Nastavení tabulátorů ve wordovém dokumentu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přidání zarážek tabulátoru

Přidání zarážek tabulátoru

Přidání předsazení

Přidání předsazení

Přidání tečkovaných linek

Přidání tečkovaných linek

Hledáte něco jiného?

Hledáte něco jiného?

Přidání zarážek tabulátoru

Zarážky tabulátoru můžete v dokumentu rychle nastavit tak, že na pravítku kliknete na místo, kde se má tabulátor zobrazit.

Obrázek zarážky tabulátoru

 1. Pokud se nad dokumentem nezobrazuje pravítko, zobrazte je kliknutím na Zobrazení > Pravítko.

  Zobrazení pravítka

 2. Klikněte na pravítku na čísla 1, 2, 3, 4 a 5.

  Značky pravítka ve wordovém dokumentu

Teď, když stisknete klávesu TAB, se text zarovná podle zarážek tabulátoru, které jste nastavili.

Poznámka : Pokud chcete upravit umístění tabulátoru, přetáhněte ho podél pravítka doprava nebo doleva.

Začátek stránky

Přidání předsazení

U předsazení jsou druhý a všechny po něm následující řádky odstavce odsazené víc než první.

Obrázek předsazení

 1. Pokud se nad dokumentem nezobrazuje pravítko, zobrazte je kliknutím na Zobrazení > Pravítko.

  Zobrazení pravítka

 2. Vyberte text, do kterého chcete přidat předsazení.

 3. Přetáhněte dolní trojúhelník na značku označující na pravítku vzdálenost 0,5 palce. Měli byste kliknout na horní část dolní značky (na špičku trojúhelníku).

  Značka předsazení ve Wordu

Informace o přesnějším nastavení předsazení a dalších možnostech odsazení a mezerách najdete v článku Úpravy odsazení a mezer.

Začátek stránky

Přidání tečkovaných linek

V prostoru mezi tabulátory se můžou kvůli zarovnání informací zobrazit tečky, pomlčky nebo jiné vodicí znaky.

Obrázek tečky jako vodicího znaku

 1. Pokud se nad dokumentem nezobrazuje pravítko, zobrazte je kliknutím na Zobrazení > Pravítko.

  Zobrazení pravítka

 2. Na dolním okraji pravítka klikněte na značku 5. Tím na ní nastavíte tabulátor.

 3. Klikněte na Rozložení stránky.

 4. Kliknutím na malou šipku v pravém dolním rohu oddílu Odstavec otevřete okno s dalšími možnostmi.

  Karta Rozložení stránky ve skupině Odstavec ve Wordu

 5. Klikněte na tlačítko Tabulátory.

 6. V části Vodicí znak vyberte 2 (možnost tečkované čáry), klikněte na Nastavit a potom na OK.

  Část Vodicí znak v dialogovém okně Tabulátor ve Wordu

Teď můžete přidat položky a když stisknete klávesu TAB, zobrazí se na stránce z levé strany až po značku označující 5 palců tečkovaná čára. Toto formátování se přidá na každý nový řádek, dokud vodicí znak nezměníte. Když budete chtít formátování změnit tak, aby se nezobrazoval žádný vodicí znak, postupujte podle kroků 3 až 5 a v části Vodicí znak zvolte 1 žádný.

Poznámka : Pokud vytváříte obsah, postupujte podle kroků popisujících přidání obsahu.

Začátek stránky

Hledáte něco jiného?

Pokud potřebujete větší přesnost, než jaké jde dosáhnout pomocí pravítka, nebo pokud chcete před tabulátor vložit určitý znak (vodicí znak), použijte dialogové okno Tabulátory.

 1. Kliknutím na Rozložení stránky a potom na malou šipku v pravém dolním rohu oddílu Odstavec otevřete okno s dalšími možnostmi.

  Karta Rozložení stránky ve skupině Odstavec ve Wordu

 2. Klikněte na Tabulátory a potom v části Umístění zarážky tabulátoru zadejte umístění, na které chcete zarážku tabulátoru nastavit.

  Dialogové okno Zarážka tabulátoru ve Wordu

 3. Nastavte výchozí zarážky tabulátoru a zvolte zarovnání.

 4. Pokud chcete k zarážce tabulátoru přidat tečky nebo jiný typ vodicího znaku, klikněte na požadovanou možnost v části Vodicí znak a potom klikněte na Nastavit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×