Nastavení oblasti tisku na listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud často tisknete určitý výběr na listu, můžete nadefinovat oblast tisku obsahující právě tento výběr. Oblast tisku je jedna nebo více oblastí buněk, které lze určit pro tisk, pokud nechcete tisknout celý list. Pokud tisknete list poté, co je definována oblast tisku, bude vytištěna pouze tato oblast. Dle potřeby je možné oblasti tisku rozšířit přidáním buněk a rovněž je lze vymazat a vytisknout celý list.

List může obsahovat více oblastí tisku. Každá z nich bude vytištěna jako samostatná stránka.

Co chcete udělat?

Nastavit jednu nebo více oblastí tisku

Přidání buněk do existující oblasti tisku

Vymazat oblast tisku

Nastavení jedné nebo více oblastí tisku

  1. Na listu vyberte buňky, které chcete definovat jako oblast tisku. Chcete-li vytvořit více oblastí tisku, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na oblasti, které chcete vytisknout.

  2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Oblast tisku a poté na příkaz Nastavit oblast tisku.

Poznámka : Nastavená oblast tisku se uloží při ukládání listu.

Začátek stránky

Přidání buněk do existující oblasti tisku

  1. Vyberte na listu buňky, které chcete přidat do existující oblasti tisku.

    Poznámka : Pokud buňky, které chcete přidat, nesousedí s existující oblastí tisku, je vytvořena další oblast tisku. Každá oblast tisku na listu je tištěna jako samostatná stránka. Do existující tiskové oblasti lze přidat pouze sousedící buňky.

  2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Oblast tisku a poté na příkaz Přidat do oblasti tisku.

Začátek stránky

Vymazání oblasti tisku

Poznámka : Pokud list obsahuje více oblastí tisku, dojde vymazáním oblasti tisku k odebrání všech oblastí tisku na listu.

  1. Klikněte do libovolného místa na listu, na kterém chcete vymazat oblast tisku.

  2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Oblast tisku a poté na příkaz Vymazat oblast tisku.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×