Nastavení prezentace

Typ prezentace

Možnosti ve skupinovém rámečku Typ prezentace slouží k určení způsobu, jakým bude prezentace předváděna posluchačům.

 • Chcete-li posluchačům předvádět živou prezentaci, klepněte na přepínač Předváděná lektorem (celá obrazovka).

 • Chcete-li uživatelům povolit možnost zobrazení prezentace z pevného disku nebo disku CD v počítači nebo v síti Internet, klepněte na přepínač Prohlížení jednotlivcem (okno).

  Chcete-li uživatelům umožnit procházení automatické prezentace v bezobslužném režimu, zaškrtněte políčko Zobrazit posuvník.

 • Chcete-li předvádět automatickou prezentaci v Veřejný terminál (celoobrazovkovém režimu), klepněte na přepínač Automatické prohlížení (celá obrazovka).

Zobrazit snímky

Možnosti ve skupinovém rámečku Zobrazit snímky slouží k určení snímků zahrnutých do prezentace nebo k vytvoření Vlastní prezentace.

 • Chcete-li zobrazit všechny snímky v prezentaci, klepněte na přepínač Všechny.

 • Chcete-li zobrazit určitou skupinu snímků z prezentace, zadejte do číselníku Od číslo prvního snímku, který chcete zobrazit, a do číselníku Do číslo posledního snímku.

 • Chcete-li spustit vlastní prezentaci snímků, která je odvozena z jiné prezentace aplikace PowerPoint, klepněte na přepínač Vlastní prezentace a potom klepněte na prezentaci, kterou chcete zobrazit jako Vlastní prezentace.

  Poznámka : Další informace o spouštění prezentací v aplikaci Office PowerPoint 2007 naleznete v tématu Vytvoření a předvedení vlastní prezentace.

Zobrazit možnosti

Možnosti ve skupinovém rámečku Zobrazit možnosti slouží k určení způsobu spouštění zvukových souborů, komentářů nebo animací v prezentaci.

 • Chcete-li zvukový soubor nebo animaci přehrávat nepřetržitě, zaškrtněte políčko Opakovat až do stisknutí klávesy Esc.

 • Chcete-li prezentaci předvádět bez mluveného komentáře, zaškrtněte políčko Předvádět bez mluveného komentáře.

 • Chcete-li prezentaci předvádět bez přehrávání vložené animace, zaškrtněte políčko Předvádět bez animace.

 • Při předvádění živé prezentace lze psát na snímky. V seznamu Barva pera můžete vybrat požadovanou barvu rukopisu.

  Poznámka : Seznam Barvy pera je k dispozici, pouze pokud je vybrán přepínač Předváděná lektorem (celá obrazovka) (ve skupinovém rámečku Typ prezentace).

Přechod na další snímek

Možnosti ve skupinovém rámečku Přechod na další snímek slouží k určení způsobu přechodu z jednoho snímku na další.

 • Chcete-li během prezentace přecházet na další snímky ručně, klepněte na přepínač Ručně.

 • Chcete-li během prezentace přecházet na další snímky automaticky pomocí časování snímků, klepněte na přepínač S časováním, je-li k dispozici.

  Tip : Pomocí časování snímků lze nastavit tempo pro automatickou prezentaci.

Více monitorů

Další informace o použití více monitorů v zobrazení předvádějícího naleznete v tématu Předvádění prezentace na dvou monitorech pomocí zobrazení předvádějícího.

Výkon

Možnosti ve skupinovém rámečku Výkon slouží k určení úrovně přehlednosti prezentace.

 • Chcete-li urychlit vykreslování grafiky v prezentaci, zaškrtněte políčko Použít hardwarovou akceleraci grafiky.

 • V seznamu Rozlišení prezentace klepněte na požadované Rozlišení (počet Pixel na palec), Čím více pixelů, tím je obraz ostřejší, ale dojde ke zpomalení počítače. Například při rozlišení obrazovky 640x480 pixelů je na každém ze 480 řádků zobrazeno 640 bodů, celkem tedy přibližně 300 000 pixelů. Při tomto rozlišení je výkon nejrychlejší, ale kvalita zobrazení nejnižší. Rozlišení 1 280x1 024 pixelů naopak poskytuje nejostřejší obraz, ale s pomalejším výkonem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×