Nastavení zobrazení aplikace Project Web

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Členové týmu mohou zobrazit informace o projektu lze nastavit výběrem různých zobrazení Zobrazení seznamu v horní části většiny stránek v rámci Microsoft Project Web App. Jako správce je mohou lépe vyhovět potřebám informace organizaci přidáním nových zobrazení a změna existující zobrazení.

 1. On the Snadné spuštění , click Nastavení serveru .

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat zobrazení. Zobrazí se seznam zobrazení.

 3. Click Nové zobrazení . Nebo chcete-li upravit existující zobrazení, vyberte název zobrazení, které chcete změnit.

 4. V části Název a typ v seznamu Typ zobrazení vyberte typ přidávaného zobrazení:

  • Project    Chcete-li zobrazit podrobnosti určitého projektu úkol a přiřazení zdrojů klepne člen týmu-projekt v Centru projektů pomocí tohoto typu zobrazení.

  • Centrum projektů    Pomocí tohoto typu zobrazení a zkontrolujte informace o všech projektech v Centru projektů.

  • Přiřazení zdrojů    Pomocí tohoto typu zobrazení lze zkontrolovat podrobné informace o přiřazení konkrétních zdrojů.

  • Centrum zdrojů    Tento typ zobrazení lze zkontrolovat a porovnat všechny zdroje v Centru zdrojů.

  • Analýza dat    Tento typ zobrazení použít ke kontrole projektů a zdrojů informací pomocí kontingenčních tabulek nebo kontingenčních grafů.

   Poznámka :  Vytvoření Analýza dat zobrazení, musíte nejprve vytvořit krychle online analytické zpracování (OLAP) .

  • Moje práce    Členové týmu tento typ zobrazení použít ke kontrole svých přiřazení úkolů.

  • Plánování zdrojů    Správci vytvářet plány zdrojů pro své projekty pomocí tohoto typu zobrazení.

  • Úkoly týmu    Členové týmu zobrazit úkoly, ke kterému je přiřazena jejich týmu jako prostředek pomocí tohoto typu zobrazení.

  • Tvůrce týmu    Pomocí tohoto typu zobrazení Manažeři vytvořit tým pro projekt, jejich (nikoli plánu zdrojů).

  • Časový rozvrh    Členové týmu mohou použít tento typ zobrazení, chcete-li vykazovat čas s projekty, ke kterým jsou přiřazeny.

 5. Do pole Název zadejte název nového zobrazení.

 6. Do pole Popis zadejte popis nového zobrazení.

 7. Tabulka a pole v oddílu, Dostupná pole seznamu, vyberte pole, která chcete zahrnout do zobrazení a potom klepněte na tlačítko Přidat . Pokud přidáváte zobrazení projekt, nad Dostupná pole klepněte na položku Úkol , Zdroj , nebo Přiřazení Chcete-li určit typ informací, které chcete zobrazit v zobrazení.

  Poznámky : 

  • Chcete-li určit šířku pole, v části Zobrazená pole klepněte na pole a pak klepněte na možnost Šířka pole. Zadejte šířku pole v pixelech nebo vyberte možnost Automaticky přizpůsobit šířku tohoto pole.

  • Pořadí polí v zobrazení lze změnit. Vyberte pole, které chcete přesunout, a pak klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

 8. V části Formát zobrazení vyberte způsob formátování zobrazení. Pro zobrazení Projekt, Centrum projektů a Přiřazení zdrojů vyberte v seznamu Formáty Ganttových diagramů typ zobrazení Ganttova diagramu, který chcete použít k zobrazení informací.

 9. V poli Zadejte levé odsazení příčky v tomto zobrazení zadejte hodnotu odsazení v pixelech pro umístění příčky v zobrazení.

 10. V seznamu Zobrazit vyberte počet úrovní osnovy, které se pro dané zobrazení ve výchozím nastavení zobrazí.

 11. V seznamu Formát seskupení vyberte požadovaný styl seskupení a pak v seznamech Seskupit podle a Potom podle určete pořadí seskupení.

  Poznámka :  Pokud je seskupení podle pole data, například Spustit , projekty budou seskupeny minut po krocích .

 12. V seznamu Seřadit podle vyberte polem podle nichž chcete zobrazení seřadit. V seznamu Pořadí vyberte možnost Vzestupně nebo Sestupně.

 13. Chcete-li vytvořit filtr, který lze na zobrazení použít, klepněte na tlačítko Filtr.

 14. V dialogovém okně Definovat vlastní filtr v seznamu Název pole vyberte pole a v seznamu Podmínka vyberte podmínku a pak v poli Hodnota zadejte hodnotu podmínky. Chcete-li určit rozsah hodnot, v poli Hodnota zadejte dvě hodnoty oddělené čárkou. Má-li filtr obsahovat více řádků s kritérii, můžete nový řádek vytvořit tak, že vyberete požadovaný operátor ve sloupci A/Nebo.

  Tip :  Filtr otestovat před jeho použitím k zobrazení, klepněte na tlačítko Ověřit filtry .

 15. Kategorie zabezpečení Oddílu, klepněte na kategorii v Kategorie k dispozici seznamu a potom klepněte na tlačítko Přidat .

 16. Klepněte na tlačítko Uložit.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×