Nastavení nebo změna zarážek tabulátoru

Pomocí zarážek tabulátoru můžete zarovnat text doleva, doprava, na střed nebo na desetinné místo. Před tabulátory lze také automaticky vložit speciální znaky, jako jsou tečky, pomlčky nebo čáry. Zarážky tabulátoru pro všechna textová pole v publikaci je možné nastavit různě.

Při vložení zarážky tabulátoru do textového pole v aplikaci Microsoft Publisher 2010 se na pravítku v horní části pracovního prostoru zobrazí značka zarážky.

Značka zarážky tabulátoru

V tomto článku

Typy zarážek tabulátoru

Typy zarážek tabulátoru

Všechny typy zarážek tabulátoru naleznete po kliknutí na výběr umístění tabulátoru v rohu mezi vodorovným a svislým pravítkem. Když se zobrazí požadovaná zarážka tabulátoru, klikněte na pravítku na místo, kam ji chcete umístit.

Který typ zarážky tabulátoru je vhodné použít?

Obrázek tabulátoru

Levá zarážka označuje umístění začátku textu, který při psaní pokračuje doprava.

Tlačítko zarážky na střed

Zarážka na střed označuje umístění středu textu. Text je při psaní zarovnán podle této zarážky na střed.

Obrázek tabulátoru

Pravá zarážka označuje pravý okraj textu. Při psaní se text posouvá doleva.

Obrázek tabulátoru

Desetinná zarážka slouží k zarovnání čísla na desetinnou čárku. Desetinná čárka zůstane nezávisle na počtu číslic ve stejné poloze. (Čísla lze zarovnávat pouze podle oddělovače desetinných míst. Desetinnou zarážku nelze použít k zarovnání čísel podle jiného znaku, například pomlčky nebo znaku ampersand.)

Po dvojitém kliknutí na vodorovné pravítko v místě, kam chcete umístit zarážku, se otevře dialogové okno Odstavec. Na kartě Tabulátory můžete nastavit zarážku zadáním konkrétních vzdáleností a můžete před ni přidat vodicí znaky.

Začátek stránky

Změna výchozího nastavení zarážek tabulátoru

 1. Klikněte na textové pole.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte možnost Změnit text a poté klikněte na příkaz Tabulátory.

 3. Do pole Výchozí krok zadejte požadovanou vzdálenost mezi zarážkami.

Poznámka : Toto nastavení bude použito pouze pro textová pole, která vytvoříte ve stejné publikaci.

Začátek stránky

Vytvoření nové zarážky tabulátoru

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit novou levou zarážku tabulátoru, klikněte na vodorovném pravítku na požadované umístění zarážky. Na pravítku se zobrazí značka zarážky.

  • Chcete-li vytvořit novou pravou zarážku, zarážku na střed nebo desetinnou zarážku tabulátoru, klikněte na výběr umístění tabulátoru Obrázek tabulátoru (čtverec na levém konci vodorovného pravítka a na horním konci svislého pravítka) a po zobrazení požadovaného typu zarážky tabulátoru klikněte na vodorovném pravítku na její požadované umístění.

 3. Chcete-li novou zarážku použít, klikněte v textu na místo, kam chcete vložit tabulátor, a poté stiskněte klávesu TAB.

Poznámka :  V buňce tabulky klikněte na místo, kam chcete vložit tabulátor, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+TAB.

Začátek stránky

Odstranění zarážky tabulátoru

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat jednu zarážku tabulátoru z odstavců se stejným nastavením zarážky tabulátoru, přetáhněte značku zarážky tabulátoru mimo vodorovné pravítko.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte možnost Změnit text a poté klikněte na příkaz Tabulátory.

Začátek stránky

Přidání pomlček, teček nebo čáry před zarážku tabulátoru

 1. Klikněte do odstavce obsahujícího zarážku tabulátoru, kterou chcete změnit.

 2. Na vodorovném pravítku dvakrát klikněte na značku zarážky tabulátoru.

 3. Ve skupinovém rámečku Vodicí znak klikněte na požadovanou možnost a poté klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Umístění jedné nebo více zarážek tabulátoru na číselně zadaných místech

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte možnost Změnit text a poté klikněte na příkaz Tabulátory.

 3. Pro každou zarážku, kterou chcete vložit, zadejte umístění do pole Pozice zarážky tabulátoru a poté klikněte na tlačítko Nastavit.

 4. Ve skupinových rámečcích ZarovnáníVodicí znak vyberte požadované možnosti a poté klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×