Nastavení pro digitální podepisování a šifrování

Následující tabulka obsahuje informace a tipy k nastavení digitálního podepisování, šifrování a ověřování certifikátů. Z primární obrazovky Outlook Accounts preferences (Předvolby účtů aplikace Outlook) se k těmto nastavením dostanete tak, že kliknete na Advanced (Upřesnit) a potom kliknete na kartu Security (Zabezpečení).

Nastavení digitálního podepisování

Pojem

Definice

Certificate (Certifikát)

Vyberte požadovaný certifikát pro digitální podepisování.

Než v místní nabídce Certificate (Certifikát) kliknete na Choose a Certificate (Zvolit certifikát), musíte mít certifikát přidaný do řetězce klíčů na svém počítači. Informace o tom, jak si digitální certifikát vyžádat od certifikační autority, najdete v nápovědě k Macu.

Signing algorithm (Podpisový algoritmus)

Metoda, která pomáhá chránit integritu digitálního podpisu. Outlook může vytvořit digitální podpis některým z následujících algoritmů: SHA-512, SHA-384, SHA-256 nebo SHA-1. Z těchto čtyř algoritmů je algoritmus SHA-1 nejvíc kompatibilní s jinými aplikacemi S/MIME a algoritmus SHA-512 je nejbezpečnější.

Sign outgoing messages (Podepisovat odchozí zprávy)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete všechny odchozí zprávy ve výchozím nastavení digitálně podepisovat.

Send digitally signed messages as clear text (Posílat digitálně podepsané zprávy jako nešifrovaný text)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby obsah zpráv mohli přečíst všichni příjemci. Zahrnuje to i příjemce, kteří nemají poštovní aplikaci S/MIME. Příjemci bez poštovní aplikace S/MIME můžou nešifrovaný text zpráv přečíst, ale nemůžou ověřit digitální podpis.

Include my certificates in signed messages (Zahrnout certifikáty do podepsaných zpráv)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby vám příjemci mohli posílat šifrované zprávy.

Nastavení šifrování

Pojem

Definice

Certificate (Certifikát)

Zvolte certifikát, který mají ostatní lidé používat, když vám budou posílat šifrované zprávy. Outlook používá váš šifrovací certifikát taky u šifrovaných zpráv, které máte uložené ve složkách Sent Items (Odeslaná pošta) a Drafts (Koncepty).

Než v místní nabídce Certificate (Certifikát) kliknete na Choose a Certificate (Zvolit certifikát), musíte mít certifikát přidaný do řetězce klíčů na svém počítači. Informace o tom, jak si digitální certifikát vyžádat od certifikační autority, najdete v nápovědě k Macu.

Encryption algorithm (Šifrovací algoritmus)

Metoda šifrování zpráv a jejich příloh. Outlook může šifrovat zprávy některým z následujících algoritmů: AES-256, AES-192, AES-128 nebo 3DES. Z těchto čtyř algoritmů je algoritmus 3DES nejvíce kompatibilní s jinými aplikacemi S/MIME a algoritmus AES-256 je nejbezpečnější.

Encrypt outgoing messages (Šifrovat odchozí zprávy)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete všechny odchozí zprávy ve výchozím nastavení šifrovat.

Ověřování certifikátů (dostupné jenom u účtů Exchange)

Pojem

Definice

Client certificate (Klientský certifikát)

Zvolte certifikát, který požadujete pro ověřování certifikátů.

Než v nabídce Certificate (Certifikát) kliknete na Choose a Certificate (Zvolit certifikát), musíte mít certifikát přidaný do řetězce klíčů na svém počítači. Informace o tom, jak si digitální certifikát vyžádat od certifikační autority, najdete v nápovědě k Macu.

Viz taky

Odeslání digitálně podepsané nebo zašifrované zprávy

Informace o zabezpečení v Outlooku

Informace o digitálním podepisování, šifrování a čipových kartách

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×