Nastavení načasování a rychlosti přechodu

Můžete změnit dobu trvání přechodu, efekt přechodu a dokonce určit zvuk, který se bude během přechodu přehrávat. Rovněž můžete určit čas, po který se bude snímek zobrazovat před přechodem k dalšímu snímku.

Poznámky   

Co chcete udělat?

Nastavení doby trvání přechodu

Úprava možností efektu pro přechod

Určení času pro přechod k dalšímu snímku

Nastavení zvuku, který se přehraje během přechodu

Nastavení doby trvání přechodu

 1. Vyberte snímek obsahující přechod, který chcete upravit.

 2. Na kartě Přechody ve skupině Časování zadejte do pole Doba trvání požadovaný počet minut.

Skupina Časování na kartě Přechody na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

Začátek stránky

Úprava možností efektu pro přechod

U většiny přechodů v aplikaci PowerPoint 2010 je možné nastavit vlastnosti, které lze přizpůsobit.

 1. Vyberte snímek obsahující přechod, který chcete upravit.

 2. Na kartě Přechody ve skupině Přechod na tento snímek klikněte na položku Možnosti efektu a vyberte požadovanou možnost.

  Možnosti efektu ve skupině Přechod na tento snímek

V uvedeném příkladu je u snímku použit přechod Galerie a byla vybrána možnost Zprava.

Přechod Galerie během prezentace

Přechod Galerie s vybranou možností Zprava během prezentace.

Začátek stránky

Určení času pro přechod k dalšímu snímku

 1. Vyberte snímek, pro který chcete nastavit časování.

 2. Na kartě Přechody ve skupině Časování proveďte v části Přejít na snímek jednu z následujících akcí:

  Skupina Časování na kartě Přechody na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

  • Pokud má snímek přejít k dalšímu snímku po kliknutí myší, zaškrtněte políčko Při kliknutí myší.

Chcete-li určit čas před přechodem k dalšímu snímku, zaškrtněte políčko Za a do přidruženého textového pole zadejte požadovaný počet minut nebo sekund.

Poznámka    Chcete-li použít zadaná časování, zkontrolujte, zda je na kartě Prezentace ve skupině Nastavení zaškrtnuto políčko Použít časování.

Začátek stránky

Nastavení zvuku, který se přehraje během přechodu

 1. Vyberte snímek obsahující přechod, který chcete upravit.

 2. Na kartě Přechody ve skupině Časování vyberte v seznamu Zvuk požadovaný zvuk.

  Skupina Časování na kartě Přechody na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

  Poznámka    Pokud chcete použít svůj vlastní zvuk, v seznamu Zvuk vyberte položku Jiný zvuk, v dialogovém okně Přidat zvuk vyberte požadovaný zvuk a klikněte na tlačítko OK

Začátek stránky

Použít na: PowerPoint 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk