Nastavení příznaku u položky bez připojení data

Ke zprávě nebo kontaktu je možné přidat příznak bez připojení data nebo času. Po přidání je příznak u položky zobrazen v zobrazeních Tabulka, jako je Doručená pošta nebo Telefonní seznam. V otevřené položce bude na Informační panel zobrazen příznak Zpracovat, nebudou však připojeny žádné informace o času nebo datu. Položky s příznakem bez uvedení data se zobrazí také na panelu úkolů v části Bez data.

Pokud často přiřazujete příznaky bez data, můžete nastavit Příznak Rychlé kliknutí na hodnotu Bez data a potom přidávat k položkám příznak jedním klepnutím.

Co chcete udělat?

Přiřazení příznaku bez data k položce

Nastavení příznaku Rychlé klepnutí na hodnotu Bez data

Přiřazení příznaku bez data k položce

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na zprávu nebo kontakt, v místní nabídce přejděte na příkaz Zpracovat a potom klepněte na příkaz Bez data.

  Tip : Příznak je také možné k položce přiřadit z nabídky Zpracovat na panelu nástrojů. Klepněte na položku a potom klepnutím na tlačítko Obrázek tlačítka vyberte příznak.

Začátek stránky

Nastavení příznaku Rychlé klepnutí na hodnotu Bez data

Pokud klepnete na sloupec Stav příznaku vedle položky, přiřadíte k ní příznak Rychlé klepnutí. Ve výchozím nastavení je příznak Rychlé klepnutí nastaven na hodnotu Dnes, můžete jej však nastavit na výchozí hodnotu Bez data. Jediným klepnutím ve složce Doručená pošta nebo jiném zobrazení Tabulka můžete zprávě nebo kontaktu přiřadit příznak bez připojeného data.

Nejprve změňte výchozí příznak na hodnotu Bez data. Pak můžete tento příznak přiřadit zprávám a kontaktům. Příznak se zobrazí ve sloupci Stav příznaku a také v položce samotné.

Nastavení příznaku Rychlé klepnutí

 1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Nastavit rychlé klepnutí.

 2. V dialogovém okně Nastavit rychlé klepnutí vyberte ze seznamu některý příznak.

Poznámka : Jestliže příznak Rychlé klepnutí změníte, položky, které byly příznakem označeny dříve, se nezmění.

Přiřazení příznaku Rychlé klepnutí zprávě

 • Ve složce Doručená pošta klepněte na sloupec Stav příznaku vedle zprávy. Tím se ke sloupci přidá příznak, který jste vybrali jako příznak Rychlé klepnutí.

  Poznámka : Příznak Rychlé klepnutí můžete přiřadit několika zprávám současně. Vyberte příslušné zprávy a potom u jedné ze zpráv klepněte na sloupec Stav příznaku.

Přiřazení příznaku Rychlé klepnutí kontaktu

 • V okně Kontakty klepněte v tabulkovém zobrazení, jako je Podle příznaku pro zpracování, na sloupec Stav příznaku vedle kontaktu. Tím se ke sloupci přidá příznak, který jste vybrali jako příznak Rychlé klepnutí.

  Poznámka : Příznak Rychlé klepnutí můžete přiřadit několika kontaktům současně. Vyberte příslušné kontakty a potom u jednoho z nich klepněte na sloupec Stav příznaku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×