Nastavení velikosti pole

Místo na disku, které využívají jednotlivé záznamy v tabulce, lze přizpůsobit změnou vlastnosti pro velikost u číselných polí tabulky. Rovněž lze změnit velikost textových polí, tato akce však má menší vliv na využité místo.

V tomto článku

Co se stane, když změním velikost pole?

Změna velikosti číselného pole

Změna velikosti textového pole

Co se stane, když změním velikost pole?

Velikost pole je možné změnit u pole, které je prázdné i které obsahuje data. Vliv změny velikosti pole závisí na tom, zda pole již obsahuje data.

 • Pokud pole neobsahuje data:    Pokud změníte velikost pole, bude velikost nových datových hodnot pro pole omezena. V případě číselného pole určuje velikost pole přesné množství místa na disku, které aplikace Access použije pro každou hodnotu pole. U textových polí velikost pole určuje maximální množství místa na disku, které aplikace Access vyhradí pro jednotlivé hodnoty pole.

 • Pokud pole obsahuje data:    Pokud změníte velikost pole, aplikace Access zkrátí v daném poli všechny hodnoty, které překračují určenou velikost pole, a současně nastaví omezení velikosti nových datových hodnot pro pole, jak je popsáno výše.

Začátek stránky

Změna velikosti číselného pole

Tip : Pokud pole, jehož velikost se chystáte změnit, již obsahuje data, nejprve zvažte vytvoření zálohy databáze. Další informace naleznete v části Viz také.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku obsahující pole, které chcete změnit, a pak klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, jehož velikost chcete změnit.

 3. V podokně Vlastnosti pole zadejte na kartě Obecné novou velikost pole ve vlastnosti Velikost pole. Můžete vybrat z následujících hodnot:

  • Bajt:  Pro celá čísla v rozsahu 0 až 255. V úložišti zabírá 1 bajt.

  • Celé číslo:  Pro celá čísla v rozsahu -32 768 až +32 767. V úložišti zabírá 2 bajty.

  • Dlouhé celé číslo:  Pro celá čísla v rozsahu -2 147 483 648 až +2 147 483 647. V úložišti zabírá 4 bajty.

   Tip : Datový typ Dlouhé celé číslo použijte, pokud vytváříte cizí klíč pro ustavení relace pole s polem primárního klíče typu Automatické číslo v jiné tabulce.

  • Jednoduchá přesnost:  Pro číselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu -3,4 x 1038 až +3,4 x 1038 a až se 7 platnými číslicemi. V úložišti zabírá 4 bajty.

  • Dvojitá přesnost:  Pro číselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu -1,797 x 10308 až +1,797 x 10308 a až s 15 platnými číslicemi. V úložišti zabírá 8 bajtů.

  • ID replikace:  Pro uložení identifikátoru GUID požadovaného pro replikaci. V úložišti zabírá 16 bajtů.

   Poznámka : Replikace není podporována u formátu souboru ACCDB.

  • Desetinné číslo:  Pro číselné hodnoty v rozsahu -9,999... x 1027 až +9,999... x 1027. V úložišti zabírá 12 bajtů.

Začátek stránky

Změna velikosti textového pole

Tip : Pokud pole, jehož velikost se chystáte změnit, již obsahuje data, nejprve zvažte vytvoření zálohy databáze. Další informace naleznete v části Viz také.

 1. Otevřete tabulku obsahující pole, které chcete změnit.

 2. Vyberte pole, jehož velikost chcete změnit, a poté na pásu karet klikněte na kartu Změnit pole.

 3. Ve skupině Vlastnosti klikněte na položku Další a potom na položku Velikost pole.

 4. Zadejte novou velikost pole do pole Velikost pole. Lze zadat hodnotu od 1 do 255. Toto číslo určuje maximální počet znaků, které mohou obsahovat jednotlivé hodnoty. Pokud potřebujete ukládat text delší než 255 znaků, použijte namísto toho datový typ Memo.

  Poznámka : U dat v poli Text nerezervuje aplikace Access žádné místo nad rámec toho, co je potřeba pro uložení samotných hodnot. Vlastnost Velikost pole představuje maximální velikost hodnoty pole.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×