Nastavení předvoleb pro upozornění v SharePointu Workspace 2010

Můžete nastavit, jak vás bude SharePoint Workspace upozorňovat na nepřečtené informace v pracovních prostorech.

Co chcete udělat?

Změna výchozího nastavení upozornění

Nastavení upozornění pro pracovní prostor SharePointu nebo Groovu

Nastavení upozornění pro sdílenou složku

Nastavení upozornění pro nástroj pracovního prostoru

Nastavení upozornění pro složku souborů

Nastavení upozornění pro soubor

Změna výchozího nastavení upozornění

To, jak SharePoint Workspace ve výchozím nastavení upozorňuje na nepřečtené informace v nově vytvořených pracovních prostorech, můžete změnit. Toto nastavení můžete později přepsat v kterémkoliv jednotlivém pracovním prostoru, nástroji, složce nebo souboru v nástroji Dokumenty 2010 nebo Soubory 2007 nebo ve sdílené složce.

 1. Na spouštěcím panelu klikněte na kartě Soubor na Informace, pak na Spravovat účet a na Předvolby účtu a potom na kartu Výstrahy v dialogu Předvolby.

 2. Nastavení upozornění změníte přetažením posuvníku.

  Podrobnosti

  • Možnost Automaticky znamená, že vhodné nastavení upozornění na nepřečtené informace určí SharePoint Workspace. U nových pracovních prostorů nebo pracovních prostorů, které navštěvujete aspoň jednou týdně, je nastavená úroveň Vysoká. U pracovních prostorů nebo nástrojů pracovních prostorů, které nenavštěvujete tak často (to znamená, že informace v nich ani tak moc nepotřebujete), upraví SharePoint Workspace automaticky nastavení upozornění na úroveň Střední, aby vás nerušila upozornění v oznamovací oblasti.

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a otevře překryvné okno s upozorněním v oznamovací oblasti ve Windows. Součástí upozornění je taky zvukový signál, pokud je ve vlastnostech pracovního prostoru nebo nástroje vybraný zvukový soubor.

  • Možnost Střední zobrazí jenom značku nepřečtení.

  • Možnost Vypnuto nepřečtené informace ignoruje a ani nezobrazí upozornění.

 1. Klikněte na Použít a pak na OK.

Kliknutím na Obnovit výchozí vrátíte upozornění na výchozí systémové hodnoty.

Poznámka :  Možnost Automatické odebírání upozornění , která se nachází v dialogu Předvolby , není v této verzi implementovaná.

Začátek stránky

Nastavení upozornění pro pracovní prostor SharePointu nebo Groovu

Můžete upravit, jak vás bude SharePoint Workspace upozorňovat na nepřečtené informace v pracovním prostoru SharePointu nebo Groovu.

Nastavení upozornění pro nové pracovní prostory je na počátku definované v předvolbách účtu. Pokud ale toto výchozí nastavení v předvolbách účtu změníte, nezmění se toto nastavení u stávajících pracovních prostorů.

U určitých pracovních prostorů může být změna tohoto nastavení vhodná. Třeba u pracovních prostorů, které navštěvujete málokdy, může být dobré nastavit nižší úroveň, aby vás nerozptylovala upozornění na informace, které vás nezajímají.

 1. Na spouštěcím panelu klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní prostor a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Upozornění.

 3. Nastavení upozornění změníte přetažením posuvníku.

  Podrobnosti

  • Možnost Automaticky znamená, že vhodné nastavení upozornění na nepřečtené informace určí SharePoint Workspace. U pracovních prostorů, které navštěvujete aspoň jednou týdně, je nastavená úroveň odpovídající hodnotě Vysoká. U pracovních prostorů, které až tak často nenavštěvujete (to znamená, že informace v nich zas tak moc nepotřebujete), upraví SharePoint Workspace automaticky nastavení upozornění na Střední, aby vás zbytečně nerozptylovala upozornění v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a překryvné okno s upozorněním společně se zvukovým signálem v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Střední zobrazí jenom značku nepřečtení.

  • Možnost Vypnuto nepřečtené informace ignoruje a ani nezobrazí upozornění.

 4. Pokud jsou upozornění nastavená na úroveň Vysoká, můžete případně zvolit nebo vyhledat zvukový soubor (WAV), který se bude přehrávat s každým upozorněním.

 5. Klikněte na Použít a pak na OK.

Začátek stránky

Nastavení upozornění pro sdílenou složku

Nastavení upozornění u nepřečtených položek můžete změnit výběrem možností v dialogu vlastností pracovního prostoru.

 1. Na spouštěcím panelu klikněte pravým tlačítkem myši na sdílenou složku a potom klikněte na Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Výstrahy.

 3. Nastavení upozornění změníte přetažením posuvníku.

  Podrobnosti

  • Možnost Automaticky znamená, že vhodné nastavení upozornění na nepřečtené informace určí SharePoint Workspace. U sdílených složek, které navštěvujete aspoň jednou týdně, je nastavená úroveň odpovídající hodnotě Vysoká. U sdílených složek, které až tak často nenavštěvujete (to znamená, že informace v nich zas tak moc nepotřebujete), upraví SharePoint Workspace automaticky nastavení upozornění na Střední, aby vás zbytečně nerozptylovala upozornění v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a překryvné okno s upozorněním společně se zvukovým signálem v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Střední zobrazí jenom značku nepřečtení.

  • Možnost Vypnuto nepřečtené informace ignoruje a ani nezobrazí upozornění.

 4. Pokud jsou upozornění nastavená na úroveň Vysoká, můžete případně zvolit nebo vyhledat zvukový soubor (WAV), který se bude přehrávat s každým upozorněním.

 5. Klikněte na Použít a pak na OK.

Začátek stránky

Nastavení upozornění pro nástroj pracovního prostoru

Můžete upravit, jak vás bude SharePoint Workspace upozorňovat na nepřečtené informace v aktuálním nástroji pracovního prostoru. Výchozí nastavení pro nástroje pracovního prostoru je Zdědit, což znamená převzetí nastavení aktuálně použitého u pracovního prostoru.

 1. V podokně Obsah klikněte na nástroj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Nastavit výstrahy.

 2. Nastavení upozornění změníte přetažením posuvníku.

  Podrobnosti

  • Možnost Automaticky znamená, že vhodné nastavení upozornění na nepřečtené informace určí SharePoint Workspace. U nástrojů pracovního prostoru, které navštěvujete aspoň jednou týdně, je nastavená úroveň odpovídající hodnotě Vysoká. U nástrojů, které až tak často nenavštěvujete (to znamená, že informace v nich zas tak moc nepotřebujete), upraví SharePoint Workspace automaticky nastavení upozornění na Střední, aby vás zbytečně nerozptylovala upozornění v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a překryvné okno s upozorněním společně se zvukovým signálem v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Střední zobrazí jenom značku nepřečtení.

  • Možnost Vypnuto nepřečtené informace ignoruje a ani nezobrazí upozornění.

 3. Klikněte na Použít a pak na OK.

Začátek stránky

Nastavení upozornění pro složku souborů

Můžete změnit, jak vás bude SharePoint Workspace upozorňovat na nepřečtené informace u konkrétních složek souborů. Ve výchozím nastavení mají upozornění pro jednotlivé složky hodnotu Vypnuto a SharePoint Workspace bude upozornění zobrazovat jenom podle aktuálního nastavení pro nástroj a pracovní prostor. Nastavení u složky můžete změnit na hodnotu Vysoká, aby SharePoint Workspace zobrazoval upozornění při změnách v této složce.

Poznámka :  Upozornění jde nastavit jenom pro složky v pracovních prostorech Groovu.

 1. Pokud nastavujete upozornění pro složku ve sdílené složce, vyberte ji a klikněte na Nastavit výstrahy pro tuto složku v podokně Úlohy souborů a složek.

 2. Pokud upozornění pro složku nastavujete v nástroji Dokumenty 2010 nebo Soubory 2007, klikněte na složku pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vlastnosti a na kartu Výstrahy.

 3. Pokud chcete nastavení upozornění změnit, přetáhněte pruh s jezdcem nahoru nebo dolů.

 4. Klikněte na Použít a potom na OK.

Začátek stránky

Nastavení upozornění pro soubor

Můžete změnit, jak vás bude SharePoint Workspace upozorňovat na nepřečtené informace u konkrétních souborů. Ve výchozím nastavení mají upozornění pro jednotlivé soubory hodnotu Vypnuto a SharePoint Workspace bude upozornění na nepřečtené informace zobrazovat jenom podle aktuálního nastavení pro nástroj a pracovní prostor. Nastavení u souboru můžete změnit na hodnotu Vysoká, aby vás SharePoint Workspace upozorňoval na změny, ke kterým v něm dojde.

Poznámka :  Upozornění jde nastavit jenom pro soubory v pracovních prostorech Groovu.

 1. Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Vlastnosti.

  Poznámka :  Pokud nastavujete upozornění pro soubor ve sdílené složce, vyberte ho a klikněte na Nastavit výstrahy pro tento soubor v podokně Úlohy souborů a složek.

 2. Klikněte na kartu Výstrahy v dialogu Vlastnosti.

 3. Nastavení upozornění změníte přetažením posuvníku.

  Podrobnosti

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a překryvné okno s upozorněním společně se zvukovým signálem v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Vypnuto nepřečtené informace ignoruje a ani nezobrazí upozornění.

 4. Klikněte na Použít a potom na OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×