Nastavení nebo změna zarážek tabulátoru

Pomocí zarážek tabulátorů můžete zarovnat text doleva, doprava, na střed nebo na desetinné místo. Před tabulátory lze také automaticky vložit speciální znaky, jako jsou tečky, pomlčky nebo čáry. Zarážky tabulátoru pro všechna textová pole v publikaci je možné nastavit různě.

Při vložení zarážky tabulátoru do textového pole v aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 se na pravítku v horní části pracovního prostoru zobrazí značka zarážky.

Značka zarážky tabulátoru

V tomto článku:

Změna výchozího nastavení zarážek tabulátoru

Vytvoření nové zarážky tabulátoru

Odstranění zarážky tabulátoru

Přidání pomlček, teček nebo čáry před zarážku tabulátoru

Umístění jedné nebo více zarážek tabulátoru na číselně zadaných místech

Typy zarážek tabulátoru

Všechny typy zarážek tabulátoru naleznete po klepnutí na výběr umístění tabulátoru v rohu mezi vodorovným a svislým pravítkem. Když se zobrazí požadovaná zarážka tabulátoru, klepněte na pravítku do místa, kam ji chcete umístit.

Který typ zarážky tabulátoru je vhodné použít?

Obrázek tabulátoru

Levá zarážka označuje umístění začátku textu, který při psaní pokračuje doprava.

Tlačítko zarážky na střed

Zarážka na střed označuje umístění středu textu. Text je při psaní zarovnán podle této zarážky na střed.

Obrázek tabulátoru

Pravá zarážka označuje pravý okraj textu. Při psaní se text posouvá doleva.

Obrázek tabulátoru

Desetinná zarážka slouží k zarovnání čísla na desetinnou čárku. Desetinná čárka zůstane nezávisle na počtu číslic ve stejné poloze. (Čísla lze zarovnávat pouze podle oddělovače desetinných míst. Desetinnou zarážku nelze použít k zarovnání čísel podle jiného znaku, například pomlčky nebo znaku ampersand.)

Po poklepání na vodorovné pravítko v místě, kam chcete umístit zarážku, se otevře dialogové okno Tabulátory. V dialogovém okně Tabulátory můžete nastavit zarážku zadáním konkrétních vzdáleností a můžete před ni přidat vodicí znaky.

Odkaz na další informace o přidání obsahu s vodicími znaky naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Změna výchozího nastavení zarážek tabulátoru

 1. Klepněte na textové pole.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Tabulátory.

 3. Do pole Výchozí krok zadejte požadovanou vzdálenost mezi zarážkami.

Poznámka : Toto nastavení bude použito pouze pro textová pole, která vytvoříte ve stejné publikaci.

Začátek stránky

Vytvoření nové zarážky tabulátoru

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit novou levou zarážku tabulátoru, klepněte na vodorovném pravítku na požadované umístění zarážky.

   Na pravítku se zobrazí značka zarážky tabulátoru.

  • Chcete-li vytvořit novou pravou zarážku, zarážku na střed nebo desetinnou zarážku tabulátoru, klepněte na výběr umístění tabulátoru Obrázek tabulátoru (čtverec na levém konci vodorovného pravítka a na horním konci svislého pravítka) a po zobrazení požadovaného typu zarážky tabulátoru klepněte na vodorovném pravítku na její požadované umístění.

 3. Klepněte v textu na místo, kam chcete vložit tabulátor, a poté stiskněte klávesu TAB.

Poznámka : V buňce tabulky klepněte na místo, kam chcete vložit tabulátor, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+TAB.

Začátek stránky

Odstranění zarážky tabulátoru

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odstranit jednu zarážku tabulátoru z odstavců se stejným nastavením zarážky tabulátoru, přetáhněte značku zarážky tabulátoru mimo vodorovné pravítko.

  • Chcete-li odstranit z vybraných odstavců všechny zarážky tabulátorů, klepněte v nabídce Formát na příkaz Tabulátory a potom klepněte na tlačítko Vymazat vše.

Začátek stránky

Přidání pomlček, teček nebo čáry před zarážku tabulátoru

 1. Klepněte do odstavce obsahujícího zarážku tabulátoru, kterou chcete změnit.

 2. Na vodorovném pravítku poklepejte na značku zarážky tabulátoru.

 3. Ve skupinovém rámečku Vodicí znak klepněte na požadovanou možnost a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Umístění jedné nebo více zarážek tabulátoru na číselně zadaných místech

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Tabulátory.

 3. Pro každou zarážku, kterou chcete vložit, zadejte umístění do pole Pozice zarážky tabulátoru a poté klepněte na tlačítko Nastavit.

 4. Ve skupinových rámečcích ZarovnatVodicí znak vyberte požadované možnosti a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×