pro Android.

Další informace o tom, jak používat dotykové ovládání v aplikaci TalkBack, najdete v článku Prozkoumání dotykem v aplikaci TalkBack.

Pokud používáte externí klávesnici, přečtěte si článek Používání klávesových zkratek aplikace TalkBack.

Zapnutí aplikace TalkBack

Aplikaci TalkBack můžete zapnout buď při prvním zapnutí a úvodním nastavení telefonu s Androidem, nebo kdykoli později. Můžete také aktivovat zástupce, pomocí kterého aplikaci TalkBack zapnete. Pokyny najdete v článku Zapnutí aplikace TalkBack.

 1. Pokud chcete aplikaci TalkBack zapnout později (po úvodním nastavení), přejděte na Nastavení > Usnadnění.

 2. Klepněte na TalkBack a klepněte na přepínač, kterým aplikaci zapnete.

 3. Vyberte OK.

Používání globálních a místních kontextových nabídek

Při procházení pomocí aplikace TalkBack máte k dispozici dvě kontextové nabídky, které vám pomáhají najít nastavení a ovládací prvky. Globální kontextová nabídka obsahuje příkazy, které fungují všude. Příkazy místní kontextové nabídky závisí na vybrané položce.

Další informace o globální a místní kontextové nabídce najdete v článku Používání globálních a místních kontextových nabídek.

Používání funkce Řekněte mi

Vyhledávací funkci Řekněte mi můžete použít, když chcete získat informace o dalších možnostech, rychle provést nějaký úkol nebo zjistit, kde na obrazovce se nachází určitá možnost nebo karta.

Další informace o funkci Řekněte mi najdete v článku Pracujte rychle díky funkci Řekněte mi.

 1. V zobrazení pro úpravy prezentace v PowerPointu potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Řekněte mi, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku jedním prstem. Uslyšíte: „Řekněte mi, co chcete udělat“.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Textové pole, řekněte mi, co chcete udělat“. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je zobrazená klávesnice v určitém jazyce.

 3. Hledané slovo zadáte takto: Posunujte prstem po klávesnici v dolní části obrazovky, dokud neuslyšíte znak, který chcete zadat, a pak prst zvedněte. Při zadávání se otevírá seznam výsledků vyhledávání.

 4. Pokud chcete výsledky vyhledávání procházet, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava. Uslyšíte výsledky vyhledávání. Některé výsledky můžou mít podnabídky s více možnostmi. Aplikace TalkBack oznámí, že se jedná o výsledky vyhledávání s podnabídkami. Uslyšíte, že jste na nabídce určitého výsledku vyhledávání, kterou můžete aktivovat poklepáním. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku.

 5. Poklepáním na obrazovku zvolte výsledek.

Používání PowerPointu pro Android s rozpoznáváním řeči

Místo dotykového ovládání nebo externí klávesnice můžete k ovládání PowerPointu pro Android použít nástroje pro rozpoznávání řeči, pomocí kterých můžete zadávat hlasové příkazy. Další informace o tom, jak stáhnout a zapnout aplikaci Voice Access, najdete v článku Get Started with Voice Access (Začínáme s aplikací Voice Access).

Přiblížení nebo oddálení zobrazení

Přibližte si obsah prezentace, například když se chcete podívat na obrázek na snímku.

Pokud chcete přiblížit zobrazení snímku, položte dva prsty na obrazovku a potom je roztáhněte od sebe. Když chcete zobrazení oddálit, stáhněte prsty k sobě.

Čtení alternativních textů přes TalkBack

Abyste získali představu, co je na obrázku, v tabulce, v textovém poli nebo na obrazci v prezentaci, poslechněte si jejich alternativní texty (pokud jsou dostupné).

 1. Pokud chcete přejít na objekt na snímku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, až uslyšíte: „<Název alternativního textu> <typ objektu> <popis alternativního textu>“. („Vlastní akce, spuštění kontextové nabídky, aktivujete poklepáním.“)

 2. Pokud se chcete přesunout mimo objekt, potáhněte prstem doleva nebo doprava.

Změna barevného kontrastu a převrácení barev

Aby se obsah snadněji četl a vybíral, můžete na svém zařízení zvýšit kontrast nebo převrátit barvy.

Poznámka : Změna barevného kontrastu a převrácení barev patří mezi experimentální funkce. Není zaručeno, že tyto funkce budou fungovat u všech tlačítek a se všemi povrchy.

 1. Na kterémkoliv zobrazení potáhněte dvěma prsty z horní části obrazovky směrem dolů. Uslyšíte, že jste na oblasti oznámení. Otevře se oznamovací oblast.

 2. Potáhněte dvěma prsty z horní části obrazovky směrem dolů. Uslyšíte název možnosti, na které je fokus.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít nastavení, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na nastavení.

 4. Klepněte na libovolné místo na obrazovce a potom potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Usnadnění, kterou můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na možnosti Usnadnění.

 5. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:

  • Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jde o text s vysokým kontrastem, experimentální, přepínač v poloze vypnuto, můžete aktivovat poklepáním. Pak na tuto položku poklepejte. Uslyšíte „Zapnuto“.

  • Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jde o převrácení barev, experimentální, může mít vliv výkon, přepínač v poloze vypnuto, můžete aktivovat poklepáním. Pak na tuto položku poklepejte. Uslyšíte „Zapnuto“.

Vytváření powerpointových prezentací s podporou přístupnosti

V PowerPointu pro Android můžete formátovat textová pole, obrazce, tabulky a obrázky, aby byly pro všechny přístupnější. Tipy, jak v prezentaci vylepšit přístupnost, najdete v článku Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

PowerPoint Mobile zahrnuje funkce přístupnosti, které uživatelům s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci s prezentacemi.

Poznámky : 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením aplikace PowerPoint Mobile

Když otevřete PowerPoint Mobile, v pravém horním rohu otevíraného zobrazení je tlačítko uživatelského účtu. Pod tlačítkem je řádek záhlaví aplikace PowerPoint. Pod řádkem záhlaví jsou tlačítka Nový a Procházet. Pod tlačítky v oblasti hlavního obsahu je seznam prezentací, na kterých jste nedávno pracovali.

Zobrazení pro čtení

Když budete otevírat prezentaci v aplikaci PowerPoint Mobile nebo když aplikaci spustíte, abyste si vytvořili novou prezentaci, otevře se prezentace v zobrazení pro čtení. Název vaší prezentace najdete uprostřed v horní části obrazovky. Pod názvem je nalevo tlačítko Soubor. Napravo od tlačítka jsou následující tlačítka: Prezentovat, Nový snímek, Sdílet a Zpět.

Všechny snímky v prezentaci se zobrazují jako miniatury pod tlačítky.

Zobrazení pro úpravy

Pokud chcete přepnout ze zobrazení pro čtení do zobrazení pro úpravy, poklepejte na obrazovce na snímek, který chcete upravit. Uslyšíte, že jste na možnosti Vlastní. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na místní nabídce a na tlačítku Upravit, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení pro úpravy. Uslyšíte, že jste v podokně snímků. Fokus je v oblasti hlavního obsahu.

Název vaší prezentace najdete uprostřed v horní části obrazovky. Nalevo pod názvem je tlačítko Zpět. Napravo od tlačítka jsou následující tlačítka: Najít, Poznámky, Prezentovat a Zpět.

Pod tlačítky je oblast hlavního obsahu, která zabírá většinu místa na obrazovce. Tady se zobrazí vybraný snímek.

Pod oblastí hlavního obsahu se zobrazuje podokno Poznámky, pokud je aktivované.

Pod podoknem Poznámky nebo pod oblastí hlavního obsahu je kontextový panel nástrojů Rychlý přístup. Zobrazují se na něm tlačítka související s oblastí nebo položkou, které jsou aktuálně vybrané na snímku v oblasti hlavního obsahu. Úplně vpravo na panelu nástrojů je tlačítko Další možnosti. Poklepáním na něj se pod oblastí hlavního obsahu otevře hlavní nabídka.

Nad hlavní nabídkou je řádek nabídek. Úplně nalevo v řádku nabídek je název aktuální karty. Pod názvem karty jsou uvedené možnosti karet. Poklepáním na název karty otevřete nabídku karet se všemi dostupnými kartami. Napravo od názvu karty na řádku nabídek jsou následující tlačítka: Řekněte mi, Zpět, Znovu a Další možnosti (rozbalené).

Když budete chtít přepnout ze zobrazení pro úpravy do zobrazení pro čtení, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je vypnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

Navigace dotykovým ovládáním

 • Pokud chcete navigovat aplikací PowerPoint Mobile a cyklicky procházet prvky obrazovky, potáhněte prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud chcete vybrat položku, poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, potáhněte prstem doleva nebo doprava a požadovanou položku pak vyberte poklepáním na obrazovku.

 • Místní nabídku zavřete tak, že dvěma prsty nakreslíte tvar písmene Z.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×