Nastavení okrajů pro stránky nebo textová pole v aplikaci Publisher

Nastavení okrajů stránek

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte na položku Okraje a vyberte požadované předdefinované okraje.
  nebo

 2. Klikněte na položku Vlastní okraje a na kartě Vodítka okrajů zadejte požadované hodnoty okrajů.

Nastavení minimálních okrajů stránky podporovaných stolní tiskárnou

Většina stolních tiskáren netiskne až ke kraji papíru. Šířka této netisknutelné oblasti je obvykle 4 až 13 mm. V této oblasti se nevytiskne žádný objekt. Pokud chcete nastavit okraje stránky pro publikaci tak, aby odpovídaly minimálnímu okraji podporovanému tiskárnou, je nutné nejdříve určit velikost netisknutelné oblasti dané tiskárny. Chcete-li určit minimální okraje podporované tiskárnou, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Soubor a poté na položku Tisk, čímž tištěnou stránku otevřete v zobrazení Backstage.

 2. V části Tiskárna vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. Na pravém okraji vedle záhlaví Tiskárna se nachází malá informační ikona. Po umístění ukazatele myši na tuto ikonu se zobrazí informace o stavu tiskárny včetně jejích minimálních hodnot okrajů, a to v části Tisknutelná oblast.
  Stav tiskárny v aplikaci Publisher

 4. Poznamenejte si údaje o minimálních hodnotách okrajů. Tyto hodnoty bude nutné zadat při nastavení okrajů v publikaci.

 5. Kliknutím na tlačítko Soubor se vraťte do publikace.

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte na položku Okraje a potom klikněte na kartu Vodítka okrajů.

 2. V části Vodítka okrajů zadejte do polí Zleva, Zprava, Nahoře a Dole dříve zaznamenané minimální hodnoty okrajů.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení okrajů v textovém poli

 1. Klikněte na textové pole a poté klikněte na kartu Nástroje textového pole.

 2. Klikněte na tlačítko Okraje otevřete rozevírací nabídku.
  Okraje textového pole

 3. Vyberte jedno z předdefinovaných nastavení v galerii okrajů, nebo klikněte na položku Vlastní okraje a v oblasti Okraje textového pole zadejte nebo vyberte požadované okraje v polích Levý, Pravý, Horní a Dolní a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka :  Výchozí nastavení všech okrajů textového pole aplikace Publisher je 1 mm. Při vytváření vícesloupcového bulletinu může nastavením nulové velikosti okrajů usnadnit zarovnávání textu a objektů.

Nastavení výchozích okrajů pro nová textová pole v aktuální publikaci

Pokud již v publikaci existuje textové pole s okraji, jež chcete nastavit jako výchozí, lze toto pole použít jako příklad pro nově vytvářená textová pole. V opačném případě bude nutné nejprve vytvořit textové pole a nastavit požadované výchozí okraje.

Použití nastavení okrajů z existujícího textového pole jako výchozího nastavení pro nová textová pole

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na textové pole s okraji, které chcete použít jako výchozí.

 2. V místní nabídce klikněte na příkaz Formát textového pole a pak klikněte na kartu Barvy a čáry.

 3. Zaškrtněte políčko Použít nastavení u nových textových polí.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Formátování nastavené u tohoto textového pole bude použito u nových textových polí.

Zpět na začátek

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×