Nastavení databáze

V dialogovém okně Nastavení databáze je možné nastavit některé vlastnosti chování standardu ODBC. Po propojení obrazců či výkresů aplikace Microsoft Office Visio s databázemi vytvořenými v aplikacích kompatibilních se standardem ODBC určuje nastavení způsob, jak se předávají změny mezi databází a výkresem.

Nastavení jsou globální, a proto se vztahují na všechna propojení mezi výkresy a databází, která v aplikaci Visio vytvoříte.

Nastavení ODBC

Počet opakování aktualizace

Zadejte, kolikrát se chcete pokusit o aktualizaci databáze či výkresu v případě, že bude první pokus neúspěšný.

Interval opakování aktualizace (ms)

Zadejte počet milisekund mezi jednotlivými pokusy o aktualizaci.

Interval časového limitu (sekundy)

Zadejte počet sekund, po kterém se pokusy o aktualizaci zastaví.

Výchozí zdroj dat ODBC

Klepněte na zdroj dat ODBC, k němuž má ve výchozím nastavení příkaz Průvodce databází nebo Propojení databáze vytvořit propojení. Při propojování obrazce s databází můžete zadat jiný zdroj dat.

Nastavení sledování databáze

Automaticky aktualizovat stránku výkresu

Zaškrtnutím tohoto políčka se bude v intervalu, který zadáte v číselníku Interval obnovení výkresu, aktualizovat sledovaný výkres tak, aby se shodoval s databází.

Interval obnovení výkresu (sekundy)

Zadejte počet sekund, který má uplynout mezi provedením změn v databázi a jejich předáním na sledovaný výkres. Je-li tento interval delší než zadaný interval aktualizace výkresu, aplikace Visio interval odpovídajícím způsobem upraví.

Obnovení výchozího nastavení

Klepnutím na toto tlačítko obnovíte u všech nastavení tyto výchozí hodnoty:

  • Počet opakování aktualizace, 3

  • Interval opakování aktualizace, 250 (ms)

  • Interval časového limitu, 30 (sekund)

  • Výchozí zdroj dat ODBC, příklady databází aplikace Visio

  • Automaticky aktualizovat stránku výkresu, nezaškrtnuto

  • Interval obnovení výkresu, prázdné

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×