Nastavení možností videa

Jestliže jste do prezentace přidali video, můžete změnit velikost videa, skrýt rámeček videa, odložit spuštění videa nebo video převinout.

Co chcete udělat?

Změna velikosti videa

Skrytí rámečku videa

Zpoždění spuštění přehrávání videa

Převinutí videa zpět po přehrání

Změna velikosti videa

Jestliže nechcete přehrávat video na celé obrazovce, můžete změnit velikost videa tak, aby vám vyhovovala.

 1. V normálním zobrazení klepněte na video, jehož velikost chcete změnit.

 2. V části Filmové nástroje klepněte na kartě Možnosti ve skupině Velikost na položku Spouštěč dialogového okna Vzhled ikony .

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

 3. Chcete-li zachovat poměr výšky a šířky videa, klepněte na kartu Velikost a potom ve skupinovém rámečku Měřítko zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ve skupinovém rámečku Velikost a otočení zadejte hodnoty velikostí do polí Výška a Šířka.

  • Ve skupinovém rámečku Měřítko zadejte do polí Výška a Šířka požadované hodnoty v procentech vzhledem k původní velikosti videa.

Tipy    

 • Chcete-li předejít přeskakování videa při jeho přehrávání, zaškrtněte políčko Nejlepší měřítko pro předvádění prezentace.

 • Můžete také změnit velikost videa přetažením jeho okrajů. Pokud chcete, aby umístění středu videa zůstalo zachováno, podržte při přetahování stisknutou klávesu CTRL. Ve výchozím nastavení aplikace Office PowerPoint 2007 při přetahování zachovává proporce videa (zachovává poměr výšky a šířky). Obvykle mají videa s rozlišením 640 x 480 poměr stran 4:3, což je také poměr stran většiny prezentací aplikace PowerPoint. Jestliže se poměry stran prezentace a videa liší, může se video při přehrávání zobrazovat zkresleně.

Začátek stránky

Skrytí rámečku videa

Můžete požadovat, aby se během prezentace nezobrazoval rámeček videa a aby po ukončení prezentace ze snímku zmizel. Jestliže nastavíte tuto možnost a možnost Přehrávat na celé obrazovce, video se vůbec na snímku nezobrazí (i když je můžete vidět zablikat na snímku před spuštěním přehrávání na celé obrazovce). Chcete-li předejít krátkému zablikání, přetáhněte rámeček videa mimo snímek.

Důležité:     Jestliže rámeček videa přetáhnete mimo snímek nebo rámeček videa skryjete, musíte video nastavit tak, aby se spouštělo automaticky nebo pomocí jiného druhu ovládacího prvku, například pomocí aktivační procedury. Aktivační procedura je položka na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, která po klepnutí spustí požadovanou akci.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V části Filmové nástroje na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa zaškrtněte políčko Skrýt během prezentace.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Poznámka : Ačkoli je v normálním zobrazení rámeček videa vždy zobrazen, můžete jej přetáhnout mimo snímek a tak jej skrýt.

Začátek stránky

Zpoždění spuštění přehrávání videa

Můžete upravit nastavení pro přehrávání souboru videa. Můžete například požadovat, aby se přehrávání spustilo až pět sekund po začátku videa a nikoli na začátku videa.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na položku Vlastní animace.

  Obrázek karty Animace

 3. V Podokno úlohVlastní animace klepněte na šipku napravo od vybraného videa a potom klepněte na příkaz Možnosti efektu.

  Nad řádkem aktivační procedury se zobrazí ikona videa podobná symbolu na tlačítku přehrávání u videopřehrávačů nebo přehrávačů DVD.

  Efekty videa v seznamu podokna úloh

 4. Klepněte na kartu Efekt a potom ve skupinovém rámečku Spustit přehrávání klepněte na přepínač Od času a potom zadejte celkový počet sekund zpoždění.

Začátek stránky

Převinutí videa zpět po přehrání

Pokud nastavíte u videa převinutí zpět, bude po jednom přehrání zastaveno a automaticky převinuto zpět na první snímek.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V oblasti Filmové nástroje zaškrtněte na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa políčko Převinout video po ukončení.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×