Nastavení pro režim offline: Řešení konfliktů v aplikaci Business Contact Manager

Možnosti na kartě Řešení konfliktu v dialogovém okně Nastavení režim offline můžete použít k vytvoření nastavení pro řešení konfliktů mezi Sdílená databáze a místní kopií této databáze.

Poznámka : Ke konfliktu dochází, pokud jsou v jednom poli záznamu provedeny různé změny současně ve sdílené databázi i v Offline databáze. Jestliže například v obchodním kontaktu bylo ve sdílené databázi pole Funkce aktualizováno na hodnotu Správce účtů, avšak v offline databázi na hodnotu Hlavní správce účtů, došlo ke konfliktu. Naopak pokud bylo ve sdílené databázi pole Funkce aktualizováno na hodnotu Správce účtů, avšak v offline databázi bylo aktualizováno samostatné pole Telefonní číslo do zaměstnání, nedošlo ke konfliktu.

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Dotázat se:      Klepněte na tuto možnost, chcete-li být pokaždé vyzváni, abyste vybrali změny, které chcete do sdílené databáze přidat. Můžete zvolit, zda chcete zachovat informace přidané do sdílené databáze, nebo informace v offline databázi.

  • Vždy přijmout poslední změny:      Klepněte na tuto možnost, pokud chcete konflikt vyřešit zachováním nejnovějších informací.

  • Vždy přijmout změny provedené ve sdílené databázi:      Klepněte na tuto možnost, chcete-li zachovat informace ve sdílené databázi. Informace ve sdílené databázi nebudou přepsány informacemi z místní kopie databáze.

  • Vždy přijmout změny provedené v místní databázi:      Klepněte na tuto možnost, chcete-li přepsat informace ve sdílené databázi informacemi z místní kopie databáze.

Poznámka : Tento formulář se zobrazí při správě způsobu práce v místní databázi, která je kopií sdílené databáze ve vzdáleném počítači. Chcete-li tento formulář otevřít, v nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Offline a klepněte na příkaz Nastavení pro režim offline.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×