Nastavení směru a umístění textu ve tvaru nebo textovém poli

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Textová pole a většina obrazců (kromě čar a spojnic) může obsahovat text, který je k obrazci nebo textovému poli připojen. U tohoto textu lze určit umístění a také je u něj možné nastavit zalomení na jednotlivé řádky. Lze rovněž změnit okraje textových polí a obrazců s cílem vytvořit optimální prostor, upravit jejich velikost, aby byly textu lépe přizpůsobeny, nebo změnit směr textu.

V tomto článku

Vodorovné umístění textu v obrazci nebo textovém poli

Umístění textu v horní, dolní nebo střední části obrazce nebo textového pole

Zalomení textu v obrazci nebo v textovém poli

Změna okraje mezi textem a okrajem obrazce nebo textového pole

Změna velikosti obrazce podle textu

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

Vodorovné umístění textu v obrazci nebo textovém poli

Změna vodorovného zarovnání jednoho odstavce nebo řádku:

 1. Klikněte na odstavec nebo řádek textu, který chcete upravit.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

Skupina odstavec na kartě Domů

Změna vodorovného zarovnání veškerého textu v obrazci nebo textovém poli:

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole kliknutím na jeho ohraničení.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

Skupina odstavec na kartě Domů

Začátek stránky

Umístění textu v horní, dolní nebo střední části tvaru nebo textového pole

Můžete určit, jak má být text ve tvaru nebo textovém poli zarovnán ve svislém směru.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. Ve skupinovém rámečku Rozložení textu vyberte požadovanou možnost ze seznamu Svislé zarovnání.

Začátek stránky

Zalomení textu v obrazci nebo v textovém poli

Pokud nastavíte zalamování textu, text se ve tvaru nebo textovém poli zobrazí na více řádcích.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího text, který chcete zalomit.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. V části Vnitřní okraj zaškrtněte políčko Zalamování řádků uvnitř obrazce.

  Poznámka : V textovém poli se text při přidání dalšího textu automaticky zalomí.

Začátek stránky

Změna okraje mezi textem a okrajem obrazce nebo textového pole

Vnitřní okraj je změnitelná vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením tvaru nebo textového pole.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole, u kterého chcete upravit okraje.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. Přejděte na kartu Vnitřní okraj a proveďte některé z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi levým okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Vlevo.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi pravým okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Vpravo.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi horním okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Nahoře.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi dolním okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Dole.

Začátek stránky

Změna velikosti obrazce podle textu

Velikost obrazce nebo textového pole můžete automaticky zvýšit ve svislém směru tak, aby se do něj vešel obsažený text.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole, jehož rozměry chcete změnit.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. V části Přizpůsobit klepněte na položku Změnit velikost obrazce podle textu.

Tip : Velikost textu můžete také přizpůsobit velikosti obrazce nebo textového pole zaškrtnutím možnosti Zmenšit text při přetečení (pouze PowerPoint).

Začátek stránky

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího text.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. Ve skupinovém rámečku Rozložení textu vyberte požadovanou možnost v seznamu Směr textu.

  Poznámky : 

  • Další informace o možnostech v podokně Textové pole dialogového okna Formát obrazce získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×