Nastavení dokumentu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Začínáme s základní dokument v Microsoft Office Word 2007 je stejně snadná jako otevření nového nebo existujícího dokumentu a od zadejte. Vytvořit dokument ze začátku i přepracovat existujícího dokumentu, můžete sledovat několik základních kroků, které zajištění výsledků vysoce kvalitní a dokončení dokumentu profesionální, dobře navržená během chvilky.

Klíčové prvky složitý dokument obsahují záhlaví a zápatí, čísla stránek, citace, rovnice, bibliografie, obsah nebo rejstříku. Některý z těchto prvků můžete použít k vytvoření dokumentu Šablona, které můžete použít opakovaně. Najdete další informace o všech prvků další dokument zadáním některou z těchto podmínek do vyhledávacího pole zadejte při používání aplikace Word.

Tip : Pokud chcete vytvořit určitý typ dokumentu, jako je podnikatelský plán nebo životopis, můžete ušetřit čas tak, že začnete s šablonou. Web šablony na webu Microsoft Office Online obsahuje šablony pro řadu typů dokumentů, včetně životopisů, průvodních dopisů, plány pro firmy, vizitek a publikací ve stylu APA.

Co chcete udělat?

Otevření nového dokumentu a zahájení psaní

Změna okrajů stránky

Změna řádkování

Přesunutí textu nebo ho vrátit zpět změny

Přidání a odstranění stránek

Přidání základního formátování, stylů a motivů

Vytvoření seznamů

Přidání titulní stránky

Otevření nového dokumentu a zahájení psaní

Otevření prázdného dokumentu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Nový.

 2. Poklepejte na možnost Prázdný dokument.

Vytvoření dokumentu ze šablony

Použití šablony jako výchozí bod, proveďte jednu z následujících akcí:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Nový.

 2. V oblasti Šablony udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li vybrat šablonu, která je k dispozici ve vašem počítači, klepněte na položku Nainstalované šablony.

  • Klepněte na jeden z odkazů v oblasti Microsoft Office Online, například na odkaz Letáky nebo Dopisy a dopisní hlavičky.

   1. Poznámka : Ke stažení šablony uvedené v oblasti Microsoft Office Online je nutné připojení k Internetu.

 3. Poklepejte na požadovanou šablonu.

Ukládání a opětovné používání šablon

Po provedení změn ve stažené šabloně můžete danou šablonu uložit do svého počítače a znovu ji použít. Všechny upravené šablony lze snadno vyhledat klepnutím na položku Šablony v dialogovém okně Nový dokument. Chcete-li šablonu uložit do složky Šablony, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na příkaz Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit jako klepněte na tlačítko Důvěryhodné šablony.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte položku Šablona Word.

 4. Do pole Název souboru zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Změna okrajů stránky

Chcete-li změnit okraje pro celý dokument, který je rozdělit na oddíly, stiskněte kombinaci kláves CTRL + A vyberte celý dokument, než začnete.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupinovém rámečku Vzhled stránky na položku Okraje.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klepněte na požadovaný typ okrajů. Chcete-li použít nejběžnější šířku okrajů, klepněte na možnost Normální.

  • Klikněte na Vlastní okraje a v horní, dolní, levé a pravé pole, zadejte nové hodnoty okrajů.

Změna výchozích okrajů

Výchozí okraje, jež aplikace Microsoft Office Word používá pro všechny nové prázdné dokumenty, lze změnit.

 • Když vyberete nový okraj dokumentu, klikněte na okraje ve skupině Vzhled stránky znovu a klikněte na Vlastní okraje.

 • V dialogovém okně Vzhled stránky klepněte na tlačítko Výchozí.

Nové výchozí nastavení bude uloženo do šablony, na jejímž základě je daný dokument vytvořen. Ve všech nových dokumentech založených na této šabloně bude automaticky použito nové nastavení okrajů.

Poznámka : Nové výchozí nastavení okrajů se nezobrazí v seznamu galerie nastavení okrajů.

Začátek stránky

Změna řádkování

Obsahuje-li řádek větší textový znak, grafiku nebo vzorec, zvětší aplikace Microsoft Office Word mezeru pro tento řádek.

 1. Vyberte odstavec, jehož řádkování chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na položku Řádkování.

  Pás karet aplikace Word

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li použít nové nastavení, klepněte na požadovanou hodnotu řádkování.

   Pokud například klepnete na položku 1.0, bude vybraný text zobrazen s jednoduchým řádkováním.

  • Jestliže chcete nastavit přesnější rozměry mezer, klepněte na možnost Možnosti řádkování a vyberte požadované možnosti v oblasti Řádkování.

Možnosti řádkování

Jednoduché:    Toto řádkování odpovídá největšímu Písmo na řádku s přidáním malé mezery, která se liší podle použitého písma.

1,5 řádku    Tato možnost je jedna a půl násobek jednořádkové mezery.

Dvojité:    Tato volba odpovídá dvojnásobku jednoduchého řádkování.

Nejméně:    Tato volba nastaví nejmenší možné řádkování, při kterém ještě lze na řádku zobrazit největší použité znaky nebo grafiku.

Přesně    Tato možnost nastaví pevné mezery mezi řádky, které Word neupraví.

Násobky:    Řádkování zvětšené nebo zmenšené o zadané procento. Například nastavením řádkování na 1,2 se zvětší mezery o 20 procent.

Začátek stránky

Přesunutí textu nebo ho vrátit zpět změny

Přesunutí nebo kopírování textu a grafiky

 1. Vyberte položku, kterou chcete přesunout nebo kopírovat.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li položku přesunout, stiskněte kombinaci kláves CTRL+X.

  • Chcete-li položku zkopírovat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Pokud chcete položku přesunout nebo zkopírovat do jiného dokumentu, otevřete okno s tímto dokumentem.

 4. Klepněte na místo, kam má být položka vložena.

 5. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 6. Upravte formát položky, které jsou vloženy, klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , která se zobrazí pod vloženého výběru a potom klikněte na požadovanou možnost.

Vrácení chybné akce

 1. Přejděte zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Aplikace Word zobrazí poslední akci, kterou lze vrátit zpět.

 2. Klikněte na vrátit zpět Obrázek tlačítka nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z. Pokud chcete vrátit zpět různé akce, klikněte na šipku vedle tlačítka zpět Obrázek tlačítka a klikněte na akci v seznamu poslední akce.

  Vrátíte-li některou akci zpět, vrátíte tím také všechny akce, které se v seznamu nacházejí nad ní.

 • Pokud se později rozhodnete jste nechtěli vrácení akce zpět, klikněte na znovu Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stiskněte CTRL + Y.

Začátek stránky

Přidání a odstranění stránek

Přidání stránky

 1. Klepněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit novou stránku.

  Vložená stránka se zobrazí těsně před kurzorem.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Stránky na položku Prázdná stránka.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Spojení dvou stránek

Chcete-li spojit dvě stránky, umístěte kurzor mezi příslušné dvě stránky a stiskněte klávesu BACKSPACE.

Odstranění prázdné stránky

Proveďte jeden z následujících kroků:

 • Chcete-li z dokumentu odstranit prázdnou stránku, umístěte kurzor na začátek stránky, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu BACKSPACE.

 • Pokud chcete odstranit prázdnou stránku na konci dokumentu, přejděte na konec dokumentu a odstraňte všechny nadbytečné znaky konce odstavce. Je-li nějaký konec stránky stále zobrazen, vyberte jej a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka : Ujistěte se, že jste v Zobrazení konceptu (na kartě zobrazení ve skupině Zobrazení dokumentu klikněte na koncept ). Pokud odstavec značky (¶), nejsou viditelné, klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt Značka konce odstavce ve skupině Odstavec na kartě Domů.

Začátek stránky

Přidání základního formátování, stylů a motivů

Office Word 2007 nabízí jednoduchých způsobů, jak změnit formátování dokumentu, včetně písem a stylů. Pro profesionálně vypadající dokument v jenom čas, motivy, které zvolte požadovanou kombinaci písem a barev za vás můžete.

Změna velikosti textu

V aplikaci Office Word 2007 lze text rychle formátovat pomocí možností formátování na minipanelu nástrojů, který se zobrazuje automaticky po výběru textu. Tento panel nástrojů se zobrazí také po výběru textu a následném klepnutí pravým tlačítkem myši současně s nabídkou.

 1. Vyberte text, který chcete změnit, a přesuňte ukazatel na minipanel nástrojů, který se zobrazí u vybraného textu.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Když chcete text zvětšit, klikněte na tlačítko Zvětšit písmo nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+>.

  • Pokud chcete text zmenšit, klepněte na tlačítko Zúžit písmo nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+<.

   Můžete také změnit velikost písma ve skupině písmo na kartě Domů.

Použití stylu

Použití stylu u vybraného textu v Office Word 2007 je stejně snadná jako klepnutí na tlačítko na minipanelu nástrojů, který se objeví, když vyberete text.

 1. Vyberte text, kterému chcete přiřadit styl.

  Můžete například vybrat text, který chcete nastavit jako nadpis. Pokud chcete změnit styl pro celý odstavec, klepněte na libovolné místo odstavce.

 2. Přesuňte ukazatel na minipanel nástrojů, který se zobrazí u vybraného textu, klepnutím otevřete galerii rychlých stylů a klepněte na požadovaný styl.

  Galerie Rychlé styly

  Pokud například vyberete text, který má mít styl jako nadpis, klepněte v galerii rychlých stylů na styl s názvem Nadpis.

  Vzhled vybraného textu s příslušným stylem můžete zobrazit umístěním ukazatele nad styl, pro který chcete náhled zobrazit.

Poznámka : 

 • Pokud požadovaný styl v galerii Rychlé styly nezobrazí, klikněte na Použít styl v dolní části galerie rychlých stylů nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + S otevřete podokno úloh Použít styl. Do pole Název stylu zadejte název stylu, který chcete použít. Seznam styly zobrazuje pouze styly, které jste už použili v dokumentu, ale můžete zadat název stylu, který je definován dokumentu.

 • Můžete rovněž použít styly z galerie rychlých stylů ve skupině Styly na kartě Domů.

Změna sady rychlých stylů

Vzhled dokumentu můžete výrazně změnit tím, že změníte používanou sadu rychlých stylů. Pokud se vám vybrané styly nelíbí, můžete vybrat jinou sadu z galerie stylů, nebo změnit sadu stylů tak, aby vyhovovala vašim potřebám.

Změna sady rychlých stylů

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na položku Změnit styly.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Přejděte na možnost Sada stylů a potom klepněte na požadovanou sadu stylů, například na sadu Formální.

  Náhled libovolné sady stylů můžete zobrazit tím, že přejdete na danou sadu stylů a zobrazíte náhled změn stylů v dokumentu.

Vytvoření nového rychlého stylu

Rychlé styly jsou sady stylů, jež jsou vytvořeny tak, aby se k sobě hodily. I když sada rychlých stylů pravděpodobně obsahuje všechny styly, které potřebujete k vytvoření dokumentu, může se stát, že budete chtít přidat nový styl. Můžete rovněž vytvořit další styly, například nový styl tabulky nebo seznamu.

 1. Vyberte text, který chcete vytvořit jako nový styl.

  Chcete například, aby slovo podnik bylo v dokumentu zobrazeno vždy tučně a červeně.

 2. Na minipanelu nástrojů, který se zobrazí nad výběrem, proveďte formátování textu klepnutím na tlačítka Tučné a Červená.

 3. Klepněte na výběr pravým tlačítkem myši, klepněte na možnost Styly a pak klepněte na příkaz Uložit výběr jako nový rychlý styl.

 4. Dejte stylu název - například obchodní informace - a klepněte na tlačítko OK.

  Vytvořený styl Podnik se objeví v galerii rychlých stylů pod názvem, který jste určili. Můžete jej použít vždy, když chcete, aby byl text zobrazen tučně a červeně.

Použití motivu

Změny motivu jsou způsobem, jak vylepšit a individualizovat vzhled sady rychlých stylů, kterou pro dokument zvolíte. Zkoušením různých stylů, písem a barev můžete najít vzhled, jenž je vhodný pro vaše dokumenty.

Použití předdefinovaného motivu písem

Výběr nového motivu písma, můžete změnit písma v dokumentu. Pokud se rozhodnete nového motivu písma, změníte nadpisu a písmo textu pro dokument, který právě pracujete.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na položku Změnit styly.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Přejděte na možnost Písma a klepněte na předdefinovaný motiv písem, který chcete použít.

Vytvoření vlastního motivu písem

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupinovém rámečku Motivy na položku Písma motivu.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepněte na příkaz Vytvořit nová písma motivu.

 3. Vyberte požadovaná písma a velikosti, které chcete použít v Písmo nadpisu a písmo textu seznamy.

  Ukázka bude aktualizována na základě vybraného písma.

 4. Do pole Název zadejte název nového motivu písem.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Použití předdefinovaného barevného motivu

Barvy v dokumentu můžete změnit výběrem nového barevného motivu. Zvolíte-li nový barevný motiv, aplikace Word automaticky naformátuje různé části dokumentu pomocí barev, jež jsou navrženy tak, aby spolu ladily.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na položku Změnit styly.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Přejděte na možnost Barvy a potom klepněte na barevný motiv, který chcete použít.

  Poznámka : Pokud jste přidali vlastní styl s definovanou barvou, může změna barevného motivu způsobit změnu barvy vlastního stylu.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního barevného motivu

Jestliže v dokumentu použijete barevný motiv a potom změníte jednu nebo několik barev, budou mít tyto změny okamžitý vliv na aktivní dokument. Pokud chcete tyto změny použít v nových dokumentech, můžete je uložit jako vlastní barevný motiv.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupinovém rámečku Motivy na položku Barvy motivu.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepněte na příkaz Vytvořit nové barvy motivu.

 3. V oblasti Barvy motivu vyberte barvy, které chcete použít.

  Chcete-li zobrazit, jak budou vybrané barvy vypadat v dokumentu, klepněte na možnost Náhled. V podokně náhledu se zobrazí ukázka vybraných barev.

 4. Do pole Název zadejte název nového barevného motivu.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Vytvoření seznamů

V aplikaci Word můžete seznamy s odrážkami a číslované seznamy vytvořit automaticky při zadávání textu, nebo můžete odrážky či číslování rychle přidat k existujícím řádkům textu.

Zadejte seznam s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Zadáním znaku * (hvězdička) zahájíte seznam s odrážkami a zadáním hodnoty 1. zahájíte číslovaný seznam. Potom stiskněte klávesu MEZERNÍK nebo TAB.

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Stisknutím klávesy ENTER přidejte další položku seznamu.

  Aplikace Word automaticky vloží další odrážku nebo číslo.

 4. Chcete-li seznam ukončit, stiskněte dvakrát klávesu ENTER. Stisknutím klávesy BACKSPACE odstraníte poslední odrážku nebo číslo v seznamu.

Pokud se odrážky nebo čísla nezobrazují automaticky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu.

 3. Klepněte na tlačítko Možnosti automatických oprav a potom na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 4. V rozevíracím seznamu Formátovat při psaní zaškrtněte políčka automaticky číslované seznamy a zaškrtněte políčka Automatické odrážky.

Přidání odrážek nebo číslování k seznamu

 1. Vyberte položky, ke kterým chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na položku Odrážky nebo Číslování.

  Pás karet aplikace Word

  Chcete-li zobrazit další styly odrážek a formáty číslování, klepněte na šipku vedle položky Odrážky nebo Číslování.

Poznámka : Celý seznam je možné přesunout doleva nebo doprava. Klepněte na první odrážku nebo číslo v seznamu a přetáhněte je na nové místo. Při přetažení se celý seznam přesune.

Roztažení položek v seznamu

Mezery mezi řádky ve všech seznamech lze zvětšit zrušením zaškrtnutí jednoho políčka.

 1. Na kartě Domů ve skupině styly na šipku vedle tlačítka styly a klikněte pravým tlačítkem myši styl Seznamu odstavce.

 2. Klepněte na příkaz Změnit.

 3. V dialogovém okně Úprava stylu klepněte na tlačítko Formát a potom na možnost Odstavec.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Nepřidávat mezeru mezi odstavce se stejným stylem.

Začátek stránky

Přidání titulní stránky

V aplikaci Office Word 2007 je k dispozici galerie praktických předem navržených titulních stránek. Zvolte titulní stránku a nahraďte ukázkový test vlastním textem.

Titulní strany jsou vkládány vždy na začátek dokumentu, bez ohledu na umístění kurzoru v dokumentu.

 1. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Stránky na položku Titulní stránka.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte v galerii na požadované rozložení titulní stránky.

  Po vložení titulní stránky můžete ukázkový text nahradit vlastním textem.

Poznámka : 

 • Jestliže do dokumentu vložíte jinou titulní stránku, nahradí tu původní.

 • Pokud jste titulní stránku vytvořili v dřívější verzi aplikace Word, nelze ji nahradit návrhem z galerie aplikace Office Word 2007.

 • Pokud chcete titulní stranu odstranit, klepněte na kartu Vložení, na možnost Titulní strana ve skupině Stránky a na možnost Odebrat aktuální titulní stranu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×