Nastavení obecných možností pro zařízení s Androidem

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí možností na zařízení s Androidem můžete nakonfigurovat nastavení pro hovory a schůzky, nastavení pro kontakty a další celková nastavení. V závislosti na tom, jak vaše organizace nastavila Skype pro firmy, můžou být některé z těchto možností vypnuté. K nastavení získáte přístup tak, že klepnete na svůj obrázek a potom klepnete na Nastavení.

Obrazovka Možnosti ve Skypu pro firmy pro Android

Hovory a schůzky

Zadejte mobilní číslo svého telefonu s Androidem včetně kódu země/oblasti. Díky tomu můžete volat a přijímat pracovní hovory a připojovat se ke schůzkám z aplikace Skype pro firmy. Když Skype pro firmy nemůže pro hlasový hovor nebo videohovor použít Wi-Fi nebo mobilní datové připojení, zavoláme vám na toto číslo zpátky a připojíte se ke zvukovému přenosu hovoru Skypu pro firmy.

Když se poprvé přihlásíte k aplikaci Skype pro firmy pro Android, zobrazí se průvodce konfigurací vašeho telefonního čísla. Telefonní číslo můžete aktualizovat tak, že na obrazovce Nastavení klepnete v části Hovory a schůzky na Nové číslo a pak zadáte číslo svého mobilního telefonu včetně kódu země/oblasti a směrového čísla oblasti.

Nastavení hlasu

Obvykle Skype pro firmy pro Android nebude během schůzky zobrazovat obsah schůzky nebo přenosy videa účastníka, pokud nemáte Wi-Fi připojení. Pokud tyto možnosti vyberete a nejste připojení k Wi-Fi, Skype pro firmy se pro sdílení obrazovky a videa pokusí použít vaše datové připojení. Pokud chcete nastavení změnit, klepněte na obrazovce Nastavení na Nastavení hlasových služeb a potom klepněte na jednu z těchto možností:

  • Vždycky přes VoIP:    Ke zvukovému přenosu přes VoIP se připojíte buď přes Wi-Fi (pokud je Wi-Fi dostupné), nebo přes vaše mobilní datové připojení (pokud Wi-Fi dostupné není).

  • VoIP jenom přes Wi-Fi:    Ke zvukovému přenosu přes VoIP se připojíte pomocí sítě Wi-Fi a nepoužije se vaše mobilní datové připojení. Pokud Wi-Fi není dostupné, Skype pro firmy vám zavolá na telefonní číslo, které jste uvedli.

  • V případě nastavení Mobilní síť    vám Skype pro firmy zavolá na mobilní zařízení. Ke schůzce se připojíte přijetím tohoto volání. Pro volání se budou využívat minuty z vašeho mobilního tarifu.

Vyžadovat Wi-Fi pro videohovory

Obvykle Skype pro firmy pro Android nebude během schůzky zobrazovat obsah schůzky nebo přenosy videa účastníka, pokud nemáte Wi-Fi připojení. Pokud tyto možnosti vypnete a nejste připojení k Wi-Fi, Skype pro firmy se pro sdílení obrazovky a videa pokusí použít vaše datové připojení. Pokud chcete nastavení Wi-Fi změnit, posuňte na obrazovce Nastavení posuvník Vyžadovat Wi-Fi pro videohovory do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.

Důležité : Pokud tuto možnost vypnete, můžete mít vyšší poplatky za data a problémy se zobrazením sdíleného obsahu nebo videa (nebo zaznamenat obojí).

Exchange

Možnost přihlašovacích údajů pro Exchange je ve výchozím nastavení zapnutá, takže se ve Skypu pro firmy zobrazují všechny informace o schůzkách a hlasové poště.

Nastavení Exchange umožňuje zadat přihlašovací údaje, jestliže jsou pro Exchange jiné než v nastaveních Skypu pro firmy. Pokud jsou stejné, nechte je na hodnotě Zapnuto. K zobrazení schůzek a hlasové pošty jsou potřeba přihlašovací údaje Exchange.

Proxy pro HTTP

Nastavení proxy pro HTTP potřebujete, pokud se v síti vaší organizace používá proxy server, který vyžaduje nastavení přihlašovacích údajů. Tyto informace (doménu, uživatelské jméno a heslo) je potřeba zadat při přihlášení a používání aplikace ve Wi-Fi síti vaší organizace.

Synchronizace kontaktů

Kontakty aplikace Skype pro firmy si můžete přidat do telefonního seznamu zařízení s Androidem. Pokud to budete chtít provést, zaškrtněte políčko na obrazovce Nastavení v části Synchronizovat kontakty.

Ikona stavového řádku

Pokud chcete povolit nebo zakázat ikonu pro Skype pro firmy na stavovém řádku, zaškrtněte políčko nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Zvuk

Zvuk a vibrace pro Skype pro firmy můžete vypnout nebo můžete použít nastavení zvuku svého zařízení. Na obrazovce Nastavení klepněte na Zvuk a pak vyberte buď Použít nastavení mého telefonu, nebo Vypnuto.

Vibrace

Vibrace pro Skype pro firmy můžete vypnout nebo můžete použít nastavení zvuku svého zařízení. Na obrazovce Nastavení klepněte na Zvuk a pak vyberte buď Použít nastavení mého telefonu, nebo Vypnuto.

Přístupnost

Pro textovou komunikaci prostřednictvím telefonní linky se používá režim textového telefonu (TTY). K mobilnímu zařízení musí být připojené textové zařízení (TTY), které bude interpretovat modifikovaný zvuk, jinak mohou mít uživatelé potíže s kvalitou zvuku. K potížím s kvalitou zvuku může dojít taky v případě, že použijete režim TTY během konferenčního hovoru.

Režim TTY je ve výchozím nastavení vypnutý. Pokud chcete toto nastavení změnit, přesuňte posuvník přístupnosti na obrazovce Nastavení do polohy Zapnuto.

Možnost Záložní řešení v podobě veřejné telefonní sítě

Pomocí této možnosti můžete v případě nedostatečné kvality hovoru VoIP přepnout na volání do veřejné telefonní sítě. Pokud chcete toto nastavení změnit, přesuňte na obrazovce Nastavení posuvník možnosti Záložní řešení v podobě veřejné telefonní sítě do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.

Protokolování

Protokoly slouží správcům systému ke shromažďování, analýze a ukládání dat. Správce systému vás může požádat o zapnutí možností protokolování při řešení potíží. Pokud vás o to správce nepožádá, nemusíte se touto možností zabývat. Pokud chcete zapnout protokolování, přepněte nastavení na Zapnuto.

Pokud chcete poslat protokoly chyb týmu technické podpory, klepněte na Odeslat protokoly a zadejte jeho e-mailovou adresu.

Nahrát přihlašovací protokoly

Pokud se vám při přihlašování zobrazí chybová zpráva, můžete poslat přihlašovací protokoly do Microsoftu. Klepněte na Nahrát přihlašovací protokoly a pak klepněte na jednu z těchto možností:

  • Vždycky:    Při chybě se pokaždé odešle protokol přihlášení.

  • Nikdy:    Protokoly přihlášení se neodesílají v žádném případě.

  • Zeptat se:    Při každé chybě přihlášení se zobrazí uživateli výzva k odeslání protokolů.

Informace

Klepnutím na možnost Informace zobrazíte informace o verzi, podmínky použití, prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a oznámení třetích stran.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×