Nastavení nebo vymazání zarážek tabulátoru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Nastavení zarážek tabulátoru

Přidání vodicích znaků nebo tečkovaných čar mezi tabulátory

Změna vzdálenosti mezi výchozími zarážkami tabulátoru

Vymazání mezer zarážky tabulátoru

Nastavení zarážek tabulátoru

Poznámka :  K nastavení dokumentu můžete použít taky možnosti rozložení dokumentu ve Wordu. Můžete třeba snadno vytvořit tabulku obsahu nebo index bez nastavení zarážky tabulátoru. Můžete použít taky předem navržené tabulky a možnosti záhlaví a zápatí. Kromě toho Word poskytuje předem navržené titulní stránky a různé možnosti rozložení stránky k usnadnění nastavení dokumentu.

Nastavení zarážek tabulátoru pomocí pravítka

 1. Klikněte několikrát na výběr umístění tabulátoru na levém okraji vodorovného pravítka, dokud se nezobrazí požadovaný typ tabulátoru.

  Poznámky : Pokud není vodorovné pravítko v horní části dokumentu zobrazeno, klepněte na tlačítko Zobrazit pravítko v horní části svislého posuvníku.

  Tlačítko Zobrazit pravítko

 2. Klikněte na pravítko tam, kam chcete umístit zarážku tabulátoru.

Zarážky tabulátoru na pravítku

Obrázek tabulátoru

Levá zarážka nastavuje umístění začátku textu, který potom při psaní pokračuje doprava.

Tlačítko zarážky na střed

Zarážka na střed nastavuje umístění středu textu. Text bude při psaní zarovnán podle této zarážky na střed.

Obrázek tabulátoru

Pravá zarážka nastavuje pravý okraj textu. Při psaní se text posouvá doleva.

Obrázek tabulátoru

Desetinná zarážka zarovnává text na desetinnou čárku. Desetinná čárka zůstává nezávisle na počtu číslic ve stejné poloze. (Zarovnávat lze pouze čísla okolo desetinného znaku. Desetinnou zarážku nelze použít k zarovnání čísel okolo jiného znaku, například pomlčky nebo znaku ampersand.)

Tlačítko zarážky svislé čáry

Zarážka svislé čáry neurčuje umístění textu. Vkládá na pozici tabulátoru svislou čáru.

Poznámky k nastavení zarážek tabulátoru pomocí vodorovného pravítka

 • Po otevření nového prázdného dokumentu ve výchozím nastavení nejsou na pravítku žádné zarážky tabulátoru.

 • Poslední dvě možnosti výběru umístění tabulátoru ve skutečnosti slouží pro odsazení. Místo postupu přetažením značek odsazení na pravítku můžete odsazení umístit kliknutím na tyto možnosti a následným kliknutím na pravítko. Klikněte na Odsazení prvního řádku Obrázek tlačítka a pak kliknutím do horní poloviny vodorovného pravítka určete, kde má začínat první řádek odstavce. Klikněte na Předsazení Obrázek tlačítka a pak kliknutím do dolní poloviny vodorovného pravítka určete, kde mají začínat druhý řádek a všechny následující řádky odstavce.

 • Jestliže nastavíte zarážku svislé čáry, zobrazí se v místě zarážky tabulátoru svislá čára (stisknutí klávesy TAB není nutné). Zarážka svislé čáry se podobá přeškrtnutí, avšak zobrazuje se v odstavci svisle v místě zarážky. Podobně jako jiné typy zarážek lze i zarážku svislé čáry nastavit před nebo po zadání textu odstavce.

 • Zarážku tabulátoru lze odebrat jejím přetažením (nahoru nebo dolů) mimo pravítko. Po uvolnění tlačítka myši zarážka zmizí.

 • Stávající zarážky tabulátoru můžete přetáhnout podél pravítka na jiné umístění podobně jako značky odsazení.

 • Při výběru více odstavců jsou na pravítku zobrazeny pouze zarážky z prvního odstavce.

Nastavení zarážek tabulátoru pomocí dialogového okna Tabulátory

Pokud chcete určit přesnou polohu zarážek tabulátoru, které kliknutím na pravítko nejde dosáhnout, nebo pokud chcete před zarážku vkládat určitý znak (vodicí znak), můžete použít dialogové okno Tabulátory.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a potom klikněte na kartu Tabulátory.

  Spouštěč dialogového okna Odstavec

 2. V části Umístění zarážky tabulátoru zadejte umístění, do kterého chcete zarážku tabulátoru nastavit.

 3. V části Zarovnání klikněte na požadovaný typ zarážky tabulátoru.

 4. Chcete-li k zarážce tabulátoru přidat tečky nebo jiný typ vodícího znaku, klikněte na požadovanou možnost v části Vodicí znak.

 5. Klikněte na Nastavit.

 6. Pokud chcete přidat další zarážku tabulátoru, opakujte kroky 2–5 nebo klikněte na tlačítko OK.

Části tohoto článku byly převzaty z webových stránek Školení na webu služby Office.com.

Začátek stránky

Přidání vodicích znaků nebo tečkovaných čar mezi tabulátory

Mezi zarážky tabulátoru můžete přidat tečkované linky nebo můžete v dialogovém okně Tabulátory vybrat jiné možnosti formátování.

 1. Zadejte text, který se má zobrazit před vodicím znakem.

 2. Na vodorovném pravítku nastavte požadované zarážky tabulátoru.

 3. Klikněte na kartu Rozložení stránky, klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a potom klikněte na Tabulátory.

  Spouštěč dialogového okna Odstavec

 4. V oblasti Vodicí znak klikněte na požadovanou možnost vodicího znaku.

 5. Klikněte na OK a stiskněte TAB.

  Po stisknutí klávesy ENTER pro začátek nového řádku bude formátovaná zarážka tabulátoru k dispozici na tomto novém řádku.

Tip : Pokud chcete zarážky tabulátoru a tečkované linky použít k formátování obsahu, zvažte použití Wordu, který vytvoří obsah automaticky.

Začátek stránky

Změna vzdálenosti mezi výchozími zarážkami tabulátoru

Jestliže nastavíte zarážky tabulátoru ručně, budou výchozí zarážky přerušeny zarážkami nastavenými ručně. Ručně nastavené zarážky mají přednost před výchozím nastavením zarážek.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepnutím spusťte dialogové okno Odstavec.

  Spouštěč dialogového okna Odstavec

 2. V dialogovém okně Odstavec klikněte na Tabulátory.

 3. V poli Výchozí krok zadejte požadovanou vzdálenost mezi výchozími zarážkami tabulátoru.

  Po stisknutí klávesy TAB se zobrazí zarážka na stránce v určené vzdálenosti.

Začátek stránky

Vymazání mezer zarážky tabulátoru

Pokud jste ručně přidali zarážky tabulátoru, můžete vymazat mezery u jedné zarážky tabulátoru nebo u všech. Po vymazání mezery zarážky tabulátoru se znaky přesunou do výchozího umístění.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepnutím spusťte dialogové okno Odstavec.

  Spouštěč dialogového okna Odstavec

 2. V dialogovém okně Odstavec klikněte na Tabulátory.

 3. V seznamu Umístění zarážek klikněte na umístění zarážky tabulátoru, které chcete vymazat, a klikněte na Vymazat.

  Tip :  Pokud chcete odebrat mezery u všech ručně nastavených zarážek tabulátoru, klikněte na Vymazat vše.

 4. Opakujte krok 3 pro každé umístění zarážky, které chcete vymazat.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Důležité :  Znaky zarážek tabulátorů se neodeberou. Pokud je chcete odebrat, musíte je odstranit ručně nebo spustit funkci najít a nahradit a do pole Najít napsat ^ a pole Nahradit nechat prázdné. Pokud chcete otevřít dialogové okno Najít a nahradit, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na Nahradit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×