Nastavení možností videa

Pokud máte v prezentaci propojené nebo vložené video, můžete změnit jeho velikost nebo jej skrýt.

Změna velikosti rámečku videa

Pokud nechcete přehrávat video v původní velikosti, můžete na snímku zvětšit či zmenšit velikost jeho rámečku přetažením rohového úchytu nebo zadat přesný poměr výšky a šířky videa.

 1. V normálním zobrazení vyberte video, u kterého chcete na snímku změnit velikost.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Úprava formátování:

   • Klikněte na rohový úchyt, až se zobrazí dvojitá šipka, a poté změňte tažením velikost rámečku.

    Úchyt pro změnu velikosti je dvojitá šipka.

    Poznámky : 

    • Pokud chcete, aby umístění středu videa zůstalo zachováno, podržte při přetahování stisknutou klávesu CTRL. Tím budou ve výchozím nastavení při přetahování zachovány proporce videa (bude zachováván poměr stran).

    • Obvykle mají videa s rozlišením 640 x 480 poměr stran 4:3, což je také poměr stran většiny prezentací aplikace PowerPoint. Jestliže se poměry stran prezentace a videa liší, bude se video při přehrávání zobrazovat zkresleně.

  • Určení přesného poměru výšky a šířky videa:

   1. Na kartě Nástroje pro video klikněte na kartě Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Velikost a umístění Vzhled ikony .

   2. Klikněte na položku Velikost a ve skupinovém rámečku Měřítko zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

   3. Ve skupinovém rámečku Velikost a otočení zadejte hodnoty velikostí do polí Výška a Šířka.

   4. Ve skupinovém rámečku Měřítko zadejte do polí Výška a Šířka požadované hodnoty v procentech vzhledem k původní velikosti videa.

Tip : Chcete-li předejít přeskakování videa při jeho přehrávání, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Měřítko políčko Nejlepší měřítko pro předvádění prezentace.

Začátek stránky

Skrytí videa, když není přehráváno

Jestliže nastavíte možnost skrytí videa, když není přehráváno, a zaškrtnete políčko Přehrávat na celé obrazovce, video se vůbec na snímku nezobrazí (i když je můžete vidět zablikat na snímku před spuštěním přehrávání na celé obrazovce). Chcete-li předejít krátkému zablikání, přetáhněte rámeček videa mimo snímek.

Důležité : Pokud rámeček videa přetáhnete mimo snímek nebo rámeček videa skryjete, musíte video nastavit tak, aby se spouštělo automaticky nebo pomocí jiného druhu ovládacího prvku, například pomocí aktivační procedury. Aktivační procedura je položka na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, která po kliknutí spustí požadovanou akci.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

 2. Na kartě Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

Poznámka : Ačkoli je v normálním zobrazení rámeček videa vždy zobrazen, můžete jej přetažením mimo snímek skrýt.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×