Nastavení spouštění, zasílání zpráv a dalších předvoleb v SharePointu Workspace 2010

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Všechny úkoly popsané v tomto článku nápovědy budete dělat na kartě Možnosti dialogového okna Předvolby.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Informace, klikněte na Spravovat účet a potom na Předvolby účtu.

 2. V dialogovém okně Předvolby klikněte na kartu Možnosti.

V tomto článku

Možnosti spuštění

Možnosti spuštění spouštěcího panelu

Možnosti okna Průzkumníka pracovních prostorů

Hledání virů

Zobrazení vašeho online stavu

Zabránění doručování zpráv od neznámých kontaktů

Možnosti spuštění

Chcete-li spustit aplikaci SharePoint Workspace při každém spuštění systému, zaškrtněte políčko Spustit aplikaci SharePoint Workspace při spuštění systému Windows.

Začátek stránky

Možnosti spuštění spouštěcího panelu

Můžete nastavit, aby se spouštěcí panel automaticky otevřel při spuštění aplikace SharePoint Workspace a aby se vždy zobrazil nad ostatními okny aplikace.

 1. Klikněte na položku Spouštěcí panel v části Nastavení aplikace.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení.

 3. Zaškrtněte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Možnosti okna Průzkumníka pracovních prostorů

Můžete nastavit, aby Průzkumník pracovních prostorů automaticky otevřel nové okno při každém přechodu do jiného pracovního prostoru.

 1. Klikněte na položku Průzkumník pracovních prostorů v části Nastavení aplikace.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení.

 3. Z rozevírací nabídky vyberte požadovanou možnost pro otevření nových oken.

Začátek stránky

Hledání virů

V předvolbách můžete povolit možnost zabezpečení, která zajistí, aby všechny příchozí a odchozí soubory byly zkontrolovány a chráněny před viry.

Chcete-li tuto možnost povolit, zaškrtněte políčko Hledat viry v příchozích a odchozích souborech.

Funkce hledání virů je podporována, pokud používáte aplikaci Norton AntiVirus Personal Edition 2002 nebo vyšší. Ostatní antivirové programy mohou tuto funkci také podporovat, nebyly ovšem dosud pro tento účel testovány.

Poznámka : Funkce hledání virů není podporovaná, pokud používáte aplikaci Norton AV Corporate Edition nebo Sophos Anti-Virus.

Začátek stránky

Zobrazení vašeho online stavu

Můžete nastavit předvolby pro zobrazení vašeho online stavu jiným uživatelům. Zvolené možnosti ovlivní stavové ikony, které se zobrazí u vašeho jména v libovolném seznamu kontaktů. Můžete třeba svou online přítomnost „zatajit“, aby si ostatní uživatelé mysleli, že jste offline.

 1. Pokud chcete zatajit svou online přítomnost, zrušte zaškrtnutí políčka Všichni a pak zrušte zaškrtnutí aspoň jednoho z ostatních políček.

  • Pokud chcete, abyste se jako offline zobrazovali jenom v seznamech kontaktů, zaškrtněte políčko Všechny uživatele v kontaktech.

  • Pokud chcete, abyste se jako offline zobrazovali jenom v seznamech členů pracovního prostoru, zrušte zaškrtnutí políčka Všechny členy pracovního prostoru.

Začátek stránky

Zabránění doručování zpráv od neznámých kontaktů

Můžete vybrat možnosti pro zabránění doručování zpráv od jiných uživatelů. Můžete tak zajistit, že budete přijímat zprávy jenom od známých kontaktů, to znamená od kontaktů, které jsou ve vašem seznamu kontaktů, nebo je ověřil váš správce nebo jsou členy aspoň jednoho z vašich pracovních prostorů. Tuto funkci povolte, pokud dostáváte příliš mnoho nežádoucích zpráv od neznámých kontaktů.

Abyste doručování takových zpráv zabránili, zaškrtněte políčko Zahodit příchozí zprávy od neznámých kontaktů.

Upozornění k této funkci

U této funkce dejte pozor na následující věci:

 • Zprávy od kontaktů nesplňujících žádnou z výše uvedených podmínek se zahodí a nepůjdou obnovit.

 • Pokud pošlete e-mailem pozvánku do pracovního prostoru lidem, u kterých jste si nastavili zabránění doručování zpráv, nebudou tito lidé moct přijmout pracovní prostor, protože neobdržíte zprávu „Potvrzení přijetí“, která vám bude automaticky odeslána při přijetí vaší e-mailové pozvánky.

  Tento problém podobně platí pro uložené soubory pozvánek, které zpřístupníte – v případě, že je otevřou a přijmou lidé, od kterých touto funkcí blokujete příchozí zprávy.

 • Pokud svůj účet používáte na několika počítačích a povolíte tuto funkci, je důležité, abyste si na všech počítačích stáhli celý obsah pracovního prostoru. Zajistíte tak, že na všech počítačích bude stejný seznam známých a ověřených kontaktů.

Doporučení

Vzhledem k rizikům ztráty dat popsaným v předchozí části by tuto funkci měli uživatelé, kteří jsou zaplavení nežádoucími zprávami od neznámých kontaktů, používat jenom dočasně. Jako trvalejší prostředek nápravy doporučujeme tento postup: Vytvořte nový účet SharePointu Workspace, přeneste stávající pracovní prostory do tohoto nového účtu (odesláním pozvánek do pracovních prostorů ze starého účtu) a pak starý účet odstraňte. Pokud vám oprávnění pracovních prostorů nedovolují odeslat pozvánky do některých pracovních prostorů, požádejte jiné členy těchto pracovních prostorů, aby odeslali pozvánky do nového účtu.

Začátek stránky

Poznámka : Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×