Nastavení zarážek tabulátoru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zarážky tabulátoru jsou často používány k vytváření dokumentů, které lze snadno formátovat – možnosti rozložení dokumentu v aplikaci Microsoft Office Word 2007 však umožňují provádět tyto činnosti automaticky.

Můžete například snadno vytvořit obsah nebo rejstřík, aniž by bylo nutné nastavit nějakou zarážku tabulátoru. Můžete rovněž použít předem navrženou tabulku a možnosti záhlaví a zápatí v aplikaci Office Word 2007.

Navíc aplikace Office Word 2007 obsahuje předem navržené stránky (například titulní stránky a mnoho možností rozložení stránek), které nevyužívají zarážky tabulátoru.

Co chcete udělat?

Nastavit zarážky tabulátoru

Přidat vodicí znaky mezi zarážky tabulátoru

Změnit vzdálenost mezi výchozími zarážkami tabulátoru

Nastavení zarážek tabulátoru

K ručnímu nastavení zarážek tabulátoru na levou stranu, doprostřed a na pravou stranu dokumentu můžete použít pravítko.

Poznámka : Pokud není vodorovné pravítko v horní části dokumentu zobrazeno, klepněte na tlačítko Zobrazit pravítko v horní části svislého posuvníku.

Zarážky tabulátoru rychle nastavíte kliknutím na výběr umístění tabulátoru na levém okraji pravítka a po zobrazení požadovaného typu zarážky kliknutím na požadované umístění na pravítku. Který typ zarážky však použít?

Obrázek tabulátoru

Levá zarážka nastavuje umístění začátku textu, který potom při psaní pokračuje doprava.

Tlačítko zarážky na střed

Zarážka na střed nastavuje umístění středu textu. Text bude při psaní zarovnán podle této zarážky na střed.

Obrázek tabulátoru

Pravá zarážka nastavuje pravý okraj textu. Při psaní se text posouvá doleva.

Obrázek tabulátoru

Desetinná zarážka zarovnává text na desetinnou čárku. Desetinná čárka zůstává nezávisle na počtu číslic ve stejné poloze. (Zarovnávat lze pouze čísla okolo desetinného znaku. Desetinnou zarážku nelze použít k zarovnání čísel okolo jiného znaku, například pomlčky nebo znaku ampersand.)

Tlačítko zarážky svislé čáry

Zarážka svislé čáry neurčuje umístění textu. Vkládá na pozici tabulátoru svislou čáru.

Pokud chcete určit přesnou polohu zarážek tabulátoru, které kliknutím na pravítko nejde dosáhnout, nebo pokud chcete před zarážku vkládat určitý znak (vodicí znak), můžete použít dialogové okno Tabulátory.

Pokud chcete zobrazit dialogové okno Tabulátory, poklikejte na některou zarážku tabulátoru na pravítku, nebo udělejte toto:

 1. Na kartě Rozložení stránky klepnutím spusťte dialogové okno Odstavec.

  Ikona pro otevření dialogového okna Odstavec

 2. V dialogovém okně Odstavec klikněte na Tabulátory.

Nastavení zarážek tabulátoru pomocí vodorovného pravítka

 • Po otevření nového prázdného dokumentu ve výchozím nastavení nejsou na pravítku žádné zarážky tabulátoru.

 • Poslední dvě možnosti výběru umístění tabulátoru ve skutečnosti slouží pro odsazení. Místo postupu přetažením značek odsazení na pravítku můžete odsazení umístit kliknutím na tyto možnosti a následným kliknutím na pravítko. Klikněte na Odsazení prvního řádku Obrázek tlačítka a pak kliknutím do horní poloviny vodorovného pravítka určete, kde má začínat první řádek odstavce. Klikněte na Předsazení Obrázek tlačítka a pak kliknutím do dolní poloviny vodorovného pravítka určete, kde mají začínat druhý řádek a všechny následující řádky odstavce.

 • Jestliže nastavíte zarážku svislé čáry, zobrazí se v místě zarážky tabulátoru svislá čára (stisknutí klávesy TAB není nutné). Zarážka svislé čáry se podobá přeškrtnutí, avšak zobrazuje se v odstavci svisle v místě zarážky. Podobně jako jiné typy zarážek lze i zarážku svislé čáry nastavit před nebo po zadání textu odstavce.

 • Zarážku tabulátoru lze odebrat jejím přetažením (nahoru nebo dolů) mimo pravítko. Po uvolnění tlačítka myši zarážka zmizí.

 • Stávající zarážky tabulátoru můžete přetáhnout podél pravítka na jiné umístění podobně jako značky odsazení.

 • Při výběru více odstavců jsou na pravítku zobrazeny pouze zarážky z prvního odstavce.

Části tohoto článku byly převzaty z webových stránek Školení na webu služby Microsoft Office Online.

Začátek stránky

Přidání vodicích znaků mezi zarážky tabulátoru

Mezi zarážky tabulátoru můžete přidat tečkované linky nebo můžete v dialogovém okně Tabulátory vybrat jiné možnosti formátování.

 1. Zadejte požadovaný text.

 2. Na vodorovném pravítku nastavte požadované zarážky tabulátoru.

 3. Na kartě Rozložení stránky klepnutím spusťte dialogové okno Odstavec.

  Ikona pro otevření dialogového okna Odstavec

 4. V dialogovém okně Odstavec klikněte na Tabulátory.

 5. V oblasti Vodicí znak klikněte na požadovanou možnost vodicího znaku.

  Po stisknutí klávesy ENTER pro začátek nového řádku bude formátovaná zarážka tabulátoru k dispozici na tomto novém řádku.

Tip : Pokud chcete zarážky tabulátoru a tečkované linky použít k formátování obsahu, zvažte použití Wordu, který vytvoří obsah automaticky.

Začátek stránky

Změna vzdálenosti mezi výchozími zarážkami tabulátoru

Jestliže nastavíte zarážky tabulátoru ručně, budou výchozí zarážky přerušeny zarážkami nastavenými ručně. Ručně nastavené zarážky mají přednost před výchozím nastavením zarážek.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepnutím spusťte dialogové okno Odstavec.

  Ikona pro otevření dialogového okna Odstavec

 2. V dialogovém okně Odstavec klikněte na Tabulátory.

 3. V poli Výchozí krok zadejte požadovanou vzdálenost mezi výchozími zarážkami tabulátoru.

  Po stisknutí klávesy TAB se zobrazí zarážka na stránce v určené vzdálenosti.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×