Nastavení možností obtékání textu pro ovládací prvek

V aplikaci Microsoft Office InfoPath je možné povolit zalamování textu u mnoha ovládacích prvků, včetně ovládacích prvků Textové pole, Pole RTF a Pole výrazu. V případě povolení zalamování textu pro ovládací prvek bude text zadávaný uživateli automaticky zalamován uvnitř ovládacích prvků. Pokud je zalamování textu zakázáno, bude text přesahující šířku ovládacího prvku skryt. U ovládacích prvků Obrázek můžete také zvolit způsob obtékání textu na šabloně formuláře.

Co chcete udělat?

Povolení nebo zakázání zalamování textu pro textové pole, pole s formátovaným textem nebo pole výrazu

Změna obtékání textu pro ovládací prvek Obrázek

Povolení nebo zakázání zalamování textu pro textové pole, pole s formátovaným textem nebo pole výrazu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, pro který chcete povolit nebo zakázat zalamování textu, a v místní nabídce vyberte příkaz Ovládací prvek – vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Zobrazení.

 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zalomit text.

Začátek stránky

Změna obtékání textu pro ovládací prvek Obrázek

Po vložení ovládacího prvku Obrázek do šablony formuláře je možné použít styly obtékání k úpravě rozložení textu vzhledem k ovládacímu prvku Obrázek. Ve výchozím nastavení používá aplikace InfoPath styl Rovnoběžně s textem, který vloží ovládací prvek Obrázek do textu na pozici kurzoru. Ovládací prvek Obrázek se při přidání nebo odstranění textu pohybuje. Text neobtéká ovládací prvek Obrázek a po stranách ovládacího prvku Obrázek směrem k okrajům je volné místo.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek Obrázek, který chcete formátovat, a potom v místní nabídce vyberte příkaz Obrázek – vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Pozice.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li obrázek umístit tak, aby text byl po obou jeho stranách, klepněte na možnost Rovnoběžně s textem.

  • Chcete-li obrázek umístit na levou stranu šablony formuláře, aby jej text obtékal zprava, klepněte na možnost Vlevo.

  • Chcete-li obrázek umístit na pravou stranu šablony formuláře, aby jej text obtékal zleva, klepněte na možnost Vpravo.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×