Nastavení možností přesměrování volání

Přesměrování hovorů umožňuje zvolit, co má Skype pro firmy dělat s příchozími hovory, když v práci neberete telefon nebo když chcete, aby vaše telefony vyřizoval někdo jiný.

Možnosti přesměrování hovorů můžete kdykoli obnovit po kliknutí na rozevírací nabídku tlačítka Přesměrování hovorů Tlačítko přesměrování hovorů v dolní části hlavního okna aplikace Skype pro firmy.

Poznámky : 

 • U hovorů na čísla služeb tísňového volání jsou pravidla přesměrování hovorů po dobu 120 minut vypnutá, aby se vám pracovníci služeb mohli dovolat zpátky. Možnosti přesměrování hovorů můžete kdykoliv obnovit kliknutím na nabídku přesměrování hovorů v levém dolním rohu hlavního okna aplikace Skype pro firmy.

 • Když v aplikaci Skype pro firmy nakonfigurujete přesměrování hovorů, zobrazí se volajícímu číslo, na které jste hovory přesměrovali. To platí jenom pro volání z aplikace Skype pro firmy do aplikace Skype pro firmy.

Nastavení možností přesměrování volání

Zpracovávání příchozích hovorů nastavíte v aplikaci Skype pro firmy takto:

Vypnout přesměrovávání volání

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby hovory vyzváněly jenom na vašem telefonu do práce nebo v aplikaci Skype pro firmy.

Přesměrovávat mi hovory na

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se hovory přesměrovaly hned a na vašem telefonu do zaměstnání vůbec nevyzváněly. Z rozevírací nabídky vyberte některou z možností:

 • Hlasová pošta: Přesměruje vám hovory přímo do hlasové schránky, pokud ji máte nastavenou.

 • Mobilní telefon: Přesměruje vám hovory na mobilní telefon, pokud máte jeho číslo nastavené v okně Skype pro firmy – možnosti > Telefony.

 • Domů: Přesměruje vám hovory na telefon domů, pokud máte jeho číslo nastavené v okně Skype pro firmy – možnosti > Telefony .

 • Nové číslo nebo kontakt: Zadejte číslo, na kterém budete k zastižení, nebo vyberte v aplikaci Skype pro firmy kontakt, který má brát vaše hovory.

 • Mí delegáti: Pokud máte nastavené delegáty, budou brát vaše hovory. V tomto okně taky můžete delegáty přidávat, pokud jste je nevybrali. Jestli chcete členy spravovat, klikněte na Upravit členy mojí skupiny delegátů v okně Přesměrování hovorů.

Vyzvánět souběžně

Jestli chcete, aby hovory vyzváněly na vašem čísle do práce a na dalším čísle, vyberte tuto možnost a pak zvolte některou možnost z rozevírací nabídky:

 • Mobil: Hovory vám vyzvání jak na čísle do práce, tak na mobilu, pokud ho máte uložený v okně Skype pro firmy – možnosti > Telefony .

 • Domů: Hovory vám vyzvání jak na čísle do práce, tak na čísle domů, pokud ho máte uložené v okně Skype pro firmy – možnosti > Telefony .

 • Nové číslo: Zadejte nové číslo, na kterém vám mají hovory vyzvánět (kromě vašeho čísla do práce).

 • Mí delegáti: Vaše hovory vyzvání na čísle do práce a taky vašim delegátům, pokud je máte nastavené. V tomto okně taky můžete delegáty přidávat, pokud jste je ještě nevybrali. Klikněte na Upravit členy mojí skupiny delegátů.

 • Má skupina týmových hovorů: Pokud máte nastavenou skupinu týmových hovorů, budou vaše hovory vyzvánět jak na čísle do práce, tak na telefonech členů skupiny. Dole v okně můžete členy skupiny přidávat nebo odebírat, když kliknete na Upravit členy mé skupiny týmových hovorů.

Nastavení přesměrování volání

 1. V části Aktuální nastavení přesměrování hovorů klikněte na odkaz vedle Nepřijaté hovory se přesměrují sem.

 2. Vyberte číslo, na které se má hovor přesměrovat, třeba Hlasová pošta nebo Nové číslo nebo kontakt.

 3. V nabídce Před přesměrováním vyzvánět po tento počet sekund vyberte, jak dlouho má hovor vyzvánět, než se přesměruje.

 4. Kliknutím na OK se vrátíte do okna Skype pro firmy – možnosti > Přesměrování hovorů.

 5. Klikněte na odkaz vedle Toto nastavení bude platit pro a vyberte buď Vždy, nebo Během pracovní doby nastavené v Outlooku.

Úprava nastavení členů skupiny týmových hovorů

Skupina týmových hovorů je skupina lidí, kteří můžou přijímat vaše pracovní hovory – pokud správce tuto funkci povolil a váš tým ji podporuje. Členy skupiny můžete přidávat nebo odebírat a můžete vybírat členy, kteří za vás můžou přijímat hovory.

Klikněte na Upravit členy mé skupiny týmových hovorů a potom udělejte jednu z těchhle věcí:

 • Pokud chcete přidat člena, klikněte na Přidat a poklikejte na požadovaný kontakt.

 • Pokud chcete člena odstranit, vyberte kontakt a klikněte na Odebrat.

 • Pokud chcete určit dobu, po jejímž uplynutí začnou vyzvánět telefony lidem ze skupiny, vyberte ji v části Vyzvánět u členů skupiny týmových hovorů po tomto počtu sekund.

  Důležité :  Když nastavíte skupinu týmových hovorů, ještě to neznamená, že vaše hovory budou na ni přesměrovány. Nezapomeňte taky vybrat některou možnost v oblasti přesměrování volání v částech Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovávat moje hovory na.

Úprava nastavení delegátů

Delegáty můžete přidávat a můžete rozhodovat, jestli za vás můžou přebírat hovory. Když nějakého delegáta přidáte, Skype pro firmy automaticky ve vašem seznamu kontaktů vytvoří skupinu Delegáti.

Klikněte na Upravit členy mé skupiny delegátů a pak udělejte toto:

 1. Klikněte na Přidat a pak poklikejte na kontakt, který chcete přidat do delegátů.

 2. Pokud chcete delegátům povolit, aby brali vaše hovory, zaškrtněte políčko vedle Přijímat hovory.

 3. Pokud chcete zadat dobu, po jejímž uplynutí začnou vyzvánět telefony delegátům, vyberte čas v nabídce Vyzvánět u delegátů po tomto počtu sekund.

 4. Pokud chcete delegáta odstranit, vyberte jméno a klikněte na Odebrat.

  Důležité : Když nastavíte delegáty, ještě to neznamená, že vaše hovory budou na ně přesměrovány. Nezapomeňte taky vybrat některou možnost v oblasti přesměrování volání v částech Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovávat moje hovory na.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×