Nastavení nebo změna vlastností tabulky

Pokud chcete nastavit nebo změnit možnosti tabulky ve Wordu nebo Outlooku, klikněte pravým tlačítkem na tabulku a zvolte Vlastnosti tabulky.

Poznámka : Pokud chcete nastavit vlastnosti konkrétního řádku, sloupce nebo buňky, klikněte na řádek, sloupec nebo buňku předtím, než budete provádět změny v dialogu Vlastnosti tabulky.

V tomto článku

Vlastnosti tabulky

Vlastnosti řádku

Vlastnosti sloupce

Vlastnosti buňky

Alternativní text

Vlastnosti tabulky

Karta tabulky v dialogu Vlastnosti tabulky

Pokud chcete použít nastavení na celou tabulku, klikněte na kartu Tabulka:

 • V části Velikost nastavte celkovou šířku tabulky výběrem možnosti Upřednostňovaná šířka a potom výběrem požadované velikosti. V poli Měrná jednotka zvolte, jestli chcete šířku měřit v centimetrech nebo v procentech stránky.

 • V části Zarovnání zvolte, jestli chcete tabulku na stránce zarovnat doleva, na střed nebo doprava. Pokud vyberete zarovnání Doleva, můžete v poli Odsazení zleva vybrat vzdálenost odsazení.

 • V části Obtékání textu vyberte Okolo (pokud chcete, aby okolní text na stránce obtékal kolem tabulky). Obtékání textu můžete upřesnit kliknutím na Umístění a následným výběrem možností v dialogovém okně Umístění tabulky. Pokud žádné obtékání textu nechcete, vyberte Žádné.

 • Kliknutím na Ohraničení a stínování změníte styl ohraničení, barvu a tloušťku čáry tabulky.

 • Kliknutím na Možnosti můžete nastavit další vlastnosti tabulky včetně horního a dolního okraje buňky, mezery mezi buňkami a automatické změny velikosti obsahu buněk.

Začátek stránky

Vlastnosti řádku

Karta řádku v dialogu Vlastnosti tabulky

Nejdřív klikněte na řádek nebo vyberte řádky, které chcete změnit. Klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte Vlastnosti tabulky a potom klikněte na kartu Řádek.

 • V části Velikost nastavte výšku výběrem možnosti Upřednostňovaná výška a výběrem požadované velikosti. Výšku můžete upřesnit výběrem možnosti v poli Výška řádku.

 • V části Možnosti vyberte možnosti pro zalamování řádků na stránkách nebo vytváření záhlaví řádků.

 • Pokud chcete zobrazit aktuálně vybraný řádek v horní části karty a přecházet mezi řádky bez opuštění dialogového okna Vlastnosti tabulky, klikněte na Předchozí řádek nebo Další řádek.

Začátek stránky

Vlastnosti sloupců

Karta sloupce v dialogu Vlastnosti tabulky

Nejdřív klikněte na sloupec nebo vyberte sloupce, které chcete změnit. Klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte Vlastnosti tabulky a potom klikněte na kartu Sloupec.

 • V části Velikost nastavte celkovou šířku sloupce výběrem možnosti Upřednostňovaná šířka a potom výběrem požadované velikosti. V poli Měrná jednotka zvolte, jestli chcete šířku měřit v centimetrech nebo v procentech.

 • Pokud chcete zobrazit aktuálně vybraný sloupec nebo sloupce v horní části karty a přecházet mezi sloupci bez opuštění dialogového okna Vlastnosti tabulky, klikněte na Předchozí sloupec nebo Další sloupec.

Začátek stránky

Vlastnosti buňky

Karta buňky v dialogu Vlastnosti tabulky

Nejdřív klikněte na buňku, kterou chcete změnit. Klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte Vlastnosti tabulky a potom klikněte na kartu Buňka.

 • V části Velikost nastavte celkovou šířku buňky výběrem možnosti Upřednostňovaná šířka a potom výběrem požadované velikosti. V poli Měrná jednotka zvolte, jestli chcete šířku měřit v centimetrech nebo v procentech.

 • V části Svislé zarovnání vyberte možnost zarovnání obsahu buňky – Nahoru (výchozí zarovnání) Na střed nebo Dolů.

 • Kliknutím na Možnosti nastavte další vlastnosti buňky včetně horního a dolního okraje buňky, obtékání textu a možností přizpůsobení.

Začátek stránky

Alternativní text

Alternativní Text kartu v dialogovém okně Vlastnosti tabulky

K tabulce můžete vytvořit alternativní text, který uživatelům se čtečkou obrazovky usnadní pochopení obsahu tabulky.

 • Do pole Popis zadejte popis tabulky.

 • Do pole Název zadejte stručný popis tabulky.

  Poznámka :  Ve většině případů bude stačit zadání textu do pole Popis (pokud nevytváříte složitou tabulku). Pokud potřebujete popsat složitou tabulku, je praktické vyplnit pole Název, aby v případě potřeby nebylo nutné číst celý popis.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×